GOA.HU Psychedelic Trance Community

GOA.HU Psychedelic Trance Community (http://forum.goa.hu/index.php)
-   Eszmecsere (http://forum.goa.hu/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Filozozofia nekunk magunkrol.... (http://forum.goa.hu/showthread.php?t=65)

énvagyok 2009-10-08 18:12

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
ez honnan, PaXxX? Teljesen jó...

PaXxX 2009-10-08 19:23

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

énvagyok eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 814018)
ez honnan, PaXxX? Teljesen jó...

majd mindjárt elkuldom....

PaXxX 2009-10-09 21:49

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
"Ismerkedjünk meg ehhez most egy híressé vált hazai esettel. A második világháború előtti években Budapesten egy polgári családban élő gimnazista lány súlyos tüdőgyulladással küszködött, a krízis éjszakáján már-már lemondtak életéről. A lány életben maradt, de a személyiségét mintha teljesen kicserélték volna. Reggel a teljes zavarodottság és a pánik állapotában találtak rá, miközben egy idegen nyelven hadarva látható reménytelenséggel próbált ráismerni környezetére. A szülők először a láznak és a betegség hatásának próbálták betudni a drámai változást, azonban hamarosan szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy lányuk testében immár egy másik személyiség lakozik. A furcsa nyelvről idővel kiderült, hogy spanyol, azon belül egy madridi nyelvjárás tökéletesen pontos kifejeződése. A lány azelőtt sosem tanult spanyolul. Amikor a budapesti spanyol követségről érkezett tolmácsok végre beszélni tudtak a lánnyal, azt kérték, hogy mint spanyolországi szökevényt, azonnal toloncolják vissza őt Madridba. A szülők és a környezet legnagyobb megdöbbenésére ugyanis az elbeszélésből az alábbi történet bontakozott ki. A tüdőgyulladás krízisének éjszakáján Madridban tuberkolózisban meghalt egy középkorú asszony, aki nem volt más, mint az a személyiség, aki most a pesti család lányában nyilvánult meg. Részletesen - és utólag visszaigazolt pontossággal - elbeszélte életét, megnevezte lakhelyét és rokoni viszonyait, - nem lehet elégszer hangsúlyozni - mindezt tökéletes nyelvi jártassággal. Magyarul azonban továbbra sem értett meg semmit. A kor tudománya teljes értetlenséggel utasította el a feltételezést, miszerint a lélekvándorlás egy különös példájával állnánk szembe. A lány Budapesten, a számára egyébként teljesen idegen családnál maradt, idős hölgyként ma is itt él, az esetet vizsgálva magam is találkoztam vele.

A személyiség és a test viszonyát tekintve az eset óriási jelentőségű, hiszen a tudat disszociációs, vagyis leválasztó képessége itt már kevéssé igazolja a megfigyelést. A csalás kizárása természetesen alapvető igény az ilyen eseteknél, annakidején egy fiatal újságíró például arra a kérdésre, hogy a lány valóban nem érti-e a magyar beszédet, az alábbi trükköt eszelte ki. Olyan nyomdafestéket nem tűrő trágár szavakat intézett magyarul a lányhoz, amelytől minden korabeli gimnazistalány vagy elájult, vagy legalábbis mélységesen elpirult volna. A mi esetünkben a fiatal hölgynek a szeme sem rebbent, s ha a magyar tudásának az elvesztését az amnézia valamilyen formája igazolná is, a hirtelen támadt tökéletes spanyol nyelvtudást, a madridi helyek és viszonyok pontos ismeretét akkor sem tudjuk megmagyarázni.

A "nem lehet, mert lehetetlen"-típusú gondolkodás számára azonban az elfogadhatatlan jelenségeket mindig is könnyű volt valamilyen tévedésnek, vagy csalásnak kikiáltani, a lehetőséget ugyanis csak a mai tudományos parapszichológia ismeretei biztosítják a logikai elfogadáshoz. Amennyiben a tudatról hajlandóak vagyunk feltételezni, hogy nem feltétlenül a testhez, illetve annak működéseihez kötött, akkor mind a többszörös személyiség, mind a teljes személyiségváltás példái más összefüggésekben értelmezhetők.

Az elmúlt évtizedek különböző kísérletei és megfigyelései, - gondolva itt például az érzékszerveken túli észlelésekre, a halálközeli élmények testenkívüli állapotaira, illetve általában a tudatnak a környezethez fűződő paranormális kapcsolataira - egyre inkább a test-tudat kölcsönhatási jellegére mutatnak rá. Ez a felfogás nem a vallásos vagy misztikus idealizmus új formája, hiszen megfigyelésekre és logikus feltételezésekre épül. A testünkkel való folyamatos közelség önazonosító illúziója a tapasztalatok szintjén ugyan más képet mutat nekünk, ám ha egy vagy több személyiség - az összes személyes emlékével, tulajdonságával és akár más testi(!) múlttal - egy ugyanazon agyberendezést teljes körűen használni tud, akkor talán mégsem elsősorban az agyi folyamatok határozzák meg tudati tevékenységeinket.

