PDA

Teljes verzió megtekintése : Horoszkóp


oldal : 1 2 3 4 5 [6] 7

ezotera
2007-10-29, 20:39
ezt honnan lehet leszedni? :)
nők lapja café-n találtam :)

Syl
2007-10-29, 20:40
nők lapja café-n találtam :)


köfike, puszika :)

Dhamma
2007-10-30, 16:03
esteleg ha van még mérleg,akit érdekel rajtam kívül:)


van:)
De azert mindennel ensem ertenek egyet,de van sok igazsag valoban ;) de a felszinesseg sztm nem jellemzo ,se a szerelmi haromszog :D

Mirrmurr
2007-11-06, 09:49
A Mérleg szerelmi élete

E jegy szülöttei hajlamosak kapcsolataikat egyfajta belső építkezésre felhasználni, önbizalomnövelés céljából.....

ilyened nincse Vízöntőbe? lécci :p

umba
2007-11-07, 13:50
ilyened nincse Vízöntőbe? lécci :p
cehhh....Halak? :p

FoX
2007-11-07, 13:53
cehhh....Halak? :p

keresek en kened halakost :D mer enis :p

FoX
2007-11-07, 13:58
:D

HALAK-típus:

- A harmonikus Halak-szülött mély érzésű, szelíd, kedves, jóindulatú, segítőkész, együttérző, önzetlen, de nem akar mártír lenni. Mindenkivel képes lelkileg azonosulni, de különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Szeretettel fordul minden élőlény felé. Derűs, barátságos. Művészi hajlama van. Zenei érzéke és színértéke kitűnő. Érdeklődik a misztikus és az érzékfeletti iránt. Hajlamos elmélyedni meditatív tudatállapotba.

- A diszharmonikus Halak-szülött túl érzékeny, érzelmes, képzelgő. Túl könnyen befolyásolható, mert mindenkivel együttérez. Nem veszt észre, ha becsapják. De hajlamos arra is, hogy megtévesszen másokat vagy saját magát. Álomvilágban, képzeletvilágban él, eltávolodik a valóságtól. A gyakorlati életben nem tud érvényesülni. Mindig támaszra van szüksége. Menekül a rideg valóságtól másféle tudatállapotokba. Így kerülhet kapcsolatba alkohollal, kábítószerekkel stb. Rendetlenül táplálkozik és szabálytalan életmódot folytat. Ezért vagy nagyon elhízik, vagy abnormálisan lesoványodik. Hajlamos a nyirokrendszer és a folyadékháztartás zavaraira.

A HALAK JELLEMRAJZA

Napfény. Tenger. Ön éppen vízisível suhan, nyitottan minden érzelemre, a környező világ által hatalmába kerítve, ég és föld között. Élvezi a mámorító érzést: csak egyetlen dolga van, hogy eggyé váljék a világegyetemmel, hogy szabad legyen. Még azt is elfelejti, hogy érző és gondolkodó lény. De elég egy szélfuvallat, egy viharosabb hullám, hogy megzavarja e harmóniát. Gondolatai máris visszatértek a földre, újra tudatában van személyes létének, elkülönül a nagy mindenségtől. Ám elég, ha újra félreteszi a logikus gondolkodását és érzékelését, s a csoda megismétlődik.

Visszatérve a strandra, egy kicsit Ön is a Halak közé tartozik, e csodálatra méltó tapasztalat miatt, melyet átélt. A Halak ezen nem nagyon tud meglepődni, hiszen folyton ebben az állapotban leledzik. Képes teljesen elveszíteni kapcsolatát a valósággal, amikor:

- elengedi magát, és hagyja, hogy körülvegyék a kozmosz erői, melyek által újra feltöltődik, és összeszedi magát;

- feloldódik az univerzumban, vagy egybeolvad egy másik léttel; - ösztöneire és előérzeteire hallgatva telepatikus, azaz gondolatátviteli próbálkozásokat él át.

A Halak meg van győződve arról, hogy ez a képesség a Teremtő kiváltsága, s hogy semmi grandiózus nem születik a Teremtővel való eggyéválás állapota nélkül. Ez egyébként azon keleti filozófiák lényege, amelyek a meditáció gyakorlatát tanítják; ily módon fogható fel az alaktalan és nem megnyilvánuló világ.

Mivel a jó öreg, ésszerű Európa kissé elhanyagolta ezeknek az értékeknek a fejlesztését, mostanában számosan csatlakoznak azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek e sokak által fontosnak tartott eszmékkel foglalkoznak.

Az amerikai társadalom nőszervezeteinek hatására, amelyek elsősorban a Hold-értékeket (yin) helyezik előtérbe, Európa is kezd ráébredni a személyiségfejlesztés hatékonyságára.

Visszatérve a Halakra, azért nem folyton égre függesztett szemmel él, sokkal inkább ég és föld között, két irányba fordulva, amit igen jól tolmácsol a régi bölcsek által hagyományozott jelkép is: két egymásba fonódó félkör, amelyek ellenkező irányba néznek.

A Halakat ösztönözhetik a földi törvények, tehát egy részük materialista szemléletű, számító, őket foglalkoztatják a földi javak. De fordulhat az ég törvényei felé is, ebben az esetben idealistával van dolgunk, aki a kozmosszal való egyesülésre választatott ki. E kettősség miatt a Halak jelleme számunkra kissé zavarba ejtő. Janus istenségnek két arca van, a szimbólumát jelentő két félkör is két hajlamot jelképez. A Halakat, noha erőfeszítéseket tesz, hogy két lábbal a földön álljon, a konkrét valóság voltaképpen elkedvetleníti, és igen nehezen tesz eleget anyagi jellegű kötelezettségeinek. Meg is próbálja elutasítani azt a rendszert, amely megterheli. Például a kolostori életformát, vagy az önellátó társadalmak struktúráját választja helyette.

Általában olyan gyakorisággal él jól, mint amennyire rosszul, hol egyik, hol másik világban. A Halak jön-megy, időt és teret figyelmen kívül hagyva. Tudja, hogy jellemének pozitív oldala az a rima képesség, mely révén megérti a láthatatlant, értékes üzeneteket szűrve ki belőlük.

A HALAK-GYERMEK

Mihelyt Önök, a kis Halak szülei, tudatára ébrednek, hogy gyermekük rendkívüli felfogóképességgel és egy olyan kiváltsággal rendelkezik, amely révén képletesen egyesülhet másokkal és a világegyetemmel - személyiségük szerint reagálnak: vagy partnerei lesznek ebben, vagy tartózkodnak, vagy talán még nyugtalankodnak is.

El kell fogadniuk, hogy gyermekük - kilépve a valós világból a láthatatlanba - megért valamit, ami kockára teszi, hogy csak Önökért éljen, s ez a valami az Ismeretlen. A kis Halak nem tesz különbséget a kézzelfogható és a képzeletbeli világ között. Ne vádolják tehát hazugsággal vagy kitalációkkal.

A Halak-Gyermek igen sebezhető és szuperérzékeny alkat, hevesen reagál minden helyzetre, akár örömöt, akár bánatot hozott a számára. Sokkal gyakoribb szeretetteljes jelenlétre van szüksége, mint a csillagkör többi jegyébe tartozó gyerekeknek.

A Halak-Bébi egészségileg igen kényes, főleg a vírusos megbetegedésekre érzékeny. Nem kell csodálkozni, ha a kis Halak hasmenést vagy hányingert kap valamelyik barátjuk látogatása után, aki épp gondjaival terhelte Önöket. Nehéz megjósolni, milyen tanulmányi eredményeket érhet el a Halak-Gyermek. Ebben számos tényező szerepet játszik. Ha általában nehezen sajátítja el az új dolgokat, akkor rengeteg probléma merülhet fel.

Nem állíthatnánk, hogy a kis Halak valamely művészeti ágat jobban kedveli a többinél. Minden attól a módszertől függ, ahogyan felhasználja vele született adottságát, amelyet Halak Pillanat-nak nevezünk.

- Ha a kézzelfogható dolgokhoz kötődik inkább: akkor valószínűleg nagy sportember lesz, számos tevékenység szerelmese, aki általában igen elfoglalt.

- De az is lehet, hogy inkább a másik félkör izgatja, amely az univerzummal való egyesülés tapasztalatán keresztüli állapot felé tereli. Az ilyen típusú gyermeknek nyugalomra magányra és csendre van szüksége. Szülei meglepve fogy tapasztalni, hogy kicsinyük mennyire képes elfoglalni magát, milyen szórakozott, és mennyire gyakran keresi az egyedüllétet.

A HALAK ÉS AZ UDVARLÁS

A Halakkal nem nehéz találkozni, de úgy viselkedni, hogy észre is vegye Önt, már nem ilyen könnyű.

Ön minden figyelmeztetés nélkül, teljesen ártatlanul találkozik a Halakkal, aki Önre mosolyog. Mivel biztos csáberejében, meg van győződve arról, hogy a Halak biztosan észrevette és egyetlen célja bizalmas kapcsolatba kerülni Önnel.

Tegye fel magának a kérdést: biztos abban, hogy a Halak egyedül Önt látta meg? Amúgy nem kell kétségbeesnie, ha megbeszélt találkozó előtt két nappal a Halak egy késői órán telefonál, magyarázván, hogy órák óta Önre vár, és bizonygatja, hogy aznap lett volna randevújuk a helyzet ellenkezőjére is nyugodtan számíthat.

A HALAK ÉS A SZEX

A Halak mindenki másnál jobb képességekkel rendelkezik, hogy harmonikus szexuális életet éljen. Egyaránt képes a szerelem és a nagylelkűségre. Érzéki, tud önmagának is és partnerének is örömet szerezni. Képzelete és az egyesülésre való tehetsége olyan mértékű, hogy bármi legyen is az Ön kívánsága, vágya, a Halak mindenki másnál nagyobb összhangot teremt kettőjük között.

Amíg szerelmes, addig hűséges is, de kész a legbohémebb kiruccanásra; is, mihelyt nem becsüli Önt többé: Annyi baj legyen, emiatt azért nem kell tönkre menni.

A HALAK POZITÍV ÉS NEGATÍV VONÁSAI

Ön a maga módján megoldotta a problémát. Hogy ige megszerezze magának a Halakat, férjhez (feleségül) ment hozzá- vagy majdnem. Most jött el az az idő, amikor ki kell jelölnie az utat, s ezen minimum három leküzdésre váró akadály is szerepel.

Az első: le kell szoknia arról a kifejezésről, hogy az enyém, és arról, hogy folyton kérdezgesse, mit, hol talál. Mondjon le erről a mániáról rögtön közös életük első napjaiban. Meg kell értenie, a Halaknál a tárgyak nem tartoznak senki birtokába, kivéve őt, két feltétellel: egyrészt, ha szüksége van rájuk, másrészt, ha jó állapotban vannak. Mihelyt elvesznek, vagy összetörnek, azon nyomban átvándorolnak az Ön tulajdonába.

A második: el kell fogadnia, hogy az ember megváltoztathatja szándékát egyik percről a másikra. Felesleges lenne elveszítenie a türelmét. A Halak ezt úgysem értené, és csak időveszteséget okozna mindkettőjük számára. Viselkedjék hát felnőtt módjára és legyen elnézőbb. A Halak mindenképpen elő fogja adni elveit, melyek révén egyik pillanatról a másikra rózsaszínben, kékben, aztán feketében képes látni a világot. Számára evidens, hogy minden energia, minden mozog, minden folytonos változásban van.

A harmadik: mostantól kezdve vegye tudomásul, hogy drágalátos kis Halacskájának köszönhetően mindenhonnan el fog késni.

Ha túltette magát ezen a három akadályon, és képes elfogadni ezeket az apróságokat, melyek megszínesítik hétköznapjait, nos, akkor átlépheti a Halakhoz vezető kapu küszöbét. Így már képes lesz értékelni a Halak természetének pozitív oldalát is. A Halak kedves ember, rendkívüli módon tud szeretni és még húsz év múltán is ugyanazzal a gyengédséggel és odaadással veszi körü1 partnerét. De természetesen a főzést sem képes időre elvégezni. Miután mindig többféle tevékenységet űz egyszerre, a Halak általában nem az a társ, aki mellett unatkozik az ember.

FoX
2007-11-07, 13:59
A HALAK ÉS A MUNKA

A Halaknak nem könnyű olyan állást találnia, amely megfelel neki. Szilárd rendszerre van szüksége, hogy biztonságban tudja magát, és maga mögött érezhesse a csoport erejét. Az azonban már számos nehézséget okoz számára, hogy alkalmazkodjék társai követelményeihez.

>Ha foglalkozása kitartást és nagyfokú szigort igényel, bármilyen tevékenységről is van szó, a Halaknak sok kellemetlen percet okoz, hogy ennek eleget tudjon tenni.

Viszont, ha kreativitásról, pszichológiai érzékről, megérzésről, türelemről, odaadásról kell bizonyítékot szolgáltatnia, bizonyos, hogy meg fog felelni munkaadója elvárásainak.

A Halaknak nem egyszerűen szabálytalan a munkatempója, hanem bátran mondhatjuk, hogy az összes jegy közül ő a legciklikusabb. Olyannyira, hogy nagyon nehéz, szinte lehetetlen harmonikusan alkalmazkodnia a csoporthoz.

Konfliktusok, akadályok esetén a Halak csak üggyel-bajjal képes küzdeni. Hogy legyőzze ellenfelét, félrevezető fogásokat alkalmaz. A Halak másrészt meglehetősen érzékeny és minden semmiségből

képes államügyet csinálni. Tud úgy leszámolni valakivel, hogy ennek senki se legyen tanúja, és igencsak ért ahhoz, hogy átmenetileg zűrzavart, viszályt szítson.

Vele született tulajdonságai - elsősorban megérzései - kedveznek üzleti ügyekben. Azt kellene megoldania, hogy vágyait ne tartsa valóságnak. Bármi történjék az életben, akár sikeres, akár nem, a Halak szembeszáll a hagyománnyal. Egyébként egy kis gyakorlattal bárki könnyűszerrel felismerheti a Halak jegyében születetteket - fejetlen munkamódszerükről, viselkedésükről, ötleteikről, melyeket a problémák megoldására javasolnak. Tévedés kizárva.

Megtaláljuk a Halakat szociális, vallási, segítségnyújtási, orvosi vagy paramedikális tevékenységekben.

Minden olyan területen jelen van, ahol jó ízlésről és érzékenységről kell tanúskodnia: illatszergyártás, esztétika, fodrászat, szabóság. A Halak rendkívül nagy szakértője a színek harmóniájának.

Ugyanígy vonzódik a fotózással, filmezéssel kapcsolatos foglalkozásokhoz, akár a képernyőn, akár a háttérben kell dolgoznia. Érdeklik a különböző videó- és audiotechnikák is.

A HALAK ÉS A PIHENÉS

A szabadsággal kapcsolatban a Halak levetkőzi korlátait és mindennapi ritmusát.

Többféle menüből választhat:

- Ha nyugalomra és pihenésre van szüksége, elbújik valahová, és Ön nem látja többé. Pontosabban ő nem látja meg Önt. Ön persze arra vár, hogy a Halak visszatérjen a földre, és elkísérje szórakozni.

- De a Halak arra is vágyhat, hogy bármi szokatlant, sosem látott spontán dolgot műveljen.

A Halak tudja értékelni a kellemes pillanatokat, szereti az életet és a föld minden örömét. Érzékenysége általában fogékonnyá teszi a művészetek és a zene iránt, mint minden Víz-jelű jegyet. Látogatja a képzőművészeti galériákat, és képes szépséget találni a művészien csúf alkotásokban is. El is magyarázza, hogy persze, ez nem szép, de mégis van benne valami érdekes csend, ami feledhetetlenné teszi. Az első alkalmakkor Ön valószínűleg őszintén a Halak szemébe nevet, hiszen nem sejti, hogy a Halak úgy is érez, ahogyan beszél. Ha a Halakat valamilyen helyzet zavarja, semmiképp se kényszerítse semmire, mert olyankor képes lélekben teljesen elszakadni, miközben fizikailag ott sétálgat Ön mellett.

A HALAK VALÓDI ÉNJE

A Halak egész hirtelen elhatározhatja, hogy életét valamilyen ügyért áldozza. Előző nap még persze elkötelezte magát Önnek ígéreteivel, együtt szőtték hosszú távú terveiket. Mára azonban minden megváltozott, mintha a Halak már nem is ismerné Önt többé. Ezért persze Ön kifejezi elégedetlenségét, emlékeztetve a Halakat a múltban tett nyilatkozataira. A Halak kifogásai éppoly drasztikusak lesznek az Ön számára, mint a Halak új elhatározása. Szerinte, már épp eleget adott magából. Ha ennyi gyengédséggel sem lehetett téged megváltoztatni, akkor csalódtam benned, s ez épp elég ahhoz, hogy ez az egész zűrzavar abbamaradjon - mondja ő.

A Halak kész mindent elveszíteni vagy mindent összegyűjteni, de ez is elmúlik egyszer. Ha Ön a Halak barátja, vagy házastársa, segítsen neki ebben az időszakban.

AMI CSODÁLATOS BENNED

Mint egy sötét tó, melynek mélységei átjárhatatlanok - ilyen képet mutat a természettől fogva romantikus Halak-személyiség: rejtelmeket és mindent, amit csak kívánni lehet. Titokzatos módon képes olvasni partnere minden érzésében, futó hangulataiban - emiatt is különösen alkalmas a tartós kapcsolatra -, ha megleli a megfelelő partnert.

A Halak a szerelembe szerelmes, és ez meg is látszik rajtad. Imádod a kezdeti pillanatok édes izgalmát, amikor még érzékenyen billeg a mérleg, amikor még senki sem tudja, lesz-e valami a dologból, vagy sem. Kitelik tőled, hogy ezt a kezdeti időszakot szándékosan el is nyújtsd, hadd tartson még tovább. Attól nem tartasz, hogy emiatt elveszítheted partneredet - jól tudod, hogy csáberődnek nem állhat ellent.

Lassan, de biztosan szövöd hálódat, mely oly észrevehetetlenül finom, hogy partnered bizonyosan nem fog felfigyelni rá; ő csak azt veszi észre, hogy nem is akar szabadulni - ugyanis a titkos manipulátorok közül a Halak a legügyesebbek. A Halaknak az a legrejtettebb vágya, hogy szükség legyen rá: kifogyhatatlan ötletességgel bizonyítod be újra meg újra, hogy a te szerelmed egyszerűen nélkülözhetetlen.

Partnerként te vagy a legbőkezűbb, sokkal jobban szeretsz adni, mint kapni, és választottadat hajlandó vagy bárhová követni, legyen az kutatóállomás a Déli-sarkon vagy valami egészen rendkívüli hálószobai kaland.

Komoly vagy és megfontolt; a szerelmi kapcsolatok drámáit, tépelődéseit nem szereted - pedig szerelmi kapcsolatra jelentkezőkből nem szenvedsz hiányt. Bármennyi aggodalmat és kínlódást képes vagy titokban, belül elviselni, nehogy ijedelmet vagy kellemetlenséget okozz partnerednek. Valóban abból élsz, hogy másokról gondoskodsz. Rendkívüli érzékenységed révén képes vagy ráébreszteni másokat olyan érzelmeikre, melyekről addig fogalmuk sem volt. A Halak a romantika specialistája - a piros rózsák, a szerelmes versek, a hangulatvilágítás nála mindig csak a kezdet. A Halak úgy tudja valóra váltani a fantáziát, ahogy senki más a világon.

AMI RÉMES BENNED

A Halak annyira szereti a szerelmet, hogy könnyen zuhanhat bele hanyatt-homlok valami katasztrofális kapcsolatba, amelyből aztán csak súlyos sebekkel képes kikecmeregni. Képes vagy partneredet piedesztálra emelni, akkor is, ha ez őt inkább feszélyezi, mintsem jólesne neki. Partneredet a legszexibb, legvonzóbb, legklasszabb teremtésnek látod, akit valaha a hátán hordott a Föld - márpedig ki képes ennek megfelelni?

Megbocsátod minden hibáját, elnézed minden túlkapását, szinte kikényszeríted belőle, hogy tiporjon csak rád bátran. Aztán, amikor már jól beledolgoztad magatokat egy ilyen kapcsolatba, egyszer csak lehullik rólad a rózsaszínű szemüveg, és ilyenkor már csak sopánkodni vagy képes.

Könnyű áldozata vagy a hamis csábmosolyoknak, ezért képes vagy a leglehetetlenebb kapcsolatokba is belemenni. A szerelem néha már-már kábítószerként működik nálad: önkéntelenül, önmagad újabb becsapása érdekében nyújtod ki érte a kezed. Ráadásul képes vagy egyszerre, egyidőben több ilyen reménytelen ügyet magadban cipelni. Lelked mélyén kétségbeesve vágyakozol érzelmi biztonság és támogatás után, de kérni nem mered. Bele tudsz merevedni az adakozó szerepkörébe, olyannyira, hogy a végén azt is elfelejted, hogyan kell elfogadni. Ami kezdetben gyengéden támogató szeretetnek indul, a végén elvadult, fojtogató indákká alakulhat, amitől minden ép érzékű partner csak menekülhet, ahogy a lába bírja.

A borongásra, búskomorságra hajlamos Halakból esetleg mindenestől hiányozhat a humorérzék, vagy az a képesség, hogy kellő távolságból szemlélje az életet. Képes lehet napi huszonnégy órás, kulisszahasogatóan teátrális szenvedésre. Képes lehet otthagyni egy kiegyensúlyozott, egyenlő partnerek között kiépült kapcsolatot, hogy valahol másutt áldozat lehessen, vagy hatalmas önmérsékletet tanúsíthasson. Ha sikerül is egy rossz kapcsolatot ilyen eszközökkel megjobbítani, lelked sötét oldala állandóan küldözgetheti a negatív gondolatokat a tudatodba. Túl jól ismered a mély rétegeket ahhoz, hogy ne keress rejtett értelmet valamely ártatlan megjegyzésben, és ne légy féltékeny miatta. Szerelmi gyanakvásod igen sok kínlódásnak, nyomorúságnak lehet a forrása.

umba
2007-11-07, 13:59
keresek en kened halakost :D mer enis :p
hehe, nemaaaaz!hanem, hogy mi is önbizalmunk növelése céljából használuk-e pérkapcsoilatunkat :p
de keress :)
és mióta van olyan csillagjegy, hogy HALAKOS??? :eek:
halak+kos??? :confused: :D :p

FoX
2007-11-07, 14:00
HOGYAN HOZHATOD KI HALSÁGOD LEGJAVÁT?

Fékezd meg romantikus hajlandóságodat. Vedd le a rózsaszín szemüveget, még mielőtt belebonyolódnál a kapcsolatba - ezáltal csúnya sebesülésektől kímélheted meg magad. Engedd meg partnerednek, hogy ember legyen, hibákkal és gyarlóságokkal teljes ember. Ne próbáld meg alistenné, mitológiai figurává felfújni - tudhatod már, hogy később úgyis kiereszted belőle a levegőt.

Nem szerethetsz addig mást, amíg önmagadat nem szereted eléggé - márpedig te titkon, a lelked mélyén arra számítasz, hogy a dolgok egyszer csak rosszra fordulnak. Magyarázd meg önmagadnak: méltó vagy arra, hogy szeressenek, és hamarosan megtalálod a szerelemben az önbizalmat, amelyre annyira vágyódsz. Vállald fel saját ötleteidet, döntéseidet. Meglehet: csak azért engeded, hogy basáskodjanak rajtad, mert azt hiszed, ettől valami módon szeretetre méltóbb leszel. De ha megtalálod önmagadban a Halakra jellemző bátorságot és erőt, ami része sokrétű személyiségednek, mindenkori partnered sokkal vonzóbbnak, izgalmasabbnak fog találni.

A következő lépés az legyen, hogy kissé félretolod a szerelmet életed középpontjából. Találj önmagad számára más célokat is, mint azt, hogy minden figyelmedet és gyengédségedet partneredre zúdítsd. Vannak mások is, akik méltók rá, és partneredről terhet vehetsz le ezáltal. Meglátod, mennyivel teljesebb lesz maga a szerelem is, ha nemcsak azt látod az életből, hanem körülötte a teljes világot.

Bizony, neked is szabad kérned azt, amiről úgy érzed, szükséged van rá, ágyban és ágyon kívül egyaránt - ami persze nem jelenti azt, hogy mindig meg is kapod. A Halak számára éppen ez a következő megtanulnivaló: hogy a szerelemben semmi sem lehet bizonyos, és semmiféle ügyeskedés, semmiféle tépelődés nem tehet semmit bizonyossá.

Az elkötelezettség gyakran zavarba hozza a Halakat. Feltétel nélküli szerelmet adsz, legalábbis ez a meggyőződésed, de valahogy nem az történik, amire számítasz - hogy ettől kezdve boldogan éltek, míg meg nem haltok. Ennek az az oka, hogy a szerelem kétfülű kosár - ha féloldalasan terheled, kiborul. Próbáld meg gondolatban elfoglalni partnered trónját, és meglátod, mekkora teher az állandó imádat: az az ára, hogy szakadatlanul erősnek és tökéletesnek kell lenned érte.

Rendkívül sok belső energia van benned - igazán azonban csak akkor tudod felszabadítani, ha egy kicsit kevésbé veszed komolyan az életet. Borongj kevesebbet, engedd, hogy szíved fölemelkedjék, és leomlanak az élethosszan építgetett korlátok, beáradhat mindaz a szeretet, amelyre oly régóta vágysz.

A HALAK SZEXI TITKAI

A Halak szerelmi titkai közül a legfontosabb a víz. Folyékony elem, rejtelmes mélységei saját belső világodat idézik fel, és a víz képes elmosni minden gátlásodat. Tengervízben vagy közvetlenül a parton szerelmeskedni, miközben a langyos hullámok csapkodják a testét - ez a Halak álma. Hűvösebb éghajlatú országokban megteszi egy tengerparti hotelszoba, ahová behallatszik a sziklákon megtörő hullámok moraja. Otthon pedig föl lehet tenni a magnóra a hullámverés zaját... A vízágy vagy egy közös fürdőzés, pláne jacuzzi a Halak számára ideális.

Szerelmeseddel együtt állni a zuhany alá, élvezni a síkos, lágy szappanhabot és a teljes erővel zuhogó víz vad csapkodósát a bőrötökön - kitűnő előjáték ez a Halak számára. Később fordítsatok időt és figyelmet a Halak legfontosabb erogén zónájára, a lábfejre. Az ujjhegyek gyengéd köröket írnak le a talpon, míg a hüvelykujj a lábfej finom csontocskáin támaszkodik... Ha sikerül teljesen ellazulnod, csakhamar bámulatos örömhullámok fognak elárasztani. Az ellazulás különben is kulcsfontosságú a Halak számára - csak akkor leszel képes rá, ha nemcsak adni tudsz, hanem bűntudat nélkül elfogadni is.

Aztán, ahogy a vágy fokozódik, a fürge ujjak bekalandozzák az egész testet, a boka hajlatát, a combok belső oldalának finom bőrfelületét, a deréktáj, a felkar rendkívül érzékeny bőrét, és a nyelv hegye mindenfelé apró köröket rajzol, előbb könnyedén, majd egyre mohóbban...

Az erotikus képeket, filmeket is kedveled, különösen, ha partnereddel a szoba két ellentétes végén foglaltok helyet, és szigorú érintési, csókolózási tilalom van érvényben, amíg a film véget nem ér...

A Halak izgalmasnak tartja a titkolózást, a rejtelmeket is. Imádni fogod a kincskereső játékot, amelyben a lakás különböző pontjain elrejtett titkos üzenet hozza tudomásodra, mikor melyik ruhadarabodat kell levetned, vagy hol találod meg a következő erotikus csecsebecsét.

A Halak örömmel kísérletezik, ritkán vonja ki magát bármilyen új játékból - arra mégis nagyon vigyázz, nehogy igent mondj olyankor, amikor szívesebben mondanál nemet. A Halak ingatag önérzetét nagyon könnyű megalázni, és ha a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy akartad vagy remélted, képes vagy magadra venni a kudarc ódiumát, ami nagyban visszavetheti szenvedélyességed fejlődését.

A szexet is úgy éld, ahogy az egész életet: lépésenként, és ha csak teheted, nézd a derűsebb oldalát. Neked a többi jegy szülötteinél inkább szükséged van arra, hogy egy ágyban aludj partnereddel - a két test öntudatlan összekapcsolódása belső biztonsági rendszered szerves része.

A HALAK MEGHÓDÍTÁSA

A Halak, akit nem vesz körül szeretet, olyan, mint a partra vetett hal. Olyan partnerre van tehát szükséged, aki - hozzád hasonlóan - előtérbe helyezi a szerelmet az életben, viszont - veled ellentétben - képes távlatilag is szemlélni. Partnered legyen erős, nehogy felboruljon, amikor támaszkodni akarsz rá, és legyen képes elfogadni odaadásodat anélkül, hogy visszaélne vele. Elegendő önbizalomra van szüksége ahhoz, hogy segíthessen benned feltámasztani az önbizalmat, és ellen tudjon állni a féltékenykedésnek, ha szemed megakad egy vonzó idegenen.

Partneredet moziban, színházban, táncos helyen vagy az uszoda medencéje mellett ismerheted meg. Ahhoz, hogy a Halak szerelme tartós legyen, partnerét nem a vágytól elködösült tekintettel kell néznie, hanem olyannak kell látnia, amilyen a valóságban. A partner követelménylistájára feliratkozik tehát a nyíltság és az önismeret is. További értékes pontot jelent a humorérzék, hogy segítsen földeríteni; a hajlam arra, hogy meglepetést szerezzen - minél romantikusabbat, annál jobb -; továbbá az érettség ahhoz, hogy ne engedje siettetni a dolgokat, bármilyen erővel nyomuljon is a Halak.

Nélkülözhetetlen az ágybéli gátlások hiánya is - legyen képes és hajlandó lámpaoltás után átvenni a vezető szerepet. A szenvedélyes Halak boldogan követi majd mindenhová, de eleinte, amíg önbizalma meg nem erősödik, talán kissé túlzás volna azt követelni, hogy ő kezdeményezzen.

A Halaknak olyasvalakire van szüksége, aki megtanítja különbséget tenni szeretet és rajongás között, aki bebizonyítja, hogy a valóság érdekesebb és tartósabb lehet, mint a fantázia. Olyasvalakire, aki megérteti vele, mekkora szükség van rá, és segít kiűzni fejéből a negatív gondolatokat, amelyek hatására oly szürkének és eseménytelennek látja az életet. Ekkor lesz képes szeretőként kiélni a benne rejlő összes lehetőséget, a szenvedélyességet és gyengéd együttérzést.

fufala
2007-11-07, 14:00
hehe, nemaaaaz!hanem, hogy mi is önbizalmunk növelése céljából használuk-e pérkapcsoilatunkat :p
de keress :)
és mióta van olyan csillagjegy, hogy HALAKOS??? :eek:
halak+kos??? :confused: :D :p
olyan nincs a kos az én vagyok :p :)

umba
2007-11-07, 14:01
A HALAK ÉS A MUNKA

A Halaknak nem könnyű olyan állást találnia, amely megfelel neki. Szilárd rendszerre van szüksége, hogy biztonságban tudja magát, és maga mögött érezhesse a csoport erejét. Az azonban már számos nehézséget okoz számára, hogy alkalmazkodjék társai követelményeihez.

>Ha foglalkozása kitartást és nagyfokú szigort igényel, bármilyen tevékenységről is van szó, a Halaknak sok kellemetlen percet okoz, hogy ennek eleget tudjon tenni.

Viszont, ha kreativitásról, pszichológiai érzékről, megérzésről, türelemről, odaadásról kell bizonyítékot szolgáltatnia, bizonyos, hogy meg fog felelni munkaadója elvárásainak.

A Halaknak nem egyszerűen szabálytalan a munkatempója, hanem bátran mondhatjuk, hogy az összes jegy közül ő a legciklikusabb. Olyannyira, hogy nagyon nehéz, szinte lehetetlen harmonikusan alkalmazkodnia a csoporthoz.

Konfliktusok, akadályok esetén a Halak csak üggyel-bajjal képes küzdeni. Hogy legyőzze ellenfelét, félrevezető fogásokat alkalmaz. A Halak másrészt meglehetősen érzékeny és minden semmiségből

képes államügyet csinálni. Tud úgy leszámolni valakivel, hogy ennek senki se legyen tanúja, és igencsak ért ahhoz, hogy átmenetileg zűrzavart, viszályt szítson.

Vele született tulajdonságai - elsősorban megérzései - kedveznek üzleti ügyekben. Azt kellene megoldania, hogy vágyait ne tartsa valóságnak. Bármi történjék az életben, akár sikeres, akár nem, a Halak szembeszáll a hagyománnyal. Egyébként egy kis gyakorlattal bárki könnyűszerrel felismerheti a Halak jegyében születetteket - fejetlen munkamódszerükről, viselkedésükről, ötleteikről, melyeket a problémák megoldására javasolnak. Tévedés kizárva.

Megtaláljuk a Halakat szociális, vallási, segítségnyújtási, orvosi vagy paramedikális tevékenységekben.

Minden olyan területen jelen van, ahol jó ízlésről és érzékenységről kell tanúskodnia: illatszergyártás, esztétika, fodrászat, szabóság. A Halak rendkívül nagy szakértője a színek harmóniájának.

Ugyanígy vonzódik a fotózással, filmezéssel kapcsolatos foglalkozásokhoz, akár a képernyőn, akár a háttérben kell dolgoznia. Érdeklik a különböző videó- és audiotechnikák is.

A HALAK ÉS A PIHENÉS

A szabadsággal kapcsolatban a Halak levetkőzi korlátait és mindennapi ritmusát.

Többféle menüből választhat:

- Ha nyugalomra és pihenésre van szüksége, elbújik valahová, és Ön nem látja többé. Pontosabban ő nem látja meg Önt. Ön persze arra vár, hogy a Halak visszatérjen a földre, és elkísérje szórakozni.

- De a Halak arra is vágyhat, hogy bármi szokatlant, sosem látott spontán dolgot műveljen.

A Halak tudja értékelni a kellemes pillanatokat, szereti az életet és a föld minden örömét. Érzékenysége általában fogékonnyá teszi a művészetek és a zene iránt, mint minden Víz-jelű jegyet. Látogatja a képzőművészeti galériákat, és képes szépséget találni a művészien csúf alkotásokban is. El is magyarázza, hogy persze, ez nem szép, de mégis van benne valami érdekes csend, ami feledhetetlenné teszi. Az első alkalmakkor Ön valószínűleg őszintén a Halak szemébe nevet, hiszen nem sejti, hogy a Halak úgy is érez, ahogyan beszél. Ha a Halakat valamilyen helyzet zavarja, semmiképp se kényszerítse semmire, mert olyankor képes lélekben teljesen elszakadni, miközben fizikailag ott sétálgat Ön mellett.

A HALAK VALÓDI ÉNJE

A Halak egész hirtelen elhatározhatja, hogy életét valamilyen ügyért áldozza. Előző nap még persze elkötelezte magát Önnek ígéreteivel, együtt szőtték hosszú távú terveiket. Mára azonban minden megváltozott, mintha a Halak már nem is ismerné Önt többé. Ezért persze Ön kifejezi elégedetlenségét, emlékeztetve a Halakat a múltban tett nyilatkozataira. A Halak kifogásai éppoly drasztikusak lesznek az Ön számára, mint a Halak új elhatározása. Szerinte, már épp eleget adott magából. Ha ennyi gyengédséggel sem lehetett téged megváltoztatni, akkor csalódtam benned, s ez épp elég ahhoz, hogy ez az egész zűrzavar abbamaradjon - mondja ő.

A Halak kész mindent elveszíteni vagy mindent összegyűjteni, de ez is elmúlik egyszer. Ha Ön a Halak barátja, vagy házastársa, segítsen neki ebben az időszakban.

AMI CSODÁLATOS BENNED

Mint egy sötét tó, melynek mélységei átjárhatatlanok - ilyen képet mutat a természettől fogva romantikus Halak-személyiség: rejtelmeket és mindent, amit csak kívánni lehet. Titokzatos módon képes olvasni partnere minden érzésében, futó hangulataiban - emiatt is különösen alkalmas a tartós kapcsolatra -, ha megleli a megfelelő partnert.

A Halak a szerelembe szerelmes, és ez meg is látszik rajtad. Imádod a kezdeti pillanatok édes izgalmát, amikor még érzékenyen billeg a mérleg, amikor még senki sem tudja, lesz-e valami a dologból, vagy sem. Kitelik tőled, hogy ezt a kezdeti időszakot szándékosan el is nyújtsd, hadd tartson még tovább. Attól nem tartasz, hogy emiatt elveszítheted partneredet - jól tudod, hogy csáberődnek nem állhat ellent.

Lassan, de biztosan szövöd hálódat, mely oly észrevehetetlenül finom, hogy partnered bizonyosan nem fog felfigyelni rá; ő csak azt veszi észre, hogy nem is akar szabadulni - ugyanis a titkos manipulátorok közül a Halak a legügyesebbek. A Halaknak az a legrejtettebb vágya, hogy szükség legyen rá: kifogyhatatlan ötletességgel bizonyítod be újra meg újra, hogy a te szerelmed egyszerűen nélkülözhetetlen.

Partnerként te vagy a legbőkezűbb, sokkal jobban szeretsz adni, mint kapni, és választottadat hajlandó vagy bárhová követni, legyen az kutatóállomás a Déli-sarkon vagy valami egészen rendkívüli hálószobai kaland.

Komoly vagy és megfontolt; a szerelmi kapcsolatok drámáit, tépelődéseit nem szereted - pedig szerelmi kapcsolatra jelentkezőkből nem szenvedsz hiányt. Bármennyi aggodalmat és kínlódást képes vagy titokban, belül elviselni, nehogy ijedelmet vagy kellemetlenséget okozz partnerednek. Valóban abból élsz, hogy másokról gondoskodsz. Rendkívüli érzékenységed révén képes vagy ráébreszteni másokat olyan érzelmeikre, melyekről addig fogalmuk sem volt. A Halak a romantika specialistája - a piros rózsák, a szerelmes versek, a hangulatvilágítás nála mindig csak a kezdet. A Halak úgy tudja valóra váltani a fantáziát, ahogy senki más a világon.

AMI RÉMES BENNED

A Halak annyira szereti a szerelmet, hogy könnyen zuhanhat bele hanyatt-homlok valami katasztrofális kapcsolatba, amelyből aztán csak súlyos sebekkel képes kikecmeregni. Képes vagy partneredet piedesztálra emelni, akkor is, ha ez őt inkább feszélyezi, mintsem jólesne neki. Partneredet a legszexibb, legvonzóbb, legklasszabb teremtésnek látod, akit valaha a hátán hordott a Föld - márpedig ki képes ennek megfelelni?

Megbocsátod minden hibáját, elnézed minden túlkapását, szinte kikényszeríted belőle, hogy tiporjon csak rád bátran. Aztán, amikor már jól beledolgoztad magatokat egy ilyen kapcsolatba, egyszer csak lehullik rólad a rózsaszínű szemüveg, és ilyenkor már csak sopánkodni vagy képes.

Könnyű áldozata vagy a hamis csábmosolyoknak, ezért képes vagy a leglehetetlenebb kapcsolatokba is belemenni. A szerelem néha már-már kábítószerként működik nálad: önkéntelenül, önmagad újabb becsapása érdekében nyújtod ki érte a kezed. Ráadásul képes vagy egyszerre, egyidőben több ilyen reménytelen ügyet magadban cipelni. Lelked mélyén kétségbeesve vágyakozol érzelmi biztonság és támogatás után, de kérni nem mered. Bele tudsz merevedni az adakozó szerepkörébe, olyannyira, hogy a végén azt is elfelejted, hogyan kell elfogadni. Ami kezdetben gyengéden támogató szeretetnek indul, a végén elvadult, fojtogató indákká alakulhat, amitől minden ép érzékű partner csak menekülhet, ahogy a lába bírja.

A borongásra, búskomorságra hajlamos Halakból esetleg mindenestől hiányozhat a humorérzék, vagy az a képesség, hogy kellő távolságból szemlélje az életet. Képes lehet napi huszonnégy órás, kulisszahasogatóan teátrális szenvedésre. Képes lehet otthagyni egy kiegyensúlyozott, egyenlő partnerek között kiépült kapcsolatot, hogy valahol másutt áldozat lehessen, vagy hatalmas önmérsékletet tanúsíthasson. Ha sikerül is egy rossz kapcsolatot ilyen eszközökkel megjobbítani, lelked sötét oldala állandóan küldözgetheti a negatív gondolatokat a tudatodba. Túl jól ismered a mély rétegeket ahhoz, hogy ne keress rejtett értelmet valamely ártatlan megjegyzésben, és ne légy féltékeny miatta. Szerelmi gyanakvásod igen sok kínlódásnak, nyomorúságnak lehet a forrása.
wáá, ez biztos jó lesz, na nekiállok olvasni ;)

FoX
2007-11-07, 14:01
hehe, nemaaaaz!hanem, hogy mi is önbizalmunk növelése céljából használuk-e pérkapcsoilatunkat :p
de keress :)
és mióta van olyan csillagjegy, hogy HALAKOS??? :eek:
halak+kos??? :confused: :D :p

mi nem az?
jaja, h-alakos :D

nem arra hasznaljuk :D

umba
2007-11-07, 14:02
olyan nincs a kos az én vagyok :p :)
naaa legyeen!nekem tetszik...halakos :D
habár... :rolleyes: úúijj, lehet, hogy valami mutánsok lennénk, ha egyesülnénk....miiiiiiii???

fufala
2007-11-07, 14:04
naaa legyeen!nekem tetszik...halakos :D
habár... :rolleyes: úúijj, lehet, hogy valami mutánsok lennénk, ha egyesülnénk....miiiiiiii???
mi az aszcendensed.....nem kos? ;)

umba
2007-11-07, 14:04
mi nem az?
jaja, h-alakos :D

nem arra hasznaljuk :D
úúúristen, most H-alak?hhihi, ezt már talán a helyesírás topicba kéne folytatni :rolleyes:

umba
2007-11-07, 14:05
mi az aszcendensed.....nem kos? ;)
HALAKOOOOOSSSSSS!!!!!! :D

fufala
2007-11-07, 14:08
Heti horoszkóp

45. hét: Ezek a napok kiválóan alkalmasak arra, hogy végre pontot tegyél egy függőben lévő ügy végére, amelyből Te jössz ki jól. Az elmúlt időszakban kötött ismeretségekből is most profitálhatsz, akár munka, akár szerelem területén. Ez a hét alkalmas arra is, hogy valamilyen rég áhított tárgyat megvegyél, vagy más módon hozzájuss. Ne felejts el időt szánni a pihenésre. Hívj vendégeket, és érezd jól magad barátaid társaságában.


több horoszkóp & jóslás...


A kos általában:

A kosokra általában igaz, hogy őszinték, nyíltak és szeretetre éhesek. Rendkívül ambiciózusak, keresik a kihívásokat, szeretnek az élet valamely területén versenyezni másokkal. A kos szereti a szabadságot, másokat irányítani próbál, nem tűri el, hogy megmondják neki, mit tegyen. Döntéseit egyedül hozza. Igazságérzete igen fejlett, ezért sokan elfordulnak tőle, hiszen senki sem szereti az őszinte kritikát. Hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja, amit tett és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar.
Segítőkész, szeretteinek minden helyzetben segít, mellettük áll, ha szükségük van rá. Beteges és könnyen esik depresszióba, de amikor elvonulnak a sötét felhők, rendkívül vidám lesz.
A munkahelyén szereti a kihívásokat, a kreatív feladatokat, szeret társaságban dolgozni, leginkább azt a munkahelyet részesíti előnyben, ahol mindig történik valami. Nem érzi jól magát az unalmas, egyhangú légkörben. Erős a pénzszerzés utáni vágya, becsületes, ezért saját erejéből gazdagodik meg. Szeret alkotni, mindenbe belekóstolni, ami számára érdekes lehet.
A barátság fontos számára, de időben megtanulja, hogy csak az igazán mély baráti kapcsolat az, amely élete során elkíséri majd, így nem veszi körül magát „haverokkal”. Az a pár ember, aki belopta magát a szívébe, olyan fontos lesz számára, hogy mindent megtenne értük.
Szerelem nélkül nem képes élni, mindig kell, hogy legyen mellette egy társ, akire számíthat, aki mellett biztonságban érzi magát, aki szereti és odafigyel rá.
A kost szeretetéhsége miatt könnyű meghódítani, de szabadságvágya miatt könnyű elveszíteni is. Moziba, színházba, kiállításokra vagy kirándulni célszerű elhívni. A legjobb, ha azt tesszük, amit ő akar és nem próbálunk meg uralkodni felette. Kedvességgel, szeretettel és őszinteséggel sokmindent el lehet érni nála. Ha szakításra kerül a sor, akkor nem kell keresni a szavakat. Elég, ha elhanyagoljuk, irányítani próbáljuk vagy vitatkozunk vele. Inkább előbb, mint utóbb rájön a dolgokra és magától lelép. A jó viszonyt azonban szeretné megtartani és nem érti, miért nem akar barátkozni vele az, akivel már nincs együtt
Az állatöv első jele

Alapeleme:
Tűz

Minősége:
kardinális

Uralkodó bolygója:
Mars

Színe:
piros, élénkvilágos színek , kék, fehér, barna

Ásványa:
ametiszt, okker, pirit, vörös kövek

Drágaköve:
gyémánt

Féme:
vas

Növénye:
mák, hagyma, bors, paprika

Virága:
vörös rózsa

Állata:
kecske, kos, juh, vadállatok

Száma:
7 és 3

Szerencsenapja:
kedd

Szerelmes:
Oroszlán és Nyilas

Országai:
Dánia, Németország, Anglia, Dél-Lengyelország, Szíria

Ajánlott sport:
kosárlabda, foci, kézilabda, hegy- vagy falmászás

Ajánlott jóga gyakorlat:
Kobraállás, Hátsó nyújtópóz

Erogén zónái:
homlok, haj, halánték, fül

Híres Kosok:
Omar Sharif, Elton John, Diana Ross, Charlie Chaplin, Claudia Cardinale, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, J.S.Bach, II.Rákóczi Ferenc, József Attila, Mariah Carey

nahh ez fantasztikoss :D

fufala
2007-11-07, 14:09
ok akkor itt az ideje h vegyek 1 normális hajkefét asszem :p :D

fufala
2007-11-07, 14:10
ok akkor itt az ideje h vegyek 1 normális hajkefét asszem :p :D
más módon?
lopjak? :D

fufala
2007-11-07, 14:13
nem is vagyok ilyen önfejű akarnok :(

umba
2007-11-07, 14:21
wáá, ez biztos jó lesz, na nekiállok olvasni ;)
hol találtad ezt Fox?színte minden illett rám :eek:

FoX
2007-11-07, 14:44
hol találtad ezt Fox?színte minden illett rám :eek:

itt: http://zodiakus.tvn.hu/index.html
az eddigiek kozul, ami horoszkopot talaltam, ez egesz jo :)

fufala
2007-11-07, 20:19
eddig a legérdekesebb elemzést innen kaptam
http://www.astro.com/

fufala
2007-11-07, 20:22
itt: http://zodiakus.tvn.hu/index.html
az eddigiek kozul, ami horoszkopot talaltam, ez egesz jo :)
meg vagyok elégedve, ez valamivel igazabb :p :D

fufala
2007-11-30, 21:50
Pluto trine Mercury: Depth of perception

End of December 2007 until mid October 2009: This influence will help you gain greater intellectual insights and enable you to learn a great deal about whatever you wish to study. At the same time your viewpoints will become deeper and more subtle so that you will really understand ideas that you had grasped only superficially. This is a good time to study a new subject, go to school or take courses on any subject. But you will be most attracted to subjects that explain phenomena in depth, especially the hidden aspects of things. Under this influence you may also meet someone who has a very powerful effect upon your consciousness, perhaps a friend who influences your thinking greatly or a guru figure who opens up the universe to you.