A tudat természetének tudományosan teljesebb megismerése - a fentieket is tekintve - korunk kutatóinak kiemelt feladata, a tudat és az észleletek viszonyának tisztázása pedig, egyben minden idők legnagyobb tudományos ismeretelméleti áttörését is jelentheti. "

Paulinyi Tamás

Mara 2009-10-11 19:31

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

Adam Kadmon eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 810490)
Mindig úgy hallottam, hogy a halálod előtt az egész életed lejátszódik előtted egy villámgyors pillanatban.
Először is, az a pillanat egyáltalán nem egy pillanat, hanem örökre elnyúlik az időben, mint egy óceán.
Azt hiszem eléggé dühös lehetnék azért, ami történt velem... De nehéz dühösnek maradni, amikor annyi szépség van a világban.
Néha úgy érzem mindet egyszerre látom, és a szívem feltöltődik mint egy túlfújt lufi. Aztán eszembe jut, hogy lazítsak,
és ne ragaszkodjak hozzá többé, és akkor végigfolyik rajtam, mint az eső. És nem érzek mást, csak hálát,
a buta kis életem minden egyes másodpercéért. Biztos vagyok benne, hogy fogalmad sincs, miről beszélek.
De ne aggódj. Egy nap majd lesz.

Én is tudom miről beszélsz ;)

Mara 2009-10-11 20:06

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

PaXxX eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 813893)
"Mai kultúránk az alapnélküliséget fedezi fel éppen. Ha XX. század első felében intenzíven megélt „értékvesztés”, alapvesztés és célvesztés az emberiség válsága, akkor jelen korunk az emberiség krízise, ugyanis új értékek nem fogalmazódtak meg, melyek újfent valódi célt adnának az emberi létnek, ugyanakkor a világ összefüggő voltának belátása könnyebbé vált a globális válságok által. A krízis a mindenre kiterjedő válság és az önmegsemmisülés határának állapota. A XX. század válsága okozta űrt, a közvetlenül megnyilvánuló semmit nem lehet betölteni „a lét túlárasztásával” [78] azaz céltalan tevékenységgel. A kortárs ember legfőbb célját a növekedést, vagy a jólétet, ha úgy tetszik, Heidegger (egy 1936 és 1946 között keletkezett írásában!) egyetlen mozdulattal lerántja a modern ideák világából: „Az elfogyasztásért való elhasználásnak ez a körbezárulása az egyetlen olyan folyamat, mely kitünteti azon világ történetét, mely világtalanná vált.” [79] A metafizikai cél nélkül maradt embert Heidegger „dolgozó állatnak”, Erik Fromm homo consumensnek hívja. Az új embertípus egyedei idővel egyre inkább hasonlítanak egymásra, hiszen „Az uniformizáltságtól ment ember ma a valószínűtlenség, az oda-nem tartozás benyomását kelti.” [80] Ebben a céltalan, történelem nélküli helyzetben az embernek nem marad más, csak az akarat akarása, ez pedig a növekedésben és a technikában teljesül be. A hihetetlen tempóban fejlődő technika azonban felveti a kérdést: legyen-e egyáltalán emberiség?

Az embernek ma már önmaga ellen kell védekeznie leginkább. Ebben tud a buddhizmus igazán segíteni. Nemcsak azért, mert a buddhizmusnak óriási tapasztalata van az emberi tudatról, hanem azért is, mert az emberi tudatot sosem választja el a világtól, így az emberi tudatot a teremtő oldaláról is jól ismeri. A buddhista filozófia túlnyomórészt azzal foglalkozott, hogy a tudat, vagy a gondolkodás milyen világot teremt, pontosabban milyen világot formál az ürességben"

Semmi nyugaton, üresség keleten

A jelenlegi társadalmi válság tetőpontja abban fog kiteljesedni, mikor is a lehető legnagyobb mértékben nyirbálják meg az emberi szabdság jogokat, csipeket ülteve magába az emberi testbe (ami amerikában már el is kezdődött), bíztatva a népet egy biztonságosabb társadalmi rendszer felépítésére, aminek valós háttere a manipuláció, és a hatalom legmagasabb szintű gyakorlása. A világ mostanra eljutott abba az állapotba, hogy a hatalom az államfők és az egyház kezéből átszivárgott a pénzintézetek tulajdonosai kezébe, és a végső cél a fogyasztói társadalom elbutítása és a megnövekedett népesség kordában tartása anyagi korlátok közé szorítva. Viszont emberek egy bizonyos rétege emiatt fokozottabb figyelmet szentel a vallások illetve a tudatösztönző filozófiák kutatására, és egy bizonyos szférában ami láthatóan ugyanúgy fejlődik mint a technika, teret nyer az élet-halál kérdést meghaladó tudományok ismerete, ami által egy magasabb szintű és szellemiségű réteg emelkedik ki az elbutított mátrixból. A változások bármennyire is apokaliptikusnak tűnnek a jövőre nézve, mindig van egy olyan oldaluk, ami meghaladja a fizikai lét korlátait, és elősegíti egy jobb és szabadabb lét kiteljesedését. A küzdelem pedig az anyag és a szellem között mindig fenn áll majd, hiszen ez generálja a lépcsőfokokat, amin haladni lehet előre az evolúcióban.

Szóval szerintem minden úgy jó ahogy van, az egyén pedig mindig választhat és dönthet, hisz nem csak egy lehetőség adott. Csak az a biztos hogy az a test amiben most élsz, minden nappal öregszik, és amikor lejár az ideje, lehetőleg több élménnyel távozz, mint bánattal. A kesergés az csak olaj a pokol tüzére. Az általánosítás pedig megöli az egyént. Ha pedig nem magadért küzdesz, hanem a világot akarod megváltani, nem lesz erőd belevágni, vagy ha mégis,még idő előtt elpusztítanak, mint ahogy Jézussal tették :D

Éljen a buddhizmus és ne vegyél fel hitelt :D :D :D

Mara 2009-10-11 20:26

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

PaXxX eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 814449)
"Ismerkedjünk meg ehhez most egy híressé vált hazai esettel. A második világháború előtti években Budapesten egy polgári családban élő gimnazista lány súlyos tüdőgyulladással küszködött, a krízis éjszakáján már-már lemondtak életéről. A lány életben maradt, de a személyiségét mintha teljesen kicserélték volna. Reggel a teljes zavarodottság és a pánik állapotában találtak rá, miközben egy idegen nyelven hadarva látható reménytelenséggel próbált ráismerni környezetére. A szülők először a láznak és a betegség hatásának próbálták betudni a drámai változást, azonban hamarosan szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy lányuk testében immár egy másik személyiség lakozik. A furcsa nyelvről idővel kiderült, hogy spanyol, azon belül egy madridi nyelvjárás tökéletesen pontos kifejeződése. A lány azelőtt sosem tanult spanyolul. Amikor a budapesti spanyol követségről érkezett tolmácsok végre beszélni tudtak a lánnyal, azt kérték, hogy mint spanyolországi szökevényt, azonnal toloncolják vissza őt Madridba. A szülők és a környezet legnagyobb megdöbbenésére ugyanis az elbeszélésből az alábbi történet bontakozott ki. A tüdőgyulladás krízisének éjszakáján Madridban tuberkolózisban meghalt egy középkorú asszony, aki nem volt más, mint az a személyiség, aki most a pesti család lányában nyilvánult meg. Részletesen - és utólag visszaigazolt pontossággal - elbeszélte életét, megnevezte lakhelyét és rokoni viszonyait, - nem lehet elégszer hangsúlyozni - mindezt tökéletes nyelvi jártassággal. Magyarul azonban továbbra sem értett meg semmit. A kor tudománya teljes értetlenséggel utasította el a feltételezést, miszerint a lélekvándorlás egy különös példájával állnánk szembe. A lány Budapesten, a számára egyébként teljesen idegen családnál maradt, idős hölgyként ma is itt él, az esetet vizsgálva magam is találkoztam vele.

A személyiség és a test viszonyát tekintve az eset óriási jelentőségű, hiszen a tudat disszociációs, vagyis leválasztó képessége itt már kevéssé igazolja a megfigyelést. A csalás kizárása természetesen alapvető igény az ilyen eseteknél, annakidején egy fiatal újságíró például arra a kérdésre, hogy a lány valóban nem érti-e a magyar beszédet, az alábbi trükköt eszelte ki. Olyan nyomdafestéket nem tűrő trágár szavakat intézett magyarul a lányhoz, amelytől minden korabeli gimnazistalány vagy elájult, vagy legalábbis mélységesen elpirult volna. A mi esetünkben a fiatal hölgynek a szeme sem rebbent, s ha a magyar tudásának az elvesztését az amnézia valamilyen formája igazolná is, a hirtelen támadt tökéletes spanyol nyelvtudást, a madridi helyek és viszonyok pontos ismeretét akkor sem tudjuk megmagyarázni.