You can be taught under this influence, and you can also teach. Your words carry more weight at this time because the depth of your perceptions is evident to others. And you should not limit your communication to direct conversations, you should use other media to teach as well. If you have any inclination to write, this is a good time to do it, especially on subjects such as psychotherapy or the occult.

Another aspect of this influence is that it will make you more concerned with studies of hidden and secret things, such as psychology, magic or other occult traditions, or studies of what is hidden in the earth, such as mining, mineralogy and geology. You want to understand the forces under the surface that cause events to happen. You will study any subject you choose in depth and with complete single-mindedness, so that you will be able to cover a new discipline completely in a short time. During this time you may acquire a new skill in a much shorter time than at other times in the past.
ez tök zsír előrejelzés :D
elvileg nekem szól

fufala
2007-11-30, 22:32
Pluto trine Mercury: Depth of perception

End of December 2007 until mid October 2009: This influence will help you gain greater intellectual insights and enable you to learn a great deal about whatever you wish to study. At the same time your viewpoints will become deeper and more subtle so that you will really understand ideas that you had grasped only superficially. This is a good time to study a new subject, go to school or take courses on any subject. But you will be most attracted to subjects that explain phenomena in depth, especially the hidden aspects of things. Under this influence you may also meet someone who has a very powerful effect upon your consciousness, perhaps a friend who influences your thinking greatly or a guru figure who opens up the universe to you.

You can be taught under this influence, and you can also teach. Your words carry more weight at this time because the depth of your perceptions is evident to others. And you should not limit your communication to direct conversations, you should use other media to teach as well. If you have any inclination to write, this is a good time to do it, especially on subjects such as psychotherapy or the occult.

Another aspect of this influence is that it will make you more concerned with studies of hidden and secret things, such as psychology, magic or other occult traditions, or studies of what is hidden in the earth, such as mining, mineralogy and geology. You want to understand the forces under the surface that cause events to happen. You will study any subject you choose in depth and with complete single-mindedness, so that you will be able to cover a new discipline completely in a short time. During this time you may acquire a new skill in a much shorter time than at other times in the past.
ez tök zsír előrejelzés :D
elvileg nekem szól
a tudásvágyam úgyis kimeríthetetlen :D :cool:

psychic
2007-11-30, 22:33
ikrek-ről...

"Egyszer mégis bevágja maga mögött az ajtót és közli, hogy a hülyeségnek is van határa, és szándékában áll magasabb értelmi szintû társat keresni."

:D :D :D ezen még mindig röhögök :D

fufala
2007-12-16, 09:36
Kos (március 21. – április 20.)

Kedves Kos!
Még tenmagad is csodálkozni fogsz: "El sem hiszed, hogy ebben az időszakodban mindent elintézhetsz. Hihetetlen, milyen rendes lettél". Itt arra ösztönöz téged a Szaturnusz, hogy a saját dolgaidban te dönts. Döntsd el, hogy mit kell tenned, és különbséget kell tenned fontos és mellékes dolgok között. Ebben az időszakban a megkülönböztetési képesség néha olyan aktív, hogy akár pszichoszomatikus fájdalmaktól vagy depresszióktól szenvedhetnél túlzott önkritikád miatt.

wow :p :rolleyes:

PeeKaBoo
2007-12-28, 09:59
Mire vágynak a férfiak?…
„Férfifogó” számmisztika
Székelyhidi Ágnes

A számmisztika tizenegy típusú férfit különböztet meg születési dátum alapján. Ezzel könnyen és gyorsan kideríthetjük, hogy melyikük mire vágyik. Milyen nő és milyen stílus „jön be” nekik.
Csupán a születési dátumból a születésnap számára van szükségünk!

• 1-es férfi
A számmisztikában mindenki 1-es, aki 1-jén, 10-én, 19-én vagy 28-án született.

Az 1-es férfi Férfi akar lenni, ezért elsősorban azt várja el egy nőtől, hogy az igazi Nő legyen. Mivel egy férfi egy nő mellett tud férfi lenni.
Azt szereti, ha ő kezdeményezhet. Hagyni kell, hogy ő tegye meg az első lépést. Egy okos nő engedi, hogy udvaroljon neki a férfi. Hagyja, hogy kényeztesse, elvarázsolja. Minden férfi szereti, ha felnéz rá a nő. Erre az 1-es férfinak is nagy szüksége van. Egyrészt a hiúsága miatt, másrészt a „hódító vezér” egyénisége miatt.

A 1-es férfi nem kedveli a buta nőket, de a túl okosakat sem, főleg nem az okoskodókat. Viszont nagyra értékeli, ha egy nő sikeres és önálló, ugyanakkor tud alkalmazkodni, és adott esetben alárendelődni a férfinak.
Az 1-es férfi szívesen és sokat költ a nőre, de ezért cserébe komoly elvárásai is vannak. Mindenben szereti a magas színvonalat és a különlegeset. Ezekkel megfelelő „fórumokon” dicsekszik is. Ezt nem szabad rossz néven venni tőle!
Első akar lenni mindenben és mindenhol. Az ágyban is. Ha mégse, akkor az a minimum, hogy a nő nagyon megdicsérje. Hisz a potenciatéma nála az első helyen szerepel. Ezt erősíteni nemcsak lelki szükséglete, de terápiája is az 1-es férfinak!


Kedveli az extravagáns cuccokat, különleges vacsorákat. Szeret szokatlan helyeken találkozni, szeretkezni. Ha ezt egy nő szívesen és önként megteszi, azt istennőként fogja imádni.

Egy okos nő mindig izgalmas, kicsit titokzatos marad. Sose tárja fel teljesen önmagát. Ezzel éberen tartja a férfi érdeklődését, kíváncsiságát. Így a kapcsolat egy folytonos „játék” lesz, amelyben a férfi dolga, hogy minden alkalommal meghódítsa a nőt, a nő pedig újból és újból elcsábítsa a férfit. A szeretkezések előtti előjáték is pontosan erről kellene hogy szóljon. Egy 1-es férfi esetében erről tilos lemondani, mert az törvényszerűen és gyorsan megöli a férfi érdeklődését, vagyis megássa a kapcsolat sírját.

Az 1-es típusú férfiak szeretik a változatosságot. Ezt a nőnek mindenképpen biztosítania kell. Ehhez leleményesnek és az 1-hez hasonlóan kreatívnak kell lennie a nőnek. Enélkül nem lehet tartós egy 1-es férfival a kapcsolat.

• 2-es férfi

A számmisztikában mindenki 2-es, aki 2-án, 11-én, 20-án vagy 29-én született.

A 2-es férfinak megbízható, hűséges, szerető társra van szüksége. Fontos, hogy támogatást, elismerést és megerősítést kapjon a nőtől. Számára a párkapcsolat mindennél fontosabb, ezért nem mindegy, hogy milyen. Ha ez rendben van, akkor minden más is rendben lesz.

Szereti a nőies, gömbölyű, anyáskodó típusú nőket. Ezektől úgy érzi, hasonló melegséget, biztonságot kaphat, mint az édesanyjától. A 2-es férfi elsősorban az anyai szeretetet keresi a társában, és csak másodsorban szexuális partnert. Tetszenek neki a szolidan, de nőiesen öltözködő nők.

Egy túl erős, határozott nő társaságában elbizonytalanodik. Inkább csak távolról imádja. A kezdeményezés egyébként sem erőssége. Egy ügyes nő úgy kezdhet kapcsolatot vele, hogy végül úgy tűnik, a férfi tette meg az első lépést. Amennyiben ez sikerül, nagyon sokat adhat a 2-es férfi önbizalmának erősödéséhez. Ezt nagyon fogja értékelni a férfi, sőt egy életen át hálás is lesz.
Szereti az erkölcsös, félénk, szégyenlős nőket. Ő az, aki folyton leendő gyermekei anyját keresi és látja a nőkben. Számára mindennél fontosabb a család, ezért a nőkben a saját családjának megalapításához keresi a társat. S így csak családszerető, házias, termékeny-befogadó nő jöhet szóba.

Mivel a 2-es férfi alapvetően békés, csendes típus, vágyik a vitamentes, harmonikus életre. Fontos számára, hogy ahol él, ott ne legyen feszültség, konfliktus. Az a nő, aki ezt nyújtani tudja neki, már „nyerő” helyzetben van.
Mély, bonyolult lelke van a 2-es férfinak, amivel foglalkozni kell. A nőnek érdeklődéséről, együttérzéséről és támogatásáról kell biztosítania a 2-es férfit. Cserébe ő is hasonló segítő hozzáállást fog kapni. A 2-es férfitől nem lehet olyat kérni, amit meg ne tenne szeretteinek.

A kapcsolat tartósságának egyik alapfeltétele az elköteleződés, a kölcsönös bizalom és a szeretetteljes, békés hangulat megteremtése.

• 3-as férfi

A számmisztikában mindenki 3-as, aki 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án született.

Egy 3-as férfinak elsődleges elvárása párkapcsolatában az, hogy beszélhessen, beszélgethessen. Ő elsősorban beszélgetőpartnert keres. Másodsorban szexuális értelemben keres társat. Éppen ezért a kapcsolat minden esetben úgy indul egy 3-as férfinál, hogy a nőben meglátja azt a fajta intellektuális partnert, aki érdeklődik az ő „témái” iránt. Figyel arra, amit ő mond, és érti is azt. Pontosan ezért fontos egy 3-as férfi számára az, hogy a nő értelmes, intelligens legyen. Szívesen veszi a hallgatóközönséget, de nem elégíti ki a 3-ast, ha „csak” meghallgatják, és nem értik.

Ha egy nőnek választékos a beszéde, kellemes a hangja, nőies a megjelenése, a gesztusai finomak, könnyedek, fiatalosak, akkor egy 3-as férfi „meg van nyerve”. Az első benyomás nem csak vizuálisan fontos a 3-asnak. Néhány szót is kell hogy váltsanak ahhoz, hogy a 3-as férfi véleményt alkothasson a nőről.

A 3-as férfi könnyedsége és fiatalos megjelenése egyfajta elvárás a nővel szemben is. Azt szereti, hogyha a partnere ugyanolyan mozgékony, sportos, nyitott, vidám és kíváncsi, mint ő. Kedveli, ha egy nő játékos, hajlékony és optimista. A fiatalosság fontos szempont külső és belső tulajdonságként is.
Megtartani már nehezebb egy 3-as férfit. A flörtölés az első része a kapcsolatnak, amikor még minden izgalmas, és mindig van új információ. Hosszú távon úgy lehet a 3-as férfi érdeklődését fenntartani, ha egyfajta Seherezádéként folyamatosan mesél a nő a 3-as férfinak, mindig újabb izgalmas történetekkel és témákkal szórakoztatja. Ezek a sztorik természetesen kell hogy a valóságot tükrözzék, információval is legyenek megtöltve.

Emellett nagyon jó, hogyha közösen sportolnak. A tenisz vagy röplabda, vagy bármilyen labdajáték szóba jöhet. Ezt is lehet rendszeresen csinálni, de ne kelljen kötelező jelleggel. A 3-as nem nagyon szereti, ha bármi rá van erőszakolva, rá van erőltetve. Tehát az, hogy „minden szerdán 6-tól 8-ig fallabdázunk”, az nem biztos, hogy a 3-as sokoldalúságának megfelel, hanem legyen ez a fallabdázás az egyik héten szerdán, a másik héten pénteken.

PeeKaBoo
2007-12-28, 10:01
• 4-es férfi
A számmisztikában mindenki 4-es, aki 4-én, 13-án, 22-én vagy 31-én született.

Egy 4-es férfi azt várja el elsősorban egy nőtől, hogy az megbízható, becsületes, szavahihető legyen. A 4-es férfiak számára az adott szó kötelezettséget jelent. Tehát ha egy nő megígér valamit, akkor azt mindenáron, minden körülmények között teljesítenie kell.

Arra kell nagyon vigyázni, hogy a 4-es férfiak hajlamosak a mániára: a munkamániára, a tisztaságmániára, a rendmániára. A 4-es férfiak a nőtől lehet, hogy mániákusan várják el ezeket a dolgokat. Ilyen elvárásoknak nem könnyű megfelelni, kivéve, ha a nő 4-es.

Fontos a 4-es férfi számára, hogy a párja tiszta, rendes és egészséges legyen. Kellemes legyen a lehelete, az illata, rendben legyen a haja és az egész külseje. A visszafogott, kissé konzervatív megjelenést kedveli.
Mivel a 4-es férfi elég bizalmatlan, elvárja, hogy a nő tartózkodó, visszafogott legyen a kapcsolat elején és később is. Őt nem lehet sürgetni, faggatni vagy érzelmileg zsarolni. Ezért szereti a kiegyensúlyozott, nyugodt nőket. Nem bánja, ha kicsit zárkózott és csendes a nő.

Nagyon fontos a 4-es férfi számára az anyagi biztonság, ezért egy olyan partner mellett érzi magát jól, aki hasonlóan szorgalmasan dolgozik, gyűjtöget, s értékeli a megszerzett vagyont. Jó befektetést tud csinálni, vagyis földet venni, házat építeni, fejlődni évről évre úgy, hogy közben nem kockáztat.

A 4-es férfi nem vágyik gyors, hirtelen meggazdagodásra, de szereti látni, hogy a szorgalmas munkájának van eredménye. Ezért jó, ha a nő ebben is társa. Vagyis a nő is szorgalmasan, kitartóan tesz a gyarapodásért.

Egy 4-es férfinak nagyon fontos a család. Az otthon biztonságán túl szereti, hogy ha a család is fejlődik, tehát egy olyan nő tudja őt megtartani hosszú távon, aki gyermekeket szül neki, és azok nevelésében is komoly tudatosság, következetesség, tervszerűség megy végbe.

• 5-ös férfi

A számmisztikában mindenki 5-ös, aki 5-én, 14-én vagy 23-án született.


Az 5-ös férfi szereti, ha egy nőnek van erkölcsi tartása. Vagyis nem könnyen meghódítható, nem könnyű levenni a lábáról, hanem hosszabb időt vesz igénybe, amíg „beadja a derekát”. Kedveli a büszke, arisztokratikus nőket, akik különlegesek, esetleg egzotikusak. Egyébként is izgatónak tartja a színes bőrű, messziről származó nőket. Számára minden vonzó, ami távoli tájakról származik, legyen az ételkülönlegesség vagy egy gyönyörű nő.

Az 5-ös férfi nagyon szereti a dús keblű, dús hajú, nőies nőket. Szereti, hogyha egy nő csinosan, divatosan öltözik. Szereti, ha egy nő hangsúlyozza a domború idomait és a nőiességét. Tetszenek neki a modern, „laza” stílusban öltözködő és a romantikus, „csipkés-fodros” stílusú nők is.

Szereti, hogyha egy nő egy kicsit színpadias, és jeleneteket „rendez” a kapcsolatban. Akár a szenvedély, a szerelem miatt, akár pedig a nemtetszés, a féltékenység miatt. Szereti érezni, hogy féltékeny a nő. Nem úgy, hogy féltékenykedik, és kis apró dolgokkal piszkálja vagy ellenőrzi, de olykor egy-egy féltékenységi jelenet kifejezetten imponál egy 5-ös férfinak.

Elcsábítani egy 5-ös férfit nem olyan nehéz, mint megtartani. Megtartani sokkal nehezebb, mivel a párkapcsolat hosszú távú, tartós jellege általában együtt jár az unalmas, izgalmaktól mentes hétköznapokkal. Az 5-ös férfi vágyik a mozgalmas, eseménydús közös élményekre. Szüksége van folyamatos impulzusokra, folyamatos történésekre, szereti a váratlan helyzeteket, szereti, ha zajlik az élet. Biztosan egy 5-ös férfi szájából hangzott el először, hogy „úgy szép az élet, ha zajlik”. Ezért egy okos nő kielégíti az irányú vágyait is. Vagyis időről időre szervez valami programot szokatlan helyszínen, egzotikus körülmények között.

• 6-os férfi

A számmisztikában mindenki 6-os, aki 6-án, 15-én vagy 24-én született.


A 6-os férfi ízlése nagyon kifinomult, nagyon jó, ezért elvárja, hogy egy nő megjelenése ízléses, divatos, harmonikus legyen, mind a színeket, mind a formákat illetően.

Egy 6-os férfi elvárja egy nőtől, hogy az nőies legyen. Minden ízében, porcikájában, a megjelenésében, a hanglejtésében, a gesztusaiban egyaránt. Szereti a telt, gömbölyű, dús keblű nőket, akik ezen tulajdonságaikat vállalják is. Mély dekoltázzsal, finom parfümmel el lehet szédíteni egy 6-os férfit.

A 6-os férfi elvárja, hogy a partnere hűséges, szeretetteljes, odaadó legyen. Fontos, hogy ki tudja mutatni az érzelmeit fizikai értelemben is, például ölelés, csók formájában. Fontos számára a beszéd, a szavak is, de a szavaknál sokkal fontosabbak az érintések.

A 6-os férfi elvárja, hogy egy nő jól főzzön, hogy szépen terítsen meg, az étkezéseknek megadja a módját. Nagyon jó hatással van rá, hogyha minden étkezés egyfajta szertartás, egyfajta ünnep lesz, főleg, hogyha ezt közösen tehetik, esetleg még a családdal is közösen.
Mivel a 6-os egy páros szám, alapvetően keresi a párját. A páros számoknak mindig fontos a partnerkapcsolat. Egy 6-os férfinak is fontos, hogy legyen partnere, akitől megkaphatja azt az elismerést, azt a szeretetet, amire különben is vágyik.

Nagyon fontos egy 6-os számára, hogy apró, pici tárgyakkal, finom gesztusokkal mutassa ki a nő a szeretetét a férfi iránt. Ezek lehetnek kis levélkék, desszertek, kicsi csomagok, szerelmes SMS-ek vagy rádión keresztül küldött szerelmes dalok. Ezt a 6-os férfi is szívesen és rendszeresen megteszi, de számára fontos, hogy ő is kapjon ilyen jeleket, visszajelzéseket. Ugyanis ez tartja fenn azt a bizonyosságot, hogy „szeret engem, továbbra is fontos vagyok a számára”.
Egy 6-os férfinak nem kell feltétlenül meglepetést szerezni, de jó hatással lehet a kapcsolatra egy-egy váratlan gyertyafényes vacsora, amit otthon is el lehet költeni, de még jobb, ha ez valami romantikus helyszínen történik.

• 7-es férfi

A számmisztikában mindenki 7-es, aki 7-én, 16-án vagy 25-én született.


Egy 7-es férfi elsődleges elvárása egy nőtől az, hogy komoly, megbízható legyen. Nem baj, hogy ha kicsit zárkózott és távolságtartó. Mert a 7-es férfi szerint a büszkeség, a „tartás” olyan erények, amelyek kizárják, hogy könnyű kaland, könnyű hódítás kategóriájú legyen a nő. A 7-es alapvetően tiszteli a női nemet, de konkrétan csak azzal a nővel áll szóba, aki erre méltó. És a méltó szó itt a kulcsszó. Vagyis elengedhetetlen, hogy egy nő becsületes, erkölcsös és hűséges legyen.

Nagyon szereti, ha egy nő tud hallgatni, és nincsen állandó „közlési kényszere”. Ugyanis a 7-es értékeli a legjobban a „sokatmondó csendet”. Ugyanakkor kedveli a tartalmas, építő beszélgetéseket.
Nagyon értékeli a 7-es férfi, hogyha egy nő tud uralkodni magán, tehát fegyelmezett, kötelességtudó.

Kedveli, ha egy nő arisztokratikus, választékos stílusban beszél, öltözködik és mozog. Értékeli mindenben a minőséget, ami ugyanakkor nem jelent „pénzszórást”, pazarlást, felesleges luxust. Ezért szereti, ha egy nő ad magára, anélkül hogy feltűnő lenne.

Lehet egy 7-es férfit kényeztetni, de csak nagyon óvatosan. Olyan meglepetéseket értékel a 7-es férfi, mint a kettesben elköltött gyertyafényes vacsora otthon vagy egy nagyon eldugott, nagyon csendes helyen. Vagy egy séta kettesben. Semmiféleképpen nem szabad hangos, zajos helyre vinni, és szigorúan tilos olyan születésnapi meglepetést készíteni, hogy hazaér a 7-es, vagy betoppan a munkahelyére, és ott hirtelen felkapcsolják a villanyt, és nagy ovációval sok ember hangosan tapsolva ünnepli. A 7-es valószínűleg – mivel tud viselkedni – „jó pofát” fog vágni ehhez, de hogy belül nem örül ennek, az egészen biztos.

A 7-es férfit úgy lehet megtartani, ha a nő kitartóan, megbízhatóan, csendben ott áll mellette, és kitart jóban-rosszban. Valószínűleg egy 7-estől származik a mondás, miszerint „jóban-rosszban, míg a halál el nem választ”.


• 8-as férfi

A számmisztikában mindenki 8-as, aki 8-án, 17-én vagy 26-án született.

Egy 8-as férfi elvárja, hogy egy nő nagyon nőies legyen. Esztétikus, szexis, kihívó, izgalmas. A 8-as férfi páros szám jellege miatt nagyobb hangsúlyt fektet a saját férfiasságára. Viszont csak egy Nő mellett tud férfi lenni a 8-as. Ahogy Karinthy Frigyes írja: „Ha egyedül vagyok a szobában, akkor ember vagyok.
Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába.”

A 8-as férfiak keresik a kalandokat, és állandóan keresik a kihívásokat, ezért egy nőben szeretik a meghódítandó nőt látni, szeretik látni azt a „vadat”, akit „el kell ejteni”, vagy azt a „várat”, amit „ostromolni” kell, hogy be lehessen venni. A csábító, izgalmas, nőies nők tudják ezt kihozni a 8-as férfiből, ezért kedveli őket olyan nagyon.

A 8-as férfi kedveli, hogyha egy nő megjelenése, stílusa eléggé feltűnő, mint egy „felhívás táncra”. Nem bánja, hogyha harsányabban sminkeli magát, a színek, amiket hord, azok is picit feltűnőbbek, és a beszédstílusa és hangereje is egy kicsit erőteljesebb az átlagosnál.
Ugyanakkor szeret a hős megmentő szerepében is feltűnni, így kedveli a gyenge, félénk nőket is. A lényeg, hogy nőies legyen a nő, hogy ő férfi lehessen mellette.

A 8-as férfiak kedvelik az egyéjszakás kalandokat, viszont az a nő, aki hosszabb távon szeretne egy 8-as férfival kapcsolatot fenntartani, annak folyamatosan izgalmasnak kell lennie.

A szexualitás a 8-as férfi számára nagyon fontos. Egyrészt a férfiminőség megélése miatt, másrészt a kaland vágyának, az izgalom keresésének okán. A 8-as férfinak rendszeres és kielégítő szexre van szüksége, viszont utálja az unalmas dolgokat. Ezért minden szeretkezést különlegessé kell tenni számára.
Ha egy nő szeretné megtartani a 8-as férfit, akkor gondoskodnia kell otthon a kalandról és izgalomról, máskülönben egy másik nő ágyában keresheti a 8-as

PeeKaBoo
2007-12-28, 10:04
• 9-es férfi

A számmisztikában mindenki 9-es, aki 9-én, 18-án vagy 27-én született.

Mivel a 9-es egy univerzális szám, ezért nehéz behatárolni, hogy egy 9-es férfi mit vár el egy nőtől. Sokféle stílus, sokféle típusú nő tetszik neki, legyen az egy extravagáns művészlélek vagy egy arisztokrata büszke nő, vagy egy szexis, kihívó nő, vagy egy konzervatívabb, szelídebb, csendesebb, finomabb megjelenésű nő. A 9-es olyan, mint a szivárvány, benne van az összes szín. Így számára a világ és a nők is sokszínűek. Mivel a 9-es férfiban nincsen előítélet sem bőrszín, sem vallás, sem semmi más miatt, bármilyen nőbe lehet szerelmes. A lényeg a nő szón van. Egy nő nő legyen, akármilyen stílusban öltözködik, a nőiesség érvényesülni tudjon.

Fontos a 9-es számára, hogy megbízhasson a társában, hogy az hűséges, becsületes legyen. Mivel hinni akar a kapcsolatban, hinni akar a másikban, ezért el is várja, hogy a megelőlegezett bizalom jogos legyen.
Az a nő, aki a 9-es férfi párja, rengeteget kap, de adnia is kell. Elsősorban józanságával, tanácsaival kell hogy segítse a férfit. Jó, ha megkísérli megkímélni a naiv, rossz döntésektől.

Egy 9-es férfi egyfajta hősszerelmes, ezért vágyik a szenvedélyes szerelemre, vágyik a romantikára és a különleges, intenzív érzelmekre. Kedveli a különleges helyszíneket. Nagyon szereti az állatokat, növényeket, természetet. Ezért őt randevúra vagy az állatkertbe, vagy az erdőbe kirándulni érdemes vinni.
Mivel a 9-es férfit minden érdekli, ezért fontos, hogy a társa hasonlóan széles érdeklődési körű legyen. Kapcsolatuk szempontjából nélkülözhetetlen, hogy a nő is olvasott, tájékozott és művelt legyen, hogy lépést tudjon tartani a 9-es férfival. Viszont semmi esetre sem szabad rivalizálnia, versengenie a 9-essel. Itt nem egymás túllicitálása vagy legyőzése a cél, hanem a közös érdeklődés és a közös célok megtalálása.


A mesterszámok:

• 11-es férfi

A számmisztikában mindenki 11-es, aki 11-én vagy 29-én született.

A 11-es férfinak elsődleges elvárása a nőtől intellektuális értelemben van. Neki nemcsak egy néma és passzív hallgatóságra van szüksége, hanem értelmes párbeszédre. Tehát olyan nőre vágyik, akivel megoszthatja a gondolatait, akivel eszmét tud cserélni, aki esetlegesen az okos, irányított kérdéseivel újabb ötleteket tud adni a 11-esnek.

A 11-es férfi elvárja, hogy a nő egyetértsen a „szabadság, egyenlőség, testvériség” alapelvével, és eszerint éljen.

Mivel a 11-es férfi szenvedélyes, ezért nagyon vágyik egy nő szerelmére, aki úgy tudja kényeztetni, hogy meghagyja a szabadságát.
A 11-es férfi szereti a szokatlan, extravagáns dolgokat, ezért kedveli, ha egy nő megjelenésében is van valami szokatlan. Nem kell feltétlenül hippinek lennie, tetoválásokkal, piercingekkel és teljesen bozontos, rendezetlen frizurával. De jó, ha valamilyen izgalmas smink vagy egy sál, vagy valamilyen furcsa lábbeli felhívja a 11-es figyelmét.

A 11-es férfi érdeklődését fenntartani, a változékony hangulatával lépést tartani nem könnyű feladat. Rendkívül találékonynak és bevállalósnak kell ehhez lennie a nőnek. Változatos programokra, izgalmas utazásokra van szüksége a 11-esnek ahhoz, hogy ne unatkozzon.

Elsősorban szellemi síkon lehet egy 11-es férfit megragadni. Ha a nő olyan izgalmas, szokatlan témával foglalkozik a munkája révén vagy a hobbija miatt, és ezt megosztja a 11-essel, az komoly csáberő.

A 11-es férfinak szüksége van egészséges táplálkozásra, elegendő alvásra és sok mozgásra, szerencsés, ha ezt a nővel együtt teheti. Az is jó, ha a nő figyel ezekre, és kezdeményez ilyen programokat is. A 11-es férfi idővel megérti, hogy mindez az ő érdekét szolgálta, és végtelenül hálás lesz ezért a nőnek.

• 22-es férfi

A számmisztikában mindenki 22-es, aki 22-én született.

A 22-es férfi szereti az izgalmas, kihívó, erotikusan vonzó nőket. Alapfeltétel, hogy egy nő rendkívül nőies legyen, minden ízében, porcikájában, megjelenésében, mozgásában, hanghordozásában egyaránt. Szereti, hogyha egy nő valamilyen különleges, talán picit túlzó sminket vagy ruhát hord, ami esetleg többet enged láttatni, egy dekoltázst vagy egy combot. Nem bánja, hogyha egy nő kicsit „ledér”, súrolja a jó ízlés határát. Szereti a kicsit romlott dolgokat.

Egy 22-es férfinak nem fontos, hogy egy nőnek az értelmi képessége különösen magas legyen. A testiség, a szexualitás sokkal komolyabb és fontosabb helyet foglal el az ő életében.

A 22-es férfi, mivel önmaga sem átlagos, egy rendkívül szenvedélyes férfi, ezért a nővel kapcsolatosan is elvárja, hogy ne legyen hétköznapi, egysíkú, unalmas. Elvárja egy nőtől, hogy „bevállalós” legyen. Őszintén vállalja fel az érzéseit és esetleg az indulatait. Sokkal jobban szereti a természetes nőket, még ha olykor kicsit „faragatlanok” vagy közönségesek is.

Szereti, ha egy nő bírja a kritikát. Elvárja, hogy legyen reális és kritikus önmagával kapcsolatosan. Ne fogadjon el semmit azért, mert az úgy illik. Hanem legyen bátor, és legyen saját véleménye.

Elvárja, hogy a nő állja a sarat, ha szellemi, intellektuális csatáról van szó. Szereti, ha hasonlóan erős a partnere, mint ő. Szereti, ha a viták nem zajlanak le túl gyorsan. Vállalja, hogy alulmarad, csak legyen méltó ellenfele a nő.
A 22-es férfi számára fontosak a nagyra törő célok is. Ezért kedvező, ha a nő nemcsak támogatja ezek elérésében, hanem aktív közreműködővé is válik azokban. Szerencsés, ha ezek nemes, jótékony témák.

PeeKaBoo
2007-12-28, 10:19
Ez tök jó :o

Közös névvibrálás
Párkapcsolat a számmisztika tükrében

A számmisztikában régóta elfogadott módszer a közös névvibrálás. Ez is, mint az egész számmisztika, egy plusztájékoztatást ad a történésekről, de nem okozza azokat!
Például tanulságos megnézni, mit is jelent a szerelmesek közös névvibrálása.
Ahogy a neve is jelzi: segítségével azt tudhatjuk meg, hogy ketten, közösen milyen eredményre számíthatunk, kettőnk szövetsége, illetve együttműködése mire alkalmas, milyen területen lehetünk sikeresek.

A számolás menete:

1. Külön-külön összeadjuk a fenti táblázat segítségével a név betűinek összegét. Amennyiben nem egyjegyű szám az eredmény, úgy összeadjuk a szám számjegyeit is. Addig folytatjuk ezt, míg egy számjegyet kapunk. Ez az össznévszám.
2. A két ember össznévszámát összeadjuk. Amennyiben nem egyjegyű szám az eredmény, úgy összeadjuk a szám számjegyeit is. Addig folytatjuk ezt, míg egy számjegyet kapunk. Ez a közös névvibrálás.

Előbb nézzük a táblázatot:

1: a, j , s
2: b, k , t
3: c, l , u
4: d, m , v
5: e, n, w
6: f, o, x
7: g, p, y
8: h, q, z
9: i, r

A közös névvibrálás eredményeként kiszámolt számok jelentése

1-es közös névvibrálás esetén

A kulcsszó náluk az „újítás”. Nem kell és nem is tudnak a hagyományos módon együtt élni. Ez a szüleiket vagy más, kissé régimódi embereket ingerelhet. Együtt „reformerként” állnak mindenhez. Új elgondolások felvállalására, új ötletek kidolgozására, új szemléletek terjesztésére és továbbadására a legalkalmasabb az 1-es közös névvibrálás. Bármi szóba jöhet még, ami a kreativitással, a fejlesztéssel vagy a felfedezéssel kapcsolatos. Ha együtt akarnak dolgozni, akkor az alábbi területek jöhetnek szóba: oktatás, továbbképzés, természetjárás, vezetés, iránymutatás, szabályozás, rendeletek, törvények hozása.
A magánéletben fontos, hogy egymásra figyeljenek, és merjenek bátran újítani. Az új utak járása „kötelező” rájuk nézve! Mert csak így lesznek elégedettek és boldogok együtt.


2-es közös névvibrálás esetén

Náluk a kulcsszó a „közösen”. Alkalmas az együttműködés házasságra, házasságközvetítésre, házimunkára, ház építésére, családalapításra, családsegítő tevékenységre, gyermekgondozásra. Közös munkánál szóba jöhet még tehetségkutatás és -gondozás, szociális munka, gyermekvédelem, idősek ápolása.
Ezek területei lehetnek például: családsegítő központok, anyaotthonok, árvaházak, hajléktalanszállások, karitatív szolgálatok, gyámügy, nyugdíjasotthonok, kórházak, állatmenhelyek stb.
A 2-es közös névvibráláshoz illik bármi, ahol közös hangot kell találni az eredményes együttműködés érdekében.
A magánéletben fontos, hogy lehetőleg együtt csináljanak „mindent”. Támaszkodhassanak egymásra, és közben segítsék, bátorítsák egymást. A saját vagy mások ötletét is segíthetnek megvalósítani, formába önteni.

3-as közös névvibrálás esetén

Esetükben a kulcsszó a „kommunikáció”. Nélkülözhetetlen, hogy mindig mindent megbeszéljenek, bármiről is legyen szó! Könnyedség, vidámság, ismeretek szerzése rejlik még ebben a rezgésben. Biztos, hogy együtt sok vidám kalandon mennek keresztül. Ez mindkettőjüket szórakoztatja és tanítja is egyszerre. Ezért rengeteget kell együtt utazniuk vagy tanfolyamra járniuk.
Ez a kapcsolat többek között a szórakoztatóiparban kamatoztatható. Annak bármelyik ágában: színház, film, zene, rádió, tévé, írott média stb.
Hatékonyan működhetnek együtt az oktatás területén is: óvoda, iskola, nyelvtanítás, tanfolyamszervezés, felnőtt- vagy gyermekoktatás egyaránt. Segíthetnek a fiatalok pályaválasztásában is, a tehetségkutatás vagy -gondozás terén is.
Politikai és tömegmozgalmakban is kitűnő eredményeket lehet elérni. Hatásos szórólapokkal, beszédekkel, rendezvényekkel sok embert maguk mellé képesek állítani. Mivel a cicerói tudás a 3-as rezgésben benne van „gyárilag”!


4-es közös névvibrálás esetén

A kulcsszó náluk a tervszerűség. Kettejük szövetségének az alapja az átgondoltság, a megbízhatóság és a hűség. Fontos, hogy mindketten tartsák magukat ezekhez az elvekhez. Valószínűleg kapcsolatukban nagy szerepet kap a tervezés. Programokat, kiadásokat, döntéseket előre átgondolnak és ütemeznek.
Nélkülözhetetlen, hogy egymásban maximálisan megbízhassanak. Biztos és kimozdíthatatlan ponttá válhatnak egymás számára, ami a mai változó világban igazán nagy kincs.
Közös munkát is tervezhetnek. Minden tartós, hosszú távú együttműködésre alkalmas ez a kapcsolat. Különösen, ha befektetésről, tőkegyűjtésről vagy jövőtervezésről van szó. Ilyen terület az egész bankszféra, az ingatlanpiac, de nem spekulációs szempontból, mert a 4-es rezgésnél a megbízhatóságon, kiszámíthatóságon, és nem a profittermelésen van a hangsúly. Idetartozik még a tervezés, az alapozás, az adminisztráció is. Esetleg az ellenőrzés vagy a végrehajtás.
A mezőgazdaság, az építőipar, a bányászat, a finommechanika terén is sikereket érhet el egy ilyen rezgésű vállalkozás.

5-ös közös névvibrálás esetén

A kulcsszó esetükben a „szabadság”. Elengedhetetlen, hogy elég nagy döntés- és mozgásszabadságot biztosítsanak egymás számára. Nem élhetnek a „sülve-főve együtt” elv alapján! Csak akkor lesznek együtt boldogok, ha rendszeresen csinálnak külön programot is!
Egyébként minden téma szóba jöhet, ami az ismeretek szerzésével, a mozgással, utazással, ismerkedéssel, kalandokkal kapcsolatos. Munka terén ilyenek lehetnek az utazási irodák, tanfolyamszervező vagy közvetítőcégek országon belül és kívül egyaránt, vagy a társkereső irodák.
Elképzelhető a közlekedéssel összefüggő tevékenység is. Mint az autókereskedések, bicikliboltok, túraszervező és -kelléküzletek stb.
Bármi, ami helyváltoztatással kapcsolatos. Például költöztetés, szállítmányozás, utaztatás, vagyis a teljes teher- és személyszállítás.
A kaland téma is elképzelhető, mint a sítúrák, egzotikus tájak felfedezése, az extrém sportok, vadvízi evezés, túrakerékpározás, rali, lovaglás stb. A tárház kifogyhatatlan.
Minden területen a szabadság, de nem a szabadosság a fő!

PeeKaBoo
2007-12-28, 10:27
6-os közös névvibrálás esetén

A kulcsszó náluk a szeretet. Szövetségükben a legnagyobb erőt a kölcsönös szeretet, szerelem és gondoskodás testesíti meg. Közöttük igazi harmónia és elfogadás van jelen. Ez az a pár, akire mindenki irigykedve néz. Legbelül mindannyian ilyen párkapcsolatra vágyunk!
Fontos, hogy hasznosítsák ezt az idilli harmóniát. Használják mások megsegítésére. Minden békítéssel, ápolással, családdal kapcsolatos témában kedvező a 6-os vibrálás. Ilyen például: házasságkötés, házasságközvetítés, családi ügyek, gyereknevelés, gyermekvédelem, örökbefogadás vagy adás intézése, szociális gondozás, hajléktalanok segítése, betegápolás, egészségügy stb.
Azok a témák is szóba jöhetnek, amelyek kifejezetten az élet, a környezet vagy az egyén megszépítését tűzik ki célul. Például kerttervezés, kertészkedés, virágkötés, dekoráció, lakberendezés, szépségszalonok, parfümériák, kozmetikai szerek gyártása, forgalmazása.
A művészetek teljes köre is idetartozik: képzőművészet, mozgásművészet, zene, irodalom stb. Ezek művelése, támogatása, inspirálása és lehetőségek teremtése egyaránt.
Idetartozik bármi, ami az öt érzékszervvel élvezhető. Ilyenek a gasztronómia, a vendéglátás, az érzékiség, a szexualitás, de csakis érzelmi alapon, finom, művészi formában.

7-es közös névvibrálás esetén

Esetükben a kulcsszó az „önállóság”. Semmiképp sem „folyhatnak bele” egymás életébe. Az egészséges távolság megtalálásán és megtartásán múlhat kapcsolatuk jövője! Szükségük van feltöltődésre külön-külön, hogy aztán ismét élvezhessék egymás társaságát. Épp ezért együttélésre csak idővel gondoljanak. Nem kell elsietniük ezt.
Sikeresek lehetnek a közös munkában. Közös névvibrálásuk alkalmas a gyógyítás bármely területére: a hagyományos vagy természetgyógyászatra is, test vagy lélek gyógyítására is.
Minden terület idetartozik, ahol szükség van elmélyült, logikus, józan, mérlegelő, analizáló, következtető gondolkodásra. Vagyis a filozófia, a tudomány, a politika, a nyomozás, a jövőkutatás, az oktatás stb. A politikában az elemzésekre és a diplomáciai lépések megtervezésére a legalkalmasabb ez a szövetség.
A kultúra vagy a történelem is szóba jöhet. Itt is előnyös a 7-es rezgése.
A misztikus témák kutatása szintén idetartozik. Különösen, ha az komoly elmélyülést, gyakorlást igényel. Mindezt kedvtelésből is űzhetik!


8-as közös névvibrálás esetén

A kulcsszó náluk a „siker”. Közösen komoly sikereket érhetnek el. Ebbe bármi beletartozik, amit ők sikernek definiálnak!
Fontos még, hogy legyenek közös céljaik. Kedvező, ha külön is büszkék lehetnek arra, amit elértek. De nélkülözhetetlen, hogy alkossanak együtt is valami maradandót! Idetartozik a közös vállalkozás és a család is. Hiszen az is egy komoly vállalkozás!
Bármilyen terület szóba jöhet még, ahol küzdeni kell egy célért, és nagy energiabefektetésre van szükség. Jó, ha mindez valami jótékonysági témában történik.
Idetartozhat az igazságszolgáltatás, pénzügyek, jogi területek, ügyvédi munka, biztosítások. Kedvező, ha népjólét, segélyek, szociális intézmények, jótékonysági rendezvények szervezése a 8-as rezgés működésének színtere.
Kicsit divatos manapság az esélyegyenlőségről beszélni. Ez is rendkívül eredményes témája lehet a 8-as közös névvibrálásnak, mert a rengeteg energiát valóban jó cél érdekében használja fel.
Bármi szóba jöhet még, ahol bátorságra, erős fizikumra van szükség. Jó, ha együtt sportolnak. Lehet közösen is extrém sportot űzni. Vagy túrázni, síelni, barlangászni. Nem baj, ha kicsit veszélyes. Sőt, az egyfajta doppingja is a kapcsolatnak!

9-es közös névvibrálás esetén

Náluk a kulcsszó az „emberség”. Ez a kapcsolat mindkettejükből a jobbik énjüket hozza ki. Igazán „jó” emberekké válhatnak együtt. Olyan nemes eszméket vallhatnak magukénak, mint a tisztesség, a segítségnyújtás, a kölcsönös és maximális elfogadás. Ez a szeretetnek egy olyan magas fokát jelenti, ahol az „együttérzés” szó szerint értendő! Épp ezért kedvező, ha ezt nemcsak egymásnak adják meg, hanem elesetteket is „felsegítenek”.
Sok sikert érhetnek el több területen is. Elsősorban humánus, karitatív, nonprofit tevékenységekre alkalmas ez a rezgés. Gyermekgondozás, -nevelés, betegápolás, szociálisan hátrányos helyzetben lévők megsegítése.
Távolságok összekötése is szóba jöhet, mint a levelezés, a telefon, az internet, a közlekedés vagy szállítmányozás stb.
Kutatások is sikeresek lehetnek a 9-es rezgéssel: akár tudományos, akár lelki, akár okkult témáról legyen szó. Ilyen például a pszichológia vagy az ezotéria.
A természetvédelem is teljes egészében idetartozik. Az ezzel kapcsolatos kutatások, újítások, szabályozások és intézkedések egyaránt.
A lényeg az, hogy segítsék, támogassák egymást. És ha lehet, másokat is.

Maris
2007-12-28, 12:08
nekünk a 2es jött ki :)

Náluk a kulcsszó a „közösen”. Alkalmas az együttműködés házasságra, házasságközvetítésre, házimunkára, ház építésére, családalapításra, családsegítő tevékenységre, gyermekgondozásra.(...)
A 2-es közös névvibráláshoz illik bármi, ahol közös hangot kell találni az eredményes együttműködés érdekében.
A magánéletben fontos, hogy lehetőleg együtt csináljanak „mindent”. Támaszkodhassanak egymásra, és közben segítsék, bátorítsák egymást. A saját vagy mások ötletét is segíthetnek megvalósítani, formába önteni.

:D ezek jó hírek

psychic
2007-12-28, 21:53
Ennyi rólam ??? :D

Az ikrek általában:

A jegy szülötteire a pezsgés, a kifogyhatatlan energia birtoklása jellemző. Egyáltalán nem otthonülő típusok, épp ellenkezőleg. Minden bulin ott vannak, minden jó mókából kiveszik a részüket. Életelemük a változatosság, az unalomtól elkedvetlenednek, akár mély depresszióba is zuhanhatnak, ha nincs mit csinálniuk. Nagyon kíváncsiak, így sok mindenhez értenek. Szívesen bonyolódnak vitába, s legtöbbször ők kerülnek ki győztesen, hiszen tájékozottságukkal és kitűnő beszédkészségük segítségével szinte mindenkit képesek meggyőzni igazukról. A siker és a csillogás számukra igen fontos, szeretnek a középpontban lenni és nem zárkóznak el attól sem, hogy a nyilvánosság elé lépjenek.
Az ideális munkahely számukra az, ahol a munkavégzés helye és ideje rugalmas, ahol nem unatkoznak, sokoldalúságukat kamatoztathatják. A tanulás náluk sosem ér véget, mindig találnak valamit, ami számukra érdekes lehet, amiről még nem tudnak eleget.
Az Ikrek nem spórolnak, rendszerint elköltik azt a pénzt, amire szert tettek. Nem riadnak vissza a kockáztatástól, akár a tőzsdén is megjelenhetnek.
Szerelmi életük kalandos, változatos, semmiképp sem unalmas. Társaikat gyakran váltják, nem ragadnak le addig egy embernél, amíg ki nem élték magukat. Ha mégis korábban alakítanak ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelépnek. Nincs igazán nagy felelősségtudatuk, nem szeretnek olyan dolgokkal foglalkozni, mint a számlák befizetése havonta vagy a napi bevásárlás. Energiájukat inkább arra használják, hogy a számukra sokkal fontosabb, különlegesebb dolgokat elvégezzék.
Az ikreket könnyű meghódítani. Csupán érdekesnek kell lenniük a randiknak és persze nekünk is. Különleges, extrém ajándékokkal, éttermekkel, szabadidős tevékenységekkel könnyedén le vehetjük a lábáról. A szakítás ugyanilyen könnyű. Ha ellenkezőképpen viselkedünk, mint meghódításakor, tehát unalmasak és földhöz ragadtak leszünk, akkor ki fog lépni a kapcsolatból. Ha ikrek jegyben született a partnerünk, valószínűbb, hogy a megtartásán kell gondolkodnunk, nem pedig a szakításon.

fufala
2007-12-28, 21:57
ezek viccesek és pihentetőek:) ;)

Pszivárványleány
2007-12-29, 01:16
Ennyi rólam ??? :D

Az ikrek általában:

A jegy szülötteire a pezsgés, a kifogyhatatlan energia birtoklása jellemző. Egyáltalán nem otthonülő típusok, épp ellenkezőleg. Minden bulin ott vannak, minden jó mókából kiveszik a részüket. Életelemük a változatosság, az unalomtól elkedvetlenednek, akár mély depresszióba is zuhanhatnak, ha nincs mit csinálniuk. Nagyon kíváncsiak, így sok mindenhez értenek. Szívesen bonyolódnak vitába, s legtöbbször ők kerülnek ki győztesen, hiszen tájékozottságukkal és kitűnő beszédkészségük segítségével szinte mindenkit képesek meggyőzni igazukról. A siker és a csillogás számukra igen fontos, szeretnek a középpontban lenni és nem zárkóznak el attól sem, hogy a nyilvánosság elé lépjenek.
Az ideális munkahely számukra az, ahol a munkavégzés helye és ideje rugalmas, ahol nem unatkoznak, sokoldalúságukat kamatoztathatják. A tanulás náluk sosem ér véget, mindig találnak valamit, ami számukra érdekes lehet, amiről még nem tudnak eleget.
Az Ikrek nem spórolnak, rendszerint elköltik azt a pénzt, amire szert tettek. Nem riadnak vissza a kockáztatástól, akár a tőzsdén is megjelenhetnek.
Szerelmi életük kalandos, változatos, semmiképp sem unalmas. Társaikat gyakran váltják, nem ragadnak le addig egy embernél, amíg ki nem élték magukat. Ha mégis korábban alakítanak ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelépnek. Nincs igazán nagy felelősségtudatuk, nem szeretnek olyan dolgokkal foglalkozni, mint a számlák befizetése havonta vagy a napi bevásárlás. Energiájukat inkább arra használják, hogy a számukra sokkal fontosabb, különlegesebb dolgokat elvégezzék.
Az ikreket könnyű meghódítani. Csupán érdekesnek kell lenniük a randiknak és persze nekünk is. Különleges, extrém ajándékokkal, éttermekkel, szabadidős tevékenységekkel könnyedén le vehetjük a lábáról. A szakítás ugyanilyen könnyű. Ha ellenkezőképpen viselkedünk, mint meghódításakor, tehát unalmasak és földhöz ragadtak leszünk, akkor ki fog lépni a kapcsolatból. Ha ikrek jegyben született a partnerünk, valószínűbb, hogy a megtartásán kell gondolkodnunk, nem pedig a szakításon.