A "nem lehet, mert lehetetlen"-típusú gondolkodás számára azonban az elfogadhatatlan jelenségeket mindig is könnyű volt valamilyen tévedésnek, vagy csalásnak kikiáltani, a lehetőséget ugyanis csak a mai tudományos parapszichológia ismeretei biztosítják a logikai elfogadáshoz. Amennyiben a tudatról hajlandóak vagyunk feltételezni, hogy nem feltétlenül a testhez, illetve annak működéseihez kötött, akkor mind a többszörös személyiség, mind a teljes személyiségváltás példái más összefüggésekben értelmezhetők.

Az elmúlt évtizedek különböző kísérletei és megfigyelései, - gondolva itt például az érzékszerveken túli észlelésekre, a halálközeli élmények testenkívüli állapotaira, illetve általában a tudatnak a környezethez fűződő paranormális kapcsolataira - egyre inkább a test-tudat kölcsönhatási jellegére mutatnak rá. Ez a felfogás nem a vallásos vagy misztikus idealizmus új formája, hiszen megfigyelésekre és logikus feltételezésekre épül. A testünkkel való folyamatos közelség önazonosító illúziója a tapasztalatok szintjén ugyan más képet mutat nekünk, ám ha egy vagy több személyiség - az összes személyes emlékével, tulajdonságával és akár más testi(!) múlttal - egy ugyanazon agyberendezést teljes körűen használni tud, akkor talán mégsem elsősorban az agyi folyamatok határozzák meg tudati tevékenységeinket.

A tudat természetének tudományosan teljesebb megismerése - a fentieket is tekintve - korunk kutatóinak kiemelt feladata, a tudat és az észleletek viszonyának tisztázása pedig, egyben minden idők legnagyobb tudományos ismeretelméleti áttörését is jelentheti. "

Paulinyi Tamás

És erről van szó :) ezért érdemes gyakorolni hogy minél tudatosabban cselekedjünk - míg az embernek van teste, hisz amíg nem tanulja meg írányítani és haladtatni a tudatát, addig csak sodródik, és mások által lesz írányítva a bizonytalanságában, ami valójában maga a pokol. Mert ha nincs biztos pont, akkor csak zuhansz és pörögsz a saját félelmeidben és kétségeidben, és nem kapsz levegőt.. hiszen mivel is lélegeznél.. Mai kor egyik népbetegsége a pánikroham, ami sokszor megmagyarázhatatlanul tör az emberre, szívverése felgyorsul, légszomjja támad, netán hányingere, remegés tör rá.. ahogy működik a tudat alatti és próbálja feltörni a ragaszkodás és megszokások korlátait, fizikailag kihat az ember állapotára, legtöbbször mikor bizonytalan egy adott élethelyzetben, vagy megtorpan egy változás előtt, mert nem ismeri a következményeket. A fent említett eset pedig elég gyakori, akár írnak róla akár nem, maximum skizofrénként kezelik illetve nyomják el az embert, intézetekben, vagy szabadon attól függően mennyire közveszélyes a 2 vagy több személyiség benne. Illetve igen gyakori eset a személyiségcsere drogfogyasztók körében is, csak van aki tudja kezelni, és van aki meghasad tőle. Nem kell a média manapság ahhoz hogy az ember a saját környezetében körültekintve ne bizonyosodna meg arról, hogy bizony ez valóban létezik. És pszichiáterek s pszichológusok kutatják, de valójában a buddhisták és az ősi sámánok szerintem többet tudnának erről beszélni és a gyógymódot is sikeresebben választanák meg mint napjaink szakemberei.

fufala 2009-10-11 20:33

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

Mara eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 815068)
És erről van szó :) ezért érdemes gyakorolni hogy minél tudatosabban cselekedjünk - míg az embernek van teste, hisz amíg nem tanulja meg írányítani és haladtatni a tudatát, addig csak sodródik, és mások által lesz írányítva a bizonytalanságában, ami valójában maga a pokol. Mert ha nincs biztos pont, akkor csak zuhansz és pörögsz a saját félelmeidben és kétségeidben, és nem kapsz levegőt.. hiszen mivel is lélegeznél.. Mai kor egyik népbetegsége a pánikroham, ami sokszor megmagyarázhatatlanul tör az emberre, szívverése felgyorsul, légszomjja támad, netán hányingere, remegés tör rá.. ahogy működik a tudat alatti és próbálja feltörni a ragaszkodás és megszokások korlátait, fizikailag kihat az ember állapotára, legtöbbször mikor bizonytalan egy adott élethelyzetben, vagy megtorpan egy változás előtt, mert nem ismeri a következményeket. A fent említett eset pedig elég gyakori, akár írnak róla akár nem, maximum skizofrénként kezelik illetve nyomják el az embert, intézetekben, vagy szabadon attól függően mennyire közveszélyes a 2 vagy több személyiség benne. Illetve igen gyakori eset a személyiségcsere drogfogyasztók körében is, csak van aki tudja kezelni, és van aki meghasad tőle. Nem kell a média manapság ahhoz hogy az ember a saját környezetében körültekintve ne bizonyosodna meg arról, hogy bizony ez valóban létezik. És pszichiáterek s pszichológusok kutatják, de valójában a buddhisták és az ősi sámánok szerintem többet tudnának erről beszélni és a gyógymódot is sikeresebben választanák meg mint napjaink szakemberei.

a skizofrénia és a disszociatív személyiségzavar két eléggé különböző dolog
ne keverjük a szezont a fazonnal;):)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Disszoc...%A9lyis%C3%A9g

Mara 2009-10-11 20:51

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

fufala eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 815078)
a skizofrénia és a disszociatív személyiségzavar két eléggé különböző dolog
ne keverjük a szezont a fazonnal;):)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Disszoc...%A9lyis%C3%A9g

Szerintem nem eléggé különböző, és ha nem a könyvekből olvassa ki az ember akkor meg is értheti. ;) :)

Ha egy másik személyiség jelenik meg a testemben - hiszen bennem nem jelenhet meg, mert egy másik fajtájú mintályú minőségű stb személy az nem azonos velem hiszen MÁS, akkor az akár időszakos, akár állandó, minden esetben egy másik tudat jelenlétére utal. A kötödés és működés természetesen különböző, de a dolog ténye, hogy a testemhez nem csak én csatlakozom, az ugyanaz. A gyógymód is eltér természetesen, mert ha az állapot állandósult és úgymond kitúrtak a testemből, akkor innen a fizikai világból már nincs mit tenni, a másik világban pedig többnyire magamra vagyok utalva, mennyire tudom irányítani a más állapotbeni létemet, és netán visszatalálni a csatornámhoz ami a testem feletti uralmat biztosítja. Egy erősebb tudatúval szemben nem sok esélyem van. Ugyanígy az időszakos megszállásnál, ha a másik tudat erősebb működésű, vagy gyógyíthatatlannak minősítenek, vagy egyre erősebb drogokkal befolyásolnak, de lényegében a harc nem feltétlen fizikai és kémiai tényezőkön múlik, hanem első sorban tudati működés függvénye. Ha arra tudnak hatni, és a tudatom is akarja és együtt tud működni, azaz megerősödik, a skizofrénia tabletták nélkül elmulasztható. Ha maradok a bizonytalan gyenge állapotomban akkor pedig az győz aki biztos a dolgában :D kissé lesarkítottam de a lényeg a lényeg. Hogy ezek az állapotok nem is annyira különböznek, csak az egyik esetben minden kapcsolatod megszakad ezzel a világgal azaz magyarán meghalsz, a tested pedig tovább működteti egy másik sokkal erősebb tudat. De olyan nem létezik hogy neked több személyiséged van, azokat inkább nevezhetjük szerepeknek amiket pedig nap mint nap gyakorol az ember de az csak ebben a világban tud érvényesülni, hiszen ez a világ biztosítja e szerepjátékra a különféle korlátokat.

fufala 2009-10-11 21:48

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

Mara eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 815089)
Szerintem nem eléggé különböző, és ha nem a könyvekből olvassa ki az ember akkor meg is értheti. ;) :)

Ha egy másik személyiség jelenik meg a testemben - hiszen bennem nem jelenhet meg, mert egy másik fajtájú mintályú minőségű stb személy az nem azonos velem hiszen MÁS, akkor az akár időszakos, akár állandó, minden esetben egy másik tudat jelenlétére utal. A kötödés és működés természetesen különböző, de a dolog ténye, hogy a testemhez nem csak én csatlakozom, az ugyanaz. A gyógymód is eltér természetesen, mert ha az állapot állandósult és úgymond kitúrtak a testemből, akkor innen a fizikai világból már nincs mit tenni, a másik világban pedig többnyire magamra vagyok utalva, mennyire tudom irányítani a más állapotbeni létemet, és netán visszatalálni a csatornámhoz ami a testem feletti uralmat biztosítja. Egy erősebb tudatúval szemben nem sok esélyem van. Ugyanígy az időszakos megszállásnál, ha a másik tudat erősebb működésű, vagy gyógyíthatatlannak minősítenek, vagy egyre erősebb drogokkal befolyásolnak, de lényegében a harc nem feltétlen fizikai és kémiai tényezőkön múlik, hanem első sorban tudati működés függvénye. Ha arra tudnak hatni, és a tudatom is akarja és együtt tud működni, azaz megerősödik, a skizofrénia tabletták nélkül elmulasztható. Ha maradok a bizonytalan gyenge állapotomban akkor pedig az győz aki biztos a dolgában :D kissé lesarkítottam de a lényeg a lényeg. Hogy ezek az állapotok nem is annyira különböznek, csak az egyik esetben minden kapcsolatod megszakad ezzel a világgal azaz magyarán meghalsz, a tested pedig tovább működteti egy másik sokkal erősebb tudat. De olyan nem létezik hogy neked több személyiséged van, azokat inkább nevezhetjük szerepeknek amiket pedig nap mint nap gyakorol az ember de az csak ebben a világban tud érvényesülni, hiszen ez a világ biztosítja e szerepjátékra a különféle korlátokat.