Miért ez nem elég??? :) Ebben aztán minden benne van, amit az Ikrekről tudni kell :p Nem egyszerű esetek, de imádnivalóak :D

pétör
2007-12-29, 01:45
névvibrálás...krisztusom :D

fufala
2007-12-29, 20:46
http://www.ezoterikus.hu/hir.php?id=1000
újabb exciting feladvány :D :D
számmisztikára

fufala
2007-12-29, 20:47
http://www.ezoterikus.hu/hir.php?id=1000
újabb exciting feladvány :D :D
számmisztikára
kis pihenés 1-21-2 :D :p

PeeKaBoo
2008-01-18, 12:17
2008.01.18. péntek

KOS 03.21. - 04.20.
A bolygók állásából kifolyólag a kommunikáció dominál. Ha prezentációt kell tartania, időzítse mára. Rábeszélő képessége kitűnően működik, nem tudnak Önnek nemet mondani.

BIKA 04.21. - 05.20.
Fortuna kegyes lesz Önhöz, amit a nap folyamán bizonyára érezni fog. Vegye könnyedén az életet! Becsülje meg az ilyen szép napokat, hiszen panaszra semmi oka.

IKREK 05.21. - 06.21.
A Hold az Ikrekben jár, és most a szerelem kerül előtérbe, melynek tüze felizzik. Tennivalóival jól áll, így lazíthat egy kicsit. Barátaival üljön be egy kellemes helyre egy forralt borra vagy teára.

RÁK 06.22. - 07.22.
Otthonában idősebb családtagja keserítheti meg az életét. Önfeláldozása egyelőre határtalan, de ne várjon addig, amíg kiborul az a bizonyos edény.

OROSZLÁN 07.23. - 08.23.
Úgy érzi, itt az ideje egy komoly kapcsolatnak a szerelemben. Vigyázzon, mert ha sokáig halogatja a döntést, a kedves meggondolja magát. Engedjen a pillanat hevének és cselekedjen!

SZŰZ 08.24. - 09.23.
A magánéletében felcsillan egy olyan nagy szerelem lehetősége, amelyről eddig csak álmodott. Nagy kérdés, hogy le tudja-e zárni régi kapcsolatát. Nincs irigylésre méltó helyzetben.

MÉRLEG 09.24. - 10.23.
Bizonytalanság övezi hivatalos útját. Lehet, hogy telefonon is tisztázni tudna mindent, ám egyéb okok miatt is fontos a személyes megjelenés. A pénzügyek miatt nehéz helyzetbe kerülhet.

SKORPIÓ 10.24. - 11.22.
Zárkózott természetűnek tartják, de belülről egyáltalán nem így érzi. Mindenesetre most örülhet, ha nem adta ki a titkait, mert ezzel védi magát, családja anyagi biztonságát.

NYILAS 11.23. - 12.21.
Nyugtalan éjszakáit munkahelyi problémák okozzák, hiszen magánélete most rendben van. A rossz közérzet beívódik minden cselekedetébe, és megrontja a még oly jó pillanatokat is.

BAK 12.22. - 01.20.
A partnerség, a kommunikáció és a társas kapcsolatok dominálnak a mai napon. Este menjen társaságba, és annak ellenére ne játssza meg magát, hogy átlát az emberek viselkedésén.

VÍZÖNTŐ 01.21. - 02.19.
Az együttműködés, a csapatmunka dominálnak ma. Azokkal is közös nevezőre jut, akikkel korábban más véleményt osztottak. Kitűnő eredményt érnek el. Ha tud segíteni másokon, tegye azt!

HALAK 02.20. - 03.20.
Anyagi helyzete stabilizálódik. Ez bizonyára megnyugvással tölti el. Kicsit engedhet a nadrágszíjon, de vigyázzon, hogy ne költekezzen túl. Kedvesével egy hullámhosszon vannak.

PeeKaBoo
2008-01-18, 12:18
2008.01.18. péntek
SZŰZ 08.24. - 09.23.
A magánéletében felcsillan egy olyan nagy szerelem lehetősége, amelyről eddig csak álmodott. Nagy kérdés, hogy le tudja-e zárni régi kapcsolatát. Nincs irigylésre méltó helyzetben.


És még a horoszkópom is ezzel oltogat, h nem irigylésreméltó a helyzetem. Na pfffffff

Syl
2008-01-18, 12:23
BAK 12.22. - 01.20.
A partnerség, a kommunikáció és a társas kapcsolatok dominálnak a mai napon. Este menjen társaságba, és annak ellenére ne játssza meg magát, hogy átlát az emberek viselkedésén.
LOL:D:D

yeezs
2008-02-20, 07:32
Hát így a vizöntőnek lassan vége, pedig nagyon kedvenc jegy.
Látod-látod, kikellett volna használni ezt a pompás időszakot. :)

Nyilas:
A mérések szerint galaxisunk középpontja a Sagittarius (Nyilas) csillagképben található,
a Sagittarius A néven ismert rádióforrás rejti a feltételezett fekete lyukat.
LOL :D

Maris
2008-02-28, 13:59
Víz: Rák, Halak, Skorpió.Az érzelmek embere. Mindent az érzelmeken keresztül közelít meg. Befogadó és elfogadó, archetipikusan nőies értékekkel rendelkezik. Az intuíció megtestesítője. Eszményképe a sikerre törés, a saját kis környezetének az irányítása. Szerencsére ehhez az eszményhez a tapintatosság, a nyitottság és az engedékenység is párosul.

ez eléggé igaz rám :)
Eric Föld...tehátt illünk :D

LOCO
2008-02-28, 15:14
van még aki hisz ebben?
mondjuk nem tom véletlen-e de szűz és bak lányok mindig kicsinálnak idegileg.

LOCO
2008-02-28, 15:19
mérlegek és skorpiók előnyben.:)

LOCO
2008-02-28, 15:21
Van aki ezt úgy ítéli el, hogy gőze sincs róla? :D
A Kiskegyed horoszkóp rovata nem egynelő a tudással. :rolleyes:
Ja és ha akarod ítélet napig vitázhatunk ezzel,mert ahogy látom te kos vagy nekem pedig az aszcendensem, szal felesleges szócséplés ami köztünk megy. :)
régebben foglalkoztam a témával méllyebben de aztán már nem mert minek?nem akarom a jövőmet tudni.

LOCO
2008-02-28, 15:35
ezt régebben találtam a kosról,magamról,
hihetetlenül igaz és mindig ebből vannak problémáim 100/99szer tuti.

"A Kos férfi meglehetősen konformista az eszményi nő személyét illetően, annak mindenesetre szépnek, intelligensnek és megértőnek kell lennie. Mindig az ideális nőt keresi, s ha megpillantja, máris beleszeret. Az a kicsinység nem zavarja, hogy a nőnek már férje, vagy más szerelme van. Imádja az akadályokat, éppen azért Kos, hogy leküzdje azokat. Minél nagyobbak az akadályok, annál hevesebben ostromos és nem nyugszik míg nem győz.Ha egy Kos férfi meg akar szerezni egy nőt, biztosan az övé lesz. De vigyázat, lehet, hogy nem sokkal utána elhagyja. "

drunkfux
2008-03-06, 22:31
régebben foglalkoztam a témával méllyebben de aztán már nem mert minek?nem akarom a jövőmet tudni.
ne haragudj, de ha tényleg mélyebben foglalkoztál volna vele, tudnád, hogy a horoszkóp elsősorban önismereti eszköz, és a jövődet sosem fogod megtudni belőle :) "csak" a benned rejlő lehetőségeket (szabad akarat!). viszont minden másnál pontosabban mutatja meg, hogy az energia milyen megnyilvánulási formái táplálnak, és életed mely területein tudod őket a legjobban kihasználni. ha képben vagy a legalapvetőbb asztrológiai szimbólumok terén, egy kis kreativitással és fantáziával nagyon durva összefüggéseket fogsz találni időről-időre :)

drunkfux
2008-03-06, 22:49
Igggen. :) Én simán hülyének lettem emiatt nézve pár napja. Kedves. De hát én nem akarom elutasitani ezt a mankot az életben.
Sztem az ilyen napilapok is hibásak mert eléggé alacsony szintre süllyesztették enne a jeletőségét. :rolleyes:
egyrészt mankó az életben....másrészt viszont egyszerű hobbi is az, hogy megismerek valakit, és egyből arról érdeklődök,hogy mikor is született... estébé :D van olyan is, akit teljesen hidegen hagya téma, és olyan is aki üresnek érezné nélküle az életét, pölö én :)
ez a npilapos dolog bennem is felvetődött, de ezeket az egymondatos szösszeneteket már nagyon megtanultam ignorálni :D ami jobban kikészít, az az, amit most láttam nemrég...szóval valamelyik neves női magazin mellékleteként adtak 'éves előrejelzést' minden jegyhez. na hát annyi baromságot rég olvastam :D ott, ahol megvan a megfelelő oldalszám ahhoz, hogy az egymondatos 'jóslatoknál' valamivel mélyrehatóbban is bemutassák a témát. na még ott se írnak róla normálisan. csakazértse.
meg még kedvencem az, amikor ilyesmi mondatokat hallok: "nekem a bak pasik mindig is elérhetetlenek voltak" meg "oroszlán pasi skorpió lánnyal?megőrültél!!" :D és ezeknek pontosan az ilyen napilapfless a táptalaja. persze jó szórakozni rajta, egészen addig, amíg elveszted a türelmed, és elkezded magyarázni, hogy az nem is úgy van, és süket fülekre találsz. a kiskegyed biztos jobban tudja :)
kíváncsi vagyok, hogy a horoszkóban az asztrológus-beállítottságot mi jelképezi. mert úgy vettem észre,hogy tök véletlenszerű...

drunkfux
2008-03-06, 22:52
na de akinek rá kell találnia, és érdemes vele foglalkoznia mélyebben, az előbb-utúbb úgyis belecsöppen ;) elszállt megközelítésnek tűnhet sok ember számára a sorsfless, de sztem van benne ráció 8)

drunkfux
2008-03-06, 23:17
Imádok nyáron ki ülni az erkélyre és nézni a csillagokat.

óÓó, hát az annyira jó... (még télen is :D) hasonló érzés, mint belebámulni valami nagy víztömegbe, vagy egy babaszembe...olyan természetesen természetfeletti
na mára már jóéjszt, szép álmokat ;)

PeeKaBoo
2008-04-08, 11:05
Szexhoroszkóp

Párválasztáskor a legtöbb nőben számos kérdés vetődik fel. Meg tudom hódítani? Miért nem vesz észre? Illik hozzám egyáltalán? Ha Kos vagyok, milyen csillagjegyű párral lehet kiegyensúlyozott kapcsolatom?

Születésünk helye és ideje meghatározhatja vérmérsékletünket, sőt még erotikus kisugárzásunkat is. Szexhoroszkópunkból megtudhatod, hogy egy bizonyos csillagjegyben született férfitól mit várhatsz az ágyban, és mivel tüzelheted fel választottad vágyát.

Érzéki a Kos férfi

Meg kell szereznie a nőt - csak ez a gondolat jár a fejében, ha egyszer lelke lángra lobban. A nő ellenállása feltüzeli. Vetkőzzünk előtte izgatóan, kínáljuk köldökünkbe öntött pezsgővel, és a siker nem várat sokáig magára.

Kifinomultan csábít a Bika

Mindent a maga idejében - ez a jelmondata. Kifinomult érzékiséggel csábítja el vágyának tárgyát. Ha a nő is akarja őt, mindent megmutat, amire csak képes. Senkit sem olyan könnyű az ujjunk köré csavarni, mint őt.

Világosban szereti az Ikrek

Mindig készenlétben áll. Amit más egy hónap alatt teljesít, azt ő legszívesebben egy éjszaka alatt kipróbálná. Egyik percben színészkedik, a következőben nézőként szemléli az eseményeket. Megörül, ha világosban szerelmi játékba kezdünk, ötleteinket fülébe suttogva.

Kezes, mégis zabolátlan a Rák

Tüzes szerető, de amint valami felborzolja ingatag kedélyét, a legrosszabb lesz. Ujjaival és nyelvével olyan ügyesen bánik, mint David Beckham a labdával. Erotikus masszázstól kezessé és zabolátlanná válik.

Támad, és prédát ejt az Oroszlán

Állatias hajlamai ellenére gyengéd szerető. Látszólag át kell engednünk neki az irányítást. Elvárja a nőktől, hogy ne legyenek finnyásak a szexben. Könnyű kideríteni, mivel lehet a kedvére tenni, hiszen nem is titkolja.

Boldoggá teszi a Szűz a partnerét

Elvárásai magasak. Boldoggá akarja tenni partnerét. Kedvét szegheti azonban akár egy telefoncsörgés is a szerelmi játékok közben. Ügyeljünk, hogy ne álljon semmi a beteljesülés útjába.

A lassúság mestere a Mérleg

Ínyenc fogás számára a szex, nem gyorséttermi menü. Órákig kényezteti párját. Tűzbe jön, ha rávesszük, képzelje el, mi történik hamarosan. Addig incselkedjünk vele, míg tettlegességre nem vetemedik.

Konyhaasztalon kezdi a Skorpió

Szenvedélyes és erőtől duzzadó férfi, ezt már az első csóknál érezhetjük. Közvetlen és rámenős. Akár a konyhaasztalon is kész az akcióra. Hébe-hóba mondjunk neki nemet, akkor beleegyezik abba, amit szeretnénk.

Kiszámíthatatlan szerető a Nyilas

Változatosság jellemzi a szexualitását. Nem mindig kedves az ágyban, ezt viszont szenvedélye ellensúlyozza. Kiszámíthatatlan: egyszer gyors, másszor lassú, egyszer ártatlan angyalka, másszor kegyetlen démon. Mondjuk meg neki, mit hogyan szeretnénk.

Kedveli a Bak az erotikus játékokat

Ügyes és erőteljes a szexben. A kézimunka helyett inkább az erotikus játékszereket kedveli. Addig nem hagyja abba a szerelmeskedést, míg mindketten ki nem elégültek. Nem szereti, ha irányítják.

Feltérképezi a Vízöntő a női testet

Kísérletezésre hajlamos, szívesen kipróbálja a legújabb praktikákat. Csak abban bízhatunk, hogy a hálószobánk falai elég vastagok. Nem kedveli, ha valaki túlságosan csodálja. Minél megvetőbben viselkedünk vele, annál inkább tűzbe jön.

Találékony partner a Halak

Kifinomult. Távol áll tőle a tabu és az önzés. A háztartási eszközöket is szexjátékszerként használja. Ha még a tizedik randevú után sem akar ágyba vinni, az csak egyet jelenthet: nem kíván.

AlterEgo
2008-05-04, 11:56
Eszti, én a miénkre vagyok kíváncsi! :D

AlterEgo
2008-05-04, 12:12
Akkor még várnod kell decemberig! :D Csak akkor kerülünk sorra, de rá lehet beszélni egy extra külön hozzászólásra! ;) Voltál a white partyn? :)

Kíváncsi vagyok eléggé. :D
Nem, este kacagni volt kedvem szal. a barátokkal voltam. :p

LOCO
2008-05-29, 00:04
kos,mára:
Gyengéd érzelmeket táplálhat valaki iránt, akinek már foglalt a szíve. Ezt az érzést nehezen tudjuk irányítani, de arra ügyeljen, hogy ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe.

PeeKaBoo
2008-05-29, 00:43
kos,mára:
Gyengéd érzelmeket táplálhat valaki iránt, akinek már foglalt a szíve. Ezt az érzést nehezen tudjuk irányítani, de arra ügyeljen, hogy ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe.
hmm...
és a szűz?
áá... rákeresek és bemásolom a mai történetet mindenkinek

PeeKaBoo
2008-05-29, 00:45
2008.05.29. csütörtök

KOS 03.21. - 04.20.
Gyengéd érzelmeket táplálhat valaki iránt, akinek már foglalt a szíve. Ezt az érzést nehezen tudjuk irányítani, de arra ügyeljen, hogy ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe.

BIKA 04.21. - 05.20.
Kihívás és számos megpróbáltatás várja a mai napon. Használja diplomáciai érzékét és legyen maximálisan rugalmas. Így biztonságban le tudja rendezni ügyeit.

IKREK 05.21. - 06.21.
Itt az ideje, hogy elfelejtse a régi kellemetlen történéseket. Nem lehet örökké a múlt eseményein rágódni. Este menjen el barátaival szórakozni, és vidítson fel másokat is.

RÁK 06.22. - 07.22.
Jól megjegyzi, amit hall. Akármit mondanak is Önnek a mai nap során, azt Ön a memóriájában rögzíti. A lényeget illetően azonban kételyei támadnak.

OROSZLÁN 07.23. - 08.23.
Vegyes nap ez a mai. A kapcsolatteremtés dugába dől, senki sem érti meg. Ne kárhoztasson ezért másokat, az ideák birodalmába nem lehet beköltözni.

SZŰZ 08.24. - 09.23.
Erős hatás éri a párkapcsolatát. Ideje számot vetni önmagával, mi az, amit szeretne igazán, az egyedüllétet és függetlenséget vagy a társas kapcsolattal járó kötöttséget.

MÉRLEG 09.24. - 10.23.
Reménykedő hangulatban van, és tudja, hogy jó úton halad előre. Becsvágya ad erős, és az a reménykedés, hogy ha ezen az időszakon túljut, sokkal előnyösebb helyzetbe kerül.

SKORPIÓ 10.24. - 11.22.
Általában kellemes nap ez a mai. Nagyon fontos, hogy a szeretet és a segítőkészség vezérelje minden tettében. Ne követeljen túl sokat a párjától, mert veszekedés lehet belőle.

NYILAS 11.23. - 12.21.
Jól érzi magát a bőrében, egy gasztronómiai kirándulás oldotta a feszültséget. Találkozik egy megnyerő modorú személlyel, aki eredeti humorával még kellemesebbé teszi a napját.

BAK 12.22. - 01.20.
Nagyon elfoglalt a mai napon, szinte ki sem látszik a munka alól. Lehetőleg lassítson egy kicsit. Az állandó rohanás magánéletére és egészségére is káros lehet.

VÍZÖNTŐ 01.21. - 02.19.
Egy beszélgetés során kiderül, hogy nagyra értékelik képességeit, és jobban megbíznak Önben, mint gondolta. Ezzel nem szabad visszaélnie. Örüljön a sikerének.

HALAK 02.20. - 03.20.
Ha kockáztatáson gondolkodik, tegye meg bátran. Aki mer, az nyer. Fortuna, a szerencse istenasszonya most Ön mellett van. Használja ki a szerencsés időszakot.

Szasza
2008-05-29, 02:47
nem értek egyet..múltkor azt írta,hogy fektessem be a pénzemet,mert megéri..vettem egy sors jegyet,azt dupláztam

fufala
2008-05-30, 09:46
kos,mára:
Gyengéd érzelmeket táplálhat valaki iránt, akinek már foglalt a szíve. Ezt az érzést nehezen tudjuk irányítani, de arra ügyeljen, hogy ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe.
én k gyakran kerülök kiszolgáltatott helyzetbe, az őszinteségem miatt, szal ez már lenne nem meglepő :rolleyes:

fufala
2008-05-30, 12:57
én k gyakran kerülök kiszolgáltatott helyzetbe, az őszinteségem miatt, szal ez [már lenne nem meglepő:rolleyes:
kíváncsi lennék ezt milyen nyelvből fordítottam :D :D :eek:
elég selejtes munka :o :D

PeeKaBoo
2008-07-01, 16:26
2008.07.02. szerda

KOS 03.21. - 04.20.
Ha ígéretet tesz valakinek, azt később tartsa is be, nem számít, hogy ez mekkora erőfeszítéseket igényel. Egy új szerelem kezd kibontakozni. Legyen nyitott az eseményekre.
(;););))

BIKA 04.21. - 05.20.
A hétköznapi rutin igencsak untatja. Ügyeljen arra, hogy jó benyomást tegyen azokra az emberekre, akik később fontos szerepet tölthetnek be életében. Este virágzó társasági életre számíthat.

IKREK 05.21. - 06.21.
Számos olyan helyzetbe kerül a hónap folyamán, melyek eddig ismeretlenek voltak az Ön számára. Új helyek, új emberek, ismeretségek várhatók. Ámor nyila eltalálhatja szívét.

RÁK 06.22. - 07.22.
Jó hangulat és tetterő kíséri a napját. Ezzel komoly sikereket és tetszést arat maga körül. Kapcsolataira ráfér a "felújítás".

OROSZLÁN 07.23. - 08.23.
Miután élénk és éles vitát folytat valakivel, kedve támad visszahúzódni a "csigaházába". Ügyeljen, mit mondanak és vetnek papírra mások. Akkor okos dolog szerződéseket kötni, ha mindenki kellően lehiggadt.

SZŰZ 08.24. - 09.23.
A nap túlnyomó része kellemesen telik, ám estére bonyodalmak támadhatnak. Egy anyagi kötöttség miatt sokat morgolódik. Legyen tapintatos, ha nem akar egy régi barátot elveszíteni.

MÉRLEG 09.24. - 10.23.
Ma mindennek örül, a kellemes társaságnak, az új (fürdő)ruhának, a jól végzett munkának. Mellőzi a sirámokat, és minden helyzetben jelét adja kitűnő humorának.

SKORPIÓ 10.24. - 11.22.
Családtagjaival egyre több a viszálya, ezért otthon nyomasztó a hangulat. Munkatársait sem látja már olyan vidám fickóknak. Irány a nyár, az utazás!

NYILAS 11.23. - 12.21.
Szürke anyagi hétköznapját a munka, a karrier és a pénz fogja bearanyozni. Nagyon zsúfolt délutáni programmal fejezi be a napot.

BAK 12.22. - 01.20.
Remek ötletei támadnak, melyek felhasználásával a maximumra növelheti teljesítőképességét, és ezáltal csodálatos eredményeket érhet el. Este barátai társaságában jókedvre derül.

VÍZÖNTŐ 01.21. - 02.19.
Próbáljon barátságos lenni környezetével, negatív véleményeit tartsa meg magának! Minél nagyobb az önuralma, annál nagyobb népszerűségre számíthat. Legyen optimista a jövőjét illetően!

HALAK 02.20. - 03.20.
Ne engedje, hogy apróságok bosszantsák, és ne veszítse el türelmét azokkal, akik most a szokottnál kissé mogorvábbak, negatívan állnak a dolgokhoz. Szórakozzon, legyen jókedvű és boldog.

Manbeast
2008-07-01, 16:53
2008.07.02. szerda

KOS 03.21. - 04.20.
Ha ígéretet tesz valakinek, azt később tartsa is be, nem számít, hogy ez mekkora erőfeszítéseket igényel. Egy új szerelem kezd kibontakozni. Legyen nyitott az eseményekre.
(;););))

BIKA 04.21. - 05.20.
A hétköznapi rutin igencsak untatja. Ügyeljen arra, hogy jó benyomást tegyen azokra az emberekre, akik később fontos szerepet tölthetnek be életében. Este virágzó társasági életre számíthat.

IKREK 05.21. - 06.21.
Számos olyan helyzetbe kerül a hónap folyamán, melyek eddig ismeretlenek voltak az Ön számára. Új helyek, új emberek, ismeretségek várhatók. Ámor nyila eltalálhatja szívét.

RÁK 06.22. - 07.22.
Jó hangulat és tetterő kíséri a napját. Ezzel komoly sikereket és tetszést arat maga körül. Kapcsolataira ráfér a "felújítás".

OROSZLÁN 07.23. - 08.23.
Miután élénk és éles vitát folytat valakivel, kedve támad visszahúzódni a "csigaházába". Ügyeljen, mit mondanak és vetnek papírra mások. Akkor okos dolog szerződéseket kötni, ha mindenki kellően lehiggadt.

SZŰZ 08.24. - 09.23.
A nap túlnyomó része kellemesen telik, ám estére bonyodalmak támadhatnak. Egy anyagi kötöttség miatt sokat morgolódik. Legyen tapintatos, ha nem akar egy régi barátot elveszíteni.

MÉRLEG 09.24. - 10.23.
Ma mindennek örül, a kellemes társaságnak, az új (fürdő)ruhának, a jól végzett munkának. Mellőzi a sirámokat, és minden helyzetben jelét adja kitűnő humorának.

SKORPIÓ 10.24. - 11.22.
Családtagjaival egyre több a viszálya, ezért otthon nyomasztó a hangulat. Munkatársait sem látja már olyan vidám fickóknak. Irány a nyár, az utazás!

NYILAS 11.23. - 12.21.
Szürke anyagi hétköznapját a munka, a karrier és a pénz fogja bearanyozni. Nagyon zsúfolt délutáni programmal fejezi be a napot.

BAK 12.22. - 01.20.
Remek ötletei támadnak, melyek felhasználásával a maximumra növelheti teljesítőképességét, és ezáltal csodálatos eredményeket érhet el. Este barátai társaságában jókedvre derül.

VÍZÖNTŐ 01.21. - 02.19.
Próbáljon barátságos lenni környezetével, negatív véleményeit tartsa meg magának! Minél nagyobb az önuralma, annál nagyobb népszerűségre számíthat. Legyen optimista a jövőjét illetően!

HALAK 02.20. - 03.20.
Ne engedje, hogy apróságok bosszantsák, és ne veszítse el türelmét azokkal, akik most a szokottnál kissé mogorvábbak, negatívan állnak a dolgokhoz. Szórakozzon, legyen jókedvű és boldog.


Mátol hiszek a horoszkópnak ^_^

PeeKaBoo
2008-07-01, 17:03
http://www.contentimages.de/content/GlobalPictureGallery/26/1970557426_1176455951138.jpg

PaXxX
2008-07-01, 18:33
http://www.contentimages.de/content/GlobalPictureGallery/26/1970557426_1176455951138.jpg

:elég komisz :D

Susu
2008-07-03, 09:34
Napi horoszkóp (07. 03. csütörtök)
Kedves Kos!
Energiád elég közvetlen, valószínűleg nem zavarható vagy szublimálható más területekre. Ez egy nagyon becsületes megközelítése egy olyan területnek, amellyel ritkán bánnak így, és lehet, hogy majd várnod kell egy olyan társra, aki a szerelemben körültekintőbb. Mégis olyan valakivel leszel a legboldogabb, akinek a stílusa hasonlóképpen nyílt, akivel nem kell állandóan visszafogni természetes hajtóerődet.

Kedves Bika!
Valószínűleg igen nagy az állóképességed, nem fáradsz ki könnyen. Valójában a hosszú távú kapcsolatokat kedveled, és bizonyosfajta kudarcot érzel, ha ezt nem tudod elérni. Azonban vedd figyelembe kedvesed energiáját is, mert az, ami neked egy rövid futás a ház körül, a másiknak maratoninak tűnhet. Ezért olyan társat válassz magadnak, akinek hasonló energiája van. Szerelmi dogokban ma türelmetlenné válasz, szeretnéd, ha minimális beszéddel haladna előre a kapcsolat.


Kedves Ikrek!
Mindenbe, amit teszel, így a szerelembe is sok energiát fektetsz. Ha egyszer elindulsz, a határ a csillagos ég, és ez a megközelítés a párkapcsolatra is igaz. Azonban ez lehet, hogy szinte megsemmisíti a kedvesedet, ezért bizonyosodj meg arról, hogy ő képes-e veled együtt venni az akadályokat, vagy kissé mérsékeld energiáidat. Ebben a tekintetben légy nagyon körültekintő, mert ha lendületbe jössz, könnyen figyelmen kívül hagyod kedvesed igényeit és teherbírását.


Kedves Rák!
Jó arányérzéked van a szerelem új stílusainak és technikáinak felfedezésében, inkább nem léped át a határt, az új ötleteket megfelelő időközönként vezeted be a kapcsolatba, így azok mindig érdekesek maradnak. Jól tudod elbírálni, milyen ötletek valósíthatók meg, milyenek nem, így a legtöbb kísérleted sikeresnek mondható. E tehetségednél fogva egyensúlyban tudod tartani kedvesedet, ha ő hajlamos a dühöngésekre. Ez egyszerűen a te jó koordinálóképességednek az eredménye.


Kedves Oroszlán!
Óriási nagylelkűséget mutatsz szeretteid felé. Nem árasztod el őket állandóan különleges ajándékokkal. Kedvesednek inkább korlátlan lehetőséget adsz, válasszon, amit szeretne. Ez veszélyes tendencia, különösen akkor, ha nem jó partnert választottál. Szerencsére ez a hajlam a tapasztalatok szaporodásával és a kor előrehaladtával mérséklődik. Azonban legbelül mindig megmarad az a vágyad, hogy az óvatosságot szélnek ereszted azért, hogy tetsszél valakinek, akit meg akarsz szerezni.


Kedves Szűz!
A szerelem részletes díszleteinek számtalan variációját tudod megtervezni és kivitelezni, és már csak egy partner kell, aki csatlakozik hozzád. Neked egy elképzelt jelenet első előadása a legélvezetesebb, az ismétlés unalmassá válik. Ha egyszer megvalósítottál egy elképzelést, jobb, ha másba kezdesz, akkor ezt a forgatókönyvet egy másik éjjel újrajátszhatod. Vigyázz, az elme nagy mutatványok kiagyalására képes, amelyeknek a kivitelezése a valóságban túl nehéz.
Kedves Mérleg!
Nem arra törekszel, hogy egy kapcsolaton belül fix legyen a szereped. Sőt csak fokozza az érdekességet, és kreatívabb leszel, ha a különféle szerepeket felcseréled partnereddel. Ily módon mindketten új, gazdag élményt nyerhettek, de bizonyosodj meg arról, hogy véletlenül sem szeged meg kedvesed kimondatlan tabuit. A te nyitott közeledésed a szerelemhez vagyont érő. Hangsúlyt helyezel rá, hogy őszinte legyél, és ugyanezt el kell várnod a kedvesedtől is.Kedves Skorpió!
Óvatosan és komoly megfontolás után lépsz be egy új kapcsolatba. Kivéve a rendkívüli körülményeket, mindig nyitott szemmel kezdesz egy kapcsolatot. Azonban ha már benne vagy, teljesen el akarsz merülni a szerelemben, hogy elérd a legnagyszerűbb alkotást és kiteljesedést. Találnod kell egy társat, aki értékelni tudja az általad annyira vágyott szerelmet. Ha egyszer elhatároztad, hogy tovább mélyítesz egy kapcsolatot, olyan partnerre van szükséged, aki mindig veled van.Kedves Nyilas!
Akkor vagy a legjobb formában, ha kapcsolatod nyugodt, nincs semmi visszatartó tényező vagy korlátozó körülmény. Egy új kapcsolat általában robusztusan indul. Jó hangulatra van igényed, de először azt szeretnéd, hogy barátok legyetek. Olyan partnerrel vagy a legboldogabb, aki értékeli a becsületességet és az őszinteséget, mivel közvetlen viselkedésed akaratlanul is megsérthet olyasvalakit, aki gátlásosabb és érzékenyebb. Ebben az esetben légy visszafogottabb, vagy keress olyan partnert, aki közvetlenebbül kommunikál.Kedves Bak!
Akkor vagy a legboldogabb, ha új, viszont ismerős utakra terelhetsz mindent. Akkor képes vagy partneredet gazdagabbá, teljesebbé tenni. Egy kiszámíthatatlan kapcsolatban túl sok időt töltenél azzal, hogy megbirkózz a megnyilvánuláshoz szükséges kapacitás teljes felszabadításának változásával. Stílusod szilárd és tartós, az állandó ingadozás szétszórja energiáidat, ez nem neked való. Egy elég jól meghatározott kapcsolatra van szükséged.


Kedves Vízöntő!
Gyakran egyszerre több személyhez is vonzódsz, és ha a körülmények engedik, több kapcsolatot is fenntartanál egyidejűleg. Ha csak egy kapcsolatod van, ez a tendencia megnyilvánul valószínűleg a partnereddel létrehozott „alkapcsolatok” sokszorozódásában. Ez azt jelenti, hogy mindketten több szerepet is játszotok helytől és időtől függően.Kedves Halak!
Akkor vagy a legboldogabb, ha a szerelem megy a maga útján, és téged is magával ragad erre a felpezsdítő útra. Megkérdőjelezni és vizsgálgatni a kapcsolatodnak az indítékait egyenlő lenne természetes ritmusod és irányod elrontásával. Az ilyen közeli vizsgálat azt eredményezheti, hogy elveszíted szereteted fonalát. Bár akkor vagy a legelégedettebb, amikor ösztöneidet és érzéseidet követed, ne cselekedj teljesen vakon. Állíts fel bizonyos korlátokat, állj meg, és nézz még egyszer körül, mielőtt továbbmennél.

Vadember
2008-07-03, 12:32
Sokszor felmerül a kérdés hogy a régi 28napos holdhónapos naptárban mi is a 13.állatövi jegy...

A Birka

A birka rendkívüli türelemmel megáldott lény.Társaságkedvelő, áthatja a csordaszellem amit viszont sokan félreértelmeznek. Bármennyire is csábító a legelő túloldalán zöldellő fű, társait nem hagyja magára.Tudja hogy hamarosan úgy is odaérkezik a nyáj és ez a csapatszellem sikerén múlik.Nem sürget és nem kapkod,tökéletesen feloldódik,egyéválik környezetével.
Egyszerre sétál a földön, s az égen magasan szárnyalva felhő képében.....

fufala
2008-07-04, 14:28
hát utálom magam visszafogni az biztos :D :D

Nashua
2008-07-19, 13:00
Hindu horoszkóp

Mesha-Angaraka (március 21. – április 20.), Kos

A Mesha tüzet jelent a hindu kultúrában, ez elárulja rólad, hogy indulatos, uralkodni vágyó vagy. Hadilábon állsz a jelennel, felnőttként is maradt benned valami gyermeki. Örök lelkesedéssel, őszinteséggel állsz a dolgokhoz. Diplomáciai érzéked nincs, ezt Indiában mindenki tudja rólad, és gyakorlati téren sem vagy nyerő. Védelmezed a rászorulókat, de olyan nagyon, hogy szegények meg is fulladhatnak a nagy védelemtől. Légy óvatos az élet minden területén!

Vrishasca-Sukra (április 21. – május 20.), Bika

Benned hatalmas erő gyűlt össze. Az élet bármely területén képes vagy mindennel és mindenkivel szembeszállni, tartják rólad a hinduk. A jólét megteremtése az egyetlen célod, de belebetegedhetsz a csalódásba, ha ezt mégsem sikerül elérned. Ha időnként megfékeznéd indulataidat, céljaid eléréséhez is több energiád maradna, sőt még ellenségeid száma is csökkenne.


Mithuna-Budha (május 21. – június 21.), Ikrek

Nincs kettősség benned a hindu asztrológia szerint. Sőt, inkább kitartónak és eltökéltnek lát, senki és semmi nem téríthet el céljaid megvalósításától. Állandóan terveken töröd a fejed, mindig újabb célokat eszelsz ki. A tényekkel is szembenézel, bár született idealista vagy, mégsem félsz a valóságtól. Olyan szerelemre van szükséged, amely állandóan ébren tartja érdeklődésedet; olyan párt keress magadnak, akiben megtalálod a számodra oly fontos lelki gazdagságot!

Kataka-Chandra (június 22. – július 22.), Rák

Érzékeny lélek vagy. A hozzád közeledőket gyanakvással fogadod, de akit közel engedsz magadhoz, attól védelmet vársz el. Érzelmes ember vagy, nagyra értékeled az érzéseket, megértésre és szeretetre vágysz, szereted a kedveskedést, a hízelgést. Ettől gyámoltalannak, félénknek tűnsz, pedig sokszor te irányítod a környezetedet, és nem hátrálsz meg az akadályok láttán.Simaha-Ravi (július 23. – augusztus 23.), Oroszlán

Igazi vezetőnek ismernek el Indiában is. Akaratos és állandóan harcra kész lényedhez közel állnak a forradalmak, újítások. Kívülről úgy tűnik, mintha mindig álomképet kergetnél, ám csodálnak, mert mindegyik valóra válik.

Kanta-Budha (augusztus 24. – szeptember 23.), Szűz

Valóságos varázslónak tartanak a hinduk. Az élet számodra játék, a bezárt kapuk kinyílnak előtted, mindenhol megtalálod a számításodat. Csak a nagy dolgok izgatnak az életben, a részletekkel nincs energiád bíbelődni. Nem szeretsz egyedül élni, de úgy tudsz élni, hogy hamar rátalálsz a boldogságra.Thula-Sukra (szeptember 24. – október 23.), Mérleg

Indiában a te csillagképed nagy tiszteletnek örvend. Úgy tartják, a Thula mindig kiemelkedik a tömegből, sohasem átlagos. Olyan lény, aki határozottan halad a célja felé, intelligenciájával mindent megold. Mindig nemes ügyért szállsz harcba, céljaid nem hétköznapiak.

Vrischica-Angaraka (október 24. – november 22.), Skorpió

Az állandó tűz jegyének tartanak a hinduk, ismerik a Skorpió hevességét. A munkádban, a magánéletedben is szükséged van szenvedélyre. Tapasztalataidat sok-sok csalódás során szerzed. Néha hallgasd meg mások tanácsait is. Új terveidnek nagy lendülettel állsz neki, mindent felfokozott érzelemmel akarsz megélni, az akaraterőd által emelkedsz ki az átlagból.


Dhanus-Brishaspati (november 23. – december 21.), Nyilas

A sors fáradhatatlan természettel áldott meg. Kifogyhatatlanok szellemi és fizikai tartalékaid, mindig új elképzelések, tervek foglalkoztatnak. Hiánytalanul kihasználod az élet kínálta lehetőségeket, irigylésre méltó pozíciókat harcolsz ki magadnak. Igazi alkotó vagy, jó ízlésednek köszönhetően a művészetek terén is maradandót alkothatsz.

Makara-Sani (december 22. – január 20.), Bak

Ez az önfegyelméről híres csillagkép. Te az ellenőrzésed alatt tartod szenvedélyedet, vágyaidat. Az agyad vezérli tetteidet, nem a szíved. Korlátok közé zárod érzelmeidet, nagy ritkán engedsz szabad utat nekik. Időnként túl sokat követelsz barátaidtól, igényeidnek kevesen felelnek meg. Nagy bizalommal fordulsz mindenki felé, ezért gyakran pórul is jársz.


Kumbha-Kethu (január 21. – február 19.), Vízöntő

Önálló, magabiztos ember vagy, ezt a hinduk is elismerik. Nagy befolyást gyakorolsz a környezetedre tanácsaiddal, véleményeddel. Önzetlen vagy, ha másoknak kell segítséget nyújtani. Nem értenek meg sokan, furcsának, kiszámíthatatlannak tartanak, pedig valójában igazi társasági lény vagy. Olyan társat keresel, akivel mindent megoszthatsz.

Meena-Galika (február 20. – március 20.), Halak

A művészetekben utolérhetetlen vagy, tartják rólad Indiában. A többiek közül alkotó szellemeddel emelkedsz ki. A körülötted élők bizalmára, segítségére van szükséged tehetséged kibontakoztatásához. Művészi adottságaid nagyfokú érzékenységgel párosulnak.

Nashua
2008-07-19, 13:02
Napi horoszkóp (07. 19. szombat)

Kedves Kos!

Valósággal feszülsz az alkotóerőtől és a boldogító érzésektől. Egész lényed betölti a szerelem, amelynek minden változatát kiélvezheted, a gyengéd összesimulásoktól kezdve a legforróbb szerelmeskedésig. Ezúttal többről van szó, mint alkalmi szerelmi éhséged gyors csillapításáról. Ezért is érezheted azt, hogy ez a boldogság semmi máshoz nem hasonlítható. Mióta csak az eszedet tudod, erre vártál mindig.

Kedves Bika!

Nem is tudsz másra gondolni, mint a kedvesedre, mozdulataira, mosolyára, ruhából kibomló érett testére. Roppant vágy hevít, mintha nem volna amúgy is elég meleg. Hideg zuhannyal hűtöd magad, hogy megőrizd józan ítéletedet, gondolkodásodat. Nem kell sokáig várnod, amire vártál, bekövetkezik. Elalvás előtt azt a gondolatot forgatod a fejedben, hogy mégiscsak ügyesen van elrendezve az élet: még a jót sem lehet kiszámítani! Ha valami igazán jó, sokban eltér attól, ahogyan elképzeltük. Ez így is van rendjén.Kedves Ikrek!

Szerencsés nap. Sok-sok futó kaland után végre kilátásban van egy hosszabb és mélyebb kapcsolat, pontosan olyan, amilyenre most vágysz. Kis idő elteltével túl hosszúnak és túl mélynek fogod tartani. Hiába, ilyen az Ikrek természete. Nem bírja a lelki bizonytalanságot, éppen ezért mindent nagy ívben, jó messze elkerül, ami lelki természetű.Kedves Rák!

Az új ismeretségek sok viszontagsággal is járnak. Ezek a körülmények ma különösen érzékenyen érintenek. Úgy érzed, környezeted csak hátráltat. Minden jelentéktelen akadályt hajlamos vagy túlértékelni, kudarcélményként felfogni. Idegesít a napi rutin is, a szokványos életmenet. Ne feledd, mindez csak rajtad múlik. Változtass, és ne másra fogd, ha hibázol!

Kedves Oroszlán!

Magától értetődőnek tekinted az elismerést, a sikereket pedig az élet ajándékaiként könyveled el. Minden, ami jó, az jár az Oroszlánnak, így a legkisebb kényelmetlenség is feldúlja lelkedet. Hiúságodban nagyobb jelentőséget tulajdonítasz olyan apró bosszúságoknak, amelyek fölött mosolyogva, nagyvonalúan kellene átsiklanod.Kedves Szűz!

Ma mindent csak elvi síkon érdemes megtervezni. Ez nem a tettek napja. Habár gyorsan és ügyesen átlátsz mindent gondolatban, képtelen vagy egy teremtő mozdulatra. Rombolásra pedig most nincs szükség. Ma kiélheted tisztaságmániádat. A család elvonul, így tiéd a terep. De nem árt az óvatosság az üveg- és porcelántárgyakkal, s az ablakpucolást sem mára találták ki neked.

Kedves Mérleg!

Jól tetted, hogy útnak indultál. Otthon ugyanis telefonon és személyesen egyaránt zaklatásnak lennél kitéve. Ez a kirándulás megóv ettől, sőt csodálatos élményeket tartogat. Figyelj minden apró részletre, hiszen a jó dolgok általában nincsenek szem előtt, rejtve maradnak, s neked kell kihámoznod őket. Hidd el, mindenképp megéri a fáradságot…Kedves Skorpió!

A baljós fordulatokat jövendölő kártyalapokat valószínűleg mások keverték úgy, hogy komorrá fessék jövődet. Pedig ennek éppen az ellenkezőjére van esélyed. Fontos találkozásra, új kapcsolatokra és anyagi előnyökre nyílik kilátásod a jövő héten. Ezek nem esetlegesen, egymástól függetlenül, hanem „csőstül” érkeznek.

Kedves Nyilas!

Ugye hogy nem is olyan lehetetlen sutba dobni minden kötelezettségedet, és átadni magad az édes semmittevésnek? Azért figyelj oda partneredre, mert neki gondjai lehetnek, amelyekről nem szívesen beszél. Próbáld meggyőzni, hogy együtt találhattok megoldást a problémákra. Légy megértő és előítélet-mentes, képzeld bele magad az ő helyzetébe.


Kedves Bak!

A szánalom jó kiindulópont, de a segítség akkor igazán őszinte, ha nem alamizsnát, hanem megoldást kínálunk. Építsd fel a hozzád fordulókban az önbizalmat, azt, hogy mindenekelőtt ők tudják kihúzni magukat a bajból. Ez nem elfordulást jelent a te részedről. Ellenkezőleg! Sokkal több foglalkozást és odaadást igényel, mintha egyszer kegyet gyakorolnál.Kedves Vízöntő!

Ne csodálkozz, ha fáradt vagy! Hajszoltad magad éppen eleget. Társad, partnered megértő hallgatással, hozzáfűzés nélkül fogadja egykedvű magadba zárkózásodat. Lassan azért szedd össze magad! Kedveseden kívül ebben talán egy váratlan fordulat is a segítségedre siet. Új barátokra lelhetsz, ha éppen utazol, avagy utált szomszédodról derülhet ki, hogy emberszabásúbb, mint hitted volna.Kedves Halak!

Nem vetted vissza időben a fordulatszámot, most aztán fáradtan lihegsz. Sípol a lélegzeted, legalább a cigarettaadagodat csökkenthetnéd. Hogy a gyakori szédülések meg a vérnyomásod között valamiféle szoros összefüggés áll fenn, már régóta sejted. Irány a belgyógyász! Mielőbb!

KtoucH
2008-07-19, 13:04
Hindu horoszkóp

Mesha-Angaraka (március 21. – április 20.), Kos

A Mesha tüzet jelent a hindu kultúrában, ez elárulja rólad, hogy indulatos, uralkodni vágyó vagy. Hadilábon állsz a jelennel, felnőttként is maradt benned valami gyermeki. Örök lelkesedéssel, őszinteséggel állsz a dolgokhoz. Diplomáciai érzéked nincs, ezt Indiában mindenki tudja rólad, és gyakorlati téren sem vagy nyerő. Védelmezed a rászorulókat, de olyan nagyon, hogy szegények meg is fulladhatnak a nagy védelemtől. Légy óvatos az élet minden területén!

Vrishasca-Sukra (április 21. – május 20.), Bika

Benned hatalmas erő gyűlt össze. Az élet bármely területén képes vagy mindennel és mindenkivel szembeszállni, tartják rólad a hinduk. A jólét megteremtése az egyetlen célod, de belebetegedhetsz a csalódásba, ha ezt mégsem sikerül elérned. Ha időnként megfékeznéd indulataidat, céljaid eléréséhez is több energiád maradna, sőt még ellenségeid száma is csökkenne.


Mithuna-Budha (május 21. – június 21.), Ikrek

Nincs kettősség benned a hindu asztrológia szerint. Sőt, inkább kitartónak és eltökéltnek lát, senki és semmi nem téríthet el céljaid megvalósításától. Állandóan terveken töröd a fejed, mindig újabb célokat eszelsz ki. A tényekkel is szembenézel, bár született idealista vagy, mégsem félsz a valóságtól. Olyan szerelemre van szükséged, amely állandóan ébren tartja érdeklődésedet; olyan párt keress magadnak, akiben megtalálod a számodra oly fontos lelki gazdagságot!

Kataka-Chandra (június 22. – július 22.), Rák

Érzékeny lélek vagy. A hozzád közeledőket gyanakvással fogadod, de akit közel engedsz magadhoz, attól védelmet vársz el. Érzelmes ember vagy, nagyra értékeled az érzéseket, megértésre és szeretetre vágysz, szereted a kedveskedést, a hízelgést. Ettől gyámoltalannak, félénknek tűnsz, pedig sokszor te irányítod a környezetedet, és nem hátrálsz meg az akadályok láttán.Simaha-Ravi (július 23. – augusztus 23.), Oroszlán

Igazi vezetőnek ismernek el Indiában is. Akaratos és állandóan harcra kész lényedhez közel állnak a forradalmak, újítások. Kívülről úgy tűnik, mintha mindig álomképet kergetnél, ám csodálnak, mert mindegyik valóra válik.

Kanta-Budha (augusztus 24. – szeptember 23.), Szűz

Valóságos varázslónak tartanak a hinduk. Az élet számodra játék, a bezárt kapuk kinyílnak előtted, mindenhol megtalálod a számításodat. Csak a nagy dolgok izgatnak az életben, a részletekkel nincs energiád bíbelődni. Nem szeretsz egyedül élni, de úgy tudsz élni, hogy hamar rátalálsz a boldogságra.Thula-Sukra (szeptember 24. – október 23.), Mérleg

Indiában a te csillagképed nagy tiszteletnek örvend. Úgy tartják, a Thula mindig kiemelkedik a tömegből, sohasem átlagos. Olyan lény, aki határozottan halad a célja felé, intelligenciájával mindent megold. Mindig nemes ügyért szállsz harcba, céljaid nem hétköznapiak.