javasolnék némi önkéntes pszichiátriai gyakorlatot, testközelből megtapasztalhatod h mivel mit tudsz kezdeni;)

Mara 2009-10-11 22:34

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

fufala eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 815125)
javasolnék némi önkéntes pszichiátriai gyakorlatot, testközelből megtapasztalhatod h mivel mit tudsz kezdeni;)

;) :)

narny 2009-10-12 09:57

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
http://www.jogiforum.hu/publikaciok/364

jó olvasni neves jogászokat így vélekedni. :)

S.O.L.O. 2009-10-12 10:04

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

narny eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 815247)
http://www.jogiforum.hu/publikaciok/364

jó olvasni neves jogászokat így vélekedni. :)

úúú ehezzmost nagyon reggel van még, de jóóólindul, most elmegyek aludni , kedvencekbe ment, kössz gergő;);)

narny 2009-10-12 10:38

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

S.O.L.O. eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 815252)
úúú ehezzmost nagyon reggel van még, de jóóólindul, most elmegyek aludni , kedvencekbe ment, kössz gergő;);)

nincsmit :) , amugy semmi szakszöveg nincs benne, pure hozzáállási ennyi.. :cool:

joccak ^^

Asoka 2009-10-14 09:27

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

narny eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 815247)
http://www.jogiforum.hu/publikaciok/364

jó olvasni neves jogászokat így vélekedni. :)

Na ez nagyon érdekes! Elgondolkodtatott, hogy ebbe ma mi is tartozik bele, hiszen egy társadalmi közegen belül, egyre több kisebb van, saját értékrenddel és normarendszerrel, aminek az elismerését ma ugyebár nem kérdőjelezhetjük meg hivatalosan, pontosan az egyéni autonómiára való egyre erősebb figyelem miatt.. Hmm? :rolleyes:

"A méltóság megélése nem szakítható ki az adott társadalmi közegből. Az egyén méltóságát erősíti, ha környezetében tiszteletet vált ki életvitelével, cselekvéseivel. A tisztelet leginkább akkor várható el, ha az adott közösség által vallott értékrendet, normarendszert elfogadva a társadalmi elvárásokkal összhangban él. Ezzel válik a közösség megbecsült tagjává, aki sorozatos, egymást erősítő visszacsatolások révén érzi: nem hátráltatja, hanem elősegíti az adott közösség boldogulását. Számítani lehet rá, hiszen a közös értékrend mellett elkötelezett, és adott esetben fellép a közösséget sértő cselekvésekkel szemben."

Zoo 2009-10-14 09:42

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

Mara eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 815052)
A jelenlegi társadalmi válság tetőpontja abban fog kiteljesedni, mikor is a lehető legnagyobb mértékben nyirbálják meg az emberi szabdság jogokat, csipeket ülteve magába az emberi testbe (ami amerikában már el is kezdődött), bíztatva a népet egy biztonságosabb társadalmi rendszer felépítésére, aminek valós háttere a manipuláció, és a hatalom legmagasabb szintű gyakorlása. A világ mostanra eljutott abba az állapotba, hogy a hatalom az államfők és az egyház kezéből átszivárgott a pénzintézetek tulajdonosai kezébe, és a végső cél a fogyasztói társadalom elbutítása és a megnövekedett népesség kordában tartása anyagi korlátok közé szorítva. Viszont emberek egy bizonyos rétege emiatt fokozottabb figyelmet szentel a vallások illetve a tudatösztönző filozófiák kutatására, és egy bizonyos szférában ami láthatóan ugyanúgy fejlődik mint a technika, teret nyer az élet-halál kérdést meghaladó tudományok ismerete, ami által egy magasabb szintű és szellemiségű réteg emelkedik ki az elbutított mátrixból. A változások bármennyire is apokaliptikusnak tűnnek a jövőre nézve, mindig van egy olyan oldaluk, ami meghaladja a fizikai lét korlátait, és elősegíti egy jobb és szabadabb lét kiteljesedését. A küzdelem pedig az anyag és a szellem között mindig fenn áll majd, hiszen ez generálja a lépcsőfokokat, amin haladni lehet előre az evolúcióban.