Vrischica-Angaraka (október 24. – november 22.), Skorpió

Az állandó tűz jegyének tartanak a hinduk, ismerik a Skorpió hevességét. A munkádban, a magánéletedben is szükséged van szenvedélyre. Tapasztalataidat sok-sok csalódás során szerzed. Néha hallgasd meg mások tanácsait is. Új terveidnek nagy lendülettel állsz neki, mindent felfokozott érzelemmel akarsz megélni, az akaraterőd által emelkedsz ki az átlagból.


Dhanus-Brishaspati (november 23. – december 21.), Nyilas

A sors fáradhatatlan természettel áldott meg. Kifogyhatatlanok szellemi és fizikai tartalékaid, mindig új elképzelések, tervek foglalkoztatnak. Hiánytalanul kihasználod az élet kínálta lehetőségeket, irigylésre méltó pozíciókat harcolsz ki magadnak. Igazi alkotó vagy, jó ízlésednek köszönhetően a művészetek terén is maradandót alkothatsz.

Makara-Sani (december 22. – január 20.), Bak

Ez az önfegyelméről híres csillagkép. Te az ellenőrzésed alatt tartod szenvedélyedet, vágyaidat. Az agyad vezérli tetteidet, nem a szíved. Korlátok közé zárod érzelmeidet, nagy ritkán engedsz szabad utat nekik. Időnként túl sokat követelsz barátaidtól, igényeidnek kevesen felelnek meg. Nagy bizalommal fordulsz mindenki felé, ezért gyakran pórul is jársz.


Kumbha-Kethu (január 21. – február 19.), Vízöntő

Önálló, magabiztos ember vagy, ezt a hinduk is elismerik. Nagy befolyást gyakorolsz a környezetedre tanácsaiddal, véleményeddel. Önzetlen vagy, ha másoknak kell segítséget nyújtani. Nem értenek meg sokan, furcsának, kiszámíthatatlannak tartanak, pedig valójában igazi társasági lény vagy. Olyan társat keresel, akivel mindent megoszthatsz.

Meena-Galika (február 20. – március 20.), Halak

A művészetekben utolérhetetlen vagy, tartják rólad Indiában. A többiek közül alkotó szellemeddel emelkedsz ki. A körülötted élők bizalmára, segítségére van szükséged tehetséged kibontakoztatásához. Művészi adottságaid nagyfokú érzékenységgel párosulnak.
érdekes :)

Zsolo
2008-07-19, 13:05
Ezek a hinduk tudnak vmit! :D

Maracuja
2008-09-19, 09:48
Részeges horoszkóp
Avagy mit mondanak a csillagok, kivel italozzunk...

Kos (03. 21. - 04. 20.)

Szeret és tud is sokat inni. Ám vigyázat: célja a mielőbbi berúgás!
Megállításával vagy lassításával nem is érdemes kísérletezni.
Minden egyes korsó, pohár vagy kupica legördítése a következő
rendelésének előkészítése...

Bika (04. 21. - 05. 20.)

Birtoklási vágy csak látszatra lehet hátrányunkra.
A Bika, ha egy pohár borra szomjazik, két üveggel vesz, tehát nekünk
is bőven jut belőle.
Buliban érdemes a közelében tartózkodni, mert ha már minden pia elfogyott,
a háta mögött még lelünk egy üveggel ,amiről még ő sem tudja, hogy begyűjtötte...

Ikrek (05. 21. - 06. 21.)

Hajtja a kíváncsiság, mindenbe belekóstol.
Ettől gyorsan rosszul lesz, tehát nem tud rendesen berúgni,
megtapasztalni a mámor mélységeit.
Még annál is többet beszél, mint józanul, vigyázni pedig leginkább
ruházatunkra érdemes az össze-vissza kevert italok miatt.

Rák (06. 22. - 07. 22.)

Némi alkohol hatására képes a múltba révedni, ami komoly akadálya
lehet a következő kör rendelésének.
Múltbeli tapasztalatai ráadásul még jobban visszafogják a félelmekkel
teli Rákot, bár nyugodtan ihatna többet is, hiszen általában keveset
mer kiadni magából, s ez igaz a gyomortartalomra is...

Oroszlán (07. 23. - 08. 22.)

Méltósággal iszik, csakis nemes italokat. S a végén méltósággal okádik
a bárpultra...
Ivásban is elsőségre tör, gyorsasági és mennyiségi versenyek
potenciális győztese, érdemes rá fogadni. Valamint vele lenni, amíg el
nem fogy a pénze, addig ugyanis előszeretettel hívja meg környezetét.

Szűz (08. 23. - 09. 23.)

Csak óvatosan: a Szűznek az az ital ízlik a legjobban, amire meghívták!
Ha bulit rendezne, ne számítsunk komoly piálásra, tíz embernek egy
üveg bort vesz, viszont mindenkinek jut poháralátét...
Idegenben felszabadultabb, élvezi, hogy megteheti, amit otthon nem
tenne, erre sem árt odafigyelni.

Mérleg (09. 24. - 10. 23.)

Az ivás körülményeire koncentrál, a környezetre és a társaságra, azaz
nem iszik bárhol bárkivel.
Ha már tagjai vagyunk szűk körének, megfigyelhetjük, hogy
kiegyensúlyozottságra törekszik, tehát mindenfélét összeiszik...
Mivel szereti a szépet, egészen addig iszik, amíg szépnek nem látja
magát a tükörben...

Skorpió (10. 24. - 11. 22.)

Csak akkor menjünk vele piálni, ha felkészültünk a legrosszabbra.
A Skorpió szereti feszegetni a határait, kíváncsi rá, mennyi
alkoholtól terül ki, a tömény italt csakis duplán fogyasztja.
Ezután az érdekli, mennyi kötekedés után ütik le, ilyenkor már jobb
máshol tartózkodnunk...

Nyilas (11. 23. - 12. 21.)

Szeret mindent kipróbálni, azaz mindenféle piát megkóstol.
Ráadásul tudományos ivó, még halál részegen is elmagyarázza, mit miért iszik.
Tud inni, valóban élvezi, az italozás amolyan belső utazás számára.
Ilyenkor már nyugodtan magára hagyhatjuk...

Bak (12. 22. - 01. 20.)

Célja van az ivással: nem akar Baknak látszani!
A Bak ugyanis nem iszik. Viszont mégis megteszi, hogy szabaduljon
bakságától,
szeretne könnyedebb, lazább lenni. Végül persze nem sikerül, még
részegen is józannak látszik, de legalább lesz, aki előreülhet a taxis mellé...

Vízöntő (01. 21. - 02. 19.)

Igazi ivócimbora: nagyobb mennyiség elfogyasztása után sem válik
kötekedővé, agresszívvá.
Némi szesz hatására a jövőben találja magát, optimista terveket sző a
holnapra, nem kizárt, hogy újabb italozásokról.
Arról biztosan nem, hol végzi el apróbb dolgait, mert a csillagjegy
nevéhez méltón bárhol képes pisilni...

Halak (02. 20. - 03. 20.)

Csak ábrándozik a nagy berúgásról... Képtelen annyit inni, amennyitől
jól érezné magát.
A kívánt állapot eléréséhez más módszert kell alkalmaznia,
de ez legyen a drogos horoszkóp témája.
Azért persze nem árt eldugni előle legkeményebb piáinkat, mert ha
boldog nem is lesz tőlük, elfogyasztásuk után heves érzelmi
kitörésekre számíthatunk.

Syl
2008-09-19, 10:08
Makara-Sani (december 22. – január 20.), Bak

Ez az önfegyelméről híres csillagkép. Te az ellenőrzésed alatt tartod szenvedélyedet, vágyaidat. Az agyad vezérli tetteidet, nem a szíved. Korlátok közé zárod érzelmeidet, nagy ritkán engedsz szabad utat nekik. Időnként túl sokat követelsz barátaidtól, igényeidnek kevesen felelnek meg. Nagy bizalommal fordulsz mindenki felé, ezért gyakran pórul is jársz.


Tyű ez milyen igaz:o:)

Syl
2008-09-19, 10:59
Bak (12. 22. - 01. 20.)

Célja van az ivással: nem akar Baknak látszani!
A Bak ugyanis nem iszik. Viszont mégis megteszi, hogy szabaduljon
bakságától,
szeretne könnyedebb, lazább lenni. Végül persze nem sikerül, még
részegen is józannak látszik, de legalább lesz, aki előreülhet a taxis mellé...


ez pedig mennyire nem:D:D
najó részben igen, de részegen naon is részegnek látszódom:D

csaksimantulip
2008-09-19, 11:05
Nyilas (11. 23. - 12. 21.)

Szeret mindent kipróbálni, azaz mindenféle piát megkóstol.
Ráadásul tudományos ivó, még halál részegen is elmagyarázza, mit miért iszik.
Tud inni, valóban élvezi, az italozás amolyan belső utazás számára.
Ilyenkor már nyugodtan magára hagyhatjuk...

:D :D
hogy mik vannak :D

Syl
2008-09-19, 11:07
Nyilas (11. 23. - 12. 21.)

Szeret mindent kipróbálni, azaz mindenféle piát megkóstol.
Ráadásul tudományos ivó, még halál részegen is elmagyarázza, mit miért iszik.
Tud inni, valóban élvezi, az italozás amolyan belső utazás számára.
Ilyenkor már nyugodtan magára hagyhatjuk...

:D :D
hogy mik vannak :D
:D:D:D
hogy van ez a heti 2 liter?:D

csaksimantulip
2008-09-19, 11:08
mostanaban nem utazom belsoleg sehova :D :D
egyelore :D

Maracuja
2008-09-19, 11:15
Bak (12. 22. - 01. 20.)

Célja van az ivással: nem akar Baknak látszani!
A Bak ugyanis nem iszik. Viszont mégis megteszi, hogy szabaduljon
bakságától,
szeretne könnyedebb, lazább lenni. Végül persze nem sikerül, még
részegen is józannak látszik, de legalább lesz, aki előreülhet a taxis mellé...


ez pedig mennyire nem:D:D
najó részben igen, de részegen naon is részegnek látszódom:D
Detto :D

Psissy
2008-09-19, 11:17
Thula-Sukra (szeptember 24. – október 23.), Mérleg

Indiában a te csillagképed nagy tiszteletnek örvend. Úgy tartják, a Thula mindig kiemelkedik a tömegből, sohasem átlagos. Olyan lény, aki határozottan halad a célja felé, intelligenciájával mindent megold. Mindig nemes ügyért szállsz harcba, céljaid nem hétköznapiak.


de jooo ezt nem is tudtamm :)

Psissy
2008-09-19, 11:21
Mérleg (09. 24. - 10. 23.)

Az ivás körülményeire koncentrál, a környezetre és a társaságra, azaz
nem iszik bárhol bárkivel.
Ha már tagjai vagyunk szűk körének, megfigyelhetjük, hogy
kiegyensúlyozottságra törekszik, tehát mindenfélét összeiszik...
Mivel szereti a szépet, egészen addig iszik, amíg szépnek nem látja
magát a tükörben...


:eek: ez eleje igaz :rolleyes: nem iszom akárkivel
az utolso mondat :confused: háááát :p

hopax
2008-09-19, 14:54
És ezt lehet kombinálni pl. a Bakok nem szopnak c. remekművel és kijönnek érdekes dolgok?:D

Syl
2008-09-19, 14:57
És ezt lehet kombinálni pl. a Bakok nem szopnak c. remekművel és kijönnek érdekes dolgok?:D
nana....máméne szopnának?:Dkhmm...

hopax
2008-09-19, 15:06
nana....máméne szopnának?:Dkhmm...

Nem én találtam ki:D

Syl
2008-09-19, 15:07
Nem én találtam ki:D
nahát aki ezt kitalálta az hülyeségeket beszél:D

Maracuja
2008-09-19, 15:10
És ezt lehet kombinálni pl. a Bakok nem szopnak c. remekművel és kijönnek érdekes dolgok?:D
Pff!!! A ez hülyeség!!! :D :rolleyes: :p
Nem tudom ki állította össze azt a hülye horoszkópot, de béna alanya volt akkor... :D

Syl
2008-09-19, 15:12
Pff!!! A ez hülyeség!!! :D :rolleyes: :p
Nem tudom ki állította össze azt a hülye horoszkópot, de béna alanya volt akkor... :D
ugyehogyna?:D

Maracuja
2008-09-19, 15:18
Itt az a horoszkóp:

Tudományos értekezés a felláció és az asztrológia kapcsolatáról, avagy "hogyan szopnak a lányok, csillagjegyeik szerint"?


KOS
Annak a biztos tudatában szopja a farkad, hogy az utolsó cseppet is ki fogja belőled csavarni. És milyen igaza van. Olyan, mint egy fegyelmezett, de mégis játékos, érzéki szexakció. Használja a kezét. Lenyeli. Ja, dugás nélkül hamar feszültté válik.

BIKA
"Szopni született". Érzékibb, mint bárki más. Puha a szája, és mindent tud a farkadról. Úgy szívja, mint egy folyondár. Alap, hogy lenyeli. Még a sejtjeidet is birtokolni akarja. Imád szopni, nyugodt életed lesz mellette.

IKREK
Változó. Érdemes kikapcsolni a tévét előtte, különben azt fogja nézni közben. Elég ügyes tud lenni, ha éppen olyanja van. Amúgy kurvára dekoncentrált. Időnként változtat a fogáson, mert utál unatkozni szopás közben.

RÁK
Utoljára anyád volt hozzád olyan gyöngéd, mint ő, csak máshogy. Elalszol közben, még a nyál is kifolyik a szádból. A lelkedet is leszopja. Olyan, mintha hazatérnél. Lenyeli, mert szeret.

OROSZLÁN
Lángra lobbantja a farkad, mintha egész életében erre a percre várt volna. Játékos és szenvedélyes. Fűti valami mély tűz. Nyelni méltóságán aluli, de ha nagyon felhúztad, megtesz bármit. Muszáj megdugnod cserébe, de hát ilyen az élet.

SZŰZ
Változó. Elküld tusolni előtte, rendet rak, beágyaz, kitakarít. Az első félórában csak tisztogatja a bránert. Nagyon érzéki tud lenni, ha jó napja van. Ha lenyeli, nagyon szeret. Néhány év után rá lehet venni. Első alkalommal valószínűleg rókázni fog.

MÉRLEG
Ahogy szopik, az csak neked szól. Nem sima szexélmény. Testével-lelkével adja a gyönyört, "megszólít". Azért él, hogy jó legyen neked. Jó esély van rá, hogy tudja a neved, nem úgy, mint a többi.

SKORPIÓ
Úgy leszop, hogy belehalsz. Mindent tud, amit lehet, amit mégsem, az valószínűleg nem is létezik. Soha többé nem akarod majd más száját. /Hát persze... Nyilvánvaló, hogy lenyeli. Ha nem, az viszont a vég kezdete lehet.

NYILAS
Csak azért csinálja, hogy jól megdugd.

BAK
Azok nem szopnak.

VÍZÖNTŐ
Mindent elkövet, hogy ne unatkozzatok. Inkább nem csinálja, ha nincs valami ötlete. Perverz állat, hálistennek. Mindent kipróbált már. Ha peched van, feldug a seggedbe egy műfaszt.

HALAK
Úgy szopik, mint egy álom. Gyakran elábrándozik közben. Megáll vele az idő. Rádpakolja a fél hűtőt, főleg a tejszínhabot. Azt hiszi, Isten lakik a farkadban. Te meg persze ráhagyod, te állat.

Maracuja
2008-09-19, 15:20
Itt meg a pasikra... ki hogy teljesít?..

KOS
Nagyon céltudatos, a bugyiddal együtt rántja le rólad a farmert, mire észbe kapsz, már a díványon fekszel. Gyors előjáték,*aztán egy kemény dugás. Mikor a folytatásért reklamálsz, már a fal felé fordulva horkol.

BIKA
Alapos és módszeres előjáték, a rendes, lelkiismeretes kisiparos munkája. Sok fantáziára és perverzióra ne számíts, viszont értékeli, ha a numera után megveregeted a buksiját egy "Ügyes voltál kutyuskám!" kíséretében. Férjnek való, nem szeretőnek.

IKREK
Elsőre nagyon jó teljesítményt nyújt - imádja az újdonságot. Amint felfedezte minden porcikád, hamar ráun az egészre és utána inkább pornót néz, lehetőleg szex közben is. Ha rászoktatod a fűre, hosszabb távon is kielégítő lehet.

RÁK
Gyengéd és romantikus, lágy simogatás és csókok jelentik számára a szexet. Szado-mazo játékokra alkalmatlan, viszont ne lepődj meg, ha a strandon a jó férfiseggeket is megnézi. Dolgozó, elfoglalt nőknek ideális pet.

OROSZLÁN
Imádja a szexet, bárhol és bármikor hajlandó dugni, élvezet vele minden. Szereti az extrém dolgokat, ne lepődj meg, ha még egy csajt próbál melléd beszervezni. Nimfomániás, perverz csajok nagyta értékelik.

SZŰZ
Kényes és kifinomult, ugyanakkor óvatos is, csak óvszerben dug. A szex nála inkább önigazolás, mint élvezet, dugás után egyből megy zuhanyozni. Nyalásra ne számíts, legjobban akkor jársz, ha hagyod, hadd recskázzon magában.

MÉRLEG
Füstölők és mécsesek a kötelező kellékek, szívesen kísérletezik a tantrikus szexszel. Dugás közben is önmegvalósít, aztán ha korán eldurran, lelombozódik. Sok türelemmel jó partner is lehet.

SKORPIÓ
Alaposan felkészült mindenre, rengeteg szakirodalmon rágta át magát, hogy kiváló teljesítményt tudjon nyújtani. Sose fogja megérteni, hogy ebben a műfajban a gyakorlat a fontos, nem az elmélet. Az ágyban kielégít, de bárcsak ne kérdezné folyton, hogy "Ez most jó neked így?"...

NYILAS
A szex nem játszik központi szerepet az életében, viszont dugás közben is is hajlandó belemenni egy kis vitába, esetleg a híreket hallgatja a rádióban. Ne próbáld kunsztokkal lenyűgözni, nem fogja érdekelni, megteszi a kötelességét, majd elmerül egy könyvben.

BAK
Igazi kispolgár az ágyban, derekasan helyt áll, törődik veled, megtesz mindent, hogy jól érezd magad. Bírja a hosszú meneteket, de a tűz hiányzik a műsorból. Szerelmes típusoknak nem ajánlott, de tökéletesen pótolja a vibrátorodat.

VÍZÖNTŐ
A szexben nagyon nyitott, nincsenek nála tabuk. Szívesen megy veled swinger klubba, és nem követeli meg a hűséget - erre te se számíts. Ne hagyd a kutyáddal kettesben.

HALAK
Okozhat nagyon kellemes és nagyon kellemetlen meglepetést is, erőteljesen függ attól, te mit nyújtasz. Könnyen beleviheted mindenféle perverzióba, legfeljebb a szomszédaid ezután nem köszönnek neked vissza.

Syl
2008-09-19, 15:21
sztem a bakot és a bikát felcserélhették....me ez így hüleség:D

mármint a szopásra értettem

Maracuja
2008-09-19, 15:26
sztem a bakot és a bikát felcserélhették....me ez így hüleség:D

mármint a szopásra értettem
Azért ne reklámozzá má így minket! :D

Syl
2008-09-19, 15:27
Azért ne reklámozzá má így minket! :D
Téged reklámozlak:D

így aszcendens témába nincs otthon vki?:)
nekem vízöntő

Maracuja
2008-09-19, 15:28
Téged reklámozlak:D

így aszcendens témába nincs otthon vki?:)
nekem vízöntő
kössz :D

akkor olvasd el a vízöntőt is :D
hmm.. hello Syl .. :p

LOCO
2008-09-19, 15:30
a skorpiót aláirom,kár hogy esküdt ellenségek vagyunk:(

Orsika
2008-09-19, 15:30
Azért ne reklámozzá má így minket! :D


Skorpió, mérleg aszcendenssel....asszem a legjobb párosítás:D


Baklejáááány:D:D

Syl
2008-09-19, 15:30
kössz :D

akkor olvasd el a vízöntőt is :D
hmm.. hello Syl .. :p

nah a két véglet:D:D
hello Mara:p
hamá Te is bak - amit csak most tudtam meg - Neked mi az aszcendensed?:)

hopax
2008-09-19, 15:31
Ez a horoszkóp topic 69. lapja:D

Maracuja
2008-09-19, 15:33
nah a két véglet:D:D
hello Mara:p
hamá Te is bak - amit csak most tudtam meg - Neked mi az aszcendensed?:)
Rák..

szerintem minket elcserélhettek a bölcsiben.. :D

Syl
2008-09-19, 15:34
Rák..

szerintem minket elcserélhettek a bölcsiben.. :D
elolvastam:D

há sztem is...vmi nagyon nem stimmöl:D

hopax
2008-09-19, 15:35
Találtam egy ilyet:)
http://12horoszkop.com/kategoria/szex_horoszkop/

Maracuja
2008-09-19, 15:35
Ez a horoszkóp topic 69. lapja:D
Milyen figyelmes vagy :D

Ha tudnád mit fogsz kapni a szülinapodra!! :D :rolleyes:

Orsika
2008-09-19, 15:36
Milyen figyelmes vagy :D

Ha tudnád mit fogsz kapni a szülinapodra!! :D :rolleyes:


Csitt, leányom, csitt:D:D

Syl
2008-09-19, 15:39
Találtam egy ilyet:)
http://12horoszkop.com/kategoria/szex_horoszkop/
ez igazán szimpatikus mint a bak, mint a vízöntő részről :rolleyes:

hopax
2008-09-19, 15:44
Na kaptok még, hogy ne unatkozzatok a bányában:D

http://www.femina.hu/ezo/mennyei_szex
http://metropolita.hu/?p=5045
http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=4833&a_id=312283&h_id=65844
http://www.harmonet.hu/horoszkop.php?page=horoszkop&horoszkop_stat_id=23

Maracuja
2008-09-19, 15:45
ez igazán szimpatikus mint a bak, mint a vízöntő részről :rolleyes:

Legjobb szexpartnerei a Bika, Skorpió és Halak.
..
Hmmm.... :rolleyes:

Syl
2008-09-19, 15:48
Legjobb szexpartnerei a Bika, Skorpió és Halak.
..
Hmmm.... :rolleyes:

érdekes, h nekem még egyikkel sem volt kapcsolatom....a többivel se volt probléma:D

Maracuja
2008-09-19, 15:52
érdekes, h nekem még egyikkel sem volt kapcsolatom....a többivel se volt probléma:D
öö.. nekem volt.. :p
bika, halak... a skorpió váratja még magát :D

Syl
2008-09-19, 15:55
öö.. nekem volt.. :p
bika, halak... a skorpió váratja még magát :D
na mijá landol egy privi majd egy csípős skorpiótól figyeld csak meg:D

Maracuja
2008-09-19, 15:58
na mijá landol egy privi majd egy csípős skorpiótól figyeld csak meg:D
Várom sok szeretettel :D :p :rolleyes:

Sujhua
2008-09-19, 15:59
Találtam egy ilyet:)
http://12horoszkop.com/kategoria/szex_horoszkop/

Hááát, fene se tudja....
Se saját, se partner részről nem 100%-os, bár ezekben sose hittem. :9
Bár volt olyan amit jó volt olvasni. :D

hopax
2008-09-19, 16:01
Ezek általában lefordított, összemixelt szokásos dolgok, főleg az ilyen női online magazinokban. Statisztika alapján egy-kettő után valaki tényleg talál metszéspontot a saját élményeivel, de ez mindennel így van:)

Orsika
2008-09-19, 16:02
Ezek általában lefordított, összemixelt szokásos dolgok, főleg az ilyen női online magazinokban. Statisztika alapján egy-kettő után valaki tényleg talál metszéspontot a saját élményeivel, de ez mindennel így van:)


De olyan jó velük elviccelődni:D

Syl
2008-09-19, 16:02
Várom sok szeretettel :D :p :rolleyes:
majd küld át légyszi:D

hopax
2008-09-19, 16:04
Ide is küldjetek Skorpiót, most:D

Maracuja
2008-09-19, 16:04
majd küld át légyszi:D
Ha már skorpió... menni fog az magától is, nem kell küldeni :D

Maracuja
2008-09-19, 16:05
Ide is küldjetek Skorpiót, most:D
Orsikaaaa!!!!

Küldöm!! :D

Orsika
2008-09-19, 16:05
Orsikaaaa!!!!

Küldöm!! :D


Repülök:D:D

Syl
2008-09-19, 16:06
Ha már skorpió... menni fog az magától is, nem kell küldeni :D
Én a levélre gondoltam....:D

Maracuja
2008-09-19, 16:06
Én a levélre gondoltam....:D
Jaa.. hát ha te a levelekre gerjedsz.. :D

Amúgy a balomon (Orsika) skorpió, jobbomon (Rita) halak... :p

Syl
2008-09-19, 16:08
Jaa.. hát ha te a levelekre gerjedsz.. :D

Amúgy a balomon (Orsika) skorpió, jobbomon (Rita) halak... :p
most van egy vízöntőm:rolleyes:

a csajokat meghagyom a pasiknak:D

Orsika
2008-09-19, 16:09
most van egy vízöntőm:rolleyes:

a csajokat meghagyom a pasiknak:D

Évi nem, mert telhetetlen:D:D

Syl
2008-09-19, 16:10
Évi nem, mert telhetetlen:D:D
hátőőőőő...menjünk át egy másik topikba?:D

Orsika
2008-09-19, 16:11
hátőőőőő...menjünk át egy másik topikba?:D


Igen, az előbb pont mondtam a Évinek h hozzáírtam a szextopichoz, erre ő felvilágosított h neem, ez a Horoszkóp topic:D:D

Maracuja
2008-09-19, 16:11
Igen, az előbb pont mondtam a Évinek h hozzáírtam a szextopichoz, erre ő felvilágosított h neem, ez a Horoszkóp topic:D:D
Mert te minden topicot szex topicnak nézel!! :D

Orsika
2008-09-19, 16:12
Mert te minden topicot szex topicnak nézel!! :D


Egyebet nem tudok mondani...:D

Syl
2008-09-19, 16:12
Igen, az előbb pont mondtam a Évinek h hozzáírtam a szextopichoz, erre ő felvilágosított h neem, ez a Horoszkóp topic:D:D
ha minden mondatba beleírjuk, h bak, vízöntő, skorpió és társai akko valóban, viszont ha ezeket kiveszitek, akko hát nemtom.......:D:D

hopax
2008-09-19, 16:14
Bakd meg!

Syl
2008-09-19, 16:15
Bakd meg!
LOL:D:D

Maracuja
2008-09-19, 16:16
ha minden mondatba beleírjuk, h bak, vízöntő, skorpió és társai akko valóban, viszont ha ezeket kiveszitek, akko hát nemtom.......:D:D
Valahogy csak szóban kell tartani a horoszkópot... :D :p

Maracuja
2008-09-19, 16:17
Bakd meg!
:D:D:D

Előbb jobb mérlegelni... :D

hopax
2008-09-19, 16:19
Mérlegeltem, és arra jutottam, hogy a skorpiók mérge elég erős egy egész bagolypopuláció kiírtásához:D

Maracuja
2008-09-19, 16:20
Mérlegeltem, és arra jutottam, hogy a skorpiók mérge elég erős egy egész bagolypopuláció kiírtásához:D
Orsika nagyon vörös most... :D

Orsika
2008-09-19, 16:21
Orsika nagyon vörös most... :D


Ez nem jó hozzászólás, ebben nincs benne egyetlenegy csillagjegy sem.....:D:D

Syl
2008-09-19, 16:22
Orsika nagyon vörös most... :D
olan Szűzies?:D

Maracuja
2008-09-19, 16:25
olan Szűzies?:D
jah.. hogyne... aki azt várja hogy jól megbakják :D

hopax
2008-09-19, 16:26
jah.. hogyne... aki azt várja hogy jól megbakják :D

Nem mérlegre kell rakni?:D

Syl
2008-09-19, 16:26
jah.. hogyne... aki azt várja hogy jól megbakják :D
ebből Oroszlánüvőltés lesz:D

Maracuja
2008-09-19, 16:28
ebből Oroszlánüvőltés lesz:D
aha aztán jön az özönVízöntő :p

tényleg Syl! Hogy vannak az Ikreid? :D

Syl
2008-09-19, 16:30
aha aztán jön az özönVízöntő :p

tényleg Syl! Hogy vannak az Ikreid? :D

elúsztak, mint a Halak....:D

Gigi
2008-09-19, 16:35
Itt meg a pasikra... ki hogy teljesít?..

KOS
Nagyon céltudatos, a bugyiddal együtt rántja le rólad a farmert, mire észbe kapsz, már a díványon fekszel. Gyors előjáték,*aztán egy kemény dugás. Mikor a folytatásért reklamálsz, már a fal felé fordulva horkol.

BIKA
Alapos és módszeres előjáték, a rendes, lelkiismeretes kisiparos munkája. Sok fantáziára és perverzióra ne számíts, viszont értékeli, ha a numera után megveregeted a buksiját egy "Ügyes voltál kutyuskám!" kíséretében. Férjnek való, nem szeretőnek.

IKREK
Elsőre nagyon jó teljesítményt nyújt - imádja az újdonságot. Amint felfedezte minden porcikád, hamar ráun az egészre és utána inkább pornót néz, lehetőleg szex közben is. Ha rászoktatod a fűre, hosszabb távon is kielégítő lehet.

RÁK
Gyengéd és romantikus, lágy simogatás és csókok jelentik számára a szexet. Szado-mazo játékokra alkalmatlan, viszont ne lepődj meg, ha a strandon a jó férfiseggeket is megnézi. Dolgozó, elfoglalt nőknek ideális pet.

OROSZLÁN
Imádja a szexet, bárhol és bármikor hajlandó dugni, élvezet vele minden. Szereti az extrém dolgokat, ne lepődj meg, ha még egy csajt próbál melléd beszervezni. Nimfomániás, perverz csajok nagyta értékelik.

SZŰZ
Kényes és kifinomult, ugyanakkor óvatos is, csak óvszerben dug. A szex nála inkább önigazolás, mint élvezet, dugás után egyből megy zuhanyozni. Nyalásra ne számíts, legjobban akkor jársz, ha hagyod, hadd recskázzon magában.

MÉRLEG
Füstölők és mécsesek a kötelező kellékek, szívesen kísérletezik a tantrikus szexszel. Dugás közben is önmegvalósít, aztán ha korán eldurran, lelombozódik. Sok türelemmel jó partner is lehet.

SKORPIÓ
Alaposan felkészült mindenre, rengeteg szakirodalmon rágta át magát, hogy kiváló teljesítményt tudjon nyújtani. Sose fogja megérteni, hogy ebben a műfajban a gyakorlat a fontos, nem az elmélet. Az ágyban kielégít, de bárcsak ne kérdezné folyton, hogy "Ez most jó neked így?"...

NYILAS
A szex nem játszik központi szerepet az életében, viszont dugás közben is is hajlandó belemenni egy kis vitába, esetleg a híreket hallgatja a rádióban. Ne próbáld kunsztokkal lenyűgözni, nem fogja érdekelni, megteszi a kötelességét, majd elmerül egy könyvben.

BAK
Igazi kispolgár az ágyban, derekasan helyt áll, törődik veled, megtesz mindent, hogy jól érezd magad. Bírja a hosszú meneteket, de a tűz hiányzik a műsorból. Szerelmes típusoknak nem ajánlott, de tökéletesen pótolja a vibrátorodat.

VÍZÖNTŐ
A szexben nagyon nyitott, nincsenek nála tabuk. Szívesen megy veled swinger klubba, és nem követeli meg a hűséget - erre te se számíts. Ne hagyd a kutyáddal kettesben.

HALAK
Okozhat nagyon kellemes és nagyon kellemetlen meglepetést is, erőteljesen függ attól, te mit nyújtasz. Könnyen beleviheted mindenféle perverzióba, legfeljebb a szomszédaid ezután nem köszönnek neked vissza.
A szűzekröl ez ;) nem igaz :o

Syl
2008-09-19, 16:38
A szűzekröl ez ;) nem igaz :o
nem szégyen az:D;)

dorothy
2008-09-19, 16:42
Aszcendens és a testbeszéd

Az asztrológiai képlet 12 részre osztható, melyeket házaknak nevezünk. Ezek a házak az egyén életének különböző területeit határozzák meg. A házakat elválasztó vonalak, bizonyos csúcsok határolják el egymástól. Egészségügyi kérdésekben két olyan ház létezik, amelyet különösen fontos megvizsgálnunk: az első és a hatodik. Van egy lényeges különbség abban, ahogy a két ház leírja az egyén egészségi állapotát. Az első ház a fizikai test felépítését és a test beszédet írja le. Meghatározza, hogy a test mely részén kell serkenteni, illetve korlátozni az energiát. Meghatározza továbbá az energia minőségét, vagy az energiaáramlás gátjait, amelyek uralják a fizikai test reakcióit, illetve a külső stresszhatást. A hatodik ház a vele született egészséget, illetve az egyént meghatározó örökölt genetikai adottságokat uralja.

Az Aszcendens, vagy az első házban álló jegy, a fizikai test felépítését, illetve az egyén külső megjelenését, valamint számos fiziológiai és pszichológiai faktort határoz meg. Az egyén földi létével kapcsolatos dolgokat írja le. Míg a fizikai jellemzők - mint például az egyén mérete és alakja - általában előre meghatározottak, a belépő lélek és szellem olyan mintával tölti meg a fizikai testet, amely az egyént mindenki mástól megkülönbözteti. Az egyén fizikai felépítése nem csupán a bőrszínt, hajszínt és szemszínt jelenti. Olyan fizikai állapotot - erősséget és gyengeséget egyaránt - is hozhat magával, melyek előző életének fizikai állapotát jellemezték.

Az Aszcendenst felemelkedő jegyként is szokták emlegetni (azért hívják így, mert ez az az asztrológiai jegy, amely a születés pillanatában a horizont fölé emelkedik). Az egyén Aszcendensének uralkodó bolygóját jellemző jellemvonások az egyént sok szempontból meghatározhatják. Többek között, maguk után vonják azokat a döntéseket, melyeket az egyén születésekor hoz meg túlélésével kapcsolatban. Kihatással vannak továbbá arra is, hogy szervezete hogyan reagál a stresszre vagy sokkhatásokra, legyenek azok érzelmi, mentális vagy fizikai eredetűek. Ugyancsak az Aszcendens írja le az egyén sajátos születési élményét. Az élet ezen első fontos változása, meghatározza azt, hogy az egyén a jövőben, hogyan változtat a dolgokon és, hogyan alkalmazkodik az élet új körülményeihez. Az első lélegzetvétel olyan mintákat indít be, melyek pszichológiai hajlamokat és döntéshozó képességet vonnak magukkal.

A földi sík, melyet vonzása miatt általában a Szaturnusz ural, a lélek számára idegen terület. Ezért a léleknek rendelkeznie kell egy olyan eszközzel, amelyek túléli az ismeretlen terület adottságait. A Szaturnusz által irányított fizikai test, kevésbé alkalmas a belső én megvédésére. Elzárja a törékeny lelket és szellemet a földi síkon létező minden valós vagy képzelt veszélytől. Képzeljük el, hogy egyedül vezetünk egy ismeretlen területen. Az úttal kapcsolatos első kérdés, hogy milyen típusú autó felel meg a leginkább ennek a terepnek. Rolls-Royce, Mercedes vagy Ferrari között választhatunk. De dönthetünk úgy is, hogy Hondát vagy Toyotát akarunk vezetni.

Az ember a fizikai gépezete tekintetében épp annyiféleképpen reagálhat a problémákra, új helyzetekre vagy a stresszre, mint az autó vezetője. Képzeljük el magunkat egy sziklás, meredek tengerparton. A keskeny út alatt ott dühöng a tenger. A Hold fényét elhomályosítja a vihar és az út csúszós és veszélyes. A kanyarban hirtelen feltűnik egy közelgő autó lámpája. A másik jármű jelenléte nem túl biztató és mivel az út nagyon keskeny egyben új veszélyforrást is jelent. Mint az autó vezetője, hogyan döntünk, mit csináljunk? Több választásunk van. Félrehúzódhatunk az út szélére, hogy elengedjük a másik autót, de ha az utasok barátságtalanok saját épségünket veszélyeztethetjük azzal, ha félreállunk. Vezethetünk gyorsabban, hogy egy szélesebb útszakaszra érjünk, de a gyors sebesség hatására az autónk megcsúszhat a vizes úton. Egy ilyen vészhelyzetben energiánk nagy részét arra fordíthatjuk, hogy önmagunkat fegyelmezzük. Az is előfordulhat, hogy a másik vezetőben annyira megbízunk, hogy az útviszonyokról érdeklődünk tőle. Úgy is dönthetünk azonban, hogy beszállunk a másik autóba, bárki is legyen a vezetője és megkérjük, hogy forduljon vissza.

Az Aszcendens egyaránt meghatározza az autót, amit vezetőként választottunk, illetve azokat a döntéseket, melyeket a hegyi úton vezetve hozunk. A földi sík napi problémáival kapcsolatban az ember azokat a viselkedési formákat sajátítja el, melyek segítségével biztonságban érzi magát. Ezek a viselkedési formák összefonódnak az egyén személyiségével és meghatározzák, hogy egy új vagy szokatlan környezetre hogyan reagál a szervezete. Az ismeretlen helyzetek megtapasztalásánál az egyén a fizikai test álarca mögé rejtőzik, és a fizikai rendszer valamely meghatározott részére helyez nyomást. Ez a stressz betegséget idézhet elő, amely újabb stresszhatást eredményez.

Az élet első szokatlan körülményei a születéshez vagy a fizikai létbe történő belépéshez kapcsolódnak. A születés sajátos élménye meghatározza azt, hogy az egyén a későbbiekben hogyan tud fontos változtatásokat véghezvinni az életében. Az, ahogyan sajátos környezetét szemléli, különösen gyerekkorban, minden életét uraló döntéshozatalhoz hozzájárul.

Fizikai szinten az élethez való alkalmazkodás, megrázó, meglepő vagy kellemes élmény lehet. Az, ahogyan az egyén a születés, illetve a gyerekkor stressz hatásaira reagál hatással lehet a későbbi egészségi állapotára is. Amikor szemtől szembe kerül a nehézségekkel a környezetét megtámadó idegen hatásokkal szembeni védekezés következtében bizonyos testrészei megerősödhetnek. Ez akár már a születés előtt is megtörténhet.

A regressziós foglalkozáson arra kérem az embereket, hogy meséljék el születésüket olyan részletesen, amennyire csak lehetséges. Ennek segítségével az egyén figyelemmel kísérheti magát születése közben, és világosan láthatja, hogy mi történik a szervezetén belül, amikor kikerül az anyaméhből. Figyelemmel kíséri azokat a sajátos elváltozásokat, melyek az idő alatt történnek, amíg a szülőcsatornán keresztül halad és azt is, hogy mennyire próbál ellenállni ennek az átalakulásnak. Felismeri a hirtelen végbement változás nehézségeit vagy könnyedségeit és érzékeli azt az örömet is, ami a világra jöttét követi. Tudatába kerül annak, hogyan bánnak vele az orvosok és a nővérek, hogy szigorúak, vagy kedvesek. Érzi, hogy ha fázik, ha mérges, vagy ha fél. Érzi azt is, hogy az édesanyja megöleli-e vagy sem. Pontosan látja azt is, hogy mikor zárja el magát a külső hatásoktól, és hogy ebbe mely testrészei kapcsolódnak be.

Én mindig azt javaslom, hogy az egyén tekintse át születésének szakaszait, azért, hogy kidolgozhasson egy olyan formulát, amely a változás minden lépését leírja. Majd arra kérem, hogy tekintse át azokat a lépéseket, amelyek a változással hozhatók összefüggésbe de a jelenhez kapcsolódnak. A jelenben bekövetkező változásokra történő reakciója, legyen az a munkájával, a kapcsolataival vagy a környezetével kapcsolatos változás a születésekor bekövetkezett változásra adott reakcióval azonos. Arra kérem, hogy nézze át saját mintáját, hogy lássa, hogyan tudná megkönnyíteni magának születése folyamatát és azt is megkérdezem, hogy ez megkönnyíti-e a jelenben bekövetkezett változások kezelését. Az egyén szinte minden esetben felismeri, hogy hol nehezítette meg születési folyamatát azáltal, hogy meglazította vagy megfeszítette bizonyos testrészeit.

A testrészek meglazítása, illetve hátráltatása olyan fizikai mintákat indít be, melyeket újra és újra lehet serkenteni. Ha egy adott testrészt állandóan ellazítunk az olyan hatást vált ki, mintha folyamatosan vizet csepegtetnénk egy kőre. Gyakorlatilag egy üreg keletkezik a kőben. Néhány testrész degenerálódik, mert a természetes energiaáramlás egy szűk területre korlátozódik. A regressziós foglalkozás alatt különböző módokat javasolok a sérült testrészekbe történő energia áramoltatásra. (lásd V. rész - Terápia típusok). Ezt követően az egyéntől függ, hogy folytatja-e az öngyógyítást úgy, hogy a sérült testrészre koncentrál mindaddig, amíg a természetes energiaáramlás arra a területre is eljut. A szervezetet minden nap fel kell hangolni, csakúgy, mint egy szép hegedűt. Az egészség megőrzésének legfontosabb eleme, hogy megakadályozzuk azt, hogy a stressz a szervezet egy bizonyos pontján összpontosuljon. Mivel a pozitív dolgok pozitív dolgokat vonzanak maguk után, fontos, hogy megtörjük a negatív események láncát.

dorothy
2008-09-19, 16:43
Amikor egy horoszkópot értelmezek, az asztrológiai képletet úgy jellemzem, mint az egyén által az élet tükrébe kivetített sajátos energiák visszatükröződését. Az ember tudtán kívül bocsátja ki ezeket a képeket, melyek külső körülmények formájában vetülnek vissza azért, hogy megoldják a lelki tudat kiteljesedésének hiányából adódó konfliktusokat. Az egyén számos megoldásra váró és előre meghatározott körülményt hoz magával, de ezek visszatükröződését csak bizonyos külső eseményekben látja. Néha ezek olyan körülmények, melyek távol esnek az ideálistól. De minden egyén pontosan azokat a területeket vetíti ki élet tükrébe, amelyeken egyensúlyt kell teremtenie. Ezek a kivetülések bumerángként üthetnek vissza, ami felkelti az egyén figyelmét. Amikor végre felismerni, hogy az élet külső hatásait saját maga határozza meg, a negatív mintákat folyamatosan kezdi megtörni.

A belső konfliktusok cselekvésre késztetnek. Az Aszcendenst irányító bolygó, illetve az első házban lévő bolygók uralják azt az energiát, melyet az egyén hasznos vagy kevésbé hasznos módon használ fel a külső cselekedeteinél. Ezek az energiák néha felhalmozódnak és elzárják a szervezetet. Neil Michelson asztrológus azt mondta, hogy az ember olyan, mint egy hatalmas hulladékgyűjtő. A hulladékgyűjtő mindaddig jól működik, amíg valaki be nem dob egy villát. Ha a villa meggörbül elzárja a rendszert, és azt le kell állítani addig, amíg a villát ki nem veszik és meg nem nyomják az újra indító gombot. Van akinél a cukor zárja el a rendszert, másnál ezt okozhatja mentális stressz, megint csak másnál lehet az ok érzelmi reakció.

Számos olyan tényező van, amely kiszínezheti és uralhatja az Aszcendenst. Ha egy bolygó az Ascendenssel, vagy az első házban lévő bolygóval fényszög-kapcsolatban van, akkor a visszatükröződés által az egyéniséget is elszínezi és az egyén egészségére is hatással lehet. Alkalmanként a Zodiákus néhány, vagy akár mindegyik bolygója visszatükröződéssel kapcsolódik az Aszcendenshez. Ebben az esetben az egyén mind fizikai mind érzelmi felépítésében nagyon összetett és személyisége többarcú. Folyamatosan változtatja a túlélési technikákat.

Az egyén birtokában lévő összes energiát építő módon kell kibocsátani az élet különböző területeire. Ekkor lehetőség nyílik egy tiszta, nyitott és igazán kiegyensúlyozott rendszer megteremtésére. Csak ekkor válhat az egyén olyan prizmává, melyen a lélek csodás fénye átvilágít.

dorothy
2008-09-19, 17:45
Vízöntő Aszcendens

A Vízöntő uralkodó bolygója az Uránusz, amely a magas oktávú bolygók közül az első. Amíg a Szaturnusz által irányított tulajdonságok a megfontoltság, a felelőssége, illetve a parancsolgatás, addig az Uránusz jellemzői a szabadság a sponteanitás és a leleményesség. A Vízöntő Aszcendensű egyén megjelenése sajátos és szokatlan. Testbeszédére és modorára az idegesség, a túlfeszítettség és az impulzív nyugtalanság jellemző. Mindemellett olyan fizikai rendellenességek is előfordulhatnak nála, mint az idegrángás, a rángatózás és a viszketegség. A Vízöntő szabályozza az idegrendszert. Úgy tűnik, hogy a Vízöntő Aszcendensű emberek, olyan magas feszültségű elektromos árammal rendelkeznek, melyet az idegrendszer nehezen tud felszívni.

A Vízöntő Aszcendensű ember megjelenése olyan, mintha egy másik bolygóról érkezett volna. Például nagyon nagy feje és furcsa szemei lehetnek(???). A Földön nem mindig érzi otthon magát. Szinte mindenre allergiás lehet, ami a Földhöz kapcsolódik, így a porra, a pollenre, az állatokra és bizonyos ételekre is. Étrendje szokatlan lehet és majdnem, hogy a levegőből képes megélni, mivel az oxigén igénye éppoly nagy, mint az élelmiszer iránti igénye.

Amellett, hogy nagyon nagy a szabadságvágya, vágyik arra is, hogy hazataláljon, anélkül, hogy tudná pontosan hol is van az otthon. Talán még azzal sincs teljesen tisztában, hogy milyen szabadságra vágyik, de a nyugtalansága, azt jelzi, hogy lelke mindig valami olyasmi után kutat, mely számára megérinthetetlen, megízlelhetetlen, és láthatatlan. Gyakran érzékeny és erősen reagálhat dolgokra érzései néha még saját magának is leírhatatlanok. Tudatosan, vagy tudat alatt öngyilkos hajlamai lehetnek. Nem érzelgős, de néha azt kívánja, bárcsak megállna a Föld és leszállhatna róla.

Nyomás vagy trauma hatására a lábikra és a bokák sérülhet meg, mivel a Vízöntő irányítja az alsó lábszárat. Stressz hatására lábai például megremeghetnek. Az Uránusz szabályozza a légzést, csakúgy, mint az idegrendszert. A Vízöntő Aszcendensű ember stressz hatására légszomjat, vagy egyéb légzési rendellenességeket, mint például asztma, vagy tüdőtágulás, tapasztalhat. Tüdeje nem feltétlenül gyenge, de trauma, vagy stressz hatására visszatartja lélegzetét és gátolja az idegrendszerbe jutó oxigénáramlást. Oxigénre vagy pranára (a napsugárból származó magasabb oktávú oxigén) van szüksége ahhoz, hogy idegrendszerét megtisztítsa. Azt is meg kell tanulnia, hogy szellemi énjét, hogyan helyezze el fizikai testében, hogy az sokkal inkább összhangba kerüljön a földi síkkal. A csontváz központi szerepe révén felszabadíthatja azon idegesség egy részét, amely a valós földi helyzet megoldásához kapcsolható.

Mivel a Vízöntő típusú ember kényelmetlenül érzi magát a Földön, sokkal inkább kötődik a szellemi síkhoz. Jó érzéke van a szellemi segítők, illetve vezetők kiválasztásában és néhány területen komolyan ki tudja mutatni zsenialitását. Természetesen kapcsolatban áll a zenével és egyéb magas frekvenciájú tevékenységekkel, melyek gyógyító hatással is vannak rá. A nehézségek egy része a földi sík idő tényezőjéből adódhat, mivel a lét magasabb szintjén az időnek nincs különösebb funkciója. Az idő strukturálása hasznos lehet a Vízöntő Aszcendensű ember számára, mivel segíthet neki két lábbal a földön maradni. Élet szerkezetének kombinációja, illetve a napi tevékenységéből adódó élvezet és szabadság csodákat tud művelni az egészségével és az idegrendszerével. Bármely magasabb oktávú gyógyító technika, mint például a meditáció, a képzelet, a szín, a hang, a gyógynövényekből készült gyógykészítmények, illetve a kristályok hasznosak lehetnek számára.

dorothy
2008-09-19, 17:47
az előzöt Syl nek ezt meg Maracujanak:
Rák Aszcendens

A Rák Aszcendens esetén, a születési stressz vagy a gyerekkori trauma a gyomorban vagy a hasi idegközpontban jelentkezik. Az egyén születésekor árvának vagy elhagyottnak érezhette magát, ami talán az édesanyjával vagy a táplálékkal hozható összefüggésbe, és olyan érzékenység vagy érzelmi tulajdonság kifejlődését eredményezte, melynek elviselése nagyon fájdalmas lehet. A testbeszédében ez a kilengő járásmódban mutatkozik meg, ami a tengeri rák mozgásához hasonlítható. Nem tud az élet dolgaira egyenes megoldást találni, hanem mindig oldalról közelít a megoldás felé. Amikor énekelni tanultam, a kiváló David Craig-től, azt mondta nekem, hogy a járásom túl "nedves". Ami még jobban leírja a Rák vízes jegyét.

Stressz helyzetben, vagy elhagyatottság érzése esetén, a Rák Aszcendensű embernek olyan érzése támad, mintha gyomorszájon vágták volna, vagy egyszerűen csak erős fájdalmat érezhet a test ezen részén. A fekély, a gyomorhurut, az emésztési zavarok, a hányinger és a hányás, mind stresszhatásra vagy az érzelmi zaklatottságra adott reakciók. Az éhség érzet és a hasi idegrendszerben végbemenő reakciók arra késztethetik az egyént, hogy gyorsan és sokat egyen. A túlzott mennyiségű táplálékbevitel csak tovább fokozhatja a test ezen részében már meglévő feszültséget, amely testsúlynövekedést eredményezhet.

Ennek ellenkezője is igaz lehet. A bulímia egy olyan betegség, amelyről mostanában sokat beszélnek. Sok bulímiában szenvedő beteg tudatosan hány, hogy kiadja magukból azt az ételt, melynek előzőleg nem tudott ellent mondani. Néha ez azért is történik, hogy kontrolálja a testsúlyt, de bármi is legyen a motiváció, a bulímia, elsősorban érzelmi zavar következménye, csakúgy, mint a túlzott táplálkozás is.

A Rák Aszcendensű embernél a víz visszatartás is okozhat testsúlynövekedést. (...) A Rák Aszcendensű embereknél nem ritka a tej vagy a tejtermékek allergiája. Mivel a Jupiter irányítja az Aszcendens egészséget uraló hatodik házát, érzelmi stressz hatására a vese is megsérülhet. A Rák Aszcendensű emberek alapvető félelme az elhagyatottság és az éhség. Ezen jegyű embereknél fontos, hogy olyan cselekvéseik és törekvéseik legyenek, melyek igazi tápláló érzéssel töltik el őket és, amelyek érzékeny reakciót váltanak ki másokból.

dorothy
2008-09-19, 17:48
Mérleg Aszcendens

A Mérleg Aszcendensnél a hasnyálmirigy és a lép azok a szervek, melyek külső nyomás hatására megsérülhetnek. A születési trauma vagy a kora gyerekkori nehézségek megnyilvánulása, azoknál a szerveknél tapasztalható, melyek a felszívódással, a szabályozással, a kiválasztással és a szervezet egyensúlyának fenntartásával hozhatók összefüggésbe. A Mérleg Aszcendensű egyének általában édes szájúak és gyakran fogyasztanak magas cukortartalmú ételeket. Amikor a szervezet belső állapota nem megfelelő, vagy stresszhatás éri, az egyén édesség fogyasztása megnövekedhet, melynek következtében a hasnyálmirigy működése felerősödik, és ez megbolygatja az egészséghez oly szükséges egyensúlyt. Fáradtnak és erőtlennek érzi magát, amely arra ösztönzi, hogy a gyorsabb energia égés érdekében több cukrot vagy szénhidrátot juttasson a szervezetébe.

Ezen Aszcendensű emberek egyik legfontosabb jellemzője a szépség iránti igény: ez az édesség utáni vágy érzelmi megfelelője. Úgy gondolja, hogy ha szép, kedves és udvarias, akkor a problémák anélkül oldódnak meg, hogy az egyensúly megbomlana. Az egyén valójában úgy érzi, hogy életben maradása a kedvességén múlik. Az elhagyatottság érzése, és a higgadtságra irányuló tendencia, olyan anyagok emésztését indíthatják el, melyek növelik a vitalitást, és több energiát termelnek. Ezek az anyagok néha nagyon veszélyesek a belső vitalitásra, mivel téves és félrevezető jó érzést eredményeznek. Különösen a kokain lehet nagyon vonzó. Ugyanakkor nagyon káros, mivel társadalmi elfogadottsága igen magas. A Mérleg Aszcendensű ember mindenek előtt társadalmi lény és nagylelkű ember.

Az élet értelmének keresése ellensúlyozhatja a tehetetlenségre való hajlamot, és nagyobb egyensúlyt teremt a fizikai testben. A folyamatos szépség utáni vágy legjobb ellenszere, a cselekvés és az élet értelmének keresése miközben az egyén a béke, harmónia és a szépség légkörét teremti maga köré. Ezen Aszcendens képviselőinek nagyon fontos a fair play. Fontos, hogy az egyén felismerje, hogy a diplomácia és a tapintat inkább pozitív, mintsem negatív jelenség.

Psissy
2008-09-22, 20:34
szept 22-szept 29

Kos

Nagyon jó lehetőségek kínálkoznak számodra a héten. Akár új vállalkozáson, netán továbbtanuláson töröd a fejed mindenképpen szerencsés fordulatokra számíthatsz. A hétvégén a szokottnál több energiát szánsz kedvesedre és több időt is tudtok együtt tölteni. Ha még keresed az igazit szombaton Vénusz segít, hogy megtalálhasd. Erre most igazán nagy az esély.


Bika

A héten kötelezettségeidnek és munkádnak élsz. Szerencsére a feladat egyáltalán nem kellemetlen számodra, sikerül mindent viszonylag könnyen és sikeresen elintézni. Azt csinálod, amiben jó vagy, képességeid lehetővé teszik, hogy szépen, precízen végezd a dolgodat. Barátaid, ismerőseid sok információval látnak el, melyeknek a későbbiekben komoly hasznát veszed.


Ikrek

A párkapcsolat kérdése kerül ezekben a napokban fókuszba. Ha még egyedül vagy, jó eséllyel találkozhatsz valakivel, aki nagyon erős hatással lesz rád. Az sem kizárt, hogy az illetőt már ismered! Akiknek már van kapcsolatuk, most észlelhetik magukon a fészekrakási vágy jeleit. A kiváló csillagállás nemcsak érzelmi, hanem anyagi és munka terén is sikerekkel kecsegtet.


Rák

Hajlamossá válsz túlérzelgősködni számos dolgot ezen a héten. Sok új ismeretségben, érdekes beszélgetésben lehet részed. Az is megtörténhet, hogy újszerű nézeteiddel magad mellé állítasz sok embert. A hét vége felé egyre kellemesebb a hangulatod. Ha szingli vagy, nagy az esélyed arra, hogy találkozz valakivel. Akinek már van párja, elmélyül az érzelmekben.


Oroszlán


Nem találod a helyed, és ez kihat a kapcsolataidra és családodra is. Jobban jársz, ha hagyod magad sodortatni az árral. Ha még magányos vagy, nagy intenzitással keresheted életed párját, de a héten kevés az esély egy megbízható, stabil partner felbukkanására. Inkább arra alkalmas az idő, hogy begyógyítsd régi sebeidet. A közlekedésben nem árt a fokozott óvatosság.


Szűz

Továbbra is szorgos munkával építed karriered. Ebben nagy segítségedre lehet családod és barátaid is. A hét második felében régóta húzódó kellemetlen dolgokkal kell szembenézned, mely családodhoz kötődik. Úgy tudod a családi kapcsolatokat rendezni és gyógyítani, ha hangot adsz szeretetednek és együttérzésednek. Hasonlóan igaz ez a szerelemre is!Mérleg

Lelki problémákkal kell szembenézned ezen a héten, hajlamos lehetsz ártó szándékot érezni, vagy túl érzékenyen reagálni egyesekre a környezetedből, de ennek nem sok reális alapja van. Az is lehet, hogy nagyon meg akarsz felelni másoknak, és ezért kerülsz kellemetlen helyzetekbe. Félelmeid nem valósak! Csak rajtad múlik, mikor hagysz fel ezzel az önmarcangolással.


Skorpió

Munkád, esetleg tanulásod területén lelkesen, nagy igyekezettel teszed a dolgod, de oda kell figyelned a részletekre is! Kisebb kellemetlen kiadások adódhatnak a héten, amit családi segítséggel át tudsz hidalni. A család egyébként is nagyon fontos szerepet játszik az életedben, sok mindent meg tudsz velük beszélni, és helyre rakhatod a dolgaitokat. Jól teszed, ha kinyilvánítod feléjük érzéseidet!Nyilas

Ingatlannal, otthonoddal, vagy családoddal kapcsolatos döntésed miatt az anyagi problémák fenyegetnek. Számíthatsz a családodra, de a terhek miatt lehet, hogy kissé erőszakossá, idegessé válsz. Anyagi kérdésekben barátaidtól, közvetlen környezetedből is várhatsz segítséget! Kapcsolataid rajtad múlnak, próbáld a legjobbat kihozni belőlük!


Bak

Akkor érezheted igazán jól magad, ha nyíltan kimutatod érzéseidet környezetednek. Ez most nem is esik nehezedre, kiváló hangulatban vagy. Családodban minden régebbi problémát lesz alkalmad tisztázni és megbeszélni. Ha párkapcsolatban élsz, a héten erősen elgondolkozhatsz a családalapításon és gyerekvállaláson. Ha még keresed az igazit Vénusz a hétvégén segítségedre lesz a Nagy Ő megtalálásában!


Vízöntő

Szaturnusz kellemetlen hatására hajlamossá válasz arra, hogy nagy túlzásokba ess érzelmi és kommunikációs téren. Mindent felnagyítasz, legyen az jó, vagy rossz. Hajlamos leszel mindent készpénznek venni, és könnyen kihasználhatják naivitásodat. Emiatt nem csoda, ha pesszimistábban látod a dolgokat. Vigasztaljon, hogy ez csak az érzékek játéka, nem sok köze van a valósághoz!Halak

A héten sok feszültséggel és idegeskedéssel kell szembenézned. Napjaidat a munkád és a gyarapodó problémáid kötik le. Ez okozhatja azt a vibrálást és belső feszültséget, amivel sajnos most nem sokat tudsz kezdeni. Pesszimistább vagy a kelleténél, mert mindent érzelmi alapon ítélsz meg. Akkor teszed jól, ha nem hajszolod magad, nem vállalsz többet, mint amit meg is tudsz oldani.

Susu
2008-09-22, 21:29
....na ekkora egy f.szságot, amit az oroszlánról írnak :D

Syl
2008-09-23, 14:33
Vízöntő Aszcendens

A Vízöntő uralkodó bolygója az Uránusz, amely a magas oktávú bolygók közül az első. Amíg a Szaturnusz által irányított tulajdonságok a megfontoltság, a felelőssége, illetve a parancsolgatás, addig az Uránusz jellemzői a szabadság a sponteanitás és a leleményesség. A Vízöntő Aszcendensű egyén megjelenése sajátos és szokatlan. Testbeszédére és modorára az idegesség, a túlfeszítettség és az impulzív nyugtalanság jellemző. Mindemellett olyan fizikai rendellenességek is előfordulhatnak nála, mint az idegrángás, a rángatózás és a viszketegség. A Vízöntő szabályozza az idegrendszert. Úgy tűnik, hogy a Vízöntő Aszcendensű emberek, olyan magas feszültségű elektromos árammal rendelkeznek, melyet az idegrendszer nehezen tud felszívni.

A Vízöntő Aszcendensű ember megjelenése olyan, mintha egy másik bolygóról érkezett volna. Például nagyon nagy feje és furcsa szemei lehetnek(???). A Földön nem mindig érzi otthon magát. Szinte mindenre allergiás lehet, ami a Földhöz kapcsolódik, így a porra, a pollenre, az állatokra és bizonyos ételekre is. Étrendje szokatlan lehet és majdnem, hogy a levegőből képes megélni, mivel az oxigén igénye éppoly nagy, mint az élelmiszer iránti igénye.

Amellett, hogy nagyon nagy a szabadságvágya, vágyik arra is, hogy hazataláljon, anélkül, hogy tudná pontosan hol is van az otthon. Talán még azzal sincs teljesen tisztában, hogy milyen szabadságra vágyik, de a nyugtalansága, azt jelzi, hogy lelke mindig valami olyasmi után kutat, mely számára megérinthetetlen, megízlelhetetlen, és láthatatlan. Gyakran érzékeny és erősen reagálhat dolgokra érzései néha még saját magának is leírhatatlanok. Tudatosan, vagy tudat alatt öngyilkos hajlamai lehetnek. Nem érzelgős, de néha azt kívánja, bárcsak megállna a Föld és leszállhatna róla.

Nyomás vagy trauma hatására a lábikra és a bokák sérülhet meg, mivel a Vízöntő irányítja az alsó lábszárat. Stressz hatására lábai például megremeghetnek. Az Uránusz szabályozza a légzést, csakúgy, mint az idegrendszert. A Vízöntő Aszcendensű ember stressz hatására légszomjat, vagy egyéb légzési rendellenességeket, mint például asztma, vagy tüdőtágulás, tapasztalhat. Tüdeje nem feltétlenül gyenge, de trauma, vagy stressz hatására visszatartja lélegzetét és gátolja az idegrendszerbe jutó oxigénáramlást. Oxigénre vagy pranára (a napsugárból származó magasabb oktávú oxigén) van szüksége ahhoz, hogy idegrendszerét megtisztítsa. Azt is meg kell tanulnia, hogy szellemi énjét, hogyan helyezze el fizikai testében, hogy az sokkal inkább összhangba kerüljön a földi síkkal. A csontváz központi szerepe révén felszabadíthatja azon idegesség egy részét, amely a valós földi helyzet megoldásához kapcsolható.

Mivel a Vízöntő típusú ember kényelmetlenül érzi magát a Földön, sokkal inkább kötődik a szellemi síkhoz. Jó érzéke van a szellemi segítők, illetve vezetők kiválasztásában és néhány területen komolyan ki tudja mutatni zsenialitását. Természetesen kapcsolatban áll a zenével és egyéb magas frekvenciájú tevékenységekkel, melyek gyógyító hatással is vannak rá. A nehézségek egy része a földi sík idő tényezőjéből adódhat, mivel a lét magasabb szintjén az időnek nincs különösebb funkciója. Az idő strukturálása hasznos lehet a Vízöntő Aszcendensű ember számára, mivel segíthet neki két lábbal a földön maradni. Élet szerkezetének kombinációja, illetve a napi tevékenységéből adódó élvezet és szabadság csodákat tud művelni az egészségével és az idegrendszerével. Bármely magasabb oktávú gyógyító technika, mint például a meditáció, a képzelet, a szín, a hang, a gyógynövényekből készült gyógykészítmények, illetve a kristályok hasznosak lehetnek számára.

van benne sok igazság is:)
dehogy nagy fejem és furcsa szemeim lennének?:D

XtROpA
2008-09-23, 14:40
van benne sok igazság is:)
dehogy nagy fejem és furcsa szemeim lennének?:D

....hááát nem kicsi...és a xemeidnek nincs párja..:D:D

Syl
2008-09-23, 14:42
....hááát nem kicsi...és a xemeidnek nincs párja..:D:D
:(:(:(
télleg?

XtROpA
2008-09-23, 14:43
:(:(:(
télleg?

...igen, de ne xomorkodj, jól áll..:D

Syl
2008-09-23, 14:44
...igen, de ne xomorkodj, jól áll..:D
nem is nad a fejem:(

XtROpA
2008-09-23, 14:46
nem is nad a fejem:(

...ööööö...:).:o

Syl
2008-09-23, 14:49
...ööööö...:).:o
jóvanhagyjá:p
amúgy meg bagoly mondja....

XtROpA
2008-09-23, 14:52
jóvanhagyjá:p
amúgy meg bagoly mondja....

...tudom..:D...akkora a fejem h elfér rajta 1-2 sör..:D:D

happy_harry
2008-12-18, 08:29
az baj, ha pont olyan vagyok mint a jegyem? mármint mintapélda és besorolható könnyedén, fura :confused:

keiraaa
2008-12-18, 13:16
a vizöntök a legjobbak ;) :p

Syl
2008-12-18, 13:17
a vizöntök a legjobbak ;) :p
azt mondanám inkább, h érdekes jegy:)
bár az aszcendensem vízöntő

keiraaa
2008-12-18, 13:19
hu de jo ;)

Stela'N'Dark
2009-01-01, 19:56
Mérleg Aszcendens

A Mérleg Aszcendensnél a hasnyálmirigy és a lép azok a szervek, melyek külső nyomás hatására megsérülhetnek. A születési trauma vagy a kora gyerekkori nehézségek megnyilvánulása, azoknál a szerveknél tapasztalható, melyek a felszívódással, a szabályozással, a kiválasztással és a szervezet egyensúlyának fenntartásával hozhatók összefüggésbe. A Mérleg Aszcendensű egyének általában édes szájúak és gyakran fogyasztanak magas cukortartalmú ételeket. Amikor a szervezet belső állapota nem megfelelő, vagy stresszhatás éri, az egyén édesség fogyasztása megnövekedhet, melynek következtében a hasnyálmirigy működése felerősödik, és ez megbolygatja az egészséghez oly szükséges egyensúlyt. Fáradtnak és erőtlennek érzi magát, amely arra ösztönzi, hogy a gyorsabb energia égés érdekében több cukrot vagy szénhidrátot juttasson a szervezetébe.

Ezen Aszcendensű emberek egyik legfontosabb jellemzője a szépség iránti igény: ez az édesség utáni vágy érzelmi megfelelője. Úgy gondolja, hogy ha szép, kedves és udvarias, akkor a problémák anélkül oldódnak meg, hogy az egyensúly megbomlana. Az egyén valójában úgy érzi, hogy életben maradása a kedvességén múlik. Az elhagyatottság érzése, és a higgadtságra irányuló tendencia, olyan anyagok emésztését indíthatják el, melyek növelik a vitalitást, és több energiát termelnek. Ezek az anyagok néha nagyon veszélyesek a belső vitalitásra, mivel téves és félrevezető jó érzést eredményeznek. Különösen a kokain lehet nagyon vonzó. Ugyanakkor nagyon káros, mivel társadalmi elfogadottsága igen magas. A Mérleg Aszcendensű ember mindenek előtt társadalmi lény és nagylelkű ember.

Az élet értelmének keresése ellensúlyozhatja a tehetetlenségre való hajlamot, és nagyobb egyensúlyt teremt a fizikai testben. A folyamatos szépség utáni vágy legjobb ellenszere, a cselekvés és az élet értelmének keresése miközben az egyén a béke, harmónia és a szépség légkörét teremti maga köré. Ezen Aszcendens képviselőinek nagyon fontos a fair play. Fontos, hogy az egyén felismerje, hogy a diplomácia és a tapintat inkább pozitív, mintsem negatív jelenség.Ez igaz,.majdnem minden ;)

Stela'N'Dark
2009-01-01, 19:59
a vizöntök a legjobbak ;) :p
Sztem nincs olyan hogy legjobb...minden jegynek megvannak a maga "előnyei"és"hátrányai"..már aki hisz ebben... :)

PeeKaBoo
2009-01-01, 20:03
Sztem nincs olyan hogy legjobb...minden jegynek megvannak a maga "előnyei"és"hátrányai"..már aki hisz ebben... :)
így van, ebben teljesen igazat kell adnom... ;)

Stela'N'Dark
2009-01-01, 22:32
így van, ebben teljesen igazat kell adnom... ;)


Thx :)

freeman
2009-07-30, 09:02
Kéne nekem egy kis segítség. Mérleg aszcendensről gyűjtök információkat, de amiket találtam neten, azok túl egysíkúak, több oldalt megnéztem de nagyjából ugyanaz és kevés van rajtuk.. Van valakinek a tarsolyában valami részletes és hiteles asztro lap ahol van információ az aszcendensekről? :)

szerk: uhh nem is vettem észre, feljebb pont van egy részletes mérleg aszcendens infó danke schön dorothy :D

szerk 2: elolvastam de ez nekem nem elég, többet akarok tudni a mérleg aszcendensről :D

Stela'N'Dark
2009-07-30, 15:43
Kéne nekem egy kis segítség. Mérleg aszcendensről gyűjtök információkat, de amiket találtam neten, azok túl egysíkúak, több oldalt megnéztem de nagyjából ugyanaz és kevés van rajtuk.. Van valakinek a tarsolyában valami részletes és hiteles asztro lap ahol van információ az aszcendensekről? :)

szerk: uhh nem is vettem észre, feljebb pont van egy részletes mérleg aszcendens infó danke schön dorothy :D

szerk 2: elolvastam de ez nekem nem elég, többet akarok tudni a mérleg aszcendensről :D


Figyu, ha találtál vmi hasznosat és érdemlegeset akkor szolj már!:D...csakmer én is a mérlegelők közé tartozom...:):clap:

Beatrice
2009-08-02, 16:54
• 2-es férfi

A számmisztikában mindenki 2-es, aki 2-án, 11-én, 20-án vagy 29-én született.

A 2-es férfinak megbízható, hűséges, szerető társra van szüksége. Fontos, hogy támogatást, elismerést és megerősítést kapjon a nőtől. Számára a párkapcsolat mindennél fontosabb, ezért nem mindegy, hogy milyen. Ha ez rendben van, akkor minden más is rendben lesz.

Szereti a nőies, gömbölyű, anyáskodó típusú nőket. Ezektől úgy érzi, hasonló melegséget, biztonságot kaphat, mint az édesanyjától. A 2-es férfi elsősorban az anyai szeretetet keresi a társában, és csak másodsorban szexuális partnert. Tetszenek neki a szolidan, de nőiesen öltözködő nők.

Egy túl erős, határozott nő társaságában elbizonytalanodik. Inkább csak távolról imádja. A kezdeményezés egyébként sem erőssége. Egy ügyes nő úgy kezdhet kapcsolatot vele, hogy végül úgy tűnik, a férfi tette meg az első lépést. Amennyiben ez sikerül, nagyon sokat adhat a 2-es férfi önbizalmának erősödéséhez. Ezt nagyon fogja értékelni a férfi, sőt egy életen át hálás is lesz.
Szereti az erkölcsös, félénk, szégyenlős nőket. Ő az, aki folyton leendő gyermekei anyját keresi és látja a nőkben. Számára mindennél fontosabb a család, ezért a nőkben a saját családjának megalapításához keresi a társat. S így csak családszerető, házias, termékeny-befogadó nő jöhet szóba.

Mivel a 2-es férfi alapvetően békés, csendes típus, vágyik a vitamentes, harmonikus életre. Fontos számára, hogy ahol él, ott ne legyen feszültség, konfliktus. Az a nő, aki ezt nyújtani tudja neki, már „nyerő” helyzetben van.
Mély, bonyolult lelke van a 2-es férfinak, amivel foglalkozni kell. A nőnek érdeklődéséről, együttérzéséről és támogatásáról kell biztosítania a 2-es férfit. Cserébe ő is hasonló segítő hozzáállást fog kapni. A 2-es férfitől nem lehet olyat kérni, amit meg ne tenne szeretteinek.

A kapcsolat tartósságának egyik alapfeltétele az elköteleződés, a kölcsönös bizalom és a szeretetteljes, békés hangulat megteremtése.


Ez tökéletesen igaz:o:)

cukorszalto
2009-08-02, 17:20
nekem azt irta a horoszkópom, hogy ma egy kurva nagyot fogok dugni a szabad ég alatt:D:cool: kedves bejegyzés, ám nem mindig kell ennek hinni...

Mirrmurr
2009-08-02, 17:52
nekem azt irta a horoszkópom, hogy ma egy kurva nagyot fogok dugni a szabad ég alatt:D:cool: kedves bejegyzés, ám nem mindig kell ennek hinni...

de Neked legalább a horoszkópod ad egy kis esélyt :)

Beatrice
2009-08-02, 18:10
nekem azt irta a horoszkópom, hogy ma egy kurva nagyot fogok dugni a szabad ég alatt:D:cool: kedves bejegyzés, ám nem mindig kell ennek hinni...

És mi a te horoszkópod???:p

Calli
2009-08-05, 01:42
én havonta elolvasom Susan Miller néni jóslatait... nagyon részletes... egyébként világszerte elismert asztrológus

itten-e: http://www.astrologyzone.com/main.html

droid
2009-08-05, 02:15
na josolj nekem vmit :)
szuz (bak aszcend.)

Calli
2009-08-05, 02:22
aaaaaaaaaaaa :D:D:D oké :D

tessék bébi... e havi summary:

Summary

August might be a glorious month for career progress, so don't go on holiday quite yet. With Mars lighting your house of honors, awards, and achievement, you have an excellent chance now to increase your status in your industry. Too many things will be going on at the office, and if you are not there, you may miss out.

The new assignment that crystallizes in the first week of August, or finishes up at that time, will allow you to show that you have a rich imagination and that you should be considered for a leadership position. Planets in Aquarius point to success in the computer, digital, scientific, high tech fields, or in humanitarian, not-for-profit fundraising or charity work.

It is clear in August that new projects will a set you off in a new and very positive direction. Be careful on August 21 what you say and write - if you are careless, an error could come back to bite you.

The new moon on August 20 will be a time to sit down and strategize how you want to proceed in your birthday year ahead. Take it easy in late August - Mercury will be getting ready to retrograde in September, so decisions won't stick anyway. It's a time to stop, look, and listen and to watch which way the wind is blowing, for surely it will begin to change direction.

Romance and fun will pick up noticeably after August 25 and in weeks to come. Pick up some new things for the coming season and get ready to see and be seen.

Részletesen meg az oldalon.... :)

am. abban hiszek h a bolygók kihatással vannak az életünkre, biológiánkra, így viselkedésünkre, de az ilyen holnap ne vegyél fel hitelt tipusú dolgok... hehe...

droid
2009-08-05, 23:20
hat ez jol benezte, inkabb vmi mas foglalkozast kellene keresnie maganak
amugy van vmi a horoszkopokban, marmint nemi valosagtartalom de max a jegyek jelleme ami reszben stimmel, az ilyen havi elorejelzesek eddig mindig csak megnevetettek max

Calli
2009-08-05, 23:59
ugyanarról beszélünk

de ha mondjuk elovlasom és jót olvasok... akkor jó kedvem lesz... rosszat meg nem szoktak írni :D

atis604
2009-08-06, 22:14
hat ez jol benezte, inkabb vmi mas foglalkozast kellene keresnie maganak
amugy van vmi a horoszkopokban, marmint nemi valosagtartalom de max a jegyek jelleme ami reszben stimmel, az ilyen havi elorejelzesek eddig mindig csak megnevetettek max

szerintem is kb pont olyan vagyok ahogy azt leírjak, persze sok nem igaz és ezért néha nem csípem hogy ha megkérdezik mi a horoszkópom én meg lelkesen mondom hogy rák és akkor mindig megkapom, hogy háát azok nagyon...:mad: pedig nem is, vagy igeeen? vag yén is, vagy nem? mind1:)

Calli
2009-08-06, 22:18
én jol kijovok a rákokkal :) nincs velük semmi baj... ;)

atis604
2009-08-07, 06:18
ugye;):D

szylu
2009-08-07, 11:00
Ha horoszkóp akkor legyen horoszkóp .. itt van a mai:

Kedves Bak!

Ma minden kedvez annak, hogy elutazz. Ha ma még dolgoznod kell, akkor indulhatsz este is. Neked is jár egy kis kikapcsolódás. Nem kell méregdrága külföldi utat választanod. Belföldön is találhatsz kellemes és olcsó helyeket. És tudhatod, hogy otthon is elköltöd azt a pénzt, amit az út során fogsz, vagyis a pénz nem lehet kifogás…

Kedves Vízöntő!

Muszáj lesz az anyag dolgaidat helyre tenned. Ha alkalmatlannak érzed magad erre, akkor kérj segítséget! Vond be a testvéredet, a párodat vagy egy bizalmas barátodat! Mérleget kell készítened a bevételeidről és a kiadásaidról. Akár tetszik, akár nem, ennek egyensúlyban kell lennie. Nem költhetsz többet, mint ami befolyik, mert teljesen eladósodsz.

Kedves Halak!

Ez a te napod! Tele leszel vidámsággal és energiával. Élvezd, és adj a derűdből mindenkinek, akivel találkozol! Ez nem fogy, csak gyarapszik, ha osztogatod. Közben figyelj a saját igényeidre! Ha fáradsz, akkor pihenj le! Nem kell folyton szolgálnod. Tekintettel kell lenned a terhelhetőséged határaira. Ha nem teszed, akkor kedvetlenné válhatsz.

Kedves Kos!

Ha teheted, akkor kezdd meg már ma a hétvégi pihenést! Ha nem, akkor próbálj minél kevésbé megerőltető feladatokat vállalni! Nem tenne jót, ha túlfeszítenéd a húrt. Neked sem végtelen az erőd. Olykor fel kell töltődnöd. Este válassz olyan programot, amely valamelyest visszaadja az energiádat! Pl. menj sétálni vagy masszőrhöz!

Kedves Bika!

Hallgass ma egy barátod tanácsára! Tudd, hogy ő jót akar, hiszen a barátod! Ez nem jelenti azt, hogy szó szerint csináld azt, amit ő javasol, de érdemes átgondolnod a dolgot. Ezenkívül ma nagyon jót tenne neked, ha a barátaiddal töltenéd az időt. Ha napközben dolgozol, akkor legalább este üljetek le együtt borozgatni vagy teázni, és beszélgessetek!

Kedves Ikrek!

Jól teszed, ha ma még a munkádra és a kötelezettségeidre koncentrálsz. Szerencsés vagy, ha szereted azt, amit csinálsz. Ha mégsem, akkor tudomásul kell venned, hogy a munka nem „kívánságműsor”, viszont fontos, hogy örülj neki, hogy van. A szórakozást hagyd estére! Akkor érdemes lenne kiülni egy kellemes teraszra egy pohár jó bor mellé…

Kedves Rák!

Remek nap elé nézel. Tele leszel szeretettel. Ezt valaki nagyra fogja értékelni. Arra ügyelj, hogy ne értse félre senki! Persze nem könnyű úgy szeretni, hogy a másik ne kezdjen el töprengeni, hogy mire vélje ezt. A te felelősséged annyi, hogy a fizikai közeledést, vagyis az érintéseket szabályozd! Figyelj arra, hogy hol és hogyan érsz a másikhoz!

Kedves Oroszlán!

Ha ma még dolgoznod kell, akkor mindent el kell követned, hogy koncentrálni tudj. Nem lesz könnyű. Számodra a hétvége már hangosan dörömböl. Ezért, ha lehet, ne dolgozz! Vagy csinálj rövid munkanapot! Este mindenképp kapcsolódj ki! Jutalmazd meg magadat! Akár a születésnapodat is megünnepelheted barátokkal, rokonokkal, kollégákkal.

Kedves Szűz!

Ugye nem ítéled el az érzelmeket? Se önmagadban, se másokban? Ma szó szerint szembejöhet veled egy elementáris erejű érzés. Aki ezt megtestesíti, a te tökéletes ellentéted. De hisz tudod, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Örülj neki, hogy nem vagytok egyformák! Ettől izgalmas és kalandos ez a találkozás, de csak ha nyitottan és derűsen állsz az egészhez.

Kedves Mérleg!

Az lenne az igazi, ha már ma elkezdhetnéd a hétvégi lazítást. Ha teheted, akkor ma ne dolgozz! Foglalkozz a családoddal! Játssz a gyerekekkel! Látogasd meg a szüleidet! Ezek a szálak nagyon fontosak. Minél erősebbek, annál jobban „tartanak” téged, mint a légtornászt a biztonsági kötél, ezért fontos, hogy ne hanyagold a tieidet! Ráadásul ők is számítanak rád…

Kedves Skorpió!

Még itt vagy? Pedig el is utazhatnál. Fogd magad, és indulj! Mindenképpen vízparti célt tűzz ki! Lubickolj, és töltődj a víz éltető erejével! Ezáltal visszanyerheted az életkedvedet és a békédet. Hidd el, most a legjobb befektetés, ha engedélyezel magadnak egy kiruccanást! Feltöltődve minden könnyebb lesz a jövő héten.

Kedves Nyilas!

Milyen az otthonod? Fészek vagy szállodaszoba? Meghitt vagy funkcionális? Ma sokat tehetsz azért, hogy barátságosabb legyen. Vegyél pár lakberendezési újságot, vagy menj el szétnézni egy nagyáruházba, és gyűjts ötleteket! Majd találd ki, hogy ezek közül melyek a leggyorsabban megvalósíthatók nálad! És láss neki mihamarabb!

pétör
2009-08-07, 12:08
én havonta elolvasom Susan Miller néni jóslatait... nagyon részletes... egyébként világszerte elismert asztrológus

itten-e: http://www.astrologyzone.com/main.html

köszi szépen , kurvajo kis oldal
most olvasom a nyilas augusztusi dolgait és iyen oltás van benne :

The August 5 eclipse could bring exceptional opportunity to travel a short distance away from your base, within a day's drive or train ride of say 200 or 300 miles. While your trip may be for fun and relaxation, it may also coax your creativity to flow more freely, often more possible if you are in a new setting.

meg ez :

If invited to take a short trip near the full moon eclipse August 5, accept - it will be fun, and accommodations should be lovely.


és pont egész augusztus 5én a legjobb barátaimmal papíroztam egy hajón :D

LOCO
2009-11-22, 23:20
Kos (március 21 - április 20.) ez valami hihetetlenül igaz!!!

Ebben az évben minden életterületen gyökeres változásokra számíthatnak a Kos jegy szülöttei. Krízishelyzetek alakulhatnak ki a párkapcsolatodban, ami már eddig is meglehetősen ingatag alapokon állt. Felszínre kerülhetnek olyan mélyen meghúzódó nézetkülönbségek, amelyek szinte lehetetlenné teszik az együttmaradást a jelenlegi partnereddel. Ami nem megy, azt nem érdemes erőltetni, nagyon valószínű, hogy eljött az elengedés ideje. Szembesülni fogsz az eddig kimondatlan vágyaiddal, elképzeléseiddel, könnyen előfordulhat, hogy aki tavaly még nagyon tetszett, idén már nem izgatja annyira a fantáziádat, sőt egyenesen menekülnél tőle. Lehet, hogy időközben rájöttél, mégsem ő az igazi, ezért új vadászterületeket kutatsz fel, új területek meghódítására készülsz és izgalmasabb kalandok felé indulsz. De számodra a hódítás és ismerkedés soha nem jelentett problémát, állandó kísértéseknek vagy kitéve, amiknek nem igazán tudsz ellenállni. Amennyiben mégis a régi partnereddel maradnál - annak ellenére, hogy rendkívül problémás, konfliktusokkal terhelt ez a viszony - óriási kompromisszumkészségre lesz szükséged. Nagy áldozatokat kell hoznod, neked kell eldöntened, megéri-e vagy sem. Ideje végre felismerned, kihez is akarsz valójában tartozni és ennek megfelelően lépni. A döntés a te kezedben van, mint mindig. Fontos, hogy a meggyőződésed szerint cselekedj, és persze az sem mellékes, mit diktál a szíved. Mások számára szokatlan formában keresed a pénzt. De ez téged egyáltalán nem zavar. Szereted a kihívásokat. Sokra vágysz és sokat is teszel érte. Tartalékolj a rosszabb napokra, bár a spórolás nincs ínyedre. Vág az agyad, mint a borotva, keresed az újabb pénzkereseti lehetőségeket és meg is találod. Ha új vállalkozásba akarsz kezdeni, most megteheted. Szükséged van azonban egy olyan munkatársra, aki ért ahhoz, hogyan kell kezelni a beosztottakat és kamatoztatni a megszerzett a jövedelmet. Tanácsos lenne, ha többet foglalkoznál magaddal, főként az egészségeddel.

Az év feladata: Felelősséggel dönteni és vállalni a cselekedeteid következményeit.

Az év idézete: A nagy siker eléréséhez valamit merni is kell. (Moltke)

LOCO
2009-11-22, 23:25
Kos (március 21 - április 20.) ez valami hihetetlenül igaz!!!

Ebben az évben minden életterületen gyökeres változásokra számíthatnak a Kos jegy szülöttei. Krízishelyzetek alakulhatnak ki a párkapcsolatodban, ami már eddig is meglehetősen ingatag alapokon állt. Felszínre kerülhetnek olyan mélyen meghúzódó nézetkülönbségek, amelyek szinte lehetetlenné teszik az együttmaradást a jelenlegi partnereddel. Ami nem megy, azt nem érdemes erőltetni, nagyon valószínű, hogy eljött az elengedés ideje. Szembesülni fogsz az eddig kimondatlan vágyaiddal, elképzeléseiddel, könnyen előfordulhat, hogy aki tavaly még nagyon tetszett, idén már nem izgatja annyira a fantáziádat, sőt egyenesen menekülnél tőle. Lehet, hogy időközben rájöttél, mégsem ő az igazi, ezért új vadászterületeket kutatsz fel, új területek meghódítására készülsz és izgalmasabb kalandok felé indulsz. De számodra a hódítás és ismerkedés soha nem jelentett problémát, állandó kísértéseknek vagy kitéve, amiknek nem igazán tudsz ellenállni. Amennyiben mégis a régi partnereddel maradnál - annak ellenére, hogy rendkívül problémás, konfliktusokkal terhelt ez a viszony - óriási kompromisszumkészségre lesz szükséged. Nagy áldozatokat kell hoznod, neked kell eldöntened, megéri-e vagy sem. Ideje végre felismerned, kihez is akarsz valójában tartozni és ennek megfelelően lépni. A döntés a te kezedben van, mint mindig. Fontos, hogy a meggyőződésed szerint cselekedj, és persze az sem mellékes, mit diktál a szíved. Mások számára szokatlan formában keresed a pénzt. De ez téged egyáltalán nem zavar. Szereted a kihívásokat. Sokra vágysz és sokat is teszel érte. Tartalékolj a rosszabb napokra, bár a spórolás nincs ínyedre. Vág az agyad, mint a borotva, keresed az újabb pénzkereseti lehetőségeket és meg is találod. Ha új vállalkozásba akarsz kezdeni, most megteheted. Szükséged van azonban egy olyan munkatársra, aki ért ahhoz, hogyan kell kezelni a beosztottakat és kamatoztatni a megszerzett a jövedelmet. Tanácsos lenne, ha többet foglalkoznál magaddal, főként az egészségeddel.

Az év feladata: Felelősséggel dönteni és vállalni a cselekedeteid következményeit.

Az év idézete: A nagy siker eléréséhez valamit merni is kell. (Moltke)


+

Párod határozatlan és tanácstalan, úgy tűnik sok időre van szüksége, hogy dönteni tudjon. Semmi nem lelkesíti fel, nem akar részt venni semmiben. A semlegesség álláspontjára helyezkedik. Lehet, hogy kihunyt a szerelem tüze, vagy fel sem lobbant? Valószínűleg nem akarja elkötelezni magát. Menjen vagy maradjon? Ez a kapcsolat vagy inkább egy másik? Képtelen választani. Az érzelmek elmosódtak, hiányzik a teljes odaadás.

jó,nem is olvasom tovább...:D

egyébként:
http://josda.zsozirisz.hu/

szylu
2009-11-26, 10:31
2009. november 26.

Kedves Bak!
Jó lenne, ha ma a figyelmedet azon kapcsolataidra fordítanád, amelyek fontosak! Például a barátaidra! Ez nagy dolog, hiszen akárkit nem hívsz barátnak. Értékeld őket! Hiszen minden és mindenki, amit, ill. akit nem becsülsz meg, elmegy tőled. Olyasmi ez, mint az a növény, amelyet nem locsolsz. A figyelem, a szeretet a barátság éltető ereje…

Kedves Vízöntő!

Nincs kizárva, hogy a tegnapi gyakorlat eredményeképpen ma pénz áll a házhoz, vagyis váratlan bevételhez juthatsz. Ez megkönnyíti az év végi kiadásaid finanszírozását. De ne bízd el magad, és ne kezdd el szórni a pénzt! Költs megfontoltan! Az sem lenne baj, ha képeznél egy kis tartalékot vészhelyzetre. Kell egy biztonsági alap, amely kisegít, ha valami váratlan adódik.

Kedves Halak!

A közérzeted, a hangulatod és a szellemi teljesítményed is remek lesz ma. Fordítsd ezt a saját hasznodra! Intézz el olyasmit, amivel megmutathatod, hogy mire vagy képes! Sajnos akár tetszik, akár nem, adminisztrálnod kell magad, vagyis gondoskodnod kell arról, hogy amit te végeztél el, az a te nevedhez kötődjön. Mivel ezt senki sem fogja helyetted megtenni, neked kell…

Kedves Kos!

Számíts rá, hogy ma vár rád egy izgalmas, szenvedélyes beszélgetés. Figyelj, mert fontos dolgokra jöhetsz rá! Összeáll a kép. Szó szerint és átvitt értelemben is. Ez a felismerés nagyot lendíthet rajtad és az elakadt ügyeiden. Használd azokat az ötleteket, amelyek most ugranak be! Természetesen gondold át, mielőtt cselekszel! A kapkodás nem hoz sikert…

Kedves Bika!

Igazán jó érzés, hogy vannak barátaid. Az még jobb, ha van párod is. Az meg végképp irigylésre méltó, ha a párod egyben a barátod is. Nem sokan dicsekedhetnek ezzel. Ma sok megerősítést fogsz kapni, sőt kiderül, hogy többen is számítanak rád. Lehet, hogy csak annyi a dolgod, hogy türelmesen végighallgasd őket. A figyelem most többet ér minden másnál…

Kedves Ikrek!

Még ma is a karriered építése a feladatod, de ma szerencsére energikusabb és lelkesebb leszel, mint tegnap. Dobd be magad! Hozd ki magadból a legtöbbet, a legjobbat! Közben ügyelj arra, hogy ne beszélj túl sokat! Vannak, akik nem szeretik a bőbeszédű embereket. Sosem tudhatod, hogy milyen az, akin a munkád értékelése múlik. Ne lőj öngólt!

Kedves Rák!

Ma azt tapasztalhatod, hogy egyre nyugodtabb, derűsebb és energikusabb leszel. Iktass be mára olyan ügyet, amelyhez nem volt kedved eddig! Meglátod, most sikerrel fogsz járni. Ha jó hangulatban vágsz bele, akkor gördülékenyebben sikerül venned az akadályokat, sőt kiderül, hogy nincs is akadály ott, ahol eddig azt láttad. Vagy csak hitted…

Kedves Oroszlán!

Készülj fel ma arra, hogy döbbenetes dolog vár rád! A gyereked vagy egy nálad fiatalabb olyat mondhat, amitől teljesen „elájulsz”. Ez lehet egy egyszerű, de megvilágosító erejű bölcsesség. Ne azzal foglalkozz, hogy ki mondta, hanem azzal, hogy hogyan hasznosíthatod! Ha így teszel, nagyot léphetsz előre. Kár lenne kihagynod ezt az esélyt…

Kedves Szűz!

Ma teljesen váratlan, spontán beszélgetés alakulhat ki. Legyél nyitott és rugalmas, bárki legyen a beszélgetőpartnered, és bármi legyen a téma! Ez az egész nagyon fontos lesz a számodra, sőt olyan összefüggéseket világíthat meg a számodra, amelyek eddig hiányoztak a megértéshez. Nincs kizárva, hogy mindez a szerelmi életedet érinti a legközvetlenebbül.

Kedves Mérleg!

Ma a legfontosabb dolgod, hogy az egészségedre ügyelj! Aktuális, hogy jobban odafigyelj például arra, hogy mit és mennyit iszol. Az sem mindegy, hogy milyen hőmérsékleten. Próbálj ki új teákat, gyümölcs- vagy zöldségleveket. Te magad is készíthetsz pl. frissen facsart cékla-alma-citrom koktélt. Olvass utána a különböző kombinációknak, és kísérletezz!

Kedves Skorpió!

Ma egész nap remek formában leszel. Tele leszel ötletekkel. Ezeket írd le, mert csak később derül ki, hogy ezek közül melyiket lehet, ill. érdemes megvalósítani! Emellett számíts valami anyagi elismerésre is, de ha véletlenül nem pénzbeli, akkor erkölcsi hasznod fog származni abból, hogy jól dolgozol. Ne becsüld ezt le, mert hamarosan pénz is fogja követni…

Kedves Nyilas!

Figyelj oda, hogy ne csak egzisztenciális témákra legyen időd, hanem a családodra is! Ha nem laksz velük együtt, akkor ma hívd fel őket! Pár kedves kérdés jól fog esni nekik. Hidd el, fontosak ezek az apró figyelmességek, mert azt jelzik, hogy szereted őket! Különösen a szüleid várják, hogy hallják a hangodat. Ha szereted őket, nem eshet nehezedre…

Dió
2009-11-26, 10:35
Nekem semmi izgi:(

LOCO
2009-11-26, 21:34
Nekem semmi izgi:(

nagyon..

Dió
2009-11-27, 11:49
Kéjem a decembeji hojoszkópomat!!:mhm:

fufala
2009-11-27, 15:48
2009. november 26.Kedves Kos!

Számíts rá, hogy ma vár rád egy izgalmas, szenvedélyes beszélgetés. Figyelj, mert fontos dolgokra jöhetsz rá! Összeáll a kép. Szó szerint és átvitt értelemben is. Ez a felismerés nagyot lendíthet rajtad és az elakadt ügyeiden. Használd azokat az ötleteket, amelyek most ugranak be! Természetesen gondold át, mielőtt cselekszel! A kapkodás nem hoz sikert…


ja jót beszélgettem magammal...a legjobb:D:D

Dalcine
2009-11-27, 17:37
Kos (március 21 - április 20.) ez valami hihetetlenül igaz!!!

Ebben az évben minden életterületen gyökeres változásokra számíthatnak a Kos jegy szülöttei. Krízishelyzetek alakulhatnak ki a párkapcsolatodban, ami már eddig is meglehetősen ingatag alapokon állt. Felszínre kerülhetnek olyan mélyen meghúzódó nézetkülönbségek, amelyek szinte lehetetlenné teszik az együttmaradást a jelenlegi partnereddel. Ami nem megy, azt nem érdemes erőltetni, nagyon valószínű, hogy eljött az elengedés ideje. Szembesülni fogsz az eddig kimondatlan vágyaiddal, elképzeléseiddel, könnyen előfordulhat, hogy aki tavaly még nagyon tetszett, idén már nem izgatja annyira a fantáziádat, sőt egyenesen menekülnél tőle. Lehet, hogy időközben rájöttél, mégsem ő az igazi, ezért új vadászterületeket kutatsz fel, új területek meghódítására készülsz és izgalmasabb kalandok felé indulsz. De számodra a hódítás és ismerkedés soha nem jelentett problémát, állandó kísértéseknek vagy kitéve, amiknek nem igazán tudsz ellenállni. Amennyiben mégis a régi partnereddel maradnál - annak ellenére, hogy rendkívül problémás, konfliktusokkal terhelt ez a viszony - óriási kompromisszumkészségre lesz szükséged. Nagy áldozatokat kell hoznod, neked kell eldöntened, megéri-e vagy sem. Ideje végre felismerned, kihez is akarsz valójában tartozni és ennek megfelelően lépni. A döntés a te kezedben van, mint mindig. Fontos, hogy a meggyőződésed szerint cselekedj, és persze az sem mellékes, mit diktál a szíved. Mások számára szokatlan formában keresed a pénzt. De ez téged egyáltalán nem zavar. Szereted a kihívásokat. Sokra vágysz és sokat is teszel érte. Tartalékolj a rosszabb napokra, bár a spórolás nincs ínyedre. Vág az agyad, mint a borotva, keresed az újabb pénzkereseti lehetőségeket és meg is találod. Ha új vállalkozásba akarsz kezdeni, most megteheted. Szükséged van azonban egy olyan munkatársra, aki ért ahhoz, hogyan kell kezelni a beosztottakat és kamatoztatni a megszerzett a jövedelmet. Tanácsos lenne, ha többet foglalkoznál magaddal, főként az egészségeddel.