Szóval szerintem minden úgy jó ahogy van, az egyén pedig mindig választhat és dönthet, hisz nem csak egy lehetőség adott. Csak az a biztos hogy az a test amiben most élsz, minden nappal öregszik, és amikor lejár az ideje, lehetőleg több élménnyel távozz, mint bánattal. A kesergés az csak olaj a pokol tüzére. Az általánosítás pedig megöli az egyént. Ha pedig nem magadért küzdesz, hanem a világot akarod megváltani, nem lesz erőd belevágni, vagy ha mégis,még idő előtt elpusztítanak, mint ahogy Jézussal tették :D

Éljen a buddhizmus és ne vegyél fel hitelt :D :D :D

Csak egyetlen dolog biztos az életben a változás. Mint ahogy az energia melynek mennyisége hihetetlen nagy hissz az egész világür tele van velle. Össze tartja a dolgokat megalkotj átalakitja. Egyetlen egy nagy baj van hogy az ember megprobál közbeszölni bizonyos energia áramlásnak (üjraélesztés?) Minde egyes általun lekötöt energia (mind a világon az energia megnyilvánulásának a képe) egy bizonyos megalakuló formát akadájoz a kibontakozásba. Ez megfigyelhető egyszerüen - nő az emberiség létszáma, fogy az élővilág körölötünk meg kötjük az energiát ami egy más forma kifelylődéséhez kell. Ez van és amig erre nem ismer rá minden ember és nem kezdi magatá szabájozni adig körülötünk csak pusztulat lesz. Ha arra gondolsz hogy tudun alkotni akor tévedsz csak másolunk olyan dolgokat melyet a körülötzünk mozzgó és élő világ megalkotott. Ez a mi tulélésünk titka más lény másban jó mi tökéletesen másoljuk a mások jó tulajdonságát. Mint például a kaméleon a szinétváltoztatja mi létre tudjuk hozzni azokat a vegyületeket amelyek ezt lehetővé teszik és ezt fel tudjuk használni mondjuk kocsira hőre váltözik a szine. De ezek is olyan dolgok amik megint egy más dologbol vonjuk el az energiát és elvesztünk olyan dolgot amire nagyobb szükségünk volna.

Mara 2009-10-14 14:40

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

Zoo eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 816603)
Csak egyetlen dolog biztos az életben a változás. Mint ahogy az energia melynek mennyisége hihetetlen nagy hissz az egész világür tele van velle. Össze tartja a dolgokat megalkotj átalakitja. Egyetlen egy nagy baj van hogy az ember megprobál közbeszölni bizonyos energia áramlásnak (üjraélesztés?) Minde egyes általun lekötöt energia (mind a világon az energia megnyilvánulásának a képe) egy bizonyos megalakuló formát akadájoz a kibontakozásba. Ez megfigyelhető egyszerüen - nő az emberiség létszáma, fogy az élővilág körölötünk meg kötjük az energiát ami egy más forma kifelylődéséhez kell. Ez van és amig erre nem ismer rá minden ember és nem kezdi magatá szabájozni adig körülötünk csak pusztulat lesz. Ha arra gondolsz hogy tudun alkotni akor tévedsz csak másolunk olyan dolgokat melyet a körülötzünk mozzgó és élő világ megalkotott. Ez a mi tulélésünk titka más lény másban jó mi tökéletesen másoljuk a mások jó tulajdonságát. Mint például a kaméleon a szinétváltoztatja mi létre tudjuk hozzni azokat a vegyületeket amelyek ezt lehetővé teszik és ezt fel tudjuk használni mondjuk kocsira hőre váltözik a szine. De ezek is olyan dolgok amik megint egy más dologbol vonjuk el az energiát és elvesztünk olyan dolgot amire nagyobb szükségünk volna.

Másolás és minta nélkül nincs alkotás és teremtés. Nincs haladás nincs fejlődés, nincs visszaesés, nincs mihez viszonyítani. Nincs semmi sem. És pusztulatra szükség van ahhoz hogy valami új keletkezhessen :) aminek az értéke a pusztulathoz képest nagyobb vagy kisebb. Az energia végtelen, és nem vész el, mint ahogy az anyag sem, csak átalakul. És mindent elérhetsz amit szeretnél attól függetlenül hogy szükséged van rá vagy sem, csupán a tudatodat kell nyitottabbá tenned és a látásod élesebbé. Az vagy amire figyelsz. Ha a világ keserves oldalát figyeled és abban merengsz, magad is keserűvé válsz, és még keserűbbé teszed azt amiben keseregsz.