Az év feladata: Felelősséggel dönteni és vállalni a cselekedeteid következményeit.

Az év idézete: A nagy siker eléréséhez valamit merni is kell. (Moltke)

ez rám nagyon durván nem igaz! :ouch: mondjuk senki nem hiszi el nekem sose hogy kos vagyok... :$ biztos az aszcendensem erősebb, ami meg nemtom mi, mert nem tudom hánykor születtem (az ugye az órától függ? ):( :confused: :D

Dalcine
2009-11-27, 17:41
ja jót beszélgettem magammal...a legjobb:D:D

Remélem összeállt a kép :D

Dió
2009-11-30, 09:18
Ajándék horoszkóp:)

Ha Kos jegyűnek vásárolsz, jó, ha tudod, hogy tüzes, lendületes sportos természettel van megáldva, így igazán nem lesz nehéz a választás. Egyébként is mindennek látványosan tud örülni, és a köszönettel sem takarékoskodik. Ha férfi a megajándékozott, szereti a fém tárgyakat, barkács-eszközöket, és bár a kés, nem szerencsés ajándék, Ő mégis méltányolja a jó minőségű „fegyvert.” Ha nőnek vásárolsz, akkor kedveskedhetsz hímző készlettel, esetleg konyhai felszereléssel, és mindkét esetben jó választás a sportfelszerelés. Végső esetben pedig bár mi jó, ami meleg vagy piros.

ajándék horoszkóp bika Abban az esetben, ha egy Bikát ajándékozol meg, vedd figyelembe, hogy rendkívüli a szépérzéke, és mindennél jobban szereti a tartós, értékes holmikat. Fontos, hogy amit adsz, az esztétikus legyen és a kényelmes életet szolgálja, továbbá az, hogy kézzel fogható, materiális holmit adj. Férfiaknak jó ajándék lehet egy jó minőségű gyapjú sál, mert a torkuk érzékeny, de a műtárgyakat is kedvelik. Egy kis méretű erotikus szobor, vagy a hobbijához való különleges minőségű eszköz, jó választás lehet. Ha nőnek ajándékozunk, ékszer, kozmetikum, vagy édesség jöhet számításba, de kozmetikum és édesség, csak akkor, ha van mellette valami, más is, ami „nem fogy el.”

ajándék horoszkóp ikrek Könnyű dolgunk van, ha Ikrek jegyűt szeretnénk megajándékozni, hiszen széles érdeklődésük sok lehetőséget rejt magában. Tudásszomjuk, és információ éhségük tág lehetőségeket kínál, a könyvektől kezdve, a mobiltelefonon át, egészen az Internettel is ellátott laptopig, attól függően, hogy mekkora költségkeretből gazdálkodunk. A férfiak biztosan örülnek mindennek, ami az autójukkal kapcsolatos, de egy világtérkép ugyan olyan örömet okozhat. Az Ikrek hölgyek is örülnek minden apróságnak, és színes holminak, a vicces ajándékokat méltányolják talán a leginkább.

ajándék horoszkóp rak A Rák jegy szülötteit igazi gyűjtők, így leginkább a régiségek veszik le a lábukról. Az a legjobb választás, amiből az érzelmi kötődés sugárzik. Érdemes tehát az antikvitások kirakatában böngészni, mert egy ezüst képkeret, vagy egy ódon konyhai eszköz, esetleg egy antik piknikkosár, jó ajándék lehet. A Rák férfinak kutassunk fel a hobbijához kötődő ritkaságot, vagy valami olyan tárgyat, amivel még otthonosabbá teheti a lakását, esetleg kereteztessük be egy régi családi fotóját, amihez szép emlékek fűzik. A Rák hölgyeknek bártan vegyünk konyhai eszközöket, és ha nem is antik, de antik hatású legyen.

ajándék horoszkóp oroszlan A luxust kedvelő Oroszlánnak csak akkor gond a vásárlás, ha nincs elég pénzünk arra, hogy drága holmit vásároljunk. Ha ez a helyzet, inkább kisebb, de akkor is minőségi, és lehetőleg márkás ajándék jöhet szóba. Az arany ékszer mindig jó választás. Számára is fontos, hogy az ajándék maradandó legyen, és a maga módján eleganciát és fényűzést sugározzon. Fontos a csomagolás, és az átadás ceremóniája is, még akkor is, ha férfiak esetében egy melegszínű gyapjú pulóvert, hölgyek esetében egy aprócska ékszert ajándékozunk. Ha Oroszlánnak vásárolunk, messzire kerüljük el a zsibvásárokat, kínai piacokat.

ajándék horoszkóp szuz A Szűz jegy szülötteinek nem könnyű a választás, hiszen szerénységük megakadályozza Őket abban, hogy nyíltan kimondják, hogy mire is vágynak, de sokszor ezt még maguknak is alig tudják megfogalmazni. Egészséges életmódjuk, természet szeretetük azonban ad némi segítséget. Bártan válogassunk a bio-boltok polcairól, vagy a házi készítésű szappanok között. Mindennek örülnek, ami az egészségük megőrzését, vagy a kertészkedéssel kapcsolatos hobbijukat támogatja. A férfiak ugyan úgy örülnek a csíráztató edénynek, vagy az aszaló gépnek, mint a hölgyek, és a masszázsbérletet is ugyan olyan örömmel veszik igénybe.

ajándék horoszkóp merleg Ha Mérleg jegyűt ajándékozunk meg, akkor is fordítsunk nagy hangsúlyt a szépségre és az esztétikus csomagolásra. Mivel Vénusz gyermekei, nagyon fontos számukra a szépség, a harmónia. A férfiak és a nők is kedvelik a csillogó réz dísztárgyakat, és nem sértünk meg azzal egy Mérleg férfit, ha kozmetikumot vásárolunk a számára. A hölgyek nagyon tudnak örülni egy szép ékszernek, még akkor is, ha az bizsu, de a divatos ruhadarabok is sikert aratnak, mindkét nem képviselőinél. Végső esetben egy hatalmas, luxus minőségű csokoládés dobozzal is boldogíthatók.

ajándék horoszkóp skorpio A Skorpió jegy szülöttei nagyon érzékenyek a szagokra, illatokra, ennek ellenére nem ajánlatos számukra illatszert vásárolni, mert szeretik maguk kiválasztani az egyéniségüknek megfelelőt. Akkor okozhatsz ajándékoddal igazi örömet, ha az is maradandó, és különösen akkor, ha illeszkedik gótikus stílusukhoz. A komor hangulatú, vagy mély értelmű tárgyaknak örülnek a leginkább, és jó, ha a meglepetésnek van valami misztikus története. A különböző vallásos, vagy mágikus szimbólumok biztosan örömet okoznak, de mindkét nem számára jó ajándék lehet egy erőt sugárzó fém tárgy, vagy morbid játékszer.

ajándék horoszkóp nyilas A vidám, hedonista Nyilasnak nem nehéz a kedvében járni. Az ajándék legfőbb jellegzetessége az legyen, hogy sok, vagy nagy. Ez lehet sportszer, vagy játékszer éppen úgy, mint valami kiegészítő ahhoz a háziállathoz, amit éppen tart. A lovas felszerelés, egy díszes kutyanyakörv (szükség esetén a hozzá illő kutyával) vagy akár egy monumentális macskajátszótér, igazán jó választás lehet. Ők akkor is örülnek, ha az ajándék nem kézzel fogható, így egy utazásra, vagy tanfolyamra szóló befizetett csekk is nagyon boldoggá teszi. Végső esetben a könyvutalvány is jó választás lehet, ahol maga merülhet el, a válogatás örömeiben.

ajándék horoszkóp bak A komoly és arisztokratikus Bak szülöttnél, ugyancsak jó gondoskodni arról, hogy az ajándék méltó legyen a személyiségéhez, így elsősorban a klasszikus márkájú, minőségi darabok jöhetnek szóba. Örülnek a maradandó, féldrágakő holmiknak, akár egy kisebb ékszerről, vagy nagyobb íróasztal szettről van szó. Egy elegáns, bőrborítású, fémveretes határidőnapló jó választás, de az óráknak a klasszikusabb fajtáit is kedvelik. Egy ezüst zsebóra, még a hölgyek szívét is megdobogtatja. Minden Bak szülött örül, az értékes régiségeknek is, különösen, ha még azt is tudjuk, hogy előzőleg kinek a tulajdonában volt.

ajándék horoszkóp vizonto Azt gondolnánk, hogy az ötletes, és extravagáns Vízöntőnek könnyű jó ajándékot venni, de érdemes vigyáznunk, mert ha nem örül a meglepetésnek, ezt nem is rejti véka alá. Ne is próbálkozzunk édességgel, vagy kommersz szóró-ajándékkal, mert ezt egyenesen sértésnek veszi. A csomag tartalma, legyen ötletes, és mindenképpen maradandó. Boldoggá teheti, ha „kap egy telket”, a Holdon, vagy a Marson, esetleg ha róla neveznek el egy csillagot, de ha végképp meg van mindene, akkor bármilyen elektromos berendezésnek, kütyünek nagy hasznát veszi. Az sem baj, ha egyenesen megkérdezzük tőle, hogy mit is szeretne?

ajándék horoszkóp halak A Halak jegy szülöttei már attól elalélnak, hogy egyáltalán kapnak valamit. Nekik a gesztus számít igazán. Ha nagy örömet akarunk okozni, akkor az ajándék legyen érzelem és fantázia dús. A zenei CD, vagy koncert jegy jó ötlet, de egy mese, vagy fantasy album, színes képekkel, szintén jó választás lehet. A cipőknek nem tudnak ellenállni, de ennek kiválasztását inkább bízzuk rájuk. A színes Tiffany lámpák és mécses tartók, szinte transzba ejtik őket, de ugyancsak kitűnő ötlet, fotózáshoz, vagy festéshez való eszközöket ajándékozni. A tündérvilág figurái minden Halak hölgyet elvarázsolnak, de utolsó lehetőségként a márkás „bájitalok” és illatszerek is szóba jöhetnek.

Dió
2009-11-30, 09:22
Hehe! A nekem való ajándék: ha illeszkedik gótikus stílusukhoz. A komor hangulatú, vagy mély értelmű tárgyaknak örülnek a leginkább, és jó, ha a meglepetésnek van valami misztikus története. A különböző vallásos, vagy mágikus szimbólumok biztosan örömet okoznak, de mindkét nem számára jó ajándék lehet egy erőt sugárzó fém tárgy, vagy morbid játékszer.:persze::D

szylu
2009-11-30, 12:10
:D "ajándék horoszkóp bika:
Abban az esetben, ha egy Bikát ajándékozol meg, vedd figyelembe, hogy rendkívüli a szépérzéke, és mindennél jobban szereti a tartós, értékes holmikat. Fontos, hogy amit adsz, az esztétikus legyen és a kényelmes életet szolgálja, továbbá az, hogy kézzel fogható, materiális holmit adj. Ha nőnek ajándékozunk, ékszer, kozmetikum, vagy édesség jöhet számításba, de kozmetikum és édesség, csak akkor, ha van mellette valami, más is, ami „nem fogy el.”

Nem teljesen igaz! Én legalább úgy tudok örülni egy szál virágnak is, mint akármilyen drágábbnak, ráadásul az pedig minden csak nem tartós :)
viszont a szép, egyedi dolgokért valóban odavagyok :mhm:

szylu
2009-11-30, 12:16
2009.11.30. Hétfő (November utolsó napja)


Kos (március 21-április 20.)

Ma semmi nem megy úgy, ahogy szeretnéd, egyszerűen minden összefog ellened. Ne aggódj, ez a rossz széria hamar véget ér. Lazulj el és foglalkozz olyan dolgokkal, amiket szeretsz.


Bika (április 21-május 20.)

Ma egyfolytában parancsolgatsz mindenkinek. A dolgok elég furcsa fordulatot vesznek, ha továbbra is így viselkedsz. Lehet, hogy nagyon lelkes vagy, de egy kicsit fog vissza magad, ha békességet akarsz!


Ikrek (május 21-június 21.)

Nagyon jó pozícióban vagy ahhoz, hogy megkapd a felhatalmazást fontos döntések meghozására. Amit ma aláírsz, abból csak jó dolog sülhet ki, úgyhogy ne késlekedj! Az idő sürget, te pedig éppen szerencsés csillagzat alatt állsz.


Rák (június 22-július 22.)

Ma próbáld meg nem túlságosan komolyan venni a dolgokat, bár ez különösen nehéz lehet számodra munka közben. Túlságosan keményen akarsz küzdeni, s ezt nem díjazzák túl sokan. Ne feledd, a dolgok hamarosan változni fognak!


Oroszlán (július 23-augusztus 23.)

Szívesen gondolsz vissza a régi időkre, de a nosztalgiának sajnos vannak olyan részei, amelyek nem töltenek el teljes mértékig örömmel. A múltban vétett hibák akár kínozhatnak is, főleg akkor, ha egy bizonyos ex jut eszedbe.


Szűz (augusztus 24-szeptember 23.)

Végre úgy érzed, hogy van értelme annak, amit csinálsz! Köszönhetően a kitartásodnak és a rengeteg energiának, minden úgy alakul, ahogy korábban eltervezted. Majd kicsattansz a boldogságtól, szinte virágzol!


Mérleg (szeptember 24-október 22.)

Ma nagyon sokat adsz magadból: önzetlen segítséget, aktivitást, s olyan tanácsokkal szolgálsz, amelyeket neked is meg kellene fogadnod. Itt az ideje, hogy felismerd, nem egészen úgy zajlik az életed, ahogy te látod elfogult szemmel.


Skorpió (október 23-november 21.)

Rengeteg idődet felemészti a munka, a barátokkal való találkozás, magadra már nem jut időd. Egyszerűen képtelen vagy nemet mondani. Légy egy kicsit lazább, s húzd be a kéziféket, ha úgy érzed, túl vagy terhelve!


Nyilas (november 22-december 21.)

Ma lazítanod kell egy kicsit, ne aggódj folyton azon, hogy éppen mennyire halad a szekér. Tökéletes az időzítés arra, hogy lelassulj, elmélkedj, s ne hagyd, hogy bárki felbosszantson. Így a stressz is messziről el fog kerülni.


Bak (december 22-január 19.)

Tele vagy energiával, de semmivel nem tudod levezetni. Vannak ugyan ambícióid, de nincs ihleted arra, hogy meg is valósítsd őket. Pedig egyáltalán nem irreálisak az ötleteid, sőt! Légy egy kicsit talpraesettebb és használd ki a képességeidet!


Vízöntő (január 20-február 18.)

Ma találkozhatsz valakivel, aki teljesen máshogy éli az életedet, mint te. Nagyon megtetszik ez a másfajta életstílus, minőség, s azon töröd a fejed, miként tudnál hasonlót véghez vinni. Az elkövetkezendő időszakban csak ez foglalkoztat.


Halak (február 19-március 20.)

Ma nem érdemes belevágni nagy horderejű dolgokba. Ne aggódj, nem tart sokáig ez az időszak. Hamar túllendülsz rajta, addig pedig próbálj meg ellavírozni valahogy a hétköznapi teendőid között, ezekben jó vagy.

Syl
2009-11-30, 12:18
Bak (december 22-január 19.)

Tele vagy energiával, de semmivel nem tudod levezetni. Vannak ugyan ambícióid, de nincs ihleted arra, hogy meg is valósítsd őket. Pedig egyáltalán nem irreálisak az ötleteid, sőt! Légy egy kicsit talpraesettebb és használd ki a képességeidet!

az mondjuk most nagyon igaz....pörgök, de csak mert ittam két kávét:D
Kedves Vízöntő meg vigyázzon Magára:cool:

névtelen
2009-11-30, 13:34
Bak (december 22-január 19.)

Tele vagy energiával, de semmivel nem tudod levezetni. Vannak ugyan ambícióid, de nincs ihleted arra, hogy meg is valósítsd őket. Pedig egyáltalán nem irreálisak az ötleteid, sőt! Légy egy kicsit talpraesettebb és használd ki a képességeidet!

az mondjuk most nagyon igaz....pörgök, de csak mert ittam két kávét:D
Kedves Vízöntő meg vigyázzon Magára:cool:

ezt üzenem az én vízöntőmnek is:D

LOCO
2009-11-30, 17:57
kos:
A kos jelmondata: "Az akaraterő megteremti az utat." [1]
Mai horoszkóp (2009.november 30., hétfő):

Újra elszántan fog teendőihez, határozottan és hathatósan cselekszik. Az önmagába vetett mély hite most is meghozza gyümölcsét.
[2]
Heti horoszkóp (2009. november 30. - 2009. december 06.):

Hirtelen nagyon felerősödik Önben az a vágy, hogy elnyerje kedvese tetszését. Ezért minden eszközzel megpróbálja magára irányítani a figyelmet. Attól sem riad vissza, hogy bohócot csináljon magából, csak úgy sziporkázik és lehetetlen nem együtt szárnyalni Önnel.

szylu
2009-12-02, 12:55
2009. december 02.


Kedves Bak!

A ma reggeli telihold nem lesz rossz hatással rád, de az egészséged megőrzésére kell koncentrálnod! Legyél minél többet a friss levegőn, és tanulj meg egy légzőgyakorlatot! Ha az időjárás engedi, akkor ezt végezd kinn a szabadban! Tudatosítsd, hogy az egészséged mindennél fontosabb, mert betegen nem tudsz dolgozni, pénzt keresni, és segíteni sem…


Kedves Vízöntő!

Szerencsés vagy, mert a mai telihold segíthet neked. Ötleteket és kreatív megoldásokat hozhat. Most könnyebben ki tudsz mondani olyasmit, ami eddig nem talált utat. Élj az adódó lehetőséggel, és beszélgess az érintettekkel! Ez a nap a kommunikációnak kedvez. Kár lenne kihagynod. Amit ma meg tudsz beszélni, abból hosszú távon fogsz profitálni…


Kedves Halak!

Az elmúlt napok feszültsége a ma reggeli teliholddal csúcsosodik ki. Ekkor a magánéleted és a hivatásod között leszel „kifeszítve”, de csak ha így éled meg. Bölcsebb lenne, ha nem vennéd katasztrófának, hogy van munkád – és családod is! Sőt, örülnöd kellene ennek. Ha elégedetlenségen kapod magad, akkor gondold át, hogy mi lenne, ha nem lenne munkád és/vagy családod!


Kedves Kos!

Szerencsére a mai telihold téged nem érint közvetlenül, de azért óvatosan fogalmazz! Könnyen megbánthatsz valakit, ha meggondolatlanul mondasz ki valamit. Nem mentség, ha igazad van. Igyekezz tekintettel lenni a másik érzéseire! Nem lehet célod a viszály. A telihold miatt ma mindenki kicsit feszültebb lesz, ezért kell türelmesebbnek lenned mindenkivel.


Kedves Bika!

A ma reggeli telihold arra figyelmeztet, hogy vigyázz a pénzedre! Mivel más nem vigyázhat helyetted, neked kell megtenned. Lehetőleg ne adj és ne kérj kölcsön! Legyél most megfontolt, és szigorúbb magaddal! Jó lenne, ha elkülönítenél egy összeget az ünnepi kiadásokra. Vagyis: ha van egy kis pluszpénzed, akkor azt ne költsd el azonnal!


Kedves Ikrek!

Vigyázz, mert a ma reggeli telihold vitát jelez a számodra! Ha van párod, akkor vele, ha nincs, akkor valaki mással. Most jobb, ha csendben maradsz. Ne engedd, hogy egy egyszerű nézeteltérésből veszekedés legyen! Lehet, hogy most te maradsz „alul”, de ez még mindig jobb, mint ha szakítás lenne a vége. Erre gondolj, amikor döntesz, hogy hogyan reagálj!


Kedves Rák!

Szerencsére a mai telihold nem fog rosszul érinteni, de a környezetedben lehetnek olyanok, akik fokozottan ingerlékenyek lesznek. Szelíden csitítsd le az indulatokat! A te finom stílusod most a legjobb gyógyszer. Legyél te az oltalom, a vigasz! Hiszen jól tudod, hogy „két ember között a legrövidebb út: egy mosoly”. Ezt Kodály Zoltán mondta.


Kedves Oroszlán!

A ma reggeli telihold tettekre sarkall. Olyan ötleted támadhat, amelyet érdemes azonnal megvalósítanod, vagy legalább elkezdeni segítőket gyűjteni magad köré. A kreativitásod topon lesz ma egész nap. Ezt kár lenne veszni hagyni. Mivel most még nem tudhatod, hogy mivel érdemes komolyan foglalkoznod, írj fel minden ötletet! Így nem veszhet el egyik sem…


Kedves Szűz!

A ma reggeli telihold okozhatna fejfájást neked. Aggódhatnál a magánéleted és/vagy a hivatásod miatt, de ettől semmi nem lesz jobb, és semmi nem fog megoldódni, ezért jól teszed, ha mindent a lehető legkönnyebben veszel. Természetesen ez nem jelent felelőtlenséget, csak azt, hogy a tettek – és ne a gondolatok – érvényesüljenek! Amit lehet, azt oldd meg, amit nem, azt hagyd!


Kedves Mérleg!

A mai telihold másokkal ellentétben neked nem okoz feszültséget, sőt inspirálóan fog hatni rád. Beszélj bátran és lelkesen! Meglátod, jó hatással leszel a környezetedre. Látod, hogy mostanában nagy szükség van a lendületes stílusra. Felrázza az embereket, mert új célokat tűz ki, és értelmet ad a folytatásnak. Te ma ezt a szerepet töltheted be, ha derűs leszel…


Kedves Skorpió!

A ma reggeli telihold pénzügyi vonatkozásban hozhat feszültséget. Ne lépd át a kereteidet! Ne csinálj adósságot! Amire most nincs pénzed, azt ne vedd meg, bármekkora is a kísértés. Lesz még leértékelés vagy más alkalom. Ha most nem tudsz ellenállni, akkor az ünnepi kiadásaidon kell majd spórolnod, az pedig nem lesz kellemes. Jobban jársz, ha most húzod összébb a nadrágszíjat.


Kedves Nyilas!

Legyél tudatos és felkészült, mert a mai telihold konfliktusveszélyt mutat. Ezt úgy kerülheted el, ha mindenkivel türelmes és elnéző leszel. Most te vagy jobb pozícióban. Ezzel élhetsz, de vissza nem élhetsz, vagyis emelkedj felül a kicsinyes érdekek vezérelte provokációkon! Vedd észre, hogy mennyire méltatlan hozzád és a kapcsolatotokhoz a vita!

Dalcine
2009-12-02, 19:54
kos:
A kos jelmondata: "Az akaraterő megteremti az utat."
Mai horoszkóp (2009.november 30., hétfő):

Újra elszántan fog teendőihez, határozottan és hathatósan cselekszik. Az önmagába vetett mély hite most is meghozza gyümölcsét.
[2]
Heti horoszkóp (2009. november 30. - 2009. december 06.):

Hirtelen nagyon felerősödik Önben az a vágy, hogy elnyerje kedvese tetszését. Ezért minden eszközzel megpróbálja magára irányítani a figyelmet. Attól sem riad vissza, hogy bohócot csináljon magából, csak úgy sziporkázik és lehetetlen nem együtt szárnyalni Önnel.

Úgy legyen! Ez az (egyik) újévi fogadalmam :)

szylu
2009-12-07, 15:36
Horoszkóp 12.07. hétfő


Kos (március 21-április 20.).

Meg kell találnod az egyensúlyt a munkád és a magánéleted között. A társad nem nézi jó szemmel, ha kevés időt fordítasz rá, s mindig csak az üzleti ügyekkel foglalkozol. Nem ártana egy kis sportot iktatni a napjaidba, sokkal energikusabb leszel, ha rendszeresen átmozgatod magad.Bika (április 21-május 20.)

Állandóan rohansz, ezért akkor sem veszed észre a romantikát, ha pontosan az orrod előtt vad. Ha nem teszel ez ellen valamit, ki fog aludni a kapcsolatod utolsó szikrája is, s azt veszed észre, hogy egyedül vagy, mint a kisujjad. Ugye nem ezt szeretnéd?
Ikrek (május 21-június 21.)

Abban a pillanatban, amint eléred az egyik kitűzött célodat, máris keresel egy másikat. Nem hagysz időt arra, hogy kiélvezd a sikert, pedig fontos lenne számodra a lazítás is. Legyél egy kicsit kényelmesebb, túlságosan feszített tempót diktálsz magadnak.
Rák (június 22-július 22.)

Féltékeny vagy az exedre, pedig nem szabadna ilyeneket érezned. Te is továbbléptél és ő is. Légy vele továbbra is kedves és udvarias, semmi értelme a cívódásoknak, és egymás orra alá dörgölni a múltat. Egykor szerettétek egymást, ezt ne felejtsd el soha!
Oroszlán (július 23-augusztus 23.)

Az egészséged nem a legjobb mostanában, nem vagy formában. Néha azt érzed, hogy olyan vagy, mint egy gép, csak teszed a dolgod nap mint nap. Ha kell, kérj külső segítséget. A barátaid biztosan tudnak számodra jó terápiát: rengeteg közös program, a lényeg az együttléten van.Szűz (augusztus 24-szeptember 23.)

Nem érzed magad teljesen egészségesnek, ezért nehezen haladsz a dolgaiddal. Ragaszkodsz azonban bizonyos dolgokhoz, amelyekben komoly fontossági sorrendet állítottál fel. Légy egy kicsit lazább, mert így lemaradsz rengeteg olyan lehetőségről, amelyek spontán alakulnak ki.Mérleg (szeptember 24-október 22.)

Újra és újra azt próbálod bemesélni magadnak, hogy nem vagy szerelmes, pedig mindenki tudja ezt csak nem akarod észrevenni. Vagy bevallani? Valójában így csak ürügyet teremtesz magadnak arra, hogy ne kelljen jobban bevetned magad a cél érdekében.
Skorpió (október 23-november 21.)

Nagyon szenvedélyes vagy, ezért a haragod is nagyon hirtelen jön. Légy óvatos, mert nem mindenki bírja az ilyen kitöréseket, főleg a feletteseiddel szemben nem engedheted meg magadnak ezt a hangnemet. Uralkodnod kell magadon, mert az állásodat kockáztatod.Nyilas (november 22-december 21.)

Összpontosíts a komolyabb dolgokra az életedben, mert nehéz feladatok állnak előtted. A részletekre kell legfőképpen odafigyelned, mert bennük rejlenek a titkok. Ebben az időszakban amúgy kincsekre is lelhetsz, csak járj nyitott szemmel!
Bak (december 22-január 19.)

Ez a nap a szórakozásról és a romantikáról szól. Arra vigyázz, hogy ne szervezz időjárásfüggő programokat, mert ez az évszak nagyon kiszámíthatatlan. Egy kisebb hóvihar akár tönkre is tehet terveket. Mindig legyen egy B variáns, ami ott lapul a tarsolyban.
Vízöntő (január 20-február 18.)

Nyugodtan lazíthatsz, mert a mai napon semmi sem fogja tönkretenni az elképzeléseidet. Végre senki nem szól bele, hogy mit csinálsz, s sokkal gyorsabban haladsz a feladataiddal is, ami egyáltalán nem meglepő számodra. Ha a magad ura vagy, sokkal hatékonyabban működsz.Halak (február 19-március 20.)

Ma találkozol valakivel, aki legalább olyan nyitott, mint amilyen te vagy. Rengeteg közös van benneteket. Ritka, hogy két ember ennyire harmonikusan illeszkedik egymáshoz. Igazi egységet alkottok ti ketten. Ne engedd el az illetőt, ez egy ritka formája a szeretetnek!

Dió
2009-12-08, 09:09
Skorpió (október 23-november 21.)

Nagyon szenvedélyes vagy, ezért a haragod is nagyon hirtelen jön. Légy óvatos, mert nem mindenki bírja az ilyen kitöréseket, főleg a feletteseiddel szemben nem engedheted meg magadnak ezt a hangnemet. Uralkodnod kell magadon, mert az állásodat kockáztatod.

Közel járt az igazsághoz...

a_Saci
2009-12-08, 17:07
1 mai horoszkópot?

szylu
2009-12-09, 09:44
2009. december 09.


Kedves Bak!

Általában nem szoktál politikai, vallási vagy egyéb eszmei szócsatában részt venni. Ma se tedd! Előre tudható, hogy aki makacs nézeteket vall, azt nem lehet meggyőzni, sőt meg sem hallja a másik véleményét, épp ezért hiábavaló beszélgetni vele. Csak időrablás lenne, ráadásul még fel is bosszantana a fafejűsége. Kerüld hát el, vagy az egyik füleden be, a másikon ki.


Kedves Vízöntő!

Számíts rá, hogy ma valami vagy valaki kibillenthet az egyensúlyodból! Pl. egy váratlan kiadás okozhat bosszúságot. Vizsgáld meg a helyzetet, mielőtt döntesz! Nem eszik olyan forrón a kását. Ha nem kapkodod el a lépést, akkor megnyugodva bölcsebb döntést tudsz hozni. Nem is biztos, hogy azonnal kell fizetned. Kérj tanácsot és segítséget!


Kedves Halak!

A mai napon vigyáznod kell magadra. Semmiképp se hagyd, hogy bárki a kicsinyes, kötekedő stílusával kihozzon a sodrodból. Azzal energiát nyer, ha „kiakadsz”. Emelkedj felül a provokáción! Vedd észre, hogy milyen méltatlan ez hozzád, ill. hozzátok! Ha te képes vagy erre, akkor nem tud vita kirobbanni. Elég, ha egyikőtök higgadt tud maradni…


Kedves Kos!

Ma vigyázz az egészségedre! Öltözz fel a kinti hőmérsékletnek megfelelően, és kalkuláld be, hogy korán megy le a nap, és akkor sokkal hűvösebb van. Magaddal szúrsz ki, ha a lenge öltözék miatt fázol meg. Okosabb megelőzni a bajt, mint utólag orvosolni. Emellett a közlekedésben is legyél óvatos! Ne siess, és mindig nézz körül, mielőtt lelépsz, ill. elindulsz!


Kedves Bika!

Feszültségek és nézeteltérések mindig voltak, vannak és lesznek. Nem lehet mindig mindenben, mindenkivel egyetérteni. Ma is jelen lesz valami ellenhatás. Ne hagyd, hogy ez kibillentsen a békédből! Tedd a dolgod! Ne akarj senkit meggyőzni! Engedd meg, hogy a másik gondolhasson mást, ahogy magadnak is, hogy meglegyen a saját véleményed…


Kedves Ikrek!

Váratlan helyzet elé kerülhetsz ma a munkahelyeden. Ne ijedj meg! Reagálj rugalmasan! Ez a legjobb, amit tehetsz. A következetesség és a merevség sokszor kéz a kézben jár. Azok, akik folyton azt hirdetik, hogy legyél következetes, lehet, hogy a legvonalasabb emberek. Nem biztos, hogy rájuk kell hallgatnod. Legalábbis ma semmiképp sem…


Kedves Rák!

Ma legyél óvatos a közlekedésben! Muszáj ébernek lenned, máskülönben megsérülhetsz. Az éberség azt jelenti, hogy mindig ott vagy a pillanatban. Ne kalandozz el gondolatban! Mindig arra figyelj, amit éppen csinálsz! Ez nem nehéz, ha fegyelmezni tudod az elmédet. Az elme az, aki hajlamos a múltba vagy a jövőbe vinni. Ne hagyd magad! Legyél te a „főnök”!


Kedves Oroszlán!

A mai feladatod, hogy figyelj a kiadásaidra! Nincs kizárva, hogy váratlan költséged adódik. Bosszankodás helyett igyekezz józan maradni! Először is azt nézd meg, hogy azonnal ki kell-e fizetned, aztán azt gondold át, hogy honnan mozgósíthatsz pénzt. Most jól jön, ha tettél félre korábban pénzt. Ha nem, akkor lehet, hogy kölcsön kell kérned. Ez sem tragédia…


Kedves Szűz!

Nem lesz könnyű a mai napod. Érzékenyebb leszel a szokottnál. Olyan apróságra is ugorhatsz, ami egyébként elmegy a füled mellett. Hamar vitába keveredhetsz. Ez főleg azokat fenyegeti, akik közel állnak hozzád. Ne büntesd őket, se akarva, se akaratlanul! Uralkodj magadon, és ne keress bűnbakokat! Koncentrálj a munkádra! Most ez a legjobb terápia…


Kedves Mérleg!

Ma minden szavadra kínosan ügyelj! Semmit se mondj ki meggondolatlanul! Ha érzed, hogy az indulatok elöntenek, akkor különösen erősen uralkodj magadon, mert ha most dühödben vágsz oda valamit, akkor rövidesen vagy azonnal meg fogod bánni. Ez nem könnyű próbatétel. „Önmagunk ellen küzdeni a legnagyobb küzdelem”…


Kedves Skorpió!

Sok mindenre vágysz, de nem biztos, hogy mindent képes vagy finanszírozni. Ma a legfontosabb, hogy a kiadásaidat próbáld meg optimalizálni! Mondj le pár extra kiadásról! Pl. olcsóbban megúszod, ha te készíted a kávédat, a teádat, mint ha automatából veszed. Vedd észre ez ilyen apró dolgokat! Hiszen tudod jól, hogy sok kicsi sokra megy…


Kedves Nyilas!

Legyél ma elővigyázatos! Mindenáron kerüld a főnököddel való konfliktust! Pontosan tudod, hogy mibe köthet bele. Okosabb lenne, ha nem adnál neki okot erre. Koncentrálj a munkádra, és hozd ki magadból a legjobbat, a legtöbbet! Ne „hősködj”! Ne akarj mások helyett dolgozni! Elég, ha a saját munkádat tisztességesen elvégzed…

szylu
2009-12-15, 09:13
2009. december 15.


Kedves Bak!

Váratlanul pénz hullhat ma az öledbe: vagy találsz, vagy nyersz, vagy megtakaríthatsz egy kisebb összeget, vagy akár nagyobbat. Ez attól függ, hogy mekkora a hited. Örülj neki, de ne költsd el az egészet! Ugyanakkor valami aprósággal megjutalmazhatod magad. Megérdemled! Pl. vehetsz egy szép gyertyát, vagy beülhetsz egy kávézóba…


Kedves Vízöntő!

Ma egy barátodtól kellemes, sőt megtisztelő elismerést kaphatsz. Becsüld meg! Ez nem szokványos, mindennapi dolog. Ugyanakkor gondold át, hogy mit tettél te azért, hogy ő így lát téged! Fontos, hogy tisztában legyél az értékeiddel. A barátaid jobban ismernek, mint te magadat? Ez nem baj, de igyekezz „utolérni” őket!


Kedves Halak!

Az, ami nyomaszthat, akár életed legfontosabb állomása is lehet. Minden a hozzáállásodon múlik. Ma pl. a „hogyan tovább” kérdése fog foglalkoztatni. Tedd fel a kérdést, aztán fülelj! Meg fog érkezni a válasz. „Kopogtassatok, és megnyittatik! Kérdezzetek, és megválaszoltatik!” Kérd a jelet, és meg fogod kapni! De nem biztos, hogy ma…


Kedves Kos!

A mai napon minden okod meglesz a vidámságra. Már az alap sem rossz: energikus és derűlátó leszel. Ráadásul jó híreket is kapsz. Fogadd el, hogy mehetnek rendben is dolgok! Még véletlenül se kezdj el gyanakodni, és ne hidd, hogy meglesz ennek a böjtje! Élvezd, hogy jó napod van, adj hitet és energiát a környezetednek! Szükségük van rá, ill. rád…


Kedves Bika!

Mára kiderülhet, hogy a tegnapi munkahelyi ügy nem is akkora katasztrófa, mint elsőre látszott. Sőt, ha nem pánikoltál, akkor még nyertesen jöhetsz ki belőle. Újból beigazolódik, hogy kifizetődőbb tisztességesen, szorgalmasan dolgozni, hiszen a tetteid sokkal többet mondanak a hozzáállásodról, mint a szavaid. Ne törődj azzal, ha ezt mások másképp intézik!


Kedves Ikrek!

Ma nem lesz okod panaszra, ugyanis olyan találkozások várnak rád, amelyek teljesen felvillanyoznak. Ezek között lesznek baráti beszélgetések és szerelmi ügyek is. Nyisd ki a szemed! Ne hagyd „kínlódni” a másikat! Vedd észre, hogy mit érez irántad, de csak akkor viszonozd az érzéseit, ha őszintén tudod szeretni! Nem kell eljátszanod csak azért, hogy ne bántsd meg…


Kedves Rák!

Hogyan viszonyulsz a szolgálat témájához? Ma fontos, hogy önként vállalj valamit a közösségért, a többiekért! Időről időre mindannyian vizsgázunk: tudunk-e mások kedvéért tenni. Régen működött még a kaláka, amikor az emberek egymásnak segítettek, mert egyedül senki nem lett volna képes pl. felépíteni a házát, vagy levágni a disznót. Ez most hol tart?


Kedves Oroszlán!

Kitűnő formában és hangulatban leszel ma egész nap. Rengeteg energiád lesz, amelyből jut korlátlanul a környezetednek. Főleg a párod és/vagy gyereked fog ennek örülni. Szervezz velük valamilyen közös programot! Nem kell megvárni a hétvégét ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat. Egy kedd délutáni mozi vagy bowling is lehet szórakoztató.


Kedves Szűz!

Az otthonoddal kell ma foglalkoznod. Rakj rendet, és takaríts kicsit! Tudod jól, hogy amilyen rend van körülötted, olyan van benned is. Készülj fel arra, hogy ma valaki oda- vagy elköltözhet. Ne tekintsd ezt a személyed elleni támadásnak! Nem akar senki sem kitolni veled. A legjobb, ha rugalmasan és derűsen állsz hozzá az egészhez, így kellemes lesz a napod.


Kedves Mérleg!

Ha van gyermeked, akkor ma vele lehet egy fontos beszélgetésed. Mindenképpen szakíts időt rá! Fontos, hogy értsed, mi zajlik benne, mi foglalkoztatja. Kortól függetlenül minden gyereknek jólesik, ha a szüleit érdekli, hogy mi van vele, és persze nem csak a tanulás terén. Ha nincs gyermeked, akkor egy nálad fiatalabb ember is lehet a másik fél.


Kedves Skorpió!

A pénz körül fog forogni ma a gondolataid nagy része. Ezzel nincs semmi baj, ha nem csap át „görcsölésbe”. Tudod jól, és te is azt tanácsolnád másnak, hogy ne aggódjon a pénz miatt. Magadnak is add ezt a tanácsot! Emlékezz vissza, hogy eddig mindig megoldódott. Most sem lesz másképp. Fordítsd a figyelmedet derűsebb témákra! Foglalkozz a szeretteiddel, és tervezgessétek az ünnepeket!


Kedves Nyilas!

Ez egy remek napnak ígérkezik. Tele leszel energiával. Úgy érezheted, hogy körülötted forog a világ. Igazad van. Ne bánd! Tudd, hogy minél jobban vagy, a körülötted lévők is annál jobban lesznek! Ha megtelt a „serleged”, akkor itasd meg a „szomjazókat”! Az embereknek a szeretet mellett a figyelemre és a törődésre van a legnagyobb szükségük. Add hát meg nekik!

Syl
2009-12-15, 09:17
Kedves Bak!

Váratlanul pénz hullhat ma az öledbe: vagy találsz, vagy nyersz, vagy megtakaríthatsz egy kisebb összeget, vagy akár nagyobbat. Ez attól függ, hogy mekkora a hited. Örülj neki, de ne költsd el az egészet! Ugyanakkor valami aprósággal megjutalmazhatod magad. Megérdemled! Pl. vehetsz egy szép gyertyát, vagy beülhetsz egy kávézóba…jajjj de jó lenne:)hiába dolgozom két helyen nem ér semmit, mondjuk várok még 1-2 helyről pénzecskét:)

Zoo
2009-12-16, 12:00
Egyesitett horoszkop (IKREK)
május 22. - június 21.
Forás: http://horoszkop.szeretni.hu/


* Humanisztikus horoszkóp - énállapot

Ha madár volna, ágról ágra szállna, ha eldobott kavics, a víz színén kacsázna. Számára csupán egy a fontos: nem leragadni, nem mélyre merülni.

Az Ikreket mágnesként vonzza az, amirol még nem tud, amit még nem ismer. O az a kíváncsi, aki soha nem öregszik. Vékony, mozgékony és örökké húszéves. Mindenrol, de tényleg mindenrol tudnia kell. Vele élvezet a csevegés, élmény a pletykálkodás. Nem sokáig tud egy helyben ülni és egyetlen dologra koncentrálni. Így, mikor mulatságos történetbe fogsz, felvillanyozod, ám ha lelki problémáiddal traktálod, ásítozni kezd. A nevében található többes szám az életében is megmutatkozik: két diploma, két szakma, két munkahely, ( s már aki teheti) két autó, két szereto. Az ikerszavak is igen találóan jellemzik: jár-kel, lót-fut, tesz-vesz, izeg-mozog, locsog-fecseg. Felhangolt állapota erejét hamar felemészti, egyik pillanatról a másikra szinte letargiába esik. Ilyenkor csak ül, kiüresedett szemmel néz maga elé, és értetlenül hallgatja az aggódó kérdéseket: "Mi történt? Mitol lett rossz kedved?"

Az Ikrek életfilozófiája Karinthyé: laza lelki tartás. Semmit sem vesz túl komolyan. Nézopontja eredendoen kettos - minden igazságnak látja a fonákját, minden megállapításnak az ellenkezojét. Nem is érti, hogyan kötelezheti el magát valaki egyetlen eszme, egyetlen ügy, egyetlen ember mellett. Ezért aztán ha kategorikus kijelentést hall, kényszeresen ellentmond. O az örök kételkedo, a Hitetlen Tamás.

Gondolatai képesek egyszerre több sínen is futni. Egy idoben néz tévét, hallgat rádiót, ír levelet - s közben telefonon cseveg. Az esze vág, mint a borotva. Mindenrol tud (egy kicsit), mindenhez ért (egy kicsit), ám sokoldalúsága így is bámulatra méltó. Mindig valahonnan jön, mindig valahová siet és mindig késésben van.

Kíváncsisága egy gyermeké. Sohasem rest új dolgokat tanulni. Stílusa könnyed, s ha tollat vesz a kezébe, az szinte magától szaladni kezd a papíron. Imád adni-venni, kereskedni, közvetíteni, utazgatni, tudósítani. A mai kor embere. Olyan partner mellett, aki a kapcsolatot kalitkának tekinti, boldogtalan, ám ha hagyják szabadon repdesni, szívesen visszatér a fészekbe. A huséget egyedi módon értelmezi. A szavakkal bámulatosan zsonglorködik, bárkit bármirol meggyoz. Ha elvei ellenére tesz valamit, az nála nem következetlenség, hanem a körülményekhez való alkalmazkodás. Könnyedsége könnyuségnek, súlytalanságnak tunik, s ettol az Ikrek éppúgy szenved, mint a környezete. Ha nem nézik levegonek, ha nem veszik könnyedén, az sokat segít abban, hogy saját súlypontját megtalálja.

Az Ikrek intelligens, rugalmas, szellemileg nyitott típus. Gyors felfogóképessége, éles esze pótolhatatlan munkatárssá teszi elsosorban olyan helyzetekben, ahol a kapcsolattartásé, a rögtönzésé a foszerep. Társként valósággal "ablak a világra". Sokirányú érdeklodése, muveltsége, könnyed közlékenysége szinte kizárja, hogy a családi asztal köré kínos csend telepedjék.

Negatív esetben a fenti jó benyomást szétszórtsága, felületessége, megbízhatatlansága írja felül. Eufórikus, túlpörgetett állapotaiból gyakran zuhan hosszan tartó depresszióba. Az elvarratlan szálak, a megoldatlan problémák egyre csak halmozódnak körülötte. Társának, munkatársainak turoképességét legtöbbször pontatlansága, megbízhatatlansága, folytonos ellentmondási kényszere teszi próbára.
* Humanisztikus horoszkóp - játszmák

Közülük legismertebb az Eric Berne által részletesen ismertetett "Igen, de." elnevezésű, leginkább egy pingpongmeccsre emlékeztető játszma. Ennek során az Ikrek találomra felvet egy problémát, amire a másik egy megoldási javaslattal válaszol. Ezt az Ikrek egy ellenvetéssel üti vissza ("Igen, de."), mire az asztal túloldaláról új javaslat érkezik, amit az Ikrek ismét csak cselesen hárít. A (tetszőlegesen hosszú) menet végén a játszmába bevont fél egyszer csak kifogy az ötletekből és tanácstalanul széttárja a kezét. Az Ikrek, aki erre a pillanatra várt, diadalmasan leüti a labdát: " Na ugye, hogy te sem tudsz rajtam segíteni!" Egy-null.

Gyakori Ikrek játszma az Aesopus fabuláiból jól ismert "Tücsök és Hangya" történet. Ennek csattanója csupán annyiban tér el a mesétől, hogy ezúttal a Hangyának mégiscsak megesik a szíve a szegény, tehetséges, bohém művészen. S mivel az Ikrek Tücsök is eleve erre játszik, ezért egyetlen percig sem kell aggódnunk, mi lesz vele a hideg téli hónapokban. E játszmában a Hangya nyeresége az, hogy a Megmentő szerepében tetszeleghet, és hogy mindenki másnál hangosabban zokoghat a Tücsök temetésén (leginkább arra a tetemes adósságra gondolva, amit a szegény megboldogult kifizetetlenül vitt magával a sírba).

A fentiek mellett még három Ikrek játszma érdemel említést. Az első a "Hoppon maradt nyenyere". Itt hősünk lelkesen felbuzdít másokat, hogy hozzá csatlakozva valami pompás, nagyszerű dologban vegyenek részt: mondjuk menjenek el vele kirándulni. A feltüzelt barátok - a közben beköszöntött rossz idő dacára - már hajnali fél hatkor ott állnak a pályaudvar előtt, ám az Ikreknek se híre, se hamva. Két óra várakozás után, mikor már az utolsó vonat is elment, végre sikerül őt telefonon elérni. Álmos hangjában őszinte döbbenet és értetlenség: "Csak nem gondoltátok, hogy ilyen időben .? Nahát, nem hittem volna, hogy ennyire odavagytok egy kis kirándulásért! " A hoppon maradt, bőrig ázott társaság egymásra néz, és megállapítja, barátjuknak teljesen igaza van - épp csak azt nem értik, miért is érzik magukat ilyen elképesztően nyomorultul és megalázva.

Ezzel némileg rokon a "Kámfor" nevű játszma. Ennek során az Ikrek egy hozzá közel álló embert belevon valamely kockázatos üzleti vállalkozásba azzal, hogy minden rendben lesz, de ha mégsem, akkor ott van ő (illetve az ügyvédje, nagybátyja vagy zseniális adótanácsadója), s meglásd, a dolog ripsz-ropsz megoldódik. És mikor aztán törvényszerűen beüt a ménkű, az Ikrek úgy eltűnik, mint a kámfor. Így hát az, aki a játszma horgát bekapta, egyedül szembesül a következményekkel, s kénytelen maga vállalni a teljes anyagi és erkölcsi felelősséget.

Az Ikrek ingeréhsége és mélységiszonya magyarázza az oly gyakori "Viszketőpor" nevű játszmát. Itt a gyanútlan szemlélő csak azt tapasztalja, hogy az Ikrek irritálóvá, sőt, időnként kifejezetten idegesítővé teszi magát - igaz, jó érzékkel épp csak annyira, hogy el ne érje a "rászólási küszöböt". Sorsdöntő megbeszéléseken például firkálni kezd vagy az asztalt kapargatja, esetleg szétesik kezében a golyóstoll, amit azután megpróbál a darabjaiból összerakni (ezt a manővert különösen kedveli, mert a makrancos rugóval valóságos ötletparádé rögtönözhető).

Eszköz híján tehet szurka-piszka megjegyzéseket, amelyek ugyan sohasem bántók, de arra éppen alkalmasak, hogy kissé kizökkentsék vagy zavarba hozzák a másik felet. Az Ikrek el is éri a célját: egy idő után már senki sem ül le vele "komolyan beszélni", s nem is hoz szóba többé olyan témát, amely tőle túlzott figyelmet, vagy - uram bocsá' - koncentrált elmélyülést igényelne.
* Humanisztikus horoszkóp - sorskönyv

Az asztrológiai jegykarakterek közül a levegős triász (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) hordja a legbeszédesebb trikófeliratokat. Közülük is élen jár az Ikrek, akinek pólóján ez díszlik: "Minden dolognak két vége van - én a könnyebbiket fogom meg." Vagy esetleg ez a páratlanul tömör és lényeglátó gyöngyszem: " A vitamin a héjában van."

Az Ikrek gyermek jelszava: "Utálom, ami hosszú és unalmas." Márpedig mindaz, ami a "komoly és felnőtt" világ része, annak mondható. Hosszú és unalmas a családi ebéd, az óvodai csendes pihenő, a lefekvés előtti rendrakás és Károly bácsi esti meséje.

Így aztán a kis Ikrek olyan életet álmodik magának, ahol senki nem szólhat bele a dolgába, vagy ha mégis, akkor ő nyomban odébbállhat. Ebből formálódik azután a "Gyerekszoba" vagy "Disneyland" elnevezésű sorskönyv, amelyhez olyan miliő, munkahely és (gyakran idősebb) társ dukál, amely/aki megadja az Ikrek felnőttnek a hajdani rövidre szabott gyermekkor korlátlan meghosszabbítását. Így aztán a taxisok, az autókereskedők, a számítógépes játékfejlesztők és a playboyok éppúgy ezen a sorskönyvön osztoznak, mint az a gyermeklelkű popsztár, aki a házát körülvevő birtokra - saját szórakozására - egy teljes vidámparkot építtetett.

Hasonló indíttatású a "Tengeri szellő" életprogram is, amely tulajdonosától nem kíván egyebet, mint hogy könnyedén lengjen át az életen, nem hagyva több nyomot maga után, mint egy langyos, sós fuvallat. Az "Enyém a világ" sorskönyv gazdája sem uralkodni jött, hanem a lépten-nyomon kínálkozó lehetőségeket kihasználni (az Ikrek ifjak főként ezzel az élet-forgatókönyvvel a hónuk alatt választják az üzleti pályát).

Kifejezetten komor felhangokkal bír azonban az "Ahasvérus" elnevezésű (vesztes típusú) Ikrek sorskönyv, amelynek gazdája, miként a névadó Bolygó Hollandus, csak megy, megy, és sehol nem leli nyugtát. Ő az, aki már maga sem tudja, hogy hány válás is áll a háta mögött, életében már hányféle (fél )munkát végzett, és hány országban kért már ideiglenes letelepedési engedélyt.

Jellegzetes Ikrek forgatókönyv még a "Prométheusz" című. Dramaturgiáját követve a főhős trickster először alaposan átveri a világot (az üzleti partnereket, a biztosítótársaságot, az adóhatóságot vagy az államot), s utána már nincs is más dolga, mint várni a sziklára, a láncra és a menetrendszerű keselyűre (amelyik percnyi pontossággal meg is érkezik, és feladatához híven marcangolni kezdi hősünk máját). A keselyűt az esetek többségében valamely elhúzódó magánéleti probléma képviseli: meglepően sok sikeres üzletember ( trickster ) szenved - a megoldás minden reménye nélkül - gyötrelmes családi, párkapcsolati ügyek terhétől.
* Karma horoszkóp

Próbálj egy kicsit önkritikus lenni, ne értékeld túl saját magad, képességeid! Hallgasd meg a környezeted véleményét, fogadd meg a jó tanácsokat. Ne hozz felelőtlen döntéseket, alkalmazkodj másokhoz! Előző életedben ezt sajnos nem tetted meg.
* Hindu horoszkóp

Nincs kettősség benned a hindu asztrológia szerint. Sőt, inkább kitartónak és eltökéltnek lát, senki és semmi nem téríthet el céljaid megvalósításától. Állandóan terveken töröd a fejed, mindig újabb célokat eszelsz ki. A tényekkel is szembenézel, bár született idealista vagy, mégsem félsz a valóságtól. Olyan szerelemre van szükséged, amely állandóan ébren tartja érdeklődésedet; olyan párt keress magadnak, akiben megtalálod a számodra oly fontos lelki gazdagságot!
* Nyugati horoszkóp
Ikrek csillagjegy röviden

Fizikailag és szellemileg rendkívül mozgékony. Élénk, intelligens, értelmes, kíváncsi, ügyes, talpraesett.

Sokoldalú, minden érdekli, de hiányzik belőle az elmélyülés, az alaposság.

Rugalmas, könnyed, jól alkalmazkodó. Mint kettős jegynek gyakran több foglalkozása, munkája van, azokat is könnyen váltogatja. A szerelemben is hajlamos a párhuzamos kapcsolatokra. Sokat és szívesen utazik. Közlékeny, jó nyelvérzék és beszédkészség jellemzi. Rossz esetben felszínes, fecsegő, szétszórt, kapkodó, kiszámíthatatlan, elhamarkodott, szétforgácsolódó, megbízhatatlan, pletykás.

szylu
2009-12-16, 12:25
2009. december 16.


Kedves Bak!

Engedd, hogy mások lelkesedése átragadjon rád! A mai újhold is arra ösztökél, hogy gondolkozz pozitívabban! Lásd derűsebben a jövőt, ne a negatív dolgokból indulj ki! A vidámság és az optimizmus olyan magas rezgésű energia, amely megvéd a vírusoktól és a rossz történésektől. Nem keverendő össze a struccpolitikával, hiszen nem vak, csak meglátja a jót is…


Kedves Vízöntő!

Nagyon kellemes nap vár ma rád. Tele leszel álmokkal. Bátran álmodozz! Engedd el a fantáziádat! Sorold fel a dzsinnek, hogy mit parancsolsz! A mai újhold újabbakat is hoz neked. Ez is kerüljön fel a képzeletbeli listádra, de fontos, hogy ne sóvárogj, mert az a reménytelenséget, és elérhetetlenséget jelenti. Inkább gyermeki naivitással gondolj a vágyaidra!


Kedves Halak!

Időről időre meg kell újulni. Az újhold mindig a legjobb alkalom erre. A mai újhold neked a munkádban hoz új lehetőségeket. Egyrészt: hogy megmutasd, mit tudsz. Másrészt: hogy új célokat tűzz ki. Úgy járhatsz, mint a háromkirályok: ha követed a csillagot, akkor csodára fogsz lelni. Emeld fel hát a tekinteted! Tudd, hogy nincs lehetetlen és nincs „plafon”!


Kedves Kos!

Ma dél körül újhold lesz. Ez rád nézve kifejezetten kedvező hatású lesz. Azt erősíti meg, hogy jogosan nézel bizakodóan a jövőbe. Folytasd a megkezdett utat, dolgozz szorgalmasan, és bízz önmagadban! Csupa jó dolog vár rád. Azt se szégyelld, hogy képes vagy élvezni az életet! Sőt, hogy merészelsz akár szerelmet is érezni! De jobb lenne, ha hű maradnál…


Kedves Bika!

A mai újhold megnyugtatóan zárja le azt az ügyet, amely az elmúlt napokban aggodalommal töltött el, sőt elismeréssel gazdagodva jössz ki belőle. Engedd el az egészet, és fordítsd a figyelmedet az otthonodra! Ha akarsz valamit újítani a lakásodban, a szobádban, akkor a mai nap alkalmas erre. Vehetsz bármit, vagy készíthetsz saját kezűleg karácsonyi díszítést.


Kedves Ikrek!

Az újhold mindig valami újat hoz – vagy a megújulás lehetőségét. Neked a mai újhold új kapcsolat kezdetét jelzi. Ha még nincs párod, akkor ma olyan emberrel találkozhatsz, aki azzá válhat. Ha van már párod, akkor vele egy új szakaszba kerül a kapcsolatotok. A megújulás biztosan jót fog tenni. Vezessetek be új, mókás szokásokat! Ne engedjétek ellaposodni az együttlétet!


Kedves Rák!

A munka fontos része az életünknek, de az nem jó, ha azért panaszkodik valaki, hogy mennyi munkája van, mert ha elveszíti, akkor azért fog sopánkodni, hogy nincs. Te ne ess ebbe a hibába! A mai újhold arra buzdít, hogy újulj meg! Nem kell a régi munkádat elhagynod. Legalábbis egyelőre. Ha bírod, akkor mehet a kettő egy ideig párhuzamosan.


Kedves Oroszlán!

Eddig is kirobbanóan sok energiád volt, de a mai újhold ezt még fokozni fogja. Hasznosítsd ezt jó célokra! Segíts azoknak, akik elakadtak, vagy elvesztették a hitüket! Ha van gyermeked, akkor neki is adj egy kis energiát! Biztasd, és mondd neki, hogy mennyire büszke vagy rá! Ha még nincs gyermeked, és vágysz rá, akkor most mindent bele!


Kedves Szűz!

A mai nap remek alkalom arra, hogy valamit újíts az otthonodban. Ha tervezel bármit egy ideje, akkor most elkezdheted a kivitelezést. Ezenkívül szóba jöhet még átrendezés, vásárlás, felújítás stb. Minden eshetőségre legyél felkészülve! Az újhold azt mutatja, hogy nem kerülheted el a megújulást. Jobban jársz, ha önként lépsz, semmint kényszerből.


Kedves Mérleg!

A mai újhold új lehetőségeket mutat meg neked. Ha elég nyitott vagy, akkor észreveheted ezeket. Különösen akkor jársz jól, ha tanulsz, vagy ha tanulni készülsz. Az újhold mindennek kedvez, ami új. Találd ki, hogy mit, ill. miben szeretnél újítani, megújulni! Ez a pillanat a legjobb arra, hogy új útra lépj. Sokat lendíthet az ügyön, ha beszélsz is erről.


Kedves Skorpió!

A mai újhold új pénzforrást jelez a számodra. Legyél vállalkozó szellemű, és vágj bele, de ne kockáztass! Nem abból lesz sok pénzed, amit mások nem mernek bevállalni. Ne ebben tűnj ki! A legjobb lenne, ha szakembertől kérnél tanácsot. Ha te laikus vagy, nem tudhatod, hol vannak a csapdák. Minden szakmának megvannak azok a „fogásai”, amelyeket a szakemberek ismernek…


Kedves Nyilas!

Tegnap is jó napod volt, de ez ma még fokozódik. A mai újhold tálcán kínál mindent, amire vágysz. Elsősorban azt, ami a megújulásodat segíti. Épp ezért gondold át, hogy miben szeretnél megújulni! Külsőleg: hajad, öltözködésed, alakod? Belsőleg: gondolkodás, hitrendszer? Mindezt úgy tedd, hogy közben ne kritizáld, ne bántsd magad! Az elégedettség legyen az alap!

LOCO
2009-12-16, 20:36
2009. december 16.


Kedves Bak!

Engedd, hogy mások lelkesedése átragadjon rád! A mai újhold is arra ösztökél, hogy gondolkozz pozitívabban! Lásd derűsebben a jövőt, ne a negatív dolgokból indulj ki! A vidámság és az optimizmus olyan magas rezgésű energia, amely megvéd a vírusoktól és a rossz történésektől. Nem keverendő össze a struccpolitikával, hiszen nem vak, csak meglátja a jót is…


Kedves Vízöntő!

Nagyon kellemes nap vár ma rád. Tele leszel álmokkal. Bátran álmodozz! Engedd el a fantáziádat! Sorold fel a dzsinnek, hogy mit parancsolsz! A mai újhold újabbakat is hoz neked. Ez is kerüljön fel a képzeletbeli listádra, de fontos, hogy ne sóvárogj, mert az a reménytelenséget, és elérhetetlenséget jelenti. Inkább gyermeki naivitással gondolj a vágyaidra!


Kedves Halak!

Időről időre meg kell újulni. Az újhold mindig a legjobb alkalom erre. A mai újhold neked a munkádban hoz új lehetőségeket. Egyrészt: hogy megmutasd, mit tudsz. Másrészt: hogy új célokat tűzz ki. Úgy járhatsz, mint a háromkirályok: ha követed a csillagot, akkor csodára fogsz lelni. Emeld fel hát a tekinteted! Tudd, hogy nincs lehetetlen és nincs „plafon”!


Kedves Kos!

Ma dél körül újhold lesz. Ez rád nézve kifejezetten kedvező hatású lesz. Azt erősíti meg, hogy jogosan nézel bizakodóan a jövőbe. Folytasd a megkezdett utat, dolgozz szorgalmasan, és bízz önmagadban! Csupa jó dolog vár rád. Azt se szégyelld, hogy képes vagy élvezni az életet! Sőt, hogy merészelsz akár szerelmet is érezni! De jobb lenne, ha hű maradnál…


Kedves Bika!

A mai újhold megnyugtatóan zárja le azt az ügyet, amely az elmúlt napokban aggodalommal töltött el, sőt elismeréssel gazdagodva jössz ki belőle. Engedd el az egészet, és fordítsd a figyelmedet az otthonodra! Ha akarsz valamit újítani a lakásodban, a szobádban, akkor a mai nap alkalmas erre. Vehetsz bármit, vagy készíthetsz saját kezűleg karácsonyi díszítést.


Kedves Ikrek!

Az újhold mindig valami újat hoz – vagy a megújulás lehetőségét. Neked a mai újhold új kapcsolat kezdetét jelzi. Ha még nincs párod, akkor ma olyan emberrel találkozhatsz, aki azzá válhat. Ha van már párod, akkor vele egy új szakaszba kerül a kapcsolatotok. A megújulás biztosan jót fog tenni. Vezessetek be új, mókás szokásokat! Ne engedjétek ellaposodni az együttlétet!


Kedves Rák!

A munka fontos része az életünknek, de az nem jó, ha azért panaszkodik valaki, hogy mennyi munkája van, mert ha elveszíti, akkor azért fog sopánkodni, hogy nincs. Te ne ess ebbe a hibába! A mai újhold arra buzdít, hogy újulj meg! Nem kell a régi munkádat elhagynod. Legalábbis egyelőre. Ha bírod, akkor mehet a kettő egy ideig párhuzamosan.


Kedves Oroszlán!

Eddig is kirobbanóan sok energiád volt, de a mai újhold ezt még fokozni fogja. Hasznosítsd ezt jó célokra! Segíts azoknak, akik elakadtak, vagy elvesztették a hitüket! Ha van gyermeked, akkor neki is adj egy kis energiát! Biztasd, és mondd neki, hogy mennyire büszke vagy rá! Ha még nincs gyermeked, és vágysz rá, akkor most mindent bele!


Kedves Szűz!

A mai nap remek alkalom arra, hogy valamit újíts az otthonodban. Ha tervezel bármit egy ideje, akkor most elkezdheted a kivitelezést. Ezenkívül szóba jöhet még átrendezés, vásárlás, felújítás stb. Minden eshetőségre legyél felkészülve! Az újhold azt mutatja, hogy nem kerülheted el a megújulást. Jobban jársz, ha önként lépsz, semmint kényszerből.


Kedves Mérleg!

A mai újhold új lehetőségeket mutat meg neked. Ha elég nyitott vagy, akkor észreveheted ezeket. Különösen akkor jársz jól, ha tanulsz, vagy ha tanulni készülsz. Az újhold mindennek kedvez, ami új. Találd ki, hogy mit, ill. miben szeretnél újítani, megújulni! Ez a pillanat a legjobb arra, hogy új útra lépj. Sokat lendíthet az ügyön, ha beszélsz is erről.


Kedves Skorpió!

A mai újhold új pénzforrást jelez a számodra. Legyél vállalkozó szellemű, és vágj bele, de ne kockáztass! Nem abból lesz sok pénzed, amit mások nem mernek bevállalni. Ne ebben tűnj ki! A legjobb lenne, ha szakembertől kérnél tanácsot. Ha te laikus vagy, nem tudhatod, hol vannak a csapdák. Minden szakmának megvannak azok a „fogásai”, amelyeket a szakemberek ismernek…


Kedves Nyilas!

Tegnap is jó napod volt, de ez ma még fokozódik. A mai újhold tálcán kínál mindent, amire vágysz. Elsősorban azt, ami a megújulásodat segíti. Épp ezért gondold át, hogy miben szeretnél megújulni! Külsőleg: hajad, öltözködésed, alakod? Belsőleg: gondolkodás, hitrendszer? Mindezt úgy tedd, hogy közben ne kritizáld, ne bántsd magad! Az elégedettség legyen az alap!


"Kedves Kos!" nem vagyok kedves,jó?!:D

LOCO
2009-12-16, 20:38
Kos (3.21 - 4.19)
Kicsit kalandos hétre számíthatsz, kár hogy az izgalmasabb dolgok nem veled fognak történni és a boldog végkifejletnek csupán csendes szemlélője lehetsz. Egy rémes tévedés miatt kellemetlen helyzetbe kerülhetsz, amely miatt még sokáig hallgatni fogsz másoktól. A jövőről alkotott képedet kicsit át kell formálnod és sajnos nem túl jó irányba.

ó,de jóóó.

szylu
2009-12-17, 09:26
2009. december 17.


Kedves Bak!

Nem lesz könnyű a mai napod. Várhatóan a munkádban adódhat egy nehéz helyzet. Itt máris használhatod a tegnap tanultakat a bizakodásról. Kétségbeesés helyett keresd meg a feszültség valódi okát! Nincs akkora baj, mint elsőre gondolod. Amint elkezded elemezni a helyzetet, meg fognak mutatkozni a megoldások. Több is van, ezért válogathatsz…


Kedves Vízöntő!

Izgalmas dolgok várnak ma rád. Ha van párod, akkor ő lephet meg egy gyertyafényes vacsorával. Ha nincs még párod, akkor egy barátod vallhat az érzéseiről. Mindkét esetben vedd megtiszteltetésnek a figyelmességet! Reagálj derűsen és rugalmasan! Adj hangot a meglepetésednek és az örömödnek, de csak abba menj bele, amit fel tudsz később is vállalni!


Kedves Halak!

Sajnos a legjobb szándék is kevés, ha a másik nem partner. Ma azt tapasztalhatod, hogy csak azon lehet segíteni, aki hagyja, vagyis azon, aki meg akarja látni a megoldást, mert aki kesereg, az egyre jobban bezárul. Te ne kövesd el ezt a végzetes hibát! Vedd észre, hogy a sors mennyi segítséget küld neked! Legyél hálás mindazért, amit nap mint nap kapsz!


Kedves Kos!

Ma a munkádra kell koncentrálnod, különben hibázni fogsz. Ha emiatt „letolást” kapsz a főnöködtől, ne lepődj meg, és semmiképp se állj le vitatkozni! Ismerd el, hogy elrontottál valamit! Kötekedés helyett töltsd az idődet a korrigálással, mert ha felbosszantod a főnöködet, még rosszabbul is járhatsz. Ne add fel ezt a „labdát”! Cselekedj bölcsen!


Kedves Bika!

Vannak, akiket nyomaszt a felelősség. Szerencsére te nem tartozol közéjük. Ma ez hasznos tulajdonság lesz. Ezenkívül komolyan meg kellene fontolnod egy külföldi utazás, munka vagy tanulmány lehetőségét. Aztán ismét az otthonod átrendezése vagy felújítása fog foglalkoztatni, vagyis tele leszel tervekkel. De ne aprózd szét magad! Készíts tervet, és haladj aszerint!


Kedves Ikrek!

Ma a legfontosabb és legnehezebb feladatod a felelősséggel kapcsolatos. Nézz körül, és vedd észre, ill. vedd komolyan, hogy miért vagy kiért tartozol felelősséggel. Természetesen elsősorban magadért: a gondolataidért, a szavaidért és a tetteidért, de ezenkívül is vannak ügyek és emberek, amelyek, ill. akik tőled függenek. Ne engedd, hogy rossz legyen nekik a kiszolgáltatottság!


Kedves Rák!

Ma fontos kérdést tehet fel a párod. Ne legyints! Fontold meg jól, hogy mit válaszolsz! Ha nem tudod, mit mondj, akkor kérj gondolkodási időt! Ha még nincs párod, akkor szembe kell nézned a kérdéssel, hogy miért nincs. Ne bántsd magad! Inkább adj engedélyt magadnak arra, hogy megtaláld a társadat! Írd le és/vagy mondogasd: „Megérdemlem a boldog párkapcsolatot”!


Kedves Oroszlán!

Vigyázz ma az egészségedre! Ne öltözz nyáriasan, hiszen tél van! Ha felelőtlen vagy e téren, ne csodálkozz, ha megfázol! Fontos, hogy csinos legyél, és divatos, de az egészséged még fontosabb. Olyan buta trendek vannak időnként, amelyek kifejezetten károsak lehetnek. Pl. ha kinn van a derekad, vagy fedetlen a fejed esőben, havazásban…


Kedves Szűz!

A mai napon meglepődve tapasztalhatod, hogy az, ami másokat nyomaszt, számodra természetes és normális. Ez csak annyit jelent, hogy te erős vagy, és felelősségteljes. Neked magától értetődő, hogy vállalod a felelősséget a gondolataidért, a szavaidért és a tetteidért, de ezzel nem mindenki van így. Ezt már nemegyszer tapasztaltad…


Kedves Mérleg!

Sajnos ma egy családi ügy nyomasztóan hathat rád. Lehet, hogy megkeseríti az egész napodat. Nem tudsz a gondolattól szabadulni, és nem látod a helyes megoldást. Bölcs lenne beszélgetned erről egy jó barátoddal. Ne gyötörd magad! Kérj segítséget! Egy támogató személy jó meglátásokkal rávezethet, hogy mit tegyél. Vagy hogy hagyd most ez egészet!


Kedves Skorpió!

Ma jól gondold meg, hogy kinek mit mondasz! Felelőtlenül ne beszélj! Ha nem jártál utána az adott témának, akkor mondd azt, hogy „úgy hallottam…”, de jobb, ha ilyesmibe bele sem kezdesz. Vigyázz, mert „vizsgázol”. Ha most a fecsegés hibájába esel, akkor kínos helyzetbe kerülhetsz. Ez hosszú távra negatív hatással lehet rád, ill. a megítélésedre. Jobb és könnyebb megelőzni ezt.


Kedves Nyilas!

Ma a legfontosabb, hogy nagyon vigyázz a pénzedre! Ne költekezz felelőtlenül! Bajba kerülhetsz, ha most elkezded szórni a pénzt. Listával menj vásárolni, és csak azt vedd meg, ami azon szerepel! Hajlamos lehetsz beleszeretni valamibe. Pénztárcakímélő lenne, ha ez valami eszmei ügy lenne, és nem valami ruha, ékszer vagy illatszer…

szylu
2009-12-21, 15:10
2009. december 21.


Kedves Bak!

Ma a legfontosabb, hogy vigyázz a pénzedre! A kiadásaidra és a pénztárcádra is! Szerencsére ma este a Nap belép a Bak jelébe. Ez azt jelenti, hogy hamarosan itt van a születésnapod, és azt is, hogy eljött a te időd. Tele leszel energiával. Ez jól jön az előkészületekkor. Vállad fel, hogy jól vagy! Sugározd a környezetednek a derűt, és azt a hitet, hogy minden rendben van vagy lesz!


Kedves Vízöntő!

Ma nagyon érzékeny leszel. Amit eddig elengedtél a füled mellett, arra ma könnyen ugorhatsz. Nem lesz nehéz konfliktusba keveredni bárkivel, pedig jó lenne, ha észrevennéd, hogy a másik direkt provokál! Ezt teheti akarva, de akaratlanul is. A lényegen nem változtat: ne menj bele! Ettől függhet az ünneped hangulata. Nem ér az egész annyit, még akkor sem, ha neked van igazad…


Kedves Halak!

Az nem baj, ha a küszöbönálló ünnepek miatt izgatottságot érzel, de az igen, ha ettől ideges leszel. Ne kapkodj! Mindennel el fogsz készülni. Fontosabb, hogy vigyázz az egészségedre! Mindig óvatosan nyiss ablakot, nehogy megfázz, és minden módon védd magad a hidegtől! Öltözz melegen, igyál meleg teát és egyél forró levest! Ezek felmelegítik testedet-lelkedet.


Kedves Kos!

Egész délelőtt erős feszültség lesz jelen körülötted. Szerencsére te jól fogod érezni magad a bőrödben, ezért nem lesz nehéz kikerülni a konfliktusokat. Ettől függetlenül legyél megértő és türelmes mindenkivel! Ne legyints, ne szólj le senkit azért, mert rossz passzban van! Ha kell, akkor hallgasd végig! Csak akkor tegyél bármit, ha megkér rá!


Kedves Bika!

Szétszakítva érezheted ma magad. Reggel el kell döntened, hogy mit fogsz ma intézni. Nem lehet egyszerre két vagy több helyen jól teljesíteni. Megteheted, hogy bemész dolgozni, és ebédszünetben kiszaladsz megvenni a halat meg a pulykát, de tuti, hogy dekoncentrált leszel a munkádban. Ebből következik, hogy könnyen hibázhatsz, és estére hullafáradtan rogysz be az ágyba.


Kedves Ikrek!

Jókedvű és feldobott leszel ma. Arra vigyázz, hogy ez ne menjen a munkád rovására, ugyanis hajlamos leszel ma a szokásosnál is szétszórtabb lenni. Vigyázz a testi épségedre is! Ha nem összpontosítasz, akkor könnyen megsérülhetsz! Mindig arra figyelj, amit éppen csinálsz! Ne kalandozzon el a figyelmed egy percre se! Inkább legyél lassabb, semmint hogy bajod essen!


Kedves Rák!

A mai napon ésszerűen kell gazdálkodnod. Vigyázz a pénzedre, és figyelj a kiadásaidra! Jó lenne, ha nem kalkulálnád el magad. Írd össze előre, hogy mit akarsz főzni, sütni! Ehhez állíts össze bevásárlólistát, és csak azt vedd meg, ami azon szerepel, így elkerülheted, hogy feleslegesen költs. Nem nehéz sok pénzt kiadni így az ünnepek előtt, de nem jó emiatt eladósodni…


Kedves Oroszlán!

A legnehezebb ma az lesz, hogy ne fuss bele egyetlen konfliktusba se. A legkönnyebb ezen a napon összeveszni. Az ünnepek előtt ez nem lenne bölcs. Ne mérlegelj! Nem az számít, hogy mennyire áll közel hozzád az illető. Senkivel se veszekedj! Uralkodj magadon! A legjobb az lenne, ha humorral elvennéd a helyzet élét. Ha nevetni tudtok, akkor minden rendbe jön.


Kedves Szűz!

Meglehetősen felemás lesz a mai napod. Egyrészről nyugodtságot és kiegyensúlyozottságot érzel, másrészről viszont érthetetlen, zavaros eredetű feszültséget. Ennek lehet oka a fáradtság, de ez sincs kizárva, hogy a küszöbönálló ünnepek miatt vagy ilyen. Szeretnél már mindent megvenni, elkészíteni, és tudni, hogy a lehető legjobban sikerült minden…


Kedves Mérleg!

Ma reggel iszonyatos feszültség lesz jelen körülötted. Nem nagyon érted, hogy mitől ilyen ingerültek az emberek. Sajnos lesznek, akik kapkodva készülnek az ünnepre. Ne törődj velük! Ne ítélkezz, és ne akard kioktatni őket! Tedd a dolgod a saját tempódban! Mutasd meg, hogy lehet derűsen is intézni a dolgokat! Semmiképp se engedd elrontani a jókedvedet!


Kedves Skorpió!

Muszáj eldöntened, hogy ma a munkahelyeden vagy otthon akarsz-e helytállni. Nem fog menni mindkettő. Felesleges „halálra” hajszolnod magad. Ha lehet, vegyél ki szabit, és vedd meg az ünnepi menü alapanyagait! Ha dolgoznod kell, akkor koncentrálj a munkádra, és bízz meg valakit a bevásárlással! Hidd el, hogy más is ügyesen el tudja intézni!


Kedves Nyilas!

Ha reggel köd van, akkor különösen óvatosan közlekedj! Sajnos balesetveszély leselkedik rád. Ne adj esélyt neki, vagyis legyél körültekintő és nyugodt! Ha így teszel, nem fogsz megsérülni. Nem baj, ha „bénáznak” előtted, vagy udvariatlanul nyomakodnak. Legyints rá, és ne idegesítsd fel magad ilyesmiken! Mindig voltak és lesznek is faragatlan emberek.

szylu
2009-12-22, 09:18
2009. december 22.


Kedves Bak!

Ma még a tegnapinál is jobb formában leszel. Beszédes, nyitott és együtt érző hangulat fog jellemezni. Az előkészületek kapcsán sikerülhet mindent sokkal derűsebben és könnyedebben felfogni, mint a korábbi években. Beszélj a terveidről a családodnak, és vond be őket! Néma gyereknek anyja se érti a szavát, vagyis kérj segítséget, és megkapod!


Kedves Vízöntő!

Amennyiben ma mész bevásárolni, akkor ésszerűen költs! Írd össze előre, hogy mire van szükség, és csak azt vedd meg! Ezáltal elkerülheted, hogy túllépd a keretet. Nem lenne jó az ünnep miatt eladósodni. A pénzügyi terhek egyébként se tesznek jót a kedélyállapotodnak. Emiatt is fontos, hogy gazdálkodj okosan! Gondolj bele, nagyanyáink milyen kevésből kihozták az ünnepi menüt!


Kedves Halak!

Ne lepődj meg ma azon, hogy kicsit érzékenyebb hangulatban leszel! Nincs veled semmi baj. A meghatódás nem káros és nem elítélendő, de azért ne vidd túlzásba! Inkább a derűt erősítsd magadban! Emlékezz vissza, gyerekkorodban hogyan vártátok a karácsonyt! Nézhetsz karácsonyi mesefilmeket is. Ezek jó hatással lesznek a hangulatodra…


Kedves Kos!

Fel tudsz nézni valakire? Tisztelsz bárkit? Ha igen, akkor ki az? Ha nem, akkor miért nem? Gondolkodj el azon, mi szükséges ahhoz, hogy valakire fel tudj nézni! Fontos lenne, hogy legyen ilyen élő személy. Nem kell fanatikusan rajonganod érte, de jót tenne, ha találnál becsülendő tulajdonságokat az emberekben. Az nem visz előre, ha mindenkiben találsz kivetnivalót…


Kedves Bika!

Ma minden sokkal nyugisabb és kiszámíthatóbb lesz, mint tegnap volt. Ez jót fog tenni a hangulatodnak és a teljesítményednek is. Ha dolgozol, akkor gyorsan és gördülékenyen megy minden. Őrizd meg a derűdet! Ne engedd, hogy bárki vagy bármi kizökkentsen! Ha nem dolgozol, akkor az ünnepi előkészületekben fogsz jól haladni, de ne terheld túl magad!


Kedves Ikrek!

Szerencsés lenne ma szabit kivenned. Jobban jársz, ha ma elkezdheted az ünnepi előkészületeket, de ha dolgoznod kell, akkor ne most akard a legnehezebb feladatokat megoldani! Jobb, ha csak egyszerű rutinügyekkel foglalkozol. Amennyiben sok munkád torlódik össze, akkor kérj segítséget, vagy szólj a főnöködnek! Néma gyereknek anyja se érti a szavát…


Kedves Rák!

Senki sem vonhatja ki magát a küszöbön álló Karácsony egyre erősödő hatása alól. Te sem. Ma például érzékeny hangulatban leszel. Az nem baj, ha vannak érzéseid. Az se, ha könnyen meghatódsz. De az már nem jó, ha elsírod magad. Ettől ugyanis megijedhet, aggódhat a környezeted. Próbáld meg a meghatottságot felemelni, és hálává, majd derűvé alakítani!


Kedves Oroszlán!

Nem kell mindent egyedül elintézned. Sokkal könnyebb, gyorsabb és vidámabb pl. együtt bevásárolni. Ne akarj egyedül beleszakadni az előkészületekbe! Nem leszel jobban elismerve ettől. Sőt, a családod nem fogja érteni, hogy mennyit teszel azért, hogy az ünnepi asztalra annyi finomság kerüljön. Sokkal jobban fogják értékelni, ha adsz nekik is feladatot.


Kedves Szűz!

Állj meg a rohanásban egy pillanatra, és nézz az emberek szemébe! Nem az a lényeg, hogy az ünnepi asztalon mekkora pulyka van, hanem az, hogy képes vagy-e szeretettel átölelni a tieidet. Az előkészületeket ne akard egyedül lebonyolítani! Vond be a családodat! Mindenkinek adj egy kis feladatot! Ezzel nem terheled le őket, de okot adsz arra, hogy büszkék lehessenek magukra…Kedves Mérleg!

Az advent azt jelenti, hogy várjuk a fény megszületését. Ma ebben a szellemben tedd a dolgod! Ma van az év legsötétebb napja, ugyanis ma a legrövidebb a nappal és a leghosszabb az éjszaka, de benned és az otthonodban már kezd pislákolni a szeretet lángocskája. Ezt tápláld! Tegyél azért, hogy azok, akikkel együtt élsz, érezzék, hogy szereted őket!


Kedves Skorpió!

Remek formában leszel ma. A tegnapi idegeskedésnek és kapkodásnak nyoma sem lesz. A teendőid intézése mellett lesz ma időd beszélgetni is. Ez nagyon fontos. Ápold a kapcsolataidat! Jó, ha olyan emberek vannak körülötted, akikkel lehet kedélyesen csevegni. Ettől mindenki feltöltődik, és derűsebben folytathatja a dolgát. Adsz és kapsz is egyszerre…


Kedves Nyilas!

Legyél ma udvarias és figyelmes mindenkivel! A szüleiddel különösen! Kérdezd meg őket, hogy miben segíthetsz! Lehet, hogy nem akarnak terhelni, és ezért nem kérnek segítséget. Vedd észre, hogy nem bírnak már annyit, mint pár éve! Hálásak lesznek, ha gondolsz rájuk. Más családtagodnak is segíthetsz. Bárkinek jóleshet, ha figyelmes vagy vele…

Dió
2009-12-22, 09:34
Abszolút nem vagyok ma remek formában...

gyugyo
2009-12-22, 09:41
Abszolút nem vagyok ma remek formában...

de még lehetsz)

Dió
2009-12-22, 10:22
de még lehetsz)

Igazad van! Teszek is érte!:)

atis604
2009-12-22, 21:23
ezek az irományok egész eltalálják a dolgokat:)

Maris
2009-12-22, 22:40
Kedves Halak!

Ne lepődj meg ma azon, hogy kicsit érzékenyebb hangulatban leszel! Nincs veled semmi baj. A meghatódás nem káros és nem elítélendő, de azért ne vidd túlzásba! Inkább a derűt erősítsd magadban! Emlékezz vissza, gyerekkorodban hogyan vártátok a karácsonyt! Nézhetsz karácsonyi mesefilmeket is. Ezek jó hatással lesznek a hangulatodra…

:rolleyes:pffffff....na meg persze:p ez gagyi:D

fufala
2009-12-23, 08:43
ez nem is igaz, én csomó becsülendőt találok az emberekben, sőt mindig azt keresem bennük. hülyeség az egész :p:p
főleg becsülendő: őszinteség, becsületesség, hűség, bölcsesség, ész, kitartás, jószívűség, széles látókör, rugalmasság....és csomó ilyen tulajdonságú embert ismerek:cool:

szylu
2009-12-23, 14:07
2009. december 23.


Kedves Bak!

Szinte hihetetlen, de még ma is beszédes és derűs hangulatban leszel. A környezeted nem fog rád ismerni. Örömmel fogják tapasztalni, hogy nyitott és rugalmas vagy. Vedd észre, hogy ilyen is tudsz lenni! Döntsd el, hogy ez jobb-e, vagy az, amikor megkeményedsz, és elérhetetlen vagy! Szóval a mai nap kellemesen fog telni. Jókedvűen készülődhetsz.


Kedves Vízöntő!

Még ma is óvatosan kell költened, de ne görcsölj a pénz miatt! Ez elronthatja az ünnepi hangulatodat. Oldd meg kevesebből! Nem dől össze a világ, ha idén nem kerül libamáj, kacsamell vagy zserbó az asztalra, hiszen jól tudod, hogy nem ezen múlik az ünnep sikere. Fordítsd a figyelmedet egyéb értékekre! Pl. a szeretteidre, az egészségedre, vagy bármire, amit szeretsz!


Kedves Halak!

Akkor fogod ma a legjobban érezni magad, ha mindenre rugalmasan reagálsz. Ne ragaszkodj semmilyen tervedhez! Egészen izgalmas fordulatok történhetnek ma. Mindennek az előjele – vagyis hogy pozitív vagy negatív lesz-e – csak rajtad múlik. Az se zavarjon, ha az előkészületek csúsznak valaki vagy valami miatt! Megvár minden. Ne aggódj, kész leszel időben!


Kedves Kos!

Ez a mai nap csendesnek és nyugodtnak tűnik. Kellemes hangulatban készülhetsz a karácsonyra. Ne siess, intézz mindent kényelmes tempóban! Bármit csinálsz, hallgass közben karácsonyi dalokat! Kereshetsz olyan válogatást, amely egészen modern, de ha nem viszolyogsz a nosztalgiázástól, akkor hallgathatsz régi slágereket is. Figyelj arra, hogy egyik se irritáljon!


Kedves Bika!

Jó lenne, ha az ünnepi előkészületek „őrületében” jutna időd még a barátaidra. Ülj be velük egy hangulatos teázóba, vagy menjetek bowlingozni, biliárdozni. Ha az idő kedvez, akkor mehettek korcsolyázni is, vagy ihattok forralt bort az utcán. A lényeg, hogy jól mulassatok. A házimunka megvár, nem csinálja meg senki helyetted. Vidáman könnyebb lesz minden.


Kedves Ikrek!

Ellentmondásos lesz a mai napod. Egyrészt tele leszel ötletekkel a munkádat illetően, másrészt viszont az ünnepi előkészületek nyomaszthatnak. Vizsgáld meg, hogy meg akarsz-e felelni valamilyen elvárásnak! Itt az ideje, hogy úgy ünnepelj, ahogy az neked jó. Nem kell senkinek sem megfelelned. Akkor fogod jól érezni magad, ha vidáman, a saját stílusodban készülődsz.


Kedves Rák!

Ma is – a tegnapihoz hasonlóan – érzékeny lehetsz. Meglehetősen törékeny lesz a jókedved. Vigyázz rá, és ne engedd, hogy bárki összetörje! Ne törődj az önző, figyelmetlen, faragatlan emberekkel! Tudod jól, hogy mindig voltak – és sajnos lesznek is. Magaddal szúrsz ki, ha miattuk bosszankodsz. Ők ettől nem változnak meg, csak neked okoznak keserű perceket, órákat…


Kedves Oroszlán!

Lehet, hogy ma körülötted többen is érzékenyek lesznek. Ne ítéld el és ne is kritizáld őket! Mindenki a saját mentalitásának megfelelően éli meg a karácsonyt. Vannak, akiknek fájdalmas emlékeket jelent az ünnep. Veszteségeiket kell újból elgyászolniuk. Örülj neki, ha téged nem ért veszteség! Amennyiben mégis, akkor ma elengedheted mindet…


Kedves Szűz!

Számíts rá, hogy ma valaki váratlanul betoppanhat, vagy a párod valamivel hirtelen előáll. Reagálj rugalmasan! Mondd meg, hogy ez meglep, de ne zárkózz el semmitől! Meglátod, milyen jól fog elsülni az egész. Az ünnepi előkészületek megvárnak. Nem baj, ha nem minden a terveid szerint alakul. Fogadd ezt is derűsen, hiszen holnap karácsony lesz. Minden rendben van…


Kedves Mérleg!

A készülődés közepette ne feledkezz meg eleget inni! Fontos, hogy sok és jó minőségű vizet, teát, gyümölcs- vagy zöldséglevet igyál! Felkészítheted a gyomrodat ma azzal, ha frissen készítesz valamilyen „koktélt”. Pl. alma-narancs-sárgarépa vagy cékla-alma-citrom. Öntsd ezt egy hosszúkás pohárba, tegyél bele díszítésként narancskarikát, és rögtön könnyebb lesz a munka…


Kedves Skorpió!

Nagyon jó lesz a mai napod. Legyél bátran ismét gyerek! Készülj izgatottan és lelkesen a karácsonyra! Ne törődj azokkal, akik kapkodnak, és folyton panaszkodnak! Ők teljesen félreértelmezik az ünnep lényegét. Ha vannak gyermekeid, akkor velük együtt süss, vagy készítsetek pár házi díszt a fára, az ablakra és a tükrökre! Természetesen ezt gyerekek nélkül is megteheted.


Kedves Nyilas!

A mai napon a legfontosabb az otthon melege és édesanyád személye. Legyen mindkettőre időd! Édesanyád mindig mindent tolerál és elnéz. Ezt értékeld, de ne élj vissza vele! Ne kritizáld azért, mert szerinted túl nagy ügyet csinál a karácsonyból! Inkább kérdezd meg, hogy miben segíthetsz, és rakj rendet magad körül! Ezzel tiszteld meg az ünnepet!

Beatrice
2009-12-23, 17:33
Kedves Bak!

Szinte hihetetlen, de még ma is beszédes és derűs hangulatban leszel. A környezeted nem fog rád ismerni. Örömmel fogják tapasztalni, hogy nyitott és rugalmas vagy. Vedd észre, hogy ilyen is tudsz lenni! Döntsd el, hogy ez jobb-e, vagy az, amikor megkeményedsz, és elérhetetlen vagy! Szóval a mai nap kellemesen fog telni. Jókedvűen készülődhetsz.


Ez nagyon bejött:)

LOCO
2009-12-24, 17:50
Kos
(3.21 - 4.19) 2009 12.24.

A karácsony illata érződik mindenhol. Hála korábbi tervezéseidnek, számtalan meglepetéssel szolgálhatsz a számodra fontos embereknek. A friss levegő rád is hatással lesz, az ünnepek alatt különösen jó kedved lesz, örülni tudsz a természet szépségeinek és szeretteidből áradó melegségnek. Élvezd ki ezt a hangulatot, hatását jó sokáig érezheted majd, feltöltődésed energikussá tesz.


:D:D:D

LOCO
2009-12-28, 14:01
Kos
(3.21 - 4.19)

A mai napon egy többirányú útelágazáshoz érkeztél és teljesen tanácstalanul toporogsz, merre tovább. Igyekezz határozottan dönteni, mert időveszteséged hatalmas károkat okozhat később.


2009. december 28.

LOCO
2009-12-30, 11:22
2009.12.30
Kos
(3.21 - 4.19)

Ma amit meglátsz, azt meg is veszed. Képtelen vagy ellenállni bárminek, ami az utadba kerül és egy kicsit is megtetszik. Képes vagy bármiről meggyőzni magad, hogy az már nélkülözhetetlen számodra.

na erre kiváncsi vagyok:D

Susu
2009-12-31, 22:29
Horoszkóp 2010

Kos horoszkóp 2010
Felfogtad, abból az évből, amely pont elmúlt, hogy egyedül nem élhetsz a földön, egyedül nem lehetsz boldog, az ember társas lény. Megértetted, hogy a szerelemhez nem csak te kellesz, kész vagy továbblépni. Igaz kellett egy kis idő, hogy ezt megértsd.
Olvasd tovább a kos 2010-es horoszkópját >>>


Bika horoszkóp 2010
A nagy átalakulások éve folytatódik. Az elmúlt években, amikor a Szaturnusz azon fáradozott, hogy ráébresszen dolgokra és a frusztráltságot elűzze, eljött az idő a cselekvésre. Az akarat nem játszik olyan sokat mint eddig tette, és úgy érzed, hogy ha valamit elterveztél az be is következik.
Olvasd tovább a bika 2010-es horoszkópját >>>


Ikrek horoszkóp 2010
Szegény Ikrek, még el sem kezdődik a 2010-es év és te már a sorsoddal kapcsolatos kérdéseket keresed, hiszen azt hiszed rossz neked.
Olvasd tovább az ikrek 2010-es horoszkópját >>>


Rák horoszkóp 2010
A 2010-es év első három hónapja idegességgel és nyugtalansággal telik. Ennek ellenére a február sikeres lehet ha materiális befektetést szeretnél eszközölni.
Olvasd tovább a rák 2010-es horoszkópját >>>


Oroszlán horoszkóp 2010
A 2010-es év felejthetetlen lesz számodra, a legnagyobb élmények magánéletedben érnek. Nagy leckét kell megtanulnod, éspedig az agresszívitás és a birtoklási vágy leküzdését, a partnerednek joga van szabadon dönteni. Meg kell tanulod értékelni a pillanatot, ugyanakkor türtőztetned kell erős szexuális vágyaidat. A sport tevékenységek nagyon jól karbantartanak majd, segítenek elégetni a felesleges energiákat.
Olvasd tovább az oroszlán 2010-es horoszkópját >>>


Szűz horoszkóp 2010
2010-ben sok próbatételen kell átess. 2010 júliusáig darabokra tépnek a körülmények, nagyon nehéz lesz kiválasztani mit is szeretnél az életben.
Olvasd tovább a szűz 2010-es horoszkópját >>>


Mérleg horoszkóp 2010
2010-ben nagyon vakmerőnek érzed magad. Lassítani kell a tempón, legalábbis 2010 májusáig mindenképpen, gondjaid adódhatnak a törvénnyel. Munkahelyeden is nagy a lelkesedésed, kollégáid azonban gyanúsan szemlélik mindezt.
Olvasd tovább a mérleg 2010-es horoszkópját >>>


Skorpió horoszkóp 2010
Miután eltelik a január, ami nagyrészt nyugodt hónapnak tudható be, két, igencsak zsúfolt hónapra számíthatsz, mert ilyen lesz a február és a március. Nagyon figyelmes kell légy az üzleti ügyeidnél és a materiális problémák megoldásában. Egészségeddel komoly gondok adódhatnak. Családod egészsége sem a legjobb.
Olvasd tovább a skorpió 2010-es horoszkópját >>>


Nyilas horoszkóp 2010
Az év legerősebb csillagjegye vagy. A legerősebb, a legagresszívebb és a legdominánsabb. Két harcos és életteli bolygó hatása alatt vagy 2010-ben: a Plutó és a Mars. Más szavakkal ambuláns bomba vagy. Ez az év több hónapja alatt érezhető lesz rajtad, kezdve a márciustól egészen szeptemberig.
Olvasd tovább a nyilas 2010-es horoszkópját >>>


Bak horoszkóp 2010
A 2010-es év a versengésről szól majd, félelmetes ellenségekről, különböző veszteségekről. 2010 márciusától a család erős konfliktusok lesz, legfőképpen áprilisban. Érzed, hogy el kell szakadnod a családtól, válások és otthonelhagyások léphetnek fel.
Olvasd tovább a bak 2010-es horoszkópját >>>


Vízöntő horoszkóp 2010
Íme az év leginnovatívabb és legeredetibb csillagjegye. Semmi új nem lesz a nap alatt, évek óta csak az ötletvilágban élsz. Mi lenne a különbség ? 2010-ben néhány ötletet meg is valósíthatsz. Ezt a leckét kell asszimilálnod az elkövetkezendő években.
Olvasd tovább a vízöntő 2010-es horoszkópját >>>


Halak horoszkóp 2010
Az egyedüllét érzése mellett, 2010-ben sok kihívásnak kell eleget tegyél, a balszerencse sem kerül el, sokszor csalódsz abban a környezetben amelytől nem várnád el a csalódást. Elszigeteled magad még jobban, az ideálok világába menekülsz, amelyet csak te ismersz.
Olvasd tovább a halak 2010-es horoszkópját >>>


Bővebben-->
http://twice.hu/index.php/horoszkop-2010/43-horoszkop-2010/2169-horoszkop-2010.html

fufala
2010-01-01, 03:27
ez amúgy pillanatnyilag baromira találó, pont ezért is fogok elköltözni az egyik csoptársamhoz, h társaságban legyek, olyanban, ami inspiráló, már lassan megin félévente költözök, de nyáron meg Irma jön, onnantól meg vele fogok lakni legalább egy évig:)
ja amúgy elvileg kos, gyakorlatilag ez nem igaz sztem :P

fufala
2010-01-01, 14:44
a szerelem témáról inkább ne is beszéljünk:rolleyes:

Maris
2010-01-02, 23:17
Szerencsére a július hónap neked is meghozza a napsütést. Innentől kezdve sok szakmai sikerben lesz részed, nyugodt, jóakaró és bőkezű leszel. Még a szerelemre is lesz időd. Miért is ne ? Elfelejtetted, hogy ez a szó is létezik a szótárban ?