Zoo 2009-10-15 14:20

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Kedves Mara teljesen igazad van abban hogy az vagy amire figyelsz. Az élet olyan amilyenek megéled. A teremtés dologban már csak részben van igazad hisz az emberi genom is 50%-ban a banánéhoz hasonlít, tehát tovább fejlődtünk más dolog másolásával. Én a másolásnál arra gondoltam hogy semmi sem indokolja hogy az ember olyan q okosnak tartja magát. Az energia nem végtelen csak végtelen formában jelenik meg ez lehet anyagi vagy szellemi lehet dinamikus vagy kinetikus. Az anyagot is energia alkotja (kémiai kötések közti energia az atomok, melyek e- p+ n0 ból állnak ezeket is az energia tartja össze és alakítja. Én valójában azt a nézetet próbálom meg terjeszteni hogy az emberi fejlettség oltárán feláldozzuk a világunkat. Hisz minél több dolgot alkotunk kizárólag a kényelem a jólét érdekébe annál több csodálatos dolgot szakítunk ki az életünkből. Aztán hibáztatunk mindent csak magunkat nem.
A te életed a te döntésed!

Mara 2009-10-15 15:29

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Minden relatív. Az elmúlt pár napban tanuja voltam hogy lehet problémát teremteni egy probléma nélküli helyzetbe. És basszameg lehet. Ugyanis akkor felléptethető az a problema hogy nincs problema, és ez már annyira jó, hogy mi van ha elveszik?? Tehát ennek utána is azt gondolom, az embernek nagy általánosságban kell a pusztulat hogy megélhese az épülést. Ez a hullámzás jellemzi az emberi tudatot. De van aki képes megülni a hullámokat, az pedig általában tudja mit akar és képes dönteni.

Asoka 2009-10-16 09:39

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

Zoo eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 817285)
Kedves Mara teljesen igazad van abban hogy az vagy amire figyelsz. Az élet olyan amilyenek megéled. A teremtés dologban már csak részben van igazad hisz az emberi genom is 50%-ban a banánéhoz hasonlít, tehát tovább fejlődtünk más dolog másolásával. Én a másolásnál arra gondoltam hogy semmi sem indokolja hogy az ember olyan q okosnak tartja magát. Az energia nem végtelen csak végtelen formában jelenik meg ez lehet anyagi vagy szellemi lehet dinamikus vagy kinetikus. Az anyagot is energia alkotja (kémiai kötések közti energia az atomok, melyek e- p+ n0 ból állnak ezeket is az energia tartja össze és alakítja. Én valójában azt a nézetet próbálom meg terjeszteni hogy az emberi fejlettség oltárán feláldozzuk a világunkat. Hisz minél több dolgot alkotunk kizárólag a kényelem a jólét érdekébe annál több csodálatos dolgot szakítunk ki az életünkből. Aztán hibáztatunk mindent csak magunkat nem.
A te életed a te döntésed!


Szerintem szembe állíthatnád az első két mondatod amit kijelöltem. Én személy szerint azt gondolom, hogy az Ember bölcsessége és okossága pontosan abban rejlik, hogy tanul a környezete tulajdonságaiból. Nem megy neki a falnak újra meg újra (jó esetben :rolleyes:) ha nem muszály. Van is az a mondás, hogy a bölcs ember más hibáiból tanul, és ez nem egy negatívum, hanem épp ellenkezőleg. Így az ember joggal tartja magát okosnak. Az állat és növényvilágban is megfigyelhető ez, de nem jellemző. Az egér legtöbbször belesétál a csapdába, ha kaja van benne..

Mara! Te láttad már a Zeitgeist filmeket?

Dió 2009-10-16 09:54

re: Filozozofia nekunk magunkrol....
 
Idézet:

Asoka eredeti hozzászólása (Hozzászólás: 817928)

Szerintem szembe állíthatnád az első két mondatod amit kijelöltem. Én személy szerint azt gondolom, hogy az Ember bölcsessége és okossága pontosan abban rejlik, hogy tanul a környezete tulajdonságaiból. Nem megy neki a falnak újra meg újra (jó esetben :rolleyes:) ha nem muszály. Van is az a mondás, hogy a bölcs ember más hibáiból tanul, és ez nem egy negatívum, hanem épp ellenkezőleg. Így az ember joggal tartja magát okosnak. Az állat és növényvilágban is megfigyelhető ez, de nem jellemző. Az egér legtöbbször belesétál a csapdába, ha kaja van benne..

Mara! Te láttad már a Zeitgeist filmeket?

Szerintem ez hasonlóan van az ember esetében is! Pl. csalódtál már a szerelemben 100szor, mégis belesétálsz, pedig tudod hogy csapdát rejthet. De ott van a TALÁN MÉGSE... Az érzelmek vezérelnek, az egyszer már megtapasztalt csoda, a szerelem csodája.


A pontos idő 07:51 , a GMT +2 időzóna szerint.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.