Egészségi állapotod igencsak gyenge lesz 2010-ben.

Idegeiddel adódhatnak problémák. Egészség szempontjából családodban is problémák adódhatnak, legfőképpen a férfiak körében

:lol: szóval jó szar lesz az év
ez pedig a facebook teszten jött ki...

Ez egy örömteli , játékos év, tele új kapcsolatokkal és új érdeklődéssel. Fejezd ki magad, lépj a dolgok közzéppontjába és élj társasági életet. Felejtsd el a hosszú távú tervezést, csak élvezd az életet, ne hozz fontos döntéseket a jövődről. Az előadóművészi pálya csalogat, így ideje a legjobb arcodat mutatnod. Fejleszd a szavak terén a kézségedet - írott vagy szóbeli. Az élet a te színpadod, hát élvezd! Idén learathatod, amit az első évedben vetettél. Ez a virágzásod éve.

fujin
2010-01-03, 00:22
Horoszkóp 2010 Halak horoszkóp 2010
Az egyedüllét érzése mellett, 2010-ben sok kihívásnak kell eleget tegyél, a balszerencse sem kerül el, sokszor csalódsz abban a környezetben amelytől nem várnád el a csalódást. Elszigeteled magad még jobban, az ideálok világába menekülsz, amelyet csak te ismersz.
Olvasd tovább a halak 2010-es horoszkópját >>>


Bővebben-->
http://twice.hu/index.php/horoszkop-2010/43-horoszkop-2010/2169-horoszkop-2010.html

...hát ez csodálatos... :o ...szóval marad minden ugyanígy, mint eddig? :wtf: :D

tommer
2010-01-03, 00:34
[QUOTE=Susu;850578]Horoszkóp 2010


Szűz horoszkóp 2010
2010-ben sok próbatételen kell átess. 2010 júliusáig darabokra tépnek a körülmények, nagyon nehéz lesz kiválasztani mit is szeretnél az életben.
Olvasd tovább a szűz 2010-es horoszkópját >>>


Na szóval 2010-ben se lesz unatkozás!!!!!!!:dry:

Maris
2010-01-03, 10:46
...hát ez csodálatos... :o ...szóval marad minden ugyanígy, mint eddig? :wtf: :D

az olvass tovább szekcióban van az,amit én kopiztam be...h nem elég h szar lesz,még beteg is leszel...sőt az idegeid is felmondhatják a szolgálatot:persze::D

káosz pacsi?:p

gyugyo
2010-01-03, 11:28
2010 re:
" Ajándékokban gazdag évre számíthatsz, de ez nem azt jelenti, hogy te magad is adni fogsz. Ebben az évben sok utazásban lesz részed, amelynek pénzügyi vonzata van. "
inkább ne:D elég volt az "utazásokból":D

fujin
2010-01-03, 11:41
az olvass tovább szekcióban van az,amit én kopiztam be...h nem elég h szar lesz,még beteg is leszel...sőt az idegeid is felmondhatják a szolgálatot:persze::D

káosz pacsi?:p

...tetszik, nem? :p .o/ ;)

...am olvastam én is, egészen le is nyűgözött, h mennyi pozitív hatásra számíthatok... :D :lol:

Maris
2010-01-03, 11:49
...tetszik, nem? :p .o/ ;)
...am olvastam én is, egészen le is nyűgözött, h mennyi pozitív hatásra számíthatok... :D :lol:

hogyne...lassan már lételemem:p

szólj majd mikor tervezik felmondani az idegeid a szolgálatot...én is igyekszem úgy időzíteni és akkor majd együtt dominózhatunk leszedálva Lipótmezőn...:Dszenzációs lesz...sok új érdekes nézőpont,legális drogok,nyugalom:persze::D

LOCO
2010-01-05, 18:08
Ámor most kész kilőni nyilait, igyekezz tehát minden adódó alkalmat úgy kihasználni, amennyire csak lehet. Azért vigyázz, nehogy nagyon megsebezd magad.

HÁPFF

2010. január 5. kos

Tulip
2010-01-05, 18:25
2010 re:
" Ajándékokban gazdag évre számíthatsz, de ez nem azt jelenti, hogy te magad is adni fogsz. Ebben az évben sok utazásban lesz részed, amelynek pénzügyi vonzata van. "


vagyis ottmaradsz mosogatni a tripnagykerben :D :D

szylu
2010-01-06, 16:39
Bika horoszkóp 2010
A nagy átalakulások éve folytatódik. Az elmúlt években, amikor a Szaturnusz azon fáradozott, hogy ráébresszen dolgokra és a frusztráltságot elűzze, eljött az idő a cselekvésre. Az akarat nem játszik olyan sokat mint eddig tette, és úgy érzed, hogy ha valamit elterveztél az be is következik.


öö hát sosem éreztem magam fusztráltan :) szóval ez nem nagyon jött be, viszont a célom elérése valóban beteljesülni látszik :rolleyes:

szylu
2010-01-06, 16:41
2010. január 06.


Kedves Bak!

Ne engedd, hogy bárki vagy bármi elterelje a figyelmedet! Minden erőddel koncentrálj a munkádra! Vállald a felelősséget, akkor is, ha esetleg hibázol! Meglátod, sokkal jobban jársz, ha nem mutogatsz másokra, de ha nem te vétettél, akkor védd meg magad! Ehhez szükséged lesz adatokra. Ne beszélj a levegőbe! Mindig támaszd alá tényekkel az érveidet!


Kedves Vízöntő!

Elemedben leszel ma. Ezt vártad. Végre felpöröghetsz a szokásos fordulatszámodra. Minden visszatér a régi kerékvágásba, bár ez már nem lesz többet a régi, de ne bánd! Örülj, hogy változol, hiszen a fejlődés változással jár. Az pedig hol fájdalmas, hol nem. Hol gyorsabb, hol lassabb. Ez az élet rendje. Tiltakozni, ellene menni botorság…


Kedves Halak!

Ma a legfontosabb feladatod, hogy semmit se gondolj, mondj vagy tegyél felelőtlenül! Mindenben legyen ott a következmények vállalása, mert ha meg akarod úszni, tuti „lebuksz”. Ez már eddig sokszor bebizonyosodott, ezért jobban jársz, ha nem teszteled az elméletet. Tudhatod, hogy két pont között legrövidebb út az egyenes, vagyis a legkifizetődőbb egyenesnek lenni.


Kedves Kos!

Akár tetszik, akár nem, felelősséggel jár a párkapcsolat. Ha van párod, akkor ma ezzel kell szembesülnöd. Jó lenne, ha nem úgy élnéd meg, hogy a másik korlátoz téged. Szó sincs erről. Ha így érzel, akkor valami benned nincs a helyén. Amennyiben nincs párod, gondolkozz el: lehet-e az oka ennek az, hogy mindennél jobban félted a szabadságodat!


Kedves Bika!

Törődnöd kell az egészségeddel. A tested csak addig szolgál, amíg megadod mindazt, amire szüksége van: tápláló étel, friss levegő és mozgás. Ha fáj valamid, akkor menj orvoshoz! Nem kell együtt élned a fájdalommal. A lélek üzen a tünetek által, hogy változtass valamin. Jó lenne, ha megfejtenéd, mit kell másképp csinálnod ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben.


Kedves Ikrek!

Nagyon jó formában leszel ma. Megint könnyeden és derűsen fogod intézni az ügyeidet. Párhuzamosan akár többet is. Arra vigyázz, hogy a mennyiség ne menjen a minőség rovására! Mérd fel reálisan az idődet, hogy ne kelljen kapkodni, és legyen mindig „B terved”! Ez akkor kellhet, ha mégis csúszol a határidőkkel. Sajnos nem mindig elég, ha te rugalmas vagy…


Kedves Rák!

Téged mindig a családi ügyek viselnek meg leginkább, ezért jobb, ha ma felkészülsz rá, hogy idősebb családtagokkal, ill. szülőkkel kell többet törődnöd. Ne vedd nyűgnek! Örülj, hogy van kiről gondoskodnod! Legyél végtelenül türelmes és megértő! Ha nem is tudod még, de sejtheted, hogy az öregség nem kellemes teher. Ilyenkor minden nehezebb, mint fiatalkorban…


Kedves Oroszlán!

Vigyázz ma magadra! Közlekedj és mozogj óvatosan! Nem lenne jó, ha év elején megsérülnél. Most a legveszélyesebb rád nézve az, ha felelőtlenül kapkodsz. Jobban jársz, ha ma mindent lassan, komótosan intézel. Nem leszel kész előbb, ha sietsz. Ismered már magad annyira, hogy pontosan tudod, a sietség idegeskedéssel jár, és ez nem szül semmi jót…


Kedves Szűz!

Ne ijedj meg! Nem kell aggódnod, de ma megfontoltan, felelősségteljesen költs! Oszd be a pénzedet! Készíts tervezetet a kiadásaidról! Így látni fogod, hogy kb. mire számíthatsz. Lehet, hogy lezárul egy időszak, amikor nem volt szükség házi költségvetésre. Ne sajnáld! A tervszerű, tudatos vásárlás meg fogja hozni a várt eredményeket. Kiderül, hogy jobban állsz...


Kedves Mérleg!

Ma végre jobb formában leszel. Arra ügyelj csak, hogy ne vidd túlzásba a terhek cipelését. Ne gondold, hogy mindenért te vagy felelős! Határozottan hasítsd le magadról mindazt, ami nem rád tartozik! Akinek nem inge, ne vegye magára! – tartja a mondás is. Minek mártírkodnál? Miért szenvednél más helyett? Nem vagy, nem lehetsz mazochista...


Kedves Skorpió!

Felelősséggel beszélj ma! Vigyázz, hogy kinek mit mondasz! Attól, hogy benned nincs rossz szándék, és nem ferdíted el a történetet, még ne hidd, hogy a másik nem fogja megtenni! Sajnos így alakul ki a pletyka. Jobban jársz, ha csendben maradsz. A „beszélni ezüst, hallgatni arany” elvet érvényesítsd! A hallgatás nemcsak csendet jelent, hanem azt is, ha meghallod a másikat…


Kedves Nyilas!

Nincs kizárva, hogy ma egy barátod a segítségedet fogja kérni. Mielőtt pénzt adsz neki, próbáld megtudni, hogy miért került ilyen helyzetbe! Nem az ítélkezés a dolgod, hanem az, hogy külső szemlélőként rávilágíts az okokra. Mindezt udvariasan, de határozottan tedd! A barátok felelőssége, hogy figyelmeztessék egymást, ha olyasmit látnak, ami nem jó irány…

gyugyo
2010-01-06, 16:46
vagyis ottmaradsz mosogatni a tripnagykerben :D :D

jaja:D

szylu
2010-01-07, 16:07
2010. január 07.


Kedves Bak!

Nem kell megijedned, de jobb, ha számítasz rá, hogy a főnököd kérdőre fog vonni. A stílusa vagy maga a szituáció nem lesz túl kellemes, de jobb, ha ezzel nem törődsz. Neked az a dolgod, hogy a tudásod szerint dolgozz. Ha valakinek valami nem tetszik, akkor szól, te pedig kulturált módon reagálhatsz. Épp ezért a pusmogásra nem is kell semmit mondanod, csak ha konkrét dolog hangzik el…


Kedves Vízöntő!

Szellőztess ma sokat! Még jobb lenne, ha minél többet lennél a szabadban. A friss levegőtől magadra találsz. A sikereid mindig abból jönnek, amit szívesen és lelkesen teszel. Így minden sokkal gyorsabban és hibátlanul fog menni. A fontosabb és nehezebb feladatokat időzítheted mára. Most már nem fogsz erőlködésnek érezni semmit…


Kedves Halak!

„Aki menni akar, arra fel kell segíteni a kabátot” – mondták dédanyáink. Ha ma úgy alakul, hogy valaki kilép az életedből, akkor ne akard visszatartani! Engedd útjára szeretettel! Adj hálát, hogy megismerhetted, és áldd meg! Nem kell lemondanod róla, de most el kell engedned. Ne sajnáld se magadat, se őt! Örülj, hogy részese volt az életednek!


Kedves Kos!

Nem lesz ma feszültségmentes a napod. Készülj fel, hogy a párod a szokásosnál nyűgösebb lesz, főleg, ha elhanyagolod. Meg tudod előzni a perpatvart, ha kettesben töltöd vele a délutánt vagy az estét. Ha nincs párod, akkor türelmesnek kell lenned valakivel, még akkor is, ha időrablónak tartod. Vedd észre, hogy milyen nagy szüksége van az illetőnek a figyelmedre!


Kedves Bika!

Az egészséged megőrzése nem mehet kampányszerűen. Ma is tenned kell érte, és majd holnap is. Tedd rutinná a reggeli tornát! Menj ki a szabadba, vagy nyiss ablakot, és a friss levegőn mozgasd át kicsit a testedet! Ezzel bemelegíted a napi feladatokra. Figyelj arra, hogy napközben minél többet szellőztess! A friss levegő aktívabbá teszi testedet, szellemedet.


Kedves Ikrek!

Ne engedd, hogy bárki korlátozzon abban, hogy kreatív lehess! A kreativitás olyan adomány, amely az önkifejezés, ill. önmegvalósítás egyik alapvető formája. Ma keresd meg, hogy miben élheted ezt ki! Zenében? Írásban? Nem kell felvenned profi művészekkel a versenyt, elég, ha a magad örömére teszed, amit teszel. Külön szerencse, ha ez kapcsolódik a hivatásodhoz…


Kedves Rák!

A mai napon az otthonoddal lesz egy kis dolgod. Mivel fogyó hold van, sokkal gyorsabban haladhatsz a takarítással és a rendrakással. A selejtezés is aktuális lehet. Válogass, és dobj ki minden feleslegessé vált holmit, ne ragaszkodj kacatokhoz! Eközben ne feledkezz meg a párodról, kérd ki a véleményét! Nehogy megbántsd azzal, hogy megválsz valamitől, ami neki fontos.


Kedves Oroszlán!

Jobb, ha felkészülsz ma arra, hogy egy nagy jelentőségű beszélgetés vár rád. Ne húzódozz! Itt az ideje, hogy valaki kimondja helyetted azt, ami a problémáidat okozza. Nem kell szó szerint elfogadnod, de érdemes elgondolkodnod a hallottakon. Tudod jól, hogy sokszor a kellemetlen dolgok visznek előre, azért, mert frusztrálnak, és mozdulásra késztetnek…


Kedves Szűz!

Sokba kerülnek a gyerekek. Ez nem új megállapítás. Különösen, ha van saját gyermeked. Lehet, hogy ma nemet kell mondanod egy kérésükre. Ne sajnáld őket! Nem kell terhelned őket a részletekkel, de elkezdhetik megtanulni a belátást. Nem lesz ettől semmi bajuk. Ha nincs gyermeked, akkor a benned lakó gyermeket kell kordában tartanod, főleg a költekezés terén.


Kedves Mérleg!

Ha eleget alszol, akkor ma ismét kellemes, derűs társaság leszel. Újból az leszel, akit imád a környezeted: közlékeny, segítőkész és figyelmes közösségi ember. Erre nemcsak a kollégáidnak, hanem a családodnak is szüksége van most, mivel egy otthoni ügy sok idődet és energiádat veheti igénybe. Igyekezz, hogy a lehető leggyorsabban megoldódjon a dolog!


Kedves Skorpió!

Ne csodálkozz, ha ma olyan emberekkel lesz dolgod, akikből csak úgy dől a szó! Ne kövesd a példájukat, te maradj csendben! Persze ha van kedved, kapcsolódj be a társalgásba, de csak akkor, ha van mondanivalód! Figyeld meg, hogy az emberek milyen sokat beszélnek feleslegesen! Sokan azt hiszik, hogy csak így kapnak figyelmet…


Kedves Nyilas!

Sokba kerülhet ma egy hobbid. Fontold meg jól, hogy költesz-e rá! Nem kell lemondanod semmiről, de lehet, hogy kicsit halasztanod kell. Ha így van, ne kezdd el sajnálni magad! Gondolj arra a régi bölcsességre, miszerint „a lemondás nemesíti a lelket és acélosítja a testet”! Bizonyára nem véletlen, hogy a beavatások előtt rendszeresen böjtöltek az emberek.

szylu
2010-01-08, 09:51
2010. január 08.


Kedves Bak!

Napközben dolgozz, építsd a karrieredet, de este kapcsolódj ki! Jót fog tenni, ha elmész a barátaiddal valami kellemes helyre. Ha kedvez az idő, akkor korcsolyázhattok vagy fakutyázhattok, de csak akkor és ott, ahol biztonságos a jég. Ha nincs ilyen, akkor menjetek bowlingozni vagy tollasozni! A lényeg, hogy mozogjatok, és nevessetek minél többet.


Kedves Vízöntő!

Reggel és kora délelőtt még remek formában leszel. Könnyen és gyorsan elintézhetsz bármit, de vigyázz, mert később egyre feszültebb és ingerlékenyebb lehetsz! Jó lenne, ha nem mondanál ellent a főnöködnek. Ne vágd magad alatt a fát! Ne akard bebizonyítani, hogy neked van igazad! Jobban jársz, ha az idő, ill. a tények igazolnak téged.


Kedves Halak!

Délelőtt még nem, de délutánra már elemedben leszel. Jobban jársz, ha a nap második felére ütemezel be jelentősebb ügyeket. Bár az is igaz, hogy jön a hétvége, és nem kellene teljesen leamortizálni magad. Találd meg az arany középutat! Sürgölődj, de ne fáraszd ki magad teljesen! Nem lenne jó, ha egész hétvégén az ágyat nyomnád a kimerültség miatt.


Kedves Kos!

Amennyiben a mai napon megbeszélést, egyeztetést jól akarsz időzíteni, akkor azt reggelre, ill. kora délelőttre tedd! Most működik a „ki korán kel, aranyat lel” elve. A nap második fele inkább a csendes tevékenykedésnek kedvez. Lehet, hogy ekkor már fáradtabb leszel, ezért is lenne tanácsos viszonylag rövid napot tartanod. Menj haza korán, és pihenj le mielőbb!


Kedves Bika!

Ma fejtörést okozhat neked valaki. Szeretnéd, de nem nagyon tudod megérteni. Lehet, hogy nem is ez a dolgod vele, hanem inkább az, hogy elfogadd őt olyannak, amilyen. Valójában mindannyian arra vágyunk, hogy ne akarjon megváltoztatni minket a külvilág, hanem olyannak szeressenek, amilyenek vagyunk, hiszen az igazi szeretet elfogadó és nem kritikus…


Kedves Ikrek!

Reggel, ill. kora délelőtt még jó formában leszel. Érdemes ekkorra időzíteni a komolyabb ügyeket. Délutánra fáradtabb, ill. „szétfolyósabb” leszel. Kicsit nehezebb lesz kézben tartanod az időt. Tanácsos lenne minél előbb lezárnod a munkát, és hazatérned. Pihenj le korán! Nem tesz jót, ha folyton éjfélig vagy hajnalig tévézel vagy internetezel…


Kedves Rák!

Délelőtt még nem, de délutántól egész hétvégén remek hangulatban leszel. Élvezd, hogy jól vagy! Ne szégyelld, hogy számodra ismét minden gömbölyű! Ne törődj azokkal, akik folyton panaszkodnak és/vagy irigykednek, hidd el, ők sose lesznek boldogok! Vigyázz magadra, és ne engedd, hogy energiát raboljanak tőled! Alkalmazd „az egyik füleden be, a másikon ki” módszert!


Kedves Oroszlán!

A nap első fele szólhat a munkáról vagy egyéb hivatalos ügyről, de este legyél a családoddal! Muszáj rájuk is időt szánnod. Ne feledd, hogy gyökerek nélkül labilissá válsz! Azt se feledd, hogy nekik köszönheted azt, aki most vagy! Ezek nem nagy szavak. Adj hálát, hogy ők a családod! Vigyázz, mert amit nem becsülsz, azt hamar elveszítheted!


Kedves Szűz!

A mai nap alkalmas megbeszélésekre, közös ötletelésre és eszmecserére. Csatlakozz ilyen típusú beszélgetésekhez! Sok kreatív szikra pattanhat ki az agyadból. Ez részben az inspiráló közegnek is köszönhető. Megláthatod, hogy milyen sokat jelent egy jó csapat. Nem mindegy, hogy kikkel dolgozol együtt, ill. kikkel töltöd a legtöbb időt…


Kedves Mérleg!

Ma délelőtt még nagyon jó formában leszel, tele derűvel, optimizmussal. Délutánra viszont alábbhagyhat a lelkesedésed, emiatt érdemes a nap első felére ütemezned a nehezebb ügyeket, és tanácsos lenne rövid munkanapot tartanod. Menj haza korán, és minél előbb kerülj ágyba! Nem lustaság, ha figyelembe veszed a tested igényeit…


Kedves Skorpió!

A nap első felében még lassú és kedvetlen lehetsz, de szerencsére ez délutánra megváltozik. Szabályosan fel leszel dobódva, sőt majd kicsattansz a jókedvtől. Menj társaságba, vagy hívj meg pár barátot! Játszhattok otthon valami társasjátékot, vagy elmehettek biliárdozni, esetleg bowlingozni. A lényeg, hogy vidáman teljen az idő.


Kedves Nyilas!

Ha bármi fontosat akarsz ma intézni, akkor tedd minél korábban! Most érvényesül a mondás, miszerint „ki korán kel, aranyat lel”. Számíts rá, hogy délután sokkal nehézkesebb leszel te magad és a körülötted lévők is! Lehet, hogy az év első munkahete mindenkinek strapás volt, emiatt érdemes korán hazatérned, és minél előbb lepihenned. Már este kezdd el a hétvégi lazítást!

Dió
2010-01-08, 10:23
Délután társasozni fogunk:clap:

szylu
2010-01-12, 09:18
2010. január 12.


Kedves Bak!

Vigyázz, hogy ma kinek mit mondasz! Akaratlanul is eltalálhatod valaki legérzékenyebb pontját. Sok ember sértődékeny. Ha ezt észreveszed, minél előbb korrigálj! Nem kell bocsánatot kérned, de fontos jelezned, hogy nem ellene szóltál. Azért nem haragudhat, amit nem szándékosan tettél. Ha mégis neheztel, akkor hagyd, majd megbékél…


Kedves Vízöntő!

Akkor lesz a mai napod igazán kellemes, ha találsz alkalmat arra, hogy a barátaiddal összefuss egy kávéra vagy teára. Beszélgessetek, viccelődjetek, nevessetek minél többet! Ez mindenkire jó hatással lesz. Közben vigyázz a pénztárcádra és egyéb értékeidre! Figyelj, hova teszed le a táskádat! Ne gondold, hogy egy elegáns helyen nincsenek tolvajok!


Kedves Halak!

Nem lesz könnyű ma elkerülnöd egy munkahelyi konfliktust, de tegyél meg mindent! Jobban jársz, ha nem mész bele. A bölcsesség is azt tanítja, hogy „minden csatát megnyersz, amit el sem kezdesz”. Akármennyire idegesítő is a másik, ne vedd fel a kesztyűt! Menj el onnan, és foglald le magad! Tudd, hogy ez a nap is véget ér egyszer, és jön egy új utána…


Kedves Kos!

Fantasztikusan jól fogod érezni ma magad a bőrödben. Nemcsak energiával, hanem ötletekkel is tele leszel. Ne herdáld el mindezt! Írd le, és utána gondolkozz el azon, hogy ezek közül mivel érdemes kezdeni! Nem kell az összeset azonnal megvalósítanod. Közben jusson időd a gyerekedre! Ha nincs, akkor a belső gyermekeddel foglalkozz! Sportolj, vagy játssz valami mást!


Kedves Bika!

Vigyázz a barátaidra! Semmilyen elméleti téma nem éri meg, hogy elveszíts bárkit. Ha úgy látod, hogy elmérgesedne egy vita, inkább hagyd rá! A mai napon sokan lesznek hajlamosak életre-halálra harcolni az igazukért, ebből sok konfliktus pattanhat ki. Te ne vegyél részt egyben sem! Tudd, hogy ez gyorsan le fog csengeni, és nem mindegy, hogy mi marad utána…


Kedves Ikrek!

A saját érdekedben figyelj ma nagyon! Valaki valami fontosat fog mondani neked. Az is előfordulhat, hogy ötletet ad, amelynek a segítségével átlendülhetsz a holtponton. Közben sajnos a főnököd vagy egy munkatársad kritikusan, sőt ellenségesen léphet fel veled szemben. Próbáld megőrizni a józanságodat, és ne menj bele semmilyen vitába!


Kedves Rák!

Ne sajnáld a pénzt az egészségedre! Folyton mondjuk egymásnak, hogy „egészségedre”, meg hogy „erőt, egészséget”, de nem mindig gondoljuk komolyan. Pedig hiába közhely, igaz, hogy egészség nélkül nem egészek, csak félemberek vagyunk. Vigyázz ma magadra! Nem fog és nem tud más helyetted, ezért neked kell. Legyél fontos önmagad számára!


Kedves Oroszlán!

Még ma is remek formában leszel. Vidáman és lelkesen veted bele magad a feladatokba, így sokkal gördülékenyebben, sőt sikeresebben tudsz megoldani bármit. Bátran vállalj be most nagyobb ügyet is! Nem lesz nehéz elintézned azt, amit korábban nem is gondoltál volna, de ez nem azt jelenti, hogy bármit erőltetned vagy siettetned kellene.


Kedves Szűz!

Ma a párodra kell vigyáznod. Kerüld a vitát vele! Lehet, hogy most feszültebb vagy ingerültebb, de ez nem lehet ok arra, hogy összevesszetek. Tudod jól, hogy sokkal könnyebb veszekedni, mint tenni azért, hogy megmaradjon a béke. Ha nincs párod, akkor a környezetedben adódhat konfliktus. Ebben se legyél partner! Próbálj meg csendben maradni, akkor gyorsabban lecseng…


Kedves Mérleg!

Izgalmas és lelkesítő baráti beszélgetésre kerülhet ma sor. Mindenképp legyen időd rá! Annyi energiát kapsz ettől, hogy sokkal nagyobb lendülettel folytathatod az életedet. Ismét beigazolódik, hogy milyen nagy szerepük van a barátoknak. Ők azok, akik mindig drukkolnak neked, akik bátorítanak, és sok jó ötlettel inspirálnak. Legyél hálás nekik, értük!


Kedves Skorpió!

Szerencsés vagy, mert ma pénz áll a házhoz. A munkádból végre anyagi hasznot is látsz. Kiderül, érzékelhetővé válik, hogy miért is dolgozol. Legyél büszke magadra! Megdolgoztál érte. Ne feledd, hogy a pénz nem minden, de azt se, hogy azzal mérnek sok dolgot! Pénz nélkül az ember korlátozva van, ezért becsüld meg a pénzt, anélkül, hogy túlértékelnéd…


Kedves Nyilas!

Telve leszel energiával ma, ezért lendületesen fogsz hozzá a feladataid intézéséhez, de ne ess át a ló túloldalára! Ügyesen oszd be az idődet és a dolgaidat! Nem kell egy nap alatt egyheti adagot elrendezned. Szép a lelkesedés, de nem mindegy, hogy jut-e időd a tervezésre, az átgondolásra és az érintettekkel való egyeztetésre. Ennek hiányában lehet ma konfliktus.

szylu
2010-01-18, 16:29
2010. január 18. (hétfő)


Kedves Bak!

Fogadd meg a jó régi tanácsot: sok beszédnek sok az alja – vagyis ne beszélj a kelleténél többet, de ami fontos és aktuális, azt mondd ki! Közben figyelj nagyon, mert olyasminek leszel a fültanúja, ami több szempontból is lényeges lehet. Ha nem érint téged közvetlenül, akkor sem árt, ha tudsz róla. Ha pedig érint, akkor pláne fontos…


Kedves Vízöntő!

Végre rád köszönt az anyagi bőség időszaka. Kiböjtölted. Élvezd, de ne kezdj el azonnal költekezni! Okosan oszd be a pénzt! Valósítsd meg a „jut is, marad is” elvét, vagyis vásárolj, de közben tegyél félre valamennyit! Később áldani fogod az eszedet, mert váratlan helyzetben lesz mihez nyúlnod. Ugye már rég megfogadtad, hogy sosem nullázod le magad teljesen?


Kedves Halak!

Irigylésre méltó leszel ma. Hihetetlenül szerencsésnek érezheted magad. Ezt a Jupiter, a nagy szerencse bolygója jelzi, ami ma hajnalban lép be a Halak jelébe. Ezzel elindul egy kb. öt hónapos időszak, ami téged támogat. A céljaidat, a munkádat, az álmaidat. Bármit, amit hittel akarsz. Tehát most az a leglényegesebb, hogy legyenek céljaid, és ezeket tudatosítsd!


Kedves Kos!

Fogadd el, hogy ma nem úgy alakul minden, ahogy te akarod! Jobban jársz, ha nem bosszankodsz emiatt, hanem kellemesebb témákra fordítod a figyelmedet. Pl. a barátaidra. Ezen a napon egyiküktől kedves gesztust fogsz kapni. Örülj neki, és értékeld, hogy ennyire szeret téged! Nagy dolog, hogy ilyen klassz barátod van. Ez nem túl gyakori…


Kedves Bika!

Sok barátod van? Akár igen, akár nem, ma gyarapodhat a számuk. De ne panaszkodj! A jóból sosem elég. A barátok olyan támogatást adhatnak a legnehezebb helyzetben, ami hatalmas erőt adhat ahhoz, leküzdd a leglehetetlenebbnek tűnő akadályokat is. Üdvözöld hát örömmel ezt az ajándékot, és tudd, hogy megérdemled! Hiszen sosem kapsz semmit érdemtelenül…


Kedves Ikrek!

Itt van végre, amire vártál. A karriered elkezd felfelé ívelni. Ne lustálkodj hát! Dobd be magad, mert nagy lehetőségek várnak rád! Olyan ajtók nyílnak meg előtted, amik mögött régóta áhított sikerek várnak rád. Melléd áll a szerencse is. Elindul egy olyan időszak, amiben nagyon jól fogod érezni magad, mert lehet nyüzsögni. Csak arra vigyázz, hogy ne vidd túlzásba!


Kedves Rák!

Nagyon-nagyon jó napod lesz ma. Minden a kezedre játszik. Ez hozzásegít ahhoz, hogy csordultig legyél szeretettel és lelkesedéssel. Tárd ki a karodat és a szívedet, és öleld át a világot! Ezek olyan ritka és felemelő pillanatok, amikor átélheted az egység élményét. Élvezd, hogy valóban egy vagy mindennel és mindenkivel! Mással ne törődj!


Kedves Oroszlán!

Sok van, aminek „lejárt a szavatossági ideje”, vagyis itt az ideje, hogy elengedd. Ne feledd, hogy addig nem tudnak új emberek, új tárgyak, új lehetőségek bejönni az életedbe, amíg a régihez ragaszkodsz! Ma tedd meg, hogy „kinyitod az ajtót”, hogy akinek, aminek távoznia kell, az elmehessen, és akinek, aminek be kell lépnie, az megtehesse. Izgalmas dolgok várnak rád…


Kedves Szűz!

Nem fogsz ma unatkozni. Rengeteg dolgod lesz. Ezen bosszankodhatsz is, de teljesen felesleges. Nem lesz ettől könnyebb, sőt megnehezítheted az egész napodat. A sok teendőd mellett ne feledkezz meg a párodról! Értékeld, hogy van melletted valaki! Tudd, ha te nem értékeled, majd fogja más helyetted! Ha még nincs párod, akkor pláne ne gubózz be! Nézz az emberek szemébe, mosolyogj rájuk!


Kedves Mérleg!

Ma végre valami pozitív változást érzékelhetsz. Szó szerint kimozdulsz a holtpontról, de ne siess, és ne siettesd a folyamatokat! Nem érdemes „éretlenül leszakítani a gyümölcsöket”. Legyél bölcsen türelmes! Törődj a kondícióddal és az egészségeddel! Tegyél meg mindent, hogy jó legyen a közérzeted! Ehhez szorosan hozzátartozik a fizikai állapotod…


Kedves Skorpió!

Ennél jobban nem is indulhatna a heted, amilyen napod lesz ma. Kitűnő hangulatban kezded ezt a hetet. Jókedved és derűlátásod határtalan lesz. Rögzítsd ezt az életérzést, mert ilyen vagy valójában. Vedd észre, hogy milyen szerencsés vagy! Akár próbára is teheted a szerencsédet, bármilyen játékban részt vehetsz. Csak ne költs túl sokat erre!


Kedves Nyilas!

Gyarapodni fog a családod: vagy születik egy új családtag, vagy valaki odaköltözik hozzád. Az biztos, hogy több dolgod lesz a családod miatt. Ne morogj! Örülj, hogy van kikről gondoskodnod! Becsüld meg, és adj hálát, hogy szerető családod van! Nem baj, ha olykor vannak súrlódások. Az öregek is azt mondják: „Nincs olyan konyha, ahol nem csörögnek a tányérok.”

LOCO
2010-01-18, 18:04
"Kedves Kos!

Fogadd el, hogy ma nem úgy alakul minden, ahogy te akarod! Jobban jársz, ha nem bosszankodsz emiatt, hanem kellemesebb témákra fordítod a figyelmedet. Pl. a barátaidra. Ezen a napon egyiküktől kedves gesztust fogsz kapni. Örülj neki, és értékeld, hogy ennyire szeret téged! Nagy dolog, hogy ilyen klassz barátod van. Ez nem túl gyakori…"
várom a gesztust...:D

szylu
2010-01-19, 09:20
2010. január 19. (kedd)


Kedves Bak!

A tegnapihoz hasonlóan, ma is vigyáznod kell rá, hogy ne beszélj sokat! Inkább figyelj, és halld meg az információkat! Emellett vedd észre, hogy milyen tanulási lehetőség jön szembe veled! Jót tenne neked, ha rászánnád magad valamilyen továbbképzésre. Az sem baj, ha ez nem kapcsolódik szorosan ahhoz, amit jelenleg csinálsz. Sosem tudhatod, hogy mikor fog jól jönni az a tudás.


Kedves Vízöntő!

Nincs más dolgod, mint tegnap volt: ésszel költekezz! Nem kell mindent megvenned, amit meglátsz. Még akkor se, ha az elmúlt időszakban sok mindenről le kellett mondanod. Nem azért jön most több pénz hozzád, hogy behozd a lemaradást, vagyis nem kell az utolsó fillért is „eltapsolnod”. Tegyél félre valamennyit! Később szükséged lehet rá…


Kedves Halak!

Érzékeny lehetsz a mai napon. Ne csodálkozz! Egészen új minőségű élet kezdődik el a számodra. Olyan vagy most, mint a kígyó, ami levedlette a régi bőrét, és az új még nagyon kényes. Legyél türelmes magaddal és a környezeteddel! Közben álmodozz, tervezgess! Foglalkozz a jövőddel! Vizualizáld, amit szeretnél, vagyis lásd a lelki szemeiddel, milyen legyen a további életed!


Kedves Kos!

Ez egy csendes, nyugodt napnak ígérkezik. Szinte vihar előtti csendet érzékelhetsz. Van benne valami, de nem rossz értelemben. Hamarosan sokkal több dolgod lesz, mint ma. Gyűjts erőt! Közben tartsd magad jó formában testileg, lelkileg és szellemileg! Készülj a nagy „bevetésre”. A sikeres emberek is folyton készenlétben voltak és vannak, hogy amint kell, bedobják magukat.


Kedves Bika!

Kellemes, de szinte eseménytelen nap elé nézel. Lehet, hogy érzed: valami változás közeleg, de ne aggódj! Nincs mitől félned. Tedd a dolgod, dolgozz szorgalmasan, és legyél igényes azzal, amit kiadsz a kezedből! Közben ne csak a karriereddel törődj, hanem a családoddal is! Gyökerek nélkül labilissá válhatsz. Foglalkozz velük! Beszélgess velük, és tudj a dolgaikról!


Kedves Ikrek!

Ma is a karriered építésén lesz a hangsúly. Bár igaz, hogy most valaki megnehezítheti a dolgodat. Lehet, hogy negatív az életfelfogása, vagy irigykedik, esetleg nem hisz benned, de ne feledd, hogy nem másoknak, hanem neked kell hinned önmagadban! Bizonyítsd be neki és mindenki másnak, hogy erős és kitartó vagy, és hogy semmi sem lehetetlen a számodra.


Kedves Rák!

Ma is remek lesz a hangulatod és a közérzeted is. Hasznosítsd ezt okosan! Válassz ki olyan feladatot, amelyet halogatsz már egy ideje! Most gyorsan és gördülékenyen el tudod intézni. Kezdheted kisebbel, és a sikerélmény erőt fog adni a nagyobbhoz. Ettől olyan lendületbe jössz, hogy ráébredsz, semmi sem lehetetlen, és semmi sem állíthat meg…


Kedves Oroszlán!

Ma is az a dolgod, hogy elengedd a régit, és ezzel helyet teremts az újnak. Mondogasd magadban: „Könnyű szívvel intek búcsút a múltnak.” Ez erőt és bátorságot fog adni, hogy tényleg meg tudd tenni. Gondolj arra, hogy a szekrényedbe sem rakhatsz be új holmikat, ha dugig tele van. Előbb ki kell válogatnod azokat, amiket már nem hordasz.

Kedves Szűz!

Sok ember és sok feladat jöhet ma veled szembe. Nem érdemes harcolnod ellenük. Engedd be őket! Úgyis csak arra lesz időd, ami valóban lényeges. Állíts fel fontossági sorrendet, és aki vagy ami nem fér bele, azt halaszd későbbre. Az sem baj, ha emiatt valaki megsértődik. Nem állhatsz folyton rendelkezésre. A te felelősséged, hogy eldöntsd, mi élvez pillanatnyilag prioritást.


Kedves Mérleg!

Minden megy a maga útján. Jobb, ha nem avatkozol be! Ma legyél megfigyelő! Engedd, hogy a dolgok maguktól alakuljanak! A keleti tanítás ezt kontemplációnak nevezi. Amikor beavatkozás nélkül szemlélődik az ember. Természetesen nem érdektelenül, közömbösen vagy érzelmek nélkül, de okosan tartózkodóan, visszafogottan és várakozva…


Kedves Skorpió!

Ma sem lesz okod a panaszra. Szinte minden sikerül, amibe belefogsz. Használd ezt ki, és fordítsd jóra! Segíts másoknak! A szerencse akkor áll melléd tartósan, ha juttatsz belőle másoknak is! Minél több emberrel osztod meg, annál több lesz neked. Ha nem hiszed, próbáld ki! Ha elhiszed, akkor hamar meg is tapasztalhatod, és kiderül, hogy ez nem hit kérdése…


Kedves Nyilas!

Ma a családod mellett az otthonoddal is kellene kicsit foglalkoznod. Rakj rendet, és tedd meghitté! Nem mindegy, hogy milyen körülmények vesznek körül. Még átmenetileg sem. Ez erősen hat a testedre, a lelkedre és a jövődre is. Nem kell sok pénz ahhoz, hogy hangulatossá és igényessé varázsold a lakásodat. Vegyél pár gyertyát és új díszpárnát!

Maris
2010-01-19, 14:17
2010. január 19. (kedd)
Kedves Halak!

Érzékeny lehetsz a mai napon. Ne csodálkozz! Egészen új minőségű élet kezdődik el a számodra. Olyan vagy most, mint a kígyó, ami levedlette a régi bőrét, és az új még nagyon kényes. Legyél türelmes magaddal és a környezeteddel! Közben álmodozz, tervezgess! Foglalkozz a jövőddel! Vizualizáld, amit szeretnél, vagyis lásd a lelki szemeiddel, milyen legyen a további életed!


mindig érzékeny vagyok...már nem csodálkozom:p
hipp hipp hurrá az új élet kezdetének...remélem észre fogom venni:rolleyes:pff

szylu
2010-01-20, 11:01
2010. január 20. (szerda)


Kedves Bak!

Muszáj lesz ma ébernek lenned, máskülönben megsérülhetsz. Első sorban a közlekedésben legyél elővigyázatos! Ott kell lenned a pillanatban. Ne kalandozz el gondolatban, mert akkor nem tudsz gyorsan, és a helyzetnek megfelelően reagálni! A másik terület, ahol „észnél” kell lenned az a kommunikáció. Jól gondold meg, hogy kinek mit, és mikor mondasz!...


Kedves Vízöntő!

„Isten éltessen sokáig, füled érjen bokáig!” Ez utóbbi a hosszú élet szimbóluma. Ezért mondták régen. Egyébként ma hajnalban a Nap belép a Vízöntő jelébe. Ezt egyrészt azt jelenti, hogy közeleg a születésnapod. Másrészt, hogy kb. egy hónapig energikusabb leszel. Ma már érezheted ennek kedvező hatását. Az is sokat segít, hogy a környezetedtől több figyelmet kapsz…


Kedves Halak!

Tegyél meg ma mindent, hogy védd az idegeidet! Több olyan szituációba is belecsöppenhetsz, ami komolyan igénybe veheti az idegrendszeredet. A stressz életellenes. Mivel a körülményekre kicsi a hatásod, magaddal kell foglalkoznod. Pl. hogy ne törődj mindenki bajával! „Akinek nem inge, ne vegye magára!” Szól a régi mondás. Fogadd meg, és jobban leszel!


Kedves Kos!

Készülj fel ma, hogy bármi megtörténhet! Nem kizárt, hogy új barátság kezdődik. Legyél nyitott, és izgalmas találkozásban lesz részed! Olyan emberrel hozhat össze a sors, aki lámpásként fog rávilágítani sok mindenre. Természetesen ez kölcsönös lesz. A te szereped se elhanyagolható. Nagy hatással lesztek egymásra. Egyelőre maradjatok barátok!


Kedves Bika!

Meglehetősen nagy jövés-menés lesz ma körülötted. Ne lepődj meg, ha a munkahelyeden változások történnek! Változhat a főnököd személye, vagy más kollégák és/vagy a feladatköröd. Ez mind előnyösen érint téged. Még akkor is, ha elsőre nem úgy tűnik. Semmiképp se fogd fel úgy, hogy veled akar mindenki kitolni. Erről szó sincs. Ez gyorsan felejtsd el!


Kedves Ikrek!

Ami ma feladatként eléd kerül, abban vagy a legjobb: rugalmasan, és gyorsan reagálni, élni az alkalommal, és megmutatni, hogy mire vagy képes. Még most is a karrieredről van szó. Közben olyan szavak jönnek a szádra, amik bármilyen helyzetben segíthetnek. Bátran mondd ki, amit gondolsz! De mindig tedd elé, hogy „Én most úgy látom/gondolom, hogy…”!


Kedves Rák!

Muszáj rugalmasnak lenned ma. Vannak helyzetek, amikre nem tudsz előre felkészülni. Ezt tudomásul kell venned. Reagálj a legjobb tudásod szerint! A másik téma mára, hogy engedd el azt, amit, ill. akit kell! Nem tarthatsz vissza semmit, és senkit. Aminek lejárt a „szavatossági ideje”, annak mennie kell. A ragaszkodásod lassíthatja a folyamatot, de nem akadályozhatja meg.


Kedves Oroszlán!

Irigylésre méltó leszel ma, mert legalább egy szerelmes találkozás vár rád. Ha van párod, akkor maradj hű! Keresd a kalandot mellette! Randizzatok, és fedezzétek fel újból egymást! Csak rajtatok múlik, hogy feléled-e a tűz. Ha még nincs párod, akkor most jó esélyeid vannak rá, hogy megtaláld. Mivel az igazi úgyis rád talál, nem kell keresgélned. Kérdés, hogy felismered-e.


Kedves Szűz!

Ne lepődj meg ma semmin! Bárki bármi furcsát mondhat, vagy tehet. Életbe vágóan fontos, hogy ne vedd ellened szóló támadásnak! Biztos, hogy könnyebb lenne megsértődni, és egy hatalmasat veszekedni, de ne tedd! „Okos enged, szamár szenved.” Ez a régi tanítás is azt tanácsolja, hogy legyél okosabb, és hagyd rá! A vita nem visz előre, nem épít, hanem rombol…


Kedves Mérleg!

Szabályos öngól, ha idegeskedsz. Ezzel a saját egészséged ellen teszel. Vedd észre, hogy nincs idő tovább halogatni az életmódváltást. Fogj hozzá ma! Mozogj többet, és rendszeresen! Kezdd a reggelt légző gyakorlattal, és ébreszd fel a tested egyszerű jógával! Közben szellőztess! Így átjárja minden sejtedet a frissesség, és ettől jobb minőségű lesz az egész napod.


Kedves Skorpió!

Kellemesnek ígérkezik a mai napod is. Ha van gyereked, akkor foglalkozz vele! Szüksége van a jelenlétedre, a támogatásodra, és az útmutatásodra. Ha nincs gyereked, akkor a fiatalok számítanak rád. Hidd el, a gyerekek a közös élményekre fognak emlékezni később, nem a tárgyiasult ajándékokra! Te sem vagy ezzel másképp. Gondolj bele, mi a legélénkebb emléked a gyerekkorodról!...


Kedves Nyilas!

Olyan ügy adódhat ma, amire gyorsan kell reagálnod. Ennek ellenére nem tanácsos kapkodnod. Ha nem is több nap, de biztosan lesz pár órád, vagy pár perced, hogy átgondold. Ez rengeteget segíthet. Egy pillanatra ülj, és tedd fel a kérdést magadban: „Mit tenne itt egy bölcs ember?”! Rögtön ott lesz a válasz. Más kérdés, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni…

LOCO
2010-01-20, 18:24
Kedves Kos!

Készülj fel ma, hogy bármi megtörténhet! Nem kizárt, hogy új barátság kezdődik. Legyél nyitott, és izgalmas találkozásban lesz részed! Olyan emberrel hozhat össze a sors, aki lámpásként fog rávilágítani sok mindenre. Természetesen ez kölcsönös lesz. A te szereped se elhanyagolható. Nagy hatással lesztek egymásra. Egyelőre maradjatok barátok!

"bármi megtörténhet" egy hatalmas kocsmabunyó:D

Dalcine
2010-01-20, 18:28
Mekkora poén dolog ez a horoszkóp... ma bármi megtörténhet. ja kb az hogy vagy halálra unom magam vagy felállok és elkezdek egy kicsit mozogni... :rolleyes